Profil kanadské provincie Manitoba

Základní makroekonomické údaje provincie Manitoba za posledních 5 let
Rok 2008 2009 2010 2011 2012
Reálný růst HDP (%) 3,8 -0,2 2,6 1,7 2,6
Míra nezaměstnanosti (%) 4,2 5,2 5,4 5,4 5,3
Inflace (%) 2,3 0,6 0,8 3,0 1,6

Zdroj: Statistics Canada

Manitoba vytváří 3,3 % HDP Kanady a má 6. největší ekonomiku ze všech kanadských provincií po Ontariu, Quebecu, Albertě, British Columbia a Saskatchewanu.

Reálný růst HDP v roce 2012 dosáhl 2,6 % po růstu o 1,7 % v roce 2011. (Pozn. Reálný růst HDP Kanady v roce 2012 činil 1,7 %). Manitoba vykázala 2. nejvyšší růst HDP z kanadských provincií (po Albertě: 3,8 %).

Tvorba hrubého fixního kapitálu firem se v roce 2012 zvýšila o 5,9 % především díky vyšším investicím do nerezidenčních staveb, strojů a zařízení. Firemní investice do rezidenčních staveb vzrostly o 7,4 % ve srovnání s růstem o 2,7 % v roce 2011. Import zboží se v roce 2012 meziročně zvýšil o 3,2 %. Export zboží se v roce 2012 meziročně snížil o 2,7 %.

Míra nezaměstnanosti v roce 2012 dosáhla 5,3 %, což je třetí nejnižší úroveň v Kanadě po provinciích Alberta a Saskatchewan. Inflace měřená indexem spotřebitelských cen (CPI) dosáhla 1,6 % v roce 2012, což byla pátá nejnižší úroveň mezi kanadskými provinciemi.

Tržby výrobního sektoru se v roce 2012 zvýšily meziročně o 1,4 % a maloobchodní tržby o 1,6 %. V obou případech byl růst nižší než na kanadské úrovni. Celkové kapitálové investice v roce 2012 dosáhly rekordní úrovně 12,3 mld. CAD. Privátní investice se meziročně zvýšily o 4,9 % a veřejné investice dokonce o 21,1 %.

Vývoj hospodaření provinční vlády v posledních 5 letech
Fiskální rok (1. 4. – 31. 3.) 2008–2009 2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013
Hospodaření vlády (mil. CAD) +451 -200 -179 -999 -583
Čistý vládní dluh (mil. CAD) 11 480 11 607 12 525 14 511 16 119

Provinční vláda vykazuje deficitní hospodaření v posledních čtyřech fiskálních letech a čistý vládní dluh neustále stoupá.

Návrh rozpočtu na fiskální rok 2013–2014 předložený v provinčním parlamentu v dubnu 2013 počítá s deficitním hospodařením ve výši cca 600 mil. CAD. Vláda odhaduje celkové příjmy na 14,2 mld. CAD a celkové výdaje na 14,8 mld. CAD. Výdaje na zdravotnictví představují 38 % a výdaje na školství 26 % celkových výdajů. Dluhová služba tvoří 5,6 % výdajů vlády.
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby
• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí