Profil kanadské provincie Manitoba

Provinční vláda podporuje výzkum a inovace prostřednictvím jak přímých výdajů (direct spending), tak daňových kreditů (Manitoba Research and Development Tax Credit).

Přímé výdaje na výzkum a vývoj (R&D) zahrnují vnitřní výdaje ministerstev, podporu firmám, univerzitám a zdravotnickým organizacím (Manitoba Innovation Fund, Health Research Initiative, Manitoba Health Research Council, Manitoba Centre for Health Policy Evaluation, Manitoba Centres of Excellence Fund) a výzkumným institucím (Industrial Technology Centre, Food Development Centre).  

Manitoba Innovation Council (MIC) složená z významných přestavitelů akademického a firemního sektoru rozvíjí a realizuje akční plán vlády s cílem komercializovat inovační a technologické projekty v provincii. MIC také vytváří strategii kapitálových trhů, která podporuje inovační firmy ve všech etapách vývoje. 

Klíčové sektory, na které se specializuje výzkum a vývoj:

  • life sciences, biotechnologie (zdravotnictví, zemědělství): kardiovaskulární a infekční nemoci, onkologie, buněčná biologie, genomika, neurodegenerativní poruchy, neinvazivní lékařské technologie (jaderná magnetická rezonance, technologie zobrazování magnetické rezonance), biomedicínská informatika, proteomika, funkční potraviny, odolnost nemocí a zvýšení kvality olejnin a obilovin
  • pokročilé strojírenství: alternativní pohonné systémy (hybridní a elektrické autobusy), solární vozidla, letecké kompozitní komponenty, přesné obrábění a přesné zhotovení plechů s vysokou pevností kovu, konstrukce kosmických lodí a sondážních raket, simulátory pro vojenské piloty
  • informační a komunikační technologie: geografické informační systémy (GIS) pro zemědělskou výrobu a marketing, management nerostných zdrojů, dopravu a energetiku; vývoj software pro finančnictví (elektronické platby, finanční plánování)
  • energetika: energetická účinnost, obnovitelné zdroje energie, biopaliva, snižování emisí paliv, geotermální tepelná čerpadla

Špičkové výzkumné instituce v Manitobě:
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby
• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí