Program COVID III – Úprava Invest pomůže firmám s investičními úvěry

Záruku až 90 milionů korun na investiční úvěry. Takovou podporu budou moct nově získat firmy od Českomoravské rozvojové a záruční banky (ČMRZB) k investičním úvěrům poskytovaným soukromými bankami kvůli koronaviru.

Stane se tak v rámci programu COVID III – Úprava Invest, který na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) schválila vláda.

V praxi jde o rozšíření státem zaručených úvěrů firmám z programu COVID III o úvěry určené nejen na provoz, ale také na investice. Podnikatelé tedy budou komunikovat se soukromými bankami a předkládat jim žádosti o úvěr, přičemž záruky za úvěry bude finančním institucím vystavovat ČMZRB. A protože soukromé banky znají finanční historii klientů, mělo by to znamenat méně administrativy, a tedy i zrychlení procesu vyřizování žádostí. Nyní bude záležet na soukromých bankách s platnou licencí ČNB, které budou mít zájem program realizovat, jak rychle budou investiční úvěry nabízet.

„Upravený program mohou využít podniky, které chtějí v rámci podnikatelské činnosti realizovat investiční záměry,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Podpora se bude nově vztahovat na investiční úvěry až do výše 90 milionů korun v závislosti na velikosti podpořeného podniku a maximální výši ručení.“

  • U podniků do 250 zaměstnanců bude ručení až do výše 90% jistiny pro úvěry do 50 milionů Kč, respektive do 50% pro úvěry do 90 milionů Kč.
  • Pro podniky od 251 do 500 zaměstnanců bude ručení až do výše 80% jistiny úvěru do 50 mil. Kč, resp. až do výše 50% jistiny úvěru do 80 milionů Kč.
  • Délka ručení bude pro všechny podniky maximálně 6 let od data podpisu zaručeného úvěru.
  • Transakce splňující uvedené parametry se budou zařazovat do zaručovaného portfolia do 31. prosince 2021, datum vyplývá z aktuálních podmínek dočasného rámce.

ČMZRB na základě vládou schváleného upraveného programu vyhlásí výzvu k projevení zájmu o spolupráci, do které se bude moci přihlásit kterákoliv banka či spořitelní a úvěrní družstvo, tedy subjekty s platnou licencí České národní banky. S těmito zprostředkovateli, kteří projevili zájem se na realizaci programu podílet, ČMZRB uzavře smlouvu o portfoliovém ručení. Objem portfolia jednotlivých úvěrujících subjektů bude odpovídat jejich podílu na trhu v segmentu podniků do 500 zaměstnanců podle údajů z databáze České národní banky.

„Výhodou takového postupu je výrazné zjednodušení administrativy, a tedy i zrychlení přístupu podnikatelů k potřebným financím. Klienti nežádají o bankovní záruku zvlášť od úvěru, vše vyřídí u jimi vybraného zprostředkovatele, tedy úvěrující banky. Bude ale odpovědností zprostředkovatele posoudit, zda žadatel splnil parametry programu a v případě, že ano, jeho úvěr bude zařazen do zaručeného portfolia,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro evropské fondy Marian Piecha.

Podmínky rozšíření záručního schéma o podporu investičních úvěrů v programu COVID III – Úprava Invest byly projednávány s Českou bankovní asociací, se zástupci Ministerstva financí a s ČMZRB.

Programy COVID jsou součástí nástrojů pro nastartování ekonomiky po koronaviru, mezi které mimo jiné patří kompenzační bonus, Antivirus, COVID – 2021, „ošetřovné“ pro OSVČ nebo specializované technologické programy například Technologie – COVID 19, Czech Rise Up aj. Pouze jeden mechanismus totiž nemůže vyřešit všechny problémy hospodářství.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme