Středoamerický region pokračuje v rozsáhlém očkování

Rok od objevení prvních případů všechny středoamerické země již zahájily očkování svých obyvatel; s vakcinací jsou nejdále Kostarika a Panama. Země již mají přístup k vakcínám z podporného programu COVAX pod záštitou WHO. Průzkumy uvádějí, že 71 % středoamerických společností utrpělo v loňském roce ztráty v celkové výši 321 milionů dolarů.

Region kvůli otevření turismu čelí novým variantům koronaviru, které zvyšují počet nakažených obyvatel. Regionu pomáhá Středoamerická banka pro hospodářskou integraci (CABEI), letos poskytne 3,5 miliardy USD sloužící na zmírnění dopadu pandemie (nemocniční infrastruktura a nákup vakcín). Banka má technicky podpořit plán vytvoření biotechnologického klastru, finančně přispět k technologickému zdokonalení pěstování kávy a poskytnout 30 milionů USD pro podnikatelské projekty pro MSME´s v oblasti cestovního ruchu, nově 5 miliony USD podpoří i rozvoj letecké dopravy včetně zdokonalování specializovaného vybavení pro letiště (radary, anténní systémy, telekomunikační sítě).Meziamerická rozvojová banka (IDB) také přispěje 1,6 miliardy USD na podporu regionu v jich plánech a projektech na snižování přírodních katastrof.

Krize urychlila digitalizaci podniků v regionu – až 80 % dotazovaných středoamerických generálních ředitelů uspíšilo zavádění nových digitálních obchodních modelů. Vzniknul program „MSME online,“ prostřednictvím něhož je podnikům z formálního sektoru minimálně s dvouletým provozem přerozděleno 500 milionů USD. Podniky můžou získat nevratné finanční prostředky ve výši až 3 000 USD. Rovněž EU věnovala počítačové vybavení na posílení obchodních vztahů regionu s EU všem zemím regionu s výjimkou Nikaragui (není členem Středoamerického integračního systému). EU také s Meziamerickým institutem pro spolupráci v zemědělství podporuje pěstovatele kávy v případě diverzifikace produkce a technologického rozvoje.

Vývoj situace ve vybraných státech a v Karibiku:

Honduras

Začátek vakcinace a hrozící třetí vlna pandemie

Proces kompletní hospodářské obnovy se spustil na konci září 2020. Křivka s novými případy však nikdy nepřestala růst a aktuálně se Honduras řadí mezi tři nejpostiženější země v rámci regionu a zároveň se řadí mezi zemi s nejméně naočkovaným počtem obyvatel v regionu (asi 1 %). Do 3. května země evidovala 213 970 nakažených obyvatel a 5 334 obětí.

Honduras získal vakcíny prostřednictvím vakcinačního programu COVAX vedeného WHO. Prvních 48 tisíc dávek již do země dorazilo, dalších 428 tisíc by země měla postupně obdržet do konce května. Hondurasu daroval 2 684 vakcín od Moderny i Izrael a nově země podepsala smlouvu na nákup 4,2 milionu vakcín Sputnik-V s Ruskem. Soukromý sektor dostal od honduraské vlády povolení k nákupu vakcín z vlastních prostředků. Strany dále podepsaly dohodu nazvanou „Honduvac“ pro podnikatele na podporu státních institucí při imunizaci.

Růst bankovního sektoru, změny v odvětví obnovitelných zdrojů a rozvoj infrastruktury

Pozitivní zpráva přichází z bankovního sektoru, který odráží solidnost a důvěru. Ve srovnání s 2019 minulý rok bankovnictví vzrostlo o 14 %. Mezi tři nejsilnější banky v zemi patří Ficohsa, Banco Atlantida a BAC.

Honduraský energetický kontrolní orgán CREE přednesl návrh na stanovení životnosti zařízení, které využívají obnovitelnou energii. Doba životnosti by se tak měla rovnat době trvání koncese – licence k využívání nevodních obnovitelných zdrojů a ekologické licence.

Honduras spolu s EU zahájil program na financování inovativních nápadů a řešení v oblasti zemědělstvíenergetiky, recyklace, zdraví, obchodu, technologie. Celkově bylo na projekt vyčleněno 400 tisíc EUR.

Banka CABEI podpoří Honduras částkou 5,8 milionu USD na studie proveditelnosti, jejichž cílem je vybudování šesti vodních hrází, které jsou součástí programu, který má zajistit dostupnost vody a hygieny v regionu.

Velice důležitým projektem je dokončení mezinárodního letiště Palmerola, které má být nejmodernějším letištěm ve Střední Americe. Investice do projektu činí více než 160 milionu dolarů. Na financování se spolu s místní vládou podílí konsorcium tvořené společností Emco a operátorem Munich International, které má výstavbu letiště na starosti. Letiště bude plně modernizované a funkční 24 hodin denně.

Ekonomický vývoj v Hondurasu

Honduraská ekonomika zaznamenala ve středoamerickém kontextu zřetelný úpadek: ekonomická aktivita se za minulý rok snížila o 8,5 %, až 40 % MSME podniků muselo zavřít, čímž úroveň chudoby vzrostla ze 65 % na 75 % a nezaměstnanost pouze v hlavním městě dosáhla 21 %. Země během pandemie uzavřela nové dohody o úvěrech za několik stovek milionů USD, čímž ale honduraský dluh za 11 měsíců vzrostl o 21,8 % a dosáhnul 11 miliard USD. V roce 2021 hospodářská aktivita stále zaznamenává pokles o 6,3 % a exporty klesly o 12,9 % v porovnání s prvními měsíci roku 2020.

Nejvíce zasaženým sektorem je cestovní ruch (hotely a restaurace), eviduje ztráty více než 1,3 miliardy dolarů. Podle oficiálních statistik také 8 z 10 společností kvůli pandemii vykázalo nižší prodeje. Další nejvíce zasažené sektory jsou stavebnictví, doprava a skladování, zpracovatelský průmysl, obchod a zemědělství, chov hospodářských zvířat, lesnictví a rybolov. 

Podmínky vstupu do země

Letecká doprava je obnovena od srpna. Pro přicházející cizince platí, že kromě vyplnění epidemiologického průzkumu musí předložit negativní molekulární test, nebo negativní výsledek rychlotestu ne staršího než 72 hodin. Na podzim byly otevřeny i pozemní hranice.

Zpět na začátek

Salvador

Stabilní situace a příchod milionu dávek vakcín

V Salvadoru po více jak měsíčních sporech mezi prezidentem a kongresem došlo 24. srpna k opětovnému otevření ekonomiky. Dle úřadů je situace stabilizovaná. Do 3.května celkový počet nakažených dosáhl 69 465 a je registrováno 2 134 obětí.

Salvador byl v rámci globálního programu přístupu k vakcínám proti covid-19 (COVAX) náležící pod WHO zařazen mezi zemi s prioritním přístupem k vakcíně. V rámci programu země obdržela 181 tisíc vakcín AstraZeneca a Pfizer. . Světová banka schválila zemi financování vakcinace ve výši 50 milionů USD. K 29. březnu do země dorazilo milion dávek čínských vakcín SINOVAC, jíž bylo aplikováno asi půl miliónu dávek Země z Číny koupila dalších 500 tisíc dávek a 150 tisíc jí Čína darovala. Pro druhou etapu očkování byl vytvořen webový portál, který umožňuje přihlašování se na termín očkování. Vakcína je bezplatná a dobrovolná.

Zahraniční pomoc pro Salvador a pomoc místních bank podnikatelům

Salvador finančně podpořilo hned několik mezinárodních institucí: Světová banka schválila této středoamerické zemi půjčku ve výši 20 milionů USD, BID pak dokonce ve výši 250 milionů USD. Účelem tohoto je zmírnění zdravotní krize a podporu investic do oblastí důležité pro oživení hospodářství. CABEI poskytla dvě půjčky v celkové hodnotě 550 milionů USD na aktivaci ekonomiky, zvýšení zaměstnanosti a podporu MSME´s a veřejného zdraví. Stejná banka poskytla zemi další půjčku v hodnotě 600 milionů USD na dotace zaměstnancům MSME´s, poskytování půjček MSME´s a financování pro podnikatele a malé podniky v neformálním sektoru.

Banka Banco agrícola začala podporovat Tienda cerca: jedná se o digitální platformu, která umožňuje realizaci finančních transakcí mezi spotřebiteli a malými podniky (např. obchody a jídelnami) prostřednictvím QR kódů. Salvadorská hypotekární banka zase vyzývá mikro a malé podniky, aby se připojily k bankovnímu systému, a získaly tak přístup k podnikatelským půjčkám s úrokovou sazbou mezi 7 až 13 %.

Ekonomický vývoj v Salvadoru

Místní ekonomika zaznamenala v minulém roce menší ekonomický pokles, než se očekávalo (- 7,2 %). Veřejný dluh narostl o 2,7 miliardy USD. K postupnému zotavení tamější ekonomiky došlo na konci srpna. Pro rok 2021 se očekává, že dojde k 4,2 % ekonomickému růstu, což je více než se předpokládalo na začátku roka. Průmyslová aktivita pokračuje v záporných číslech, za čímž stojí růst cen surovin. Hrozí navýšení počtu Salvadořanů žijících v extrémní chudobě z 30 na 50 %. Nejvíce zasaženými odvětvími jsou stavebnictví, zpracovatelský průmyslobchodubytovací a stravovací službySalvadorská stavební komora (CASALCO) informovala o nejméně 69 realitních projektech různých typů, jejíž investice činí 800 milionů USD a mají vytvořit 60 000 přímých a 200 000 nepřímých pracovních míst.

Podpora udržitelného rozvoje a infrastruktury

Salvador chce reaktivovat ekonomiku prostřednictvím oběhové hospodářství, co může zemi přinést 300 milionů USD. Salvadorská asociace průmyslu (ASI) a britské velvyslanectví v Salvadoru podepsaly dohodu, která spočívá zejména v podpoře používání biologicky rozložitelného materiálu při výrobě spotřebního zboží.La Constancia, přední společnost na salvadorském trhu v nápojovém průmysl, spolu s Coca-Colou rozběhly kampaň, jejíž cílem je sesbírat 100 % vyřazených plastových láhví, zpracovat je, a zvýšit tak procento recyklované pryskyřice. La Constancia také uzavřela kontrakt s energetickou společností AES El Salvador na dodávku energie z obnovitelných zdrojů. Do roku 2025 chce společnost zajistit, aby 100 % jejích energie pocházelo z obnovitelných zdroj.

V rámci udržitelného rozvoje byla spuštěna fotovoltaická solární elektráren Albireo s výkonem 140 MW, což odpovídá průměrné roční spotřebě 255 000 domácností. AES El Salvador je také blízko otevření své další solární elektrárny Cuscatlán Solar s výkonem 10 MW, do kterého investovala přes 10 milionů USD. Společnost celkově v zemi vyrábí 25 % z celkové vyrobené solární energie, která přispívá 10 % k energetické matrici Salvadoru. Země celkově za posledních 10 let zaznamenala velký pokrok a aktuálně již 66,2 % instalovaného výkonu představuje obnovitelná energie. Elektromobilita v Salvadoru také nabírá na obrátkách. Vláda projednává zákon na podporu dovozu elektrických vozidel. V zavádění elektromobility je průkopníkem energetická společnost AES. Výzvou země je také zvýšit produktivitu v zemědělství, a navýšit tak její soběstačnost prostřednictvím technologií a inovací.

Velkým projektem je reaktivace cementárny Planta Maya, která má ročně vyprodukovat 450 tisíc tun slínku, tedy 700 tisíc tun cementu. Celkové plánované investice pro tento rok (20 milionů dolarů) již přináší první ovoce. Společnost slavnostně otevřela tři nové továrny na betonáž za 2,5 milionu USD a jednu továrnu na agregát za 1,6 milionu USD.

Středoamerická banka pro ekonomickou integraci provede studie rozvoje tichomořského vlakového projektu. Banka podpoří vládu prostřednictvím nevratné technické spolupráce ve výši 450 000 USD, kterou má za cíl rozšíření železniční sítě pro nákladní i osobní přepravu v zemi. Aktuálně bylo zahájeno výběrové řízení, které má být ukončeno v červenci a v srpnu bude vydán pokyn k zahájení studií proveditelnosti, které by měly trvat jeden rok.

V půlce dubna byl dokončen velký infrastrukturní projekt v hodnotě 90 milionů USD, v němž došlo k rozšíření na čtyři pruhy 26,5km dlouhého úseku dálnice Litoral, přes kterou prochází kolem 35 % zboží a je také hlavní spojkou s Hondurasem.

Země pokročila v procesu návrhu zákona o digitálním začlenění, jehož součástí je přístup k internetu jako lidské právo, vytvoření unifikovaného identifikačního čísla a elektronické peněženky pro každého občana. Centrální rezervní banka pracuje na přípravě návrhu zákona o platebních systémech a vypořádání cenných papírů. Iniciativa usiluje o digitalizaci výměny šeků. papírů. Společnost Digicel pro změnu spustila moderní LTE síť 4,5G pro uživatele korporátního segmentu i pro klienty s paušálem v San Salvadoru. Výstavba byla zahájena v květnu loňského roku a byla ukončena na konci března 2021.

Podmínky vstupu do země

Během října 2020 byla letecká doprava spuštěna na 100 %. Cestující jsou povinni předložit negativní výsledek testu, který nesmí být starší než 72 hodin nebo se prokázat očkovacím certifikátem.

Zpět na začátek

Guatemala

Země žádá více vakcín kvůli přicházející třetí vlně pandemie

Většina podniků svou činnost obnovila 27. července. Vzrostl i počet lokálních turistů, což způsobilo prudký nárůst nakažených. K druhé vlně Covid-19 došlo na přelomu 2020 a 2021 a aktuálně se hovoří o příchodů třetí. Země žádá o spravedlivý a rychlejší přístup k vakcínám. Situaci komplikuje i začínající období dešťů (květen–říjen), které přináší již první škody na majetku. Guatemala se rok od nalezení prvního případu Covid-19 stala zemí s největším počtem úmrtí ve Střední Americe. Do 3.května bylo celkově registrováno 228 684 případů a 7558 obětí.

Guatemala je součástí vakcínového plánu COVAX, který by v první polovině roku 2021 měl zemi zajistit 6,7 milionů dávek pro 3 miliony lidí (země má celkem 18 milionů obyvatel). V půlce března do země dorazilo prvních 81 tisíc vakcín z tohoto programu. K 3. březnu do Guatemaly dorazilo 100 tisíc vakcín Covishield, které zemi darovala Indie. Prostřednictvím UNICEF japonská vláda přispěje částkou 1,5 milionu USD na skladování vakcín. Místní vláda hledá způsob financování za účelem získání 8 milionů jednotek ruské vakcíny s celkovými náklady přibližně 160 milionů USD.

Mezinárodní půjčky a finanční podpora MSMEs

Na záchranu ekonomiky bylo v roce 2020 vyčleněno 3,6 % HDP (63 mld. CZK) Dalších 28 mld. korun země získala prostřednictvím dvou zahraničních půjček. Kolem 35 mld. korun putovalo do Fondu pro podporu MSMEsFond na ochranu zaměstnání. Vláda také přijala program MSMEs, dodavatelé státu (ve španělštině Mipymes proveedoras del estado), který umožňuje podnikatelům vstoupit mezi oficiální státní dodavatele a navázat kontakty s velkými řetězci v Guatemale a Salvadoru. Další podpora ve výši 58 mil. USD pro MSMEs přišla ze strany CABEI. Ministerstvo hospodářství dále prostřednictvím zvýhodněných půjček podpoří zemědělce v oblasti logistiky a marketingu na zahraničních trzích.

Ekonomický vývoj v Guatemale

Guatemala je ekonomikou regionu s nejdynamičtějším oživením. Od září loňského roku začala ekonomická aktivita růst a do února se zvýšila o 3,5 %. Největší ekonomika regionu zaznamenala také nejmenší ztrátu ve výrobě. Dle slov prezidenta je země v plném ekonomickém oživení a MMF předpokládá nárůst ekonomiky o 4,5 %. Guatemala prochází velkým nárůstem elektronického obchodu; ve srovnání s rokem 2019 se jedná o 152% nárůst. Mezi hospodářskými odvětvími, která povedou ekonomické oživení v roce 2021, vyniká stavebnictví, u kterého by mělo dojít k nárůstu o 7,5 %. Růst zaznamenali obchod, oprava vozidel, zemědělství, výroba a oblast nemovitostí.

Mezi hospodářskými odvětvími, která povedou ekonomické oživení v roce 2021, vyniká stavebnictví, u kterého by podle prezidenta centrální banky mělo dojít nárůstu o 7,5 %. Aktivity, které v novém roce zaznamenaly růst jsou obchod, opravy vozidel, zemědělství, výroba a oblast nemovitostí.

Investice do stavebnictví a infrastruktury

Guatemala je odhodlaná stát se regionálním příkladem konkurenceschopnosti do roku 2030 s významným zlepšením své infrastruktury, zákonů a investičního prostřední. V roce 2020 vzrostla silniční síť Guatemaly o 3,1 % a cílem pro rok 2021 je rozšířit ji o nejméně 1 000 km zpevněných silnic. Rozvojem infrastruktury chce přilákat více zahraničních investic do země.

Vláda Guatemaly se zástupci soukromého sektoru podepsala dohodu o spolupráci, která definuje plán zaměřený na přilákání nových zahraničních investic. Jedná se zejména o farmaceutický průmysl, dále pak o investice v oblasti zdravotnických prostředků, výroby elektronických zařízení a také v odvětví outsourcingu podnikových procesů. Plán také počítá se zvýšením vývozu o 5 miliard USD v oděvním, textilním, zemědělském, potravinářském, nápojovém a chemickém odvětví.

V rámci schvalování rozpočtu na rok 2021 bylo navrženo pět velkých infrastrukturních projektů, které jsou aktuálně v procesu vypracování studií a dále jsou dokončovány technické detaily. Výše investic na tyto projekty dosahuje 2,88 miliard quetzalů (8,58 miliard českých korun) a patří sem na příklad výstavba přístaviště Puerto El Arenal a vybudování metropolitní expresní trasy, která by spojovala dva městské přístavy. Plánuje se také vybudování mostu do Belize a další výstavby lokálních silnic.

Guatemala podepsala spolupráci s Jižní Koreou ohledně realizace nového plánu veřejné dopravy v hlavním městě. Spolupráce má spočívat v technické pomoci v případě studií proveditelnosti nového systému hromadné dopravy a nové dálnice kolem metropolitní oblasti. Tato trasa bude měřit 14 km a bude spojovat sever a jih města. Země získala půjčku ve výši 40 000 USD od CABEI) na studium zavedení elektrických autobusů v Guatemala City. Banka bude podporovat technické studie zaměřené na linku 5 Transmetro, které určí proveditelnost přidání elektrických autobusů do vozového parku. V listopadu 2020 zadalo město Guatemala City kontrakt na 1,2 miliardy quetzálů (153 mil. USD) konsorciu složenému ze společností Cablevía de Guatemala, Desarrollos Residenciales Victoria, Desarrollos Torinos a Doppelmayr Guatemala na vybudování 10-staničního lanovkového systému s názvem Aerometro.

Banka CABEI provede studie předběžné proveditelnosti výstavby nákladní železnice v zemi a její napojení na středoamerickou síť. Jedná se o nevratnou technickou spolupráci ve výši 466 900 USD.

V první polovině 2020 byl spuštěn program na přestavbu nemocnic, navýšení nemocniční infrastruktury a nákup nemocničního zařízení. Rovněž byl zahájen projekt výstavby Mezinárodního nákladového letiště Escuintla: jedná se o první čistě nákladní letiště v regionu Střední Ameriky. Výstavba letiště bude spojená s vybudováním zóny volného obchodu, s čímž souvisí očekávaný rozvoj průmyslu v regionu a jeho přímé napojení na letištní dopravu.

Švýcarská společnost Nestlé v Guatemale otevřela své největší distribuční centrum ve Střední Americe se skladem o rozloze 12 000 m2 a parkem určeným pro dovoz a vývoz (8000 m2) produktů na sever a jih kontinentu. Do projektu bylo investováno 11 mil. USD, které zemi proměnily ve strategický logistický hub.

Ministerstvo energetiky a dolů letos licituje tři ropné oblasti o celkové rozloze 200 tisíc ha. Produkce ropy v Guatemale od ledna do listopadu 2020 poklesla ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 o 20,48 %. Další výběrové řízení pro společnosti se zájmem o nové ropné oblasti bude vypsáno v druhé polovině roku 2021.

Podmínky vstupu do země

Guatemala obnovila mezinárodní lety 18. září. Nově cestující můžou přiletět do Guatemaly bez PCR testu, po příletu jsou povinní absolvovat rychlo-test přímo na letišti.

Nikaragua

Nikaragua obdrží 100 milionů USD na vakcinaci

Nikaragua od začátku ignoruje doporučení WHO, a odborníci tak hovoří o tzv. epidemiologické slepotě. Místní vláda manipuluje skutečný počet nakažených. Dle oficiálních údajů bylo do 3.května celkem evidováno 6 898 případů a 182 obětí. Nikarague byly poskytnuty půjčky na od multilaterálních rozvojových bank na stavbu domů pro sociálně slabšípodporu reaktivace MSME podniků (zejména ze sektoru zemědělství, potravinářství, služeb, obchodu a stavebnictví), rozšíření pokrytí elektřinou v zemi. 

Navzdory ignorování mezinárodních organizací byla Nikaragua zařazena mezi 10 nejchudších zemí v Latinské Americe, které dostanou vakcínu zdarma v rámci programu COVAX. Prvních 135 tisíc dávek vakcín z tohoto programu země obdržela v půlce března. Vláda také jedná s Ruskem, od něhož obdržela nespecifikovaný počet prvních vakcín na konci února, které jsou aplikovány pacientům s chronickými nemoci. Nově se země zavázala splácet 20 let půjčku od CABEI v hodnotě 100 milionů USD. Půjčka má sloužit na nákup 6,86 milionu dávek vakcín proti Covid-19, což by mělo postačit na vakcinaci poloviny nikaragujské populace.

Ekonomický vývoj v Nikarague

V roce 2020 byly nejvíce zasaženými hospodářskými činnostmi hotely a restaurace, elektřina, služby finančního zprostředkování, doprava, rybolov a akvakultura. Přímé zahraniční investice klesly v minulém roce o 63,8 %, z 503 milionů USD v roce 2019 na 182,3 milionů USD, co nejméně za posledních 5 let. Obchodní schodek Nikaraguy dosáhl 247 milionů USD.

Nová elektrárna na zemní plyn, výstavba nových nemocnic a nárůst produkce zlata, kávy i kakaa

Nikaragua uzavřela dohodu s americkou společností New Fortress, která v březnu zahájí výstavbu elektrárny na zemní plyn s výrobní kapacitou přibližně 300 MW. Projekt má být dokončen v druhé polovině 2021 a investice se odhadují 700 milionů dolarů. Do země již dorazily první turbíny a elektromechanická zařízení od americké společnosti NFE Nicaragua Development Partners. Jedná se o první energetický komplex na zemní plyn v zemi a celkově druhý ve Střední Americe (druhý se nachází v Panamě).

CABEI zafinancuje v zemi projekty ve výši 154,7 milionů USD na výstavbu sedmých nemocnic a zlepšení elektrického vedení.

Díky zavedení správné výrobní praxe došlo k nárůstu produkce kávy a kakaa skupinou nikaragujských farmářů. Za posledních sedm let místní producenti kávy a kakaa zvýšili své výnosy o 55 % respektive o 96 %.

Podle odhadů nikaragujské těžební komory (Caminic) bude v roce 2021 země vyvážet celkem 750 milionů dolarů v surovém zlatě, což je o 12,6% více, než bylo prodáno v loňském roce. Zlato se etablovalo jako hlavní exportní artikl země, předběhnul i hovězí maso a kávu.

Podmínky vstupu do země

Vláda oficiálně uzavření hranic a leteckého spojení v zemi nikdy nenařídila. Pro vstup do země je potřeba absolvovat test na covid-19 a při příjezdu předložit jeho negativní výsledek, který není starší více než 72 hodin. Cestujícím s horečkou nebo respiračními příznaky není vstup do země umožněn.

Zpět na začátek

Kostarika

Kostarika pokračuje ve vakcinaci, zavádí restrikce kvůli třetí vlně covid-19

Kostarika v září minulého roku zavedla strategii pro otevření ekonomiky „Kostarika pracuje a chrání se.“ I přes probíhající očkování země zažívá novou vlnu pandemie a hrozí saturace JIP (obsazenost již dosáhla 90 %). Po více než dvou měsících, kdy došlo k výraznému snížení případů (400 denně), v dubnu došlo k trvalému růstu (aktuálně přesahuje 1000 případů denně). Došlo k zákazu osobního prodeje a jiných komerčních aktivit od 3. do 9. května v centru země, kde zaznamenali 75 % nových případů. Vláda rovněž vydala pokyn ke zvýšení práce z domu. Do 3.května bylo celkově registrováno 250 991 nakažených osob a 3 231 obětí.

Kostarika začala s očkováním již 23. prosince, čímž se zařadila mezi první země v Latinské Americe. Do 20. dubnu bylo v zemi s 5 miliony obyvatel aplikováno 600 000 dávek vakcíny od společnosti Pfizer, která byla dosud jedinou používanou v zemi. Vláda uzavřela dohody na nákup vakcíny s Pfizer a BioNTech (3 miliony za 36 milionů USD), s AstraZeneca (500 tisíc). Další milion dostane přes program COVAX od WHO. Po zočkování zdravotnického personálu již přišly na řadu osoby starší 58 let. Kostarika obdržela i první zásilku vakcín AstraZeneca, kterých použití bylo schváleno bez věkové hranice od 18 let. Jedná se o vakcíny z programu COVAX. Země do konce roku 2021 plánuje očkovat 80 % dospělé populace. Do vakcinace obyvatel země plánuje investovat 70,7 milionů dolarů. Kostarické ministerstvo zdravotnictví stanovilo požadavky na to, aby soukromý sektor mohl dovážet a prodávat vakcíny proti Covid-19. Vakcína musí mít účinnost alespoň 60 % a musí být schválená regulační agenturou a / nebo projít předběžnou kvalifikací WHO.

Mezinárodní půjčky a pomoc podnikatelům

Země získala půjčky ve výši 508 milionů USD od MMF300 milionů USD od CABEI 500 milionů USD od Rozvojové banky Latinské Ameriky k posílení veřejných financí a ekonomické reaktivaci. Velice diskutovanou půjčku od MMF ve výši 1,778 miliardy USD schválila výkonná rada MMF a teď bude muset projít schvalovacím procesem v kostarickém parlamentu.

Vláda poskytla ekonomický balíček ve výši 1,5 mld. dolarů na poskytnutí produktivních půjček pro mikro, malé a střední podniky pro počáteční investice, nebo na pokrytí nákladů při opětovném otevření podniku. Banky během pandemie poskytují různé úlevy pro své klienty. Do 31. prosince 2021 je možnost odkladu plateb a restrukturalizace půjček i navzdory rostoucímu riziku. Ve veřejném bankovnictví je 14 % půjček vysoce rizikových a v soukromých subjektech se jedná o 10 %. Nově prezident požádal Národní banku a Banku Kostariky, aby poskytly pružnější úvěry soukromému sektoru, zejména tak pro turismus, stavebnictví a dopravu.

Ekonomický vývoj v Kostarice

Kostarika uzavřela rok 2020 s fiskálním deficitem 8,34 % HDP, což je číslo nižší než se očekávalo. Po kritických prvních dvou kvartálech roku 2020, kdy nezaměstnanost dosáhla historického maxima 24,4 % (aktuálně se pohybuje na úrovni 19,1 %), přišla pozitivní zpráva o mírném oživení ekonomické aktivity země. To je dáno zejména výrobou firem v zónách volného obchodu, které již dosáhly úrovně před pandemií. Nejoptimističtějšími odvětvími pro přijímaní nových zaměstnanců v druhém čtvrtletí 2021 jsou výroba, doprava a obchod. Dochází i k postupnímu nárůstu zahraničního obchodu. Očekává se, že v roce 2021 Kostarika poroste o 2,6 %. MMF však nově varuje před vysokou zadlužeností a neformálnosti, odhaduje, že dluh dosáhne svého maxima kolem 76 % HDP v roce 2023.

Podle průzkumu je nejvíce zasaženým sektorem hotelnictví a restaurace, které hlásí pokles o 59,5 %. Dále také doprava a skladování, které zaznamenaly snížení o 27,7 %. Cestovní ruch, který je jedním z hlavních motorů kostarické ekonomiky, v roce 2019 zaznamenal příjem celkem 3,97 miliardy USD v cizí měně a v roce 2020 došlo k poklesu o 65 %. Celkově do Kostariky v roce 2020 přicestovala jenom třetina turistů (cca 800 tisíc osob) v porovnání s rokem 2019. Nejméně zasažená odvětví jsou naopak zpracovatelský průmysl (- 7,2 %), zemědělství (-1,3 %) a stavebnictví (-0,3 %). 

Investice do infrastruktury, stavebnictví a digitalizace

Vláda v roce 2020 představila investice do infrastruktury a stavebnictví ve výši 5,4 mld. dolarů (výstavba dálnic a tunelů ve výši 1,94 mld. USD, výstavba a renovace škol a nemocnic). Na podporu stavebního sektoru bylo u všech projektů do 30. června 2021 schváleno 100% osvobození. Od 1. července 2021 do 30. června 2022 bude sazba představovat 4 %; následně bude do 30. června 2023 navýšena na 8 %.

Na západě země má vzniknout zóna volného obchodu Costa Rica green valley se strategickou polohou na jedné z hlavních silnic v zemi, čímž bude snadno dostupná z hlavního města a mezinárodního letiště. V byznys parku bude umístněný technologický a vědecký park s univerzitami a laboratorními klastry. Projekt se bude vyznačovat ekologickou efektivností v energetickém řízení, nakládání s pevným odpadem a vodními zdroji. Celková plocha dosáhne 1 mil. ma investice se bude pohybovat kolem 10 mil. USD.

Globální realitní společnost Everty se rozhodla rozvíjet komerční a hotelové realitní projekty po celé zemi a plánuje investovat do rozvoje nemovitostí 20 mil. USD ročně po dobu následujících 5 let. Obdobných projektů vzniká v Kostarice velká řada, neboť se tato středoamerická země řadí mezi turisticky nejatraktivnější latinskoamerické země. Vláda je také nakloněna rozvíjení podnikatelských a technologických center.

Kostarika investuje 156 milionů dolarů i do digitalizace a modernizace ministerstva financí a pokusí se tak zlepšit kontrolu nad výdaji a bojovat proti daňovým únikům. Místní podniky také podstoupily rychlý proces digitalizace (zejména v oblasti práce na dálku a e-commerce). Digitalizovalo se i zemědělství prostřednictvím virtuální platformy, která má prostřednictvím textových zpráv usnadnit nákup a prodej zemědělských produktů. Očekává se, že projekt přispěje k navýšení standardů kvality a bezpečnosti potravin a dále k identifikaci inovativních oblastí. K rychlé digitalizaci přispívá i hustá infrastruktura připojení k internetu v porovnání s celým regionem Latinské Ameriky: asi 71,7 % městské populace má připojení k internetu, na venkově je to pak 43, 2 %. Internetové připojení na venkově se řadí k nejlepším v Latinské Americe.

Pandemie výrazně urychlila digitalizaci kostarických bank. Bankovní subjekty potvrzují, že v loňském roce aktualizovaly své webové stránky a rozšířily online služby. Dle údajů Centrální banky Kostariky (BCCR) v roce 2020 bylo prostřednictvím Sinpe Móvil (služba elektronických plateb vyvinutá BCCR) provedeno 55 milionů transakcí. V roce 2019 to bylo pouze 6,2 milionu.

Environmentální rozvoj a pokrok v elektromobilitě

Kostarika představila digitalizovanou, dekarbonizovanou a decentralizovanou ekonomickou strategii na příštích 30 let, jejímž cílem je podpora územního rozvoje země.

Fond zelených měst má částkou 390 000 USD přispět k environmentálnímu rozvoji zejména větších měst (výstavba zelené architektury, ochrana přírody a boj proti změně klimatu). Firmy a organizace mají k dispozici nenávratné a úvěrové financování.

Pozornost je věnována i dalšímu perspektivnímu sektoru, kterým je vodohospodářství: schválena byla ústavní reforma zaručující právo na vodu, čímž se potvrdil záměr kostarické vlády zlepšit nakládání s vodou a její distribuci na území státu.

Kostarika se orientuje i na environmentální rozvoj zemědělství. Příkladem je pěstování banánů, pro něž byl minulý rok rekordní v produkci i vývozu. Na rozdíl od jiných zemí všechny kostarické farmy mají ekologickou certifikaci a 53 % je certifikováno jako uhlíkově neutrální. Všechny plasty jsou recyklovány, farmy mají pasti na pevné látky a snížila se i spotřeba vody ve zpracovatelských zařízeních.

Země již dlouhodobě podporuje rozvoj elektromobility, kde je aktuálním tématem výstavba elektrického vlaku. Celkové investice do projektu mají dosáhnout 1,5 miliardy USD, přičemž 550 mil. USD má země získat prostřednictvím půjčky od CABEI. Od IBD pro změnu získá pomoc v podobě nevratné technické spolupráce na optimalizační analýze projektu. Projekt má sestávat z dvojité trati o délce 85 km s 46 stanicemi (10 integračních uzlů s odlišnými druhy dopravy). Výběrové řízení i pro zahraniční subjekty bylo spuštěno v roce 2020 a stále probíhá. Práce na projektu mají být zahájeny roce 2022 a ukončeny v roce 2025.

Byly přijaty i důležité kroky pro elektrifikaci veřejné a soukromé dopravy v rámci procesu dekarbonizace dopravy do roku 2050. Slavnostně byla otevřena první z 28 nových rychle nabíjecích stanic. Současně Německo darovalo tři elektrické autobusy za účelem realizace pilotní zkoušky elektrifikace veřejné dopravy.

Postupné startování cestovního ruchu

Za účelem snížení ztrát v cestovním ruchu, který je jedním ze stěžejních a zároveň z nejvíce postižených odvětví v zemi, byl schválen zákon, který má podpořit domácí turismus přesunutím státních svátků v roce 2020 a 2021 na pátky. V Latinské Americe je zvykem v tzv. puentes (prodloužený víkend) vyrážet na krátké dovolené (především pak v rámci země). Domácí turismus má za cíl podpořit i projekt Pasaporte local (tzv. Lokální cestovní pas), v nímž na příklad autopůjčovny v rámci balíčku nabízí slevy na hotely, restaurace a národní zájezdy. Obnoveným přijímáním mezinárodních letů na podzim se postupně rozbíhá i mezinárodní turismus, právě minulý měsíc Kostarika zaznamenala nejvyšší počet turistů (89 293 zahraničních turistických návštěvníků) od vypuknutí pandemie. Za dodržování sanitárních protokolů získávají místní zařízení pečetě Safe travels. Země také v rámci aliance s Jižní Amerika a Panamou reaktivuje turismus. Aliance má podpořit společnou účast na veletrzích, kde se kvůli rozpočtu nemohou představit samostatně. Má dojít také ke zlepšení marketingu a sdílení svých komunikačních kanálů. Dalším plánem země je podpořit rozvoj turistického koridoru v příhraniční oblasti s Nikaraguou. Jedná se zejména o podporu venkovského a komunálního cestovního ruchu (pozorování zvířat, poznat život rybářů atd.). Atraktivním turistickým koridorem země chtějí přilákat jak domácí, tak i evropské návštěvníky.

Podmínky vstupu do země

Od listopadu jsou zcela otevřené všechny vzdušné hranice s hlavním cílem podpořit turistický ruch. Již není nutný negativní test; cestující ale musí mít uzavřené i zdravotní pojištění, které kryje lékařskou péči a karanténní pobyt v případě nákazy. Turisté jsou z velké části osvobozeni od vládních zákazů spojených s omezením pohybu. Kostarika druhý lednový týden obnovila i lety do turistické oblasti v Guanacaste v Pacifiku. Námořní a pozemní hranice zůstávají uzavřené.

Zpět na začátek

Panama

Situace je v zemi stabilizovaná a probíhá druhá fáze vakcinace

listopadu došlo k výraznému nárůstu pozitivních případů, který souvisí s téměř úplným znovuotevřením ekonomiky (12. října Panama zavedla tzv. nový normál). Po kritickém prosinci zavedené restrikce zabraly a situace se stabilizovala (jedinou restrikcí zůstává zákaz vycházení mezi půlnocí a 4. hodinou ranní). Panama do 3.května celkově registrovala 365 104 nakažených osob a 6 238 obětí, což je nejvíce z celé Střední Ameriky.

Úřady podepsaly smlouvu na nákup 3 milion vakcín od společnosti Pfizer; první dávky země obdržela 20. ledna a svým obyvatelům do dnešního dne aplikovala 600 000 vakcín. V zemi probíhá druhá fáze očkování lidí nad 60 let a pacientů s chronickým onemocněním. Další 1,09 milionu vakcín má obdržet od společnosti AstraZeneca a 300 tisíc od společnosti Jhonson and Jhonson a 1 112 410 vakcín z programu COVAX. Prvních 36 tisíc vakcín AstraZeneca přes COVAX země obdržela před dvěma týdny. Panama schválila nouzové použití čínské (Coronavac) a ruské vakcíny (Sputnik V) za účelem urychlení imunizačního procesu. Celkově na vakcinaci zatím vláda vyčlenila 56 milionů USD. Nově země oznámila, že soukromé společnosti, které chtějí do země přivést vakcíny proti koronaviru, tak mohou učinit, ale se zárukou, že je jejich aplikace bezpečná.

Bankovní systém – stěžejní ekonomická aktivita země – poskytuje svým klientům úlevy a podpora multilaterálních organizací

Moratorium na řadu bankovních plateb (hypoték, různých půjček a kreditních karet) bylo prodlouženo až do 30. červena 2021. Panamská vláda do června 2021 prodloužila i finanční pomoc pro sociálně a ekonomicky nejzranitelnější obyvatele. Banka Delta představuje lídra podpory pro reaktivaci malých podniků, která za zvýhodněných podmínek poskytuje podnikům financování digitální transformace a nových podnikatelských nápadů.

Panamská vláda zavedla úvěrové linky od různých multilaterálních organizací kromě podpory zdraví, zaměstnanosti a MSME peníze slouží na rozvoj zemědělství, vodních a energetických reforem a digitální transformaci: připojení venkovu k internetu, poskytnutí 400 veřejných služeb online, předložení zákona o fintech, přijetí zákona proti počítačové kriminalitě, vytvoření digitální peněženky pro obyvatelstvo, a vypracování plánu 5G.

Agentura Moody´s změnila výhled panamského bankovního systému z negativního na stabilní v očekávání oživující se ekonomiky. Vláda Panamy se také snaží o vyřazení země z mezinárodních šedých seznamů; jedním z kroků je předložení tři návrhů zákonů, které mají za cíl posílit boj proti praní peněz.

Panama se stala první zemí v Latinské Americe a Karibiku, která se připojila k tzv. Digital Country Partnership – sdružení od společnosti Mastercard. Dohoda mezi panamskou vládou anadnárodní platební společností Mastercard má v úmyslu digitalizovat platby ve státních subjektech v příštích pěti letech, dále bojovat proti kybernetickým podvodům a rozšířit finanční začleňování.

Ekonomický vývoj v Panamě a příchod zahraničních investic

Na konci roku 2020 panamská ekonomika zaznamenala zlepšující se trend a zahájila opětovnou aktivaci činností, jako je letecká doprava, maloobchod, velkoobchod a export. Celkově se panamská ekonomika v minulém roce propadla o 17,9 % a nezaměstnanost dosáhla 18,5 %. Ekonomiku držel nad vodou těžební průmysl, který vzrostl o 23 % (zejména pak vývoz měděné rudy a jejich koncentrátů vytěžených v „kanadském“ dole First quantum). Ke zlepšení ekonomické situace v zemi také přispěl Panamský průplav a vyhlídky jsou stabilní. K oživení hospodářství vedle těžby dle odhadů přispějí stavební projekty (třetí linka metra v Panama City a několik dálničních projektů), a zejména pak její strategická pozice jako regionálního logistického hubu a pokračující investice. Nejvíce zasaženými sektory byl zpracovatelský průmysl (-26,2 %), stavební sektor (-52,9 %), hotely a restaurace (-51,4 %).

Panama se v roce 2021 bude snažit překonat ekonomickou krizi přilákáním zahraničních investic. Země se usiluje o přilákání zejména nadnárodních výrobních společností. Panama očekává investice ve výši 7,9 milionu dolarů od pěti nadnárodních společností zaměřujících se na bezpečnostní služby, farmaceutický výzkum; výrobu nápojů a finanční službyVláda schválila vytvoření pěti nových zón volného obchodu (tři zaměřené na agropodnikání), které mají vygenerovat investice ve výši 21,91 milionu USD a vytvořit více než 10 tisíc pracovních míst. Za stejným účelem byl vytvořen i tzv. program trvalého pobytu z ekonomických důvodů pro kvalifikované investory v oblasti stavebnictví a nemovitostí. Prezident Panamy 6. dubna schválil zákon, který vytváří oficiální autoritu na přilákání investic. Konkrétně se jedná o Národní úřad pro přilákání investic a podporu vývozu z Panamy (ProPanamá).

Panamský průplav ustál dopad pandemie a představil vodní a infrastrukturní plány na rok 2021

Jedním z hlavních příjmů pro tamější vládu představují poplatky z Panamského průplavu (tvoří asi 6 % HDP a ročně přispívá přes 1,6 miliard USD do panamské státní pokladny).

Panamský průplav navzdory pandemie uzavřel fiskální rok s tranzitním nárůstem tonáže o 1 % a přináší rekordní příspěvek do státní pokladny (1,824 miliardy USD). Došlo k pozitivním sazbám u mýtného (+7,1 %) a vzrostl pohyb kontejnerů (+5,3 %).

Letos byly zahájeny expanzní práce ve třech kotvištích, které umožní kotvení až třem plavidlům Neopanamax (lodě maximálních rozměrů, kterým je umožněn přechod přes Panamský průplav) současně, čímž se zjednoduší provoz a maximalizuje kapacita průplavu. Již v září 2020 bylo zahájeno výběrové řízení na nový vodohospodářský systém průplavu. Cílem projektu je zajistit dodávku pitné vody 50 % populace žijící v blízkosti povodí průplavu – cílem projektu je dodat dalších 1,4 miliardy kubických metrů vody do roku 2050. Autoridad de Canal de Panamá tak reaguje na alarmující pokles hladiny vody v Gatunském jezeře (umělé jezero tvořící většinu průplavu, celkem se jedná o 33 km vodních cest). Práce by měly začít v létě 2022. Správa Panamského průplavu se také klade za cíl být uhlíkově neutrální a eliminovat emise CO2 do konce tohoto desetiletí. Na dosažení cíle budou lodě a remorkéry muset změnit technologii a používat nefosilní paliva. Lodě generující velmi vysokou uhlíkovou stopu budou muset zaplatit vyšší cenu mýtného za přepravu.

Panamský průplav kvůli rostoucí poptávce zvyšuje sazby rezervních kvót. Tranzitní rezervační systém je služba za příplatek, která zákazníkům zaručuje tranzit v předem stanoveném dnu.

Důraz na udržitelný rozvoj, infrastrukturu a turistický ruch

Panama chce pokračovat v rozvoji ekologické ekonomiky: kromě obnovitelné energie se chce při vytváření nových investičních a pracovních příležitostí zaměřit na udržitelnou mobilitu, infrastrukturu, vodohospodářství (zabezpečení stálých vodních zdrojů) a zavádění technologií na snížení emisí.

Studie Programu OSN pro životní prostředí naznačuje, že začlenění obnovitelných energií je klíčem k oživení panamské ekonomiky. Studie ukazuje, že počáteční investice 47 miliard USD by přinesla zisk 160 miliard USD a se stimulem až dalších 2,35 % HDP. Dále by došlo k vytvoření 10 tisíc nových přímých pracovních míst.

Dne 22. února začaly práce na očekávaném projektu výstavby třetí linky metra v Panama City. Metro Panama a korejské konsorcium HPH Joint Venture tvořené společností Hyundai podepsaly 29. října smlouvu na vyhotovení projektu ve výši 2,5 miliardy USD. Linka 3 bude jednokolejkou pro 6 vagonů, které ujedou 34 kilometrů a 14 stanic za 45 minut a spojí provincii Panama z linky 1 s Panamou Oeste, což pomůže odlehčit hustý provoz v této oblasti. Součástí projektu je i výstavba 4km dlouhého tunelu pod Panamským průplavem. Projekt má vytvořit více než 5 tisíc pracovních míst.

Již v dubnu byla schválena reaktivace výstavby mostu Binational mezi Kostarikou a Panamou. Byl obnoven projekt loděnice Balboa, která nabídne údržbářské služby a opravy plavidel v přístavech. Odhaduje se, že při 100% provozu loděnice bude vytvořeno více než 5 000 přímých pracovních míst. V plánu je i postavení nového celního úřadu na hranici s Kostarikou, který by urychlil průchod zboží a lidí přes Paso Canoas (hlavní bránou pro zboží putující do regionu Střední Ameriky). Investice do projektu činí 22 milionů dolarů.

Na podporu turistického ruchu má Panama zavést bezplatné cestovní pojištění a chce také využít svá zdravotnická zařízení k propagaci zdravotního turismu. K podpoře cestovního ruchu se přidá i Meziamerická rozvojová banka, která Panamě poskytne půjčku ve výši 100 milionů dolarů, což umožní vytvoření turistické infrastruktury mimo hlavního města, kde je naopak nadbytek nabídky pokojů. Pomoct opět rozběhnout turistický ruch chtějí i soukromé pojišťovně prostřednictvím nových cestovních pojištění kryjících onemocnění na covid-19.

Digitalizace exportu, zdravotnictví i zemědělství

Panama se chce zaměřit na zefektivnění řízení exportu: jednou z největších výzev je digitalizace procesů exportu na oživení hospodářství a zefektivní chodu Panamského průplavu. Panama má možnost stát se základnou pro posílení digitální ekonomiky regionu. Mohly by tady vznikat nové platformy digitální ekonomiky, které by byly nabízeny i ostatním zemím regionu.

V zemi bude implementována také telemedicína a použití robotické chirurgie. Telemedicína má odlehčit tamějším nemocnicím, přispět k rychlejšímu provádění preventivních prohlídek nebo počátečním diagnostikám. Dále má také umožnit dálkové sledování pacientů.

Technologicky rozvíjet chce Panama i zemědělský sektor: zamýšlí investovat do zemědělství 4.0 a tradiční úkoly jako obdělávání půdy chce vykonávat prostřednictvím moderních technologií – používaní dronů a digitalizované zavlažování. V následujících 7 letech soukromý sektor tvořený producenty a podnikateli přispěje 402 miliony dolarů a stát 155 miliony dolarů.

Panama nově obdržela půjčku ve výši 350 milionů USD na digitální transformaci: připojení venkovu k internetu, poskytnutí 400 veřejných služeb online, předložení zákona o fintech, přijetí zákona proti počítačové kriminalitě, vytvoření digitální peněženky pro obyvatelstvo, a vypracování plánu 5G.

Podmínky vstupu do země

Otevření vnitrostátních letů proběhlo 28. září a mezinárodní lety byly spuštěny 12. října. Pro vstup do Panamy je nutné podstoupit molekulární Covid-19 test. Test nesmí být starší více než 48 hodin a je možné jej provést i ve třech testovacích centrech na letišti. Cestující přicházející z Jižní Ameriky musí absolvovat třídenní karanténu.

Zpět na začátek

Karibská oblast

Díky včasnému uzavření ostrovů a přijetí potřebných opatření byl počet případů v mnohých malých ostrovech nízký a už v květnu již došlo k postupnému obnovení ekonomické činnosti, otevírání pláží a přípravě letišť a hotelů na příchod i zahraničních turistů. Francouzské ostrovy jako Martinik nebo Guadeloupe jsou ale pro turisty aktuálně uzavřeny, aby se chránily před novou mutací covid-19.

Digitalizace, stavebnictví, obnovitelná energie a zemědělství

Na ostrovech se zrychluje digitalizace: Antigua a Barbuda v rámci svého plánu digitální transformace plánuje zahájit digitální civilní registr. Ministerstvo informačních technologií také plánuje vytvořit digitální identity, aby občané mohli provádět transakce online. Na Barbadosu byly vyhlášeny čtyři konzultační tendry na podporu digitálních postupů ve veřejných službách, zefektivnění správy a posílení schopností vlády v digitální ekonomice do roku 2023.

Na většině karibských ostrovech byly v druhé polovině roku 2020 naplánovány nové projekty luxusních hotelových rezortů, jejichž stavba bude zahájena již roce 2021. Britské Panenské ostrovy pro změnu zveřejnily Plán energetického přechodu: cílem je dosáhnout 100 % obnovitelné elektřiny do roku 2035 a 100 % víceúčelové energie do roku 2050. Trinidad a Tobago zvažuje využívání offshore větrné energie jako alternativního zdroje energie k současnému zemnímu plynu, který je zdrojem téměř 100 % elektřiny v zemi. V rámci národní rozvojové strategie Vision 2030, která zohledňuje začlenění obnovitelných energií, je plánová i výstavba solární elektrárnyo výkonu 130 MW konsorciem Lightsource BP, BP a Shell.

Další ostrovy jako Grenada, Svatý Vincenc Grenadiny bojují s krizí prostřednictvím podpory místních zemědělců, kterým byly poskytnuty granty na pěstování kakaa, muškátového oříšku nebo ananasu.

Nejpostiženějšími oblasti Karibiku nadále zůstávají Dominikánská republika a Portoriko

Nejvíce postiženou zemí karibského regionu je Dominikánská republika, která k 3.květnu registruje 267 455 nakažených a 3 493obětí. Portoriko zůstává s 166 tisíci případy (2 313 obětí) druhým nejvíce zasaženým ostrovem. Na třetím místě je Kuba, která registruje 108 693 případů (664 obětí).

Na Kubě vstoupila v platnost nová ekonomická opatření, mezi něž patří přijímání dolarů na většině trzích a odstranění daně uvalené na dolar. Kubánský režim otevřel dveře expanzi soukromého sektoru. Soukromí podnikatelé budou moci provádět 2 000 z původních 127 činností (odvětví jako zdravotnictví, školství, telekomunikace, energetika, tzn. stěžejní obory státu, budou pravděpodobně nadále zakázána). Díky úspěšnému pozastavení šíření viru byl v létě obnoven mezinárodní turismus, který však v prosinci zapříčinil příchod druhé vlny. Na ostrově probíhá testování a validace vlastní vakcíny na covid-19; v rámci testování vakcín se úřady v květnu rozhodly očkovat 1,7 milionu obyvatel Havany dvěma vakcínami, které jsou již v poslední fáze vývoje. Kuba plánuje očkovat kromě svých obyvatelů i všechny turisty, kteří ostrov navštíví. Očkování celé kubánské populace má proběhnout dokonce tohoto roku.

Dominikánské republice pokračují určitá opatření,platí zákaz nočního vycházení (od 22h do 5 h).. Od cestujících se již nevyžaduje předložení negativního testu. Vláda provádí náhodné testy na letišti. Turisti jsou místními úřady automaticky pojišťováni na covid-19. Vláda již složila zálohu na 10 milionů vakcín AstraZeneca a dalších 8 milionů vakcín má obdržet od Pfizer-BioNTech. Země má obdržet 2 miliony vakcín i prostřednictvím programu COVAX, prvních 100 tisíc vakcín z tohoto programu dorazilo do země na začátku dubna. Celkově je již očkovaných více než 730 tisíc obyvatel. Dominikánská republika pokračuje v investicích do cestovního ruchu, které v regionu Pedernales dosáhnou 2,6 miliardy USD (výstavba nového mezinárodního letiště a infrastrukturní projekty) a má být vytvořeno 50 000 nových pracovních míst. Prostřednictvím pomoci MMF a místní vlády podporu získal agrární sektor. Země také představila nové projekty na obnovu ekonomiky: výstavba dvou hotelů v Santo Domingo (investice v hodnotě 70 milionů USD) a realizace projektu generátoru plynu (300 MW). Kanadská společnost Unigold se posouvá vpřed v zahájení těžby zlata v oblasti Neita: během tohoto čtvrtletí plánuje dokončit inženýrské studie a odhady nerostných zdrojů. Dominikánská republika je také na cestě stát se druhou zemí v regionu, která poskytuje pásma pro 5G: aktuálně jsou vyhlášeny licitace na pásma spektra 700 MHz a 3,5GHz. Vláda zdvojnásobila svůj závazek k podílu obnovitelných zdrojů na celkové vyprodukované elektrické energie, a do roku 2030 by tak měla být zastoupena 25 %. Do roku 2050 chce také dosáhnout nulové uhlíkové stopy.

Portoriko překonalo nejhorší vlnu pandemie Covid-19 zapříčiněnou znovuotevřením všech ekonomických aktivit, Velikonocemi a turisty, kteří přijeli na jarní prázdniny. Od 28. dubna, cestující při vstupe na ostrov musí předložit negativní test. Pokud tak neučiní do 48 hodin po příjezdu, hrozí jim pokuta v hodnotě 300 USD. Portoriko první dávky vakcín obdrželo již v prosinci. Na konci března bylo v zemi registrováno přes milion dávek vakcín. K široké veřejnosti se vakcíny mají dostat v létě a budou poskytovány zdarma. V Portoriku chtějí mezi lety 2021 a 2023 rozběhnout 195 projektů na obnovu a transformaci energetického sektoru po škodách způsobených hurikány v roce 2017. Celkové investice do v rámci deseti letého plánu představují 11,8 miliardy USD. Projekty se budou zaměřovat nejen na distribuci, přenos a výrobu elektřiny, ale také na rozvody, přehrady, vodní elektrárny, IT a telekomunikace.

Zpracovala Michaela Klačková a Tereza Vítková, CzechTrade Mexiko

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem