Podmínky pro organizování a financování oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách

C. Samostatné expozice vystavovatelů

Cílem kategorie C je umožnit každému vystavovateli umístit vlastní expozici do preferovaného pavilonu podle nomenklaturního členění veletrhu (nepředpokládá se společná expozice vystavovatelů). Jedná se obvykle o specializované veletrhy. Podmínkou je účast minimálně 5 vystavovatelů. MPO hradí vystavovatelům mj. výstavní plochu, nehradí však stavbu expozice.

Poskytovaná podpora

MPO poskytne vystavovatelům základní krytou výstavní plochu ve společné nebo nomenklaturně rozptýlené expozici o rozměrech min. 5 m2 – max. 10 m2, dle finančních možností MPO a počtu přihlášených firem, a zajistí připojení elektřiny do 3 kW.

V případě expozic umístěných na venkovní ploše MPO uhradí místo základní plochy část nákladů na přepravu exponátů odpovídající nákladům na min. 5 m2 – max. 10 m2 kryté řadové výstavní plochy.

MPO dále vystavovatelům uhradí základní zápis do katalogu výstavy a společnou přepravu tiskových informačně propagačních materiálů (max. 20 kg).

Každý z podpořených vystavovatelů na svém výstavním stánku viditelně umístí informaci o tom, že jeho veletržní účast byla podpořena MPO. Obdobným způsobem bude označen každý exponát, jehož přeprava byla částečně hrazena. Informace bude mít formu a rozměr schválený MPO a bude vystavovateli poskytnuta realizační firmou.

Doprovodná propagace

Doprovodnou propagaci odpovídající charakteru akce, příslušnému teritoriu a finančním možnostem MPO (společenské akce, semináře, workshopy, tiskové konference, inzerce, společné multimediální prezentace aj.) hradí MPO.

Doporučujeme