Pro obnovu hospodářství po pandemii bude klíčový plně funkční vnitřní trh EU

Po koronavirové pandemii by se Evropská unie (EU) měla soustředit na urychlené obnovení plné funkčnosti a soudržnosti vnitřního trhu. I to mimo jiné zaznělo na Radě EU pro konkurenceschopnost (COMPET), která se uskutečnila 15. května formou videokonference.

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se s ostatními ministry shodl na klíčovém významu vnitřního trhu pro evropskou ekonomiku a potřebě posílit soběstačnost Evropy ve strategických oblastech. Jednání se zúčastnila i náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční vztahy a EU Martina Tauberová.

Česká ekonomika je ve velké míře založena na průmyslové výrobě.  Ta je navázána na evropské a globální hodnotové řetězce, které pandemie výrazně narušila. „Pokrizová obnova evropského hospodářství by se měla v první řadě soustředit na obnovení plného fungování vnitřního trhu EU. Ten je hlavní ekonomickou silou EU, směřuje na něj 85 % českého exportu,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro zahraniční vztahy a EU Martina Tauberová a dodává: „Ze strany některých členských států sílí volání po strategické autonomii evropského hospodářství. Je samozřejmě třeba, abychom se v členských zemích zamysleli nad tím, která odvětví se musí posílit. Strategická autonomie však nesmí být krokem k protekcionismu.“

S krizí COVID-19 v EU zesílil důraz na zelenou a digitální transformaci evropské ekonomiky jako výrazného stimulu pro obnovu a investice. Posílení digitální ekonomiky je prioritou i pro ČR. Význam digitalizace se ukázal během krize, kdy v rekordně krátké době byla mimo jiné připravena aplikace pro „ošetřovné“ OSVČ, hackathon Hack the Crisis, v němž firmy vyvíjí nová technologická řešení, digitální karta s informacemi o pandemii koronaviru nebo chatbot, který pro odpovědi na nejčastější otázky využilo více než 76 tisíc podnikatelů a živnostníků. Podrobnosti o tom, jak pandemie koronaviru urychluje digitalizaci a využívání inovací.

ČR rovněž podporuje řešení, která umožňují naplňovat klimatické cíle a současně podporují konkurenceschopnost Evropy. Příkladem jsou investice do zvyšování energetické účinnosti a úspor či podpora čisté mobility. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka tak letos mimo jiné zaktualizovaly program Úspory energie.

Ministři se na Radě EU rovněž shodli na potřebě posílit soběstačnost Evropy ve strategických oblastech a cílenou pomoc evropskému průmyslu. Komisař Breton v této souvislosti představil koncept čtrnácti klíčových průmyslových ekosystémů včetně automobilového sektoru, u nichž se budou analyzovat mimořádné potřeby. A Česko podpořilo iniciativu skupiny členských států na podporu automobilového průmyslu v rámci chystaného Evropského plánu hospodářské obnovy.

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Témata: Koronavirus
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme