Pravidelné konzultace MPO v Klientském centru pro export (KCE)

16. 9. 2016

Akce, výstavy a veletrhy

Zájemcům budou poskytnuty informace o důležitých akcích, které jim mohou přinést nové obchodní příležitosti a které jim pomáhají na exportních trzích. Státní podpora exportu zahrnuje organizaci účasti na výstavách, veletrzích a dále na různých akcích podporujících export českých podnikatelů (business fóra, semináře, kulaté stoly, podnikatelské mise apod.).

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Vladimír Bomberovič ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

23. 9. 2016

Státní finanční instituce pro podporu exportu

Zájemcům z řad podnikatelů budou poskytnuty informace o možnostech státní podpory jejich exportních aktivit prostřednictvím České exportní banky, a.s. (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP). Posláním ČEB je poskytování a financování vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. EGAP je státní úvěrová pojišťovna se zaměřením na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům spojeným s vývozem zboží a služeb z České republiky.

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR, projekty programu Aid For Trade v gesci MPO

Zájemcům z řad podnikatelů budou rovněž poskytnuty informace o programu Aid For Trade, který je v gesci MPO. Seznámeni budou se smyslem a podstatou programu, s náplní jednotlivých projektů, způsobem vzniku, teritoriálním zaměření atd. Součástí bude též vysvětlení možnosti participovat v tomto programu a účastnit se jako možný budoucí realizátor konkrétních projektů.

Obě konzultace spolu souvisí, proto proběhne společná konzultace obou témat v jednom termínu. Na Vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Viera Rombaldová ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

30. 9. 2016

Integrovaná služba pro podnikatele na vnitřním trhu EU

Integrovaná služba pro podnikatele na trhu EU se snaží odstranit řadu překážek, na které naráží naši podnikatelé vyvážející do zemí EU. Služba slučuje nástroje evropských poradenských sítí, mezi které patří Jednotná kontaktní místa (JKM), Kontaktní místo pro výrobky (ProCoP) a služba pro mimosoudní řešení sporů a problémů při jednání s úřady v členských státech EU (SOLVIT).

Na Vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Šárka Vojtechová ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

14. 10. 2016

Informace pro podnikatele o podávání žádostí na Licenční správu (zboží dvojího použití)

Licenční správa je útvarem Ministerstva průmyslu a obchodu odpovědným za řízení a vykonávání činností spojených s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím. Konzultace pro podnikatele se zaměří na informace o podávání žádostí, jako např. při vývozu zboží dvojího použití do Íránu po uvolnění sankcí.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Svatopluk Leitgeb ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

21. 10. 2016

Jak na obchod se Severní Amerikou? Jak pomohou obchodní dohody s USA a Kanadou?

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu představí dlouhodobé výhody a rizika na severoamerickém trhu a stávající překážky, se kterými musí české firmy při vstupu na toto teritorium počítat. Dále budou zájemci z řad podnikatelů seznámeni se stavem vyjednávání dohod o volném obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) a EU a USA (TTIP). Dozvíte se, kdy bude možné čerpat výhody z dohody CETA a v čem může TTIP ulehčit dobývání amerického trhu.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Lenka Fořtová ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

4. 11. 2016

Dočasné pozastavení všeobecných cel (Celní suspenze)

Pozastavení cla představuje cestu českých výrobců ke snížení nákladů na dovážené suroviny a komponenty, které se v EU nevyrábějí, nebo vyrobené množství nepokrývá poptávku. Dozvíte se, jakým způsobem podat žádost, jak proces schvalování probíhá a jakým způsobem naopak zabránit pozastavení cla v případech, kdy by mohlo poškodit vaši firmu.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Tomáš Hurych ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

11. 11. 2016

Ekonomická migrace

Informace o aktuálních projektech na podporu ekonomické migrace, jejichž smyslem je především časová úspora pro zaměstnavatele a investory při získávání zejména kvalifikovaných zaměstnanců ze zahraničí na místa, která není možné obsadit v rámci českého trhu práce.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Kristina Kučerová ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

25. 11. 2016

Jak úspěšně vyvážet do Francie?

Zájemcům budou poskytnuty podrobné teritoriální informace, jaké jsou aktuálně perspektivní obory a jaké služby exportérům nabízíme. Francie patří k tradičním obchodním partnerům ČR. Francie je po Německu druhou největší evropskou ekonomikou a je naším největším vývozním partnerem, se kterým nemáme společnou geografickou hranici. České firmy mají určitě šanci se prosadit, např. český průmysl má mezi odbornou veřejností velice dobrý zvuk. Je však třeba nesázet pouze na cenu, ale je třeba se zaměřit i na další aspekty, jakými jsou například design, servis, pružnost dodávek apod.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Karel Zděnovec ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

2. 12. 2016

Akce, výstavy a veletrhy

Zájemcům budou poskytnuty informace o důležitých akcích, které jim mohou přinést nové obchodní příležitosti a které jim pomáhají na exportních trzích. Státní podpora exportu zahrnuje organizaci účasti na výstavách, veletrzích a dále na různých akcích podporujících export českých podnikatelů (business fóra, semináře, kulaté stoly, podnikatelské mise apod.).

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Vladimír Bomberovič ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

9. 12. 2016

Státní finanční instituce pro podporu exportu

Zájemcům z řad podnikatelů budou poskytnuty informace o možnostech státní podpory jejich exportních aktivit prostřednictvím České exportní banky, a.s. (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP). Posláním ČEB je poskytování a financování vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. EGAP je státní úvěrová pojišťovna se zaměřením na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům spojeným s vývozem zboží a služeb z České republiky.

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR, projekty programu Aid For Trade v gesci MPO

Zájemcům z řad podnikatelů budou rovněž poskytnuty informace o programu Aid For Trade, který je v gesci MPO. Seznámeni budou se smyslem a podstatou programu, s náplní jednotlivých projektů, způsobem vzniku, teritoriálním zaměření atd. Součástí bude též vysvětlení možnosti participovat v tomto programu a účastnit se jako možný budoucí realizátor konkrétních projektů.

Obě konzultace spolu souvisí, proto proběhne společná konzultace obou témat v jednom termínu. Na Vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Viera Rombaldová ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.