Profil kanadské provincie Manitoba

Manitoba vytváří 10 % kanadské zemědělské produkce. Na provinčním exportu zboží se zemědělská produkce podílí více než 30 %. Celková plocha zemědělské půdy v provincii činí 14,6 mil. hektarů. Tržby sektoru v roce 2012 dosáhly rekordní výše 5,2 mld. CAD a meziročně se zvýšily o 4,5 %. Největší podíl připadá na zemědělské plodiny (53 %), následují hospodářská zvířata (37,4 %) a přímé platby (9,6 %).

Hlavními plodinami podle velikosti osevní plochy jsou pšenice (15 % kanadské produkce) a řepka olejka (20 %). K ostatním důležitým plodinám patří oves (25 %), ječmen (10 %), len (30 %), fazole, slunečnice (90 %), hrách, sójové boby, brambory (20 %), pohanka (70 %), zelenina, divoká rýže (25 %), průmyslové konopí. Zemědělské plodiny se pěstují v jižní části provincie.

Živočišná produkce se specializuje na chov prasat (6 mil. ks), hovězího dobytka (1,23 mil. ks), ovcí (75 tis. ks), bizonů (14 tis.) a drůbeže. V provincii je přibližně 11 330 hovězích, 1 680 vepřových, 730 ovčích, 180 bizoních, 125 kuřecích a 120 krůtích farem. Manitoba je světovým lídrem v oblasti genetiky prasat a hovězího dobytka (technologie transferu embrya) a šlechtění nových druhů olejnin a obilovin.

Manitoba je v kanadském měřítku největší producent (prasata, slunečnice, pohanka) a 3. největší producent (hovězí dobytek, řepka olejka, hrách).

Manitoba je dlouholetým centrem obchodu s obilím a sídlí zde významné firmy jako James Richardson and Son a Cargill. Ve Winnipegu je ústředí the Canadian Wheat Board a pobočka hlavní burzy zemědělské produkce (ICE Futures Canada).

Provinční producenti mléka, vajec a drůbeže (kuřata, krůty) jsou součástí supply management system. Jedná se o systém státem kontrolované produkce uvedených komodit. Jeho cílem je vytvoření rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Systém je založený na třech pilířích: výrobní kvóty, státem stanovené výkupní ceny těchto komodit a výrazné omezení dovozu (minimální množstevní kvóty a mimořádně vysoká dovozní cla 150–300 %). Kanadská vláda je v zahraničí silně kritizována za tento vysoce ochranářský systém domácích producentů.
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby
• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí