Profil kanadské provincie Manitoba

Manitoba je kanadským lídrem ve výrobě čisté elektrické energie, energetické účinnosti a instalaci geotermálních tepelných čerpadel. Zhruba 96 % elektřiny pochází z vodní energie. Význammné jsou investice do větrné energie a produkce bionafty. Manitoba má nejlevnější elektřinu v Severní Americe.

Hlavním energetickým zdrojem je vodní energie, v menší míře tepelná a větrná energie. Největším výrobcem elektřiny je státní firma Manitoba Hydro, která provozuje 15 vodních elektráren a 6 tepelných elektráren (spalují zemní plyn, uhlí a naftu) o celkovém výkonu 5 485 MW. Vodní elektrárny se nacházejí na řekách Nelson (5), Winnipeg (6), Laurie (2), Saskatchewan (1) a Burntwood (1). Největší vodní elektrárnou je Limestone na řece Nelson o výkonu 1 340 MW. Největší tepelnou elektrárnou je Brandon o výkonu 333 MW spalující zemní plyn a uhlí. Největší větrnou elektrárnou je St. Joseph o výkonu 138 MW, která se nachází 100 km jižně od Winnipegu a má 60 větrných turbín.

Manitoba je významným exportérem elektřiny. Ve fiskálním roce 2012–2013 dosáhl export elektřiny hodnoty 353 mil. CAD, přičemž 88 % elektřiny směřovalo do USA a zbytek do ostatních kanadských provincií. Elektrická rozvodná síť přepravuje elektřinu pod napětím v rozmezí 24 kV až 500 kV.  

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada).
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby
• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí