Ekonomické vyhlídky zemí středoamerického regionu ve stínu covidu jsou mírně optimistické

Růst HDP má ve Střední Americe v roce 2021 dosáhnout 5,1 %. Navzdory pandemii Střední Amerika odráží konstantní index konkurenceschopnosti za posledních pět let.

Rok od objevení prvních případů všechny středoamerické země již zahájily očkování obyvatel.

Procento očkovaných je ale zatím nízké na potlačení pandemie. Všechny země již mají také přístup k vakcínám z podporného programu COVAX pod záštitou WHO. Panamerická zdravotnická organizace oznámila, že období dešťů zvyšuje počet případů Covid-19 a varuje před sezónou hurikánu, která situaci může ještě zhoršit.

Regionu pomáhá Středoamerická banka pro hospodářskou integraci (CABEI), letos poskytne 3,5 miliardy USD sloužící na zmírnění dopadu pandemie (nemocniční infrastruktura a nákup vakcín). Banka má technicky podpořit plán vytvoření biotechnologického klastru, finančně přispět k technologickému zdokonalení pěstování kávy, poskytnout 30 milionů USD pro podnikatelské projekty pro MSME´s v oblasti cestovního ruchu a 5 milionu USD na rozvoj letecké dopravy včetně zdokonalování specializovaného vybavení pro letiště (radary, anténní systémy, telekomunikační sítě). Meziamerická rozvojová banka (IDB) zase přispěje 1,6 miliardy USD na podporu regionu v jich plánech a projektech na snižování přírodních katastrof.

Krize urychlila digitalizaci podniků v regionu, vzniknul program „MSME online,“ prostřednictvím něhož je podnikům z formálního sektoru minimálně s dvouletým provozem přerozděleno 500 milionů USD. Rovněž EU věnovala počítačové vybavení na posílení obchodních vztahů regionu s EU všem zemím regionu s výjimkou Nikaragui (není členem Středoamerického integračního systému). EU také s Meziamerickým institutem pro spolupráci v zemědělství podporuje pěstovatele kávy v případě diverzifikace produkce a technologického rozvoje – vyvinula se na příklad mobilní aplikace pro určení zranitelnosti kávových plantáží vůči změně klimatu ve Střední Americe.

Vývoj situace ve vybraných státech a v Karibiku:

Honduras

Zakoupené ruské vakcíny mají zpoždění

Proces kompletní hospodářské obnovy se spustil na konci září 2020. Křivka s novými případy však nikdy nepřestala růst a aktuálně se Honduras řadí mezi tři nejpostiženější země v rámci regionu. Do 26. července země evidovala 286 635 nakažených obyvatel a 7 594 obětí.

Honduras získal vakcíny prostřednictvím vakcinačního programu COVAX vedeného WHO. Země podepsala ii smlouvu na nákup 4,2 milionu vakcín Sputnik-V s Ruskem. Honduras získal půjčku od CABEI ve výši 35 milionů USD na nákup 2,8 milionu vakcín. Země také žádá USA o darování 5 milionů dávek vakcín. Celkově zatím došlo k podání pouze 1,4 milionu vakcín. Soukromý sektor dostal od honduraské vlády povolení k nákupu vakcín z vlastních prostředků.

Růst bankovního sektoru, změny v odvětví obnovitelných zdrojů, boj s klimatickými změnami a rozvoj infrastruktury

Pozitivní zpráva přichází z bankovního sektoru, který odráží stabilitu a důvěru. Ve srovnání s 2019 minulý rok bankovnictví vzrostlo o 14 %. Mezi tři nejsilnější banky v zemi patří Ficohsa, Banco Atlantida a BAC.

Honduraský energetický kontrolní orgán CREE přednesl návrh na stanovení životnosti zařízení, které využívají obnovitelnou energii. Doba životnosti by se tak měla rovnat době trvání koncese – licence k využívání nevodních obnovitelných zdrojů a ekologické licence.

Honduras jako země nejvíce postižena změnou klimatu v regionu získá od Francie 180 milionů USD, které zemi pomohou přizpůsobit se dopadům klimatických změn a vypracovat plán udržitelné obnovy. 

Honduras spolu s EU zahájil program na financování inovativních nápadů a řešení v oblasti zemědělstvíenergetiky, recyklace, zdraví, obchodu, technologie. Celkově bylo na projekt vyčleněno 400 tisíc EUR. IDB s finanční podporou Japonska podpoří implementaci technologické platformy ve venkovských zranitelných oblastech Hondurasu částkou 600 tisíc USD, aby 3 miliony mladých lidí absolvovalo střední školu. Vzdělávací platforma je navržena tak, aby usnadňovala učení pomocí technologie ale bez závislosti na připojení k internetu.

Banka CABEI podpoří Honduras částkou 36 milionu USD na realizaci projektu, jehož cílem je vybudování šesti vodních hrází. Ty jsou součástí programu, který má zajistit dostupnost vody a hygieny v regionu s 76 tisíci obyvateli. Banka IDB půjčí zemi dalších 45 milionů USD na projekt na zlepšení dodávek pitné vody a sanitace, z něhož bude mít prospěch 31 tisíc domácností.

V probíhajícím období sklizně kávy, která je pro místní ekonomiku stěžejní komoditou, kávová farma Desarrollos de Santa Lucía s 90,67 % obsadila první míst v XVII. ročníku soutěže „Coffe Cup of Excellence“, a získala tak právo účastnit se mezinárodní elektronické kauce.

Ekonomický vývoj v Hondurasu

Honduras letos očekává 5% ekonomický růst. Agentura Moody´s ponechala Hondurasu hodnocení B1 se stabilním výhledem. Jedná se o nejvyšší hodnocení pro zemi od roku 2017. Ekonomice výrazně pomáhají remitence ze zahraničí, které oproti loňskému roku vzrostly o 45 % (celkově představují téměř 3 miliony dolarů). Během pandemie však míra chudoby již vzrostla z 59,3 % na 70 % a dokonce roku se očekává její nárůst o dalších 5 %.

Podmínky vstupu do země

Pro příchodu do země je nutné vyplnění epidemiologického průzkumu a předložení negativního molekulárního testu, nebo negativní výsledek rychlotestu ne staršího než 72 hodin.

Zpět na začátek

Salvador

Zhoršující se pandemická situace

Země se blíží k 200 novým případům Covid-19 denně a dochází k přeplnění JIP, zrychluje se i nárůst úmrtí. Byl zjištěn i výskyt kalifornské varianty. Zákaz velkých společenských akcí již vstoupil v platnost; lékaři a odborníci vyzývají vládu k přijetí přísnějších opatření. Nově si firmy můžou objednat mobilní vakcinační jednotku, která přijde přímo do firmy očkovat zaměstnance. Do 26. července celkový počet nakažených dosáhl 84 691 a je registrováno 2 558 obětí. Země největší část vakcín nakoupila od čínské laboratoře Sinovac, další vakcíny od Pfizer a AstraZeneca získala z programu COVAX a jako dar od Mexika. Vakcína je bezplatná a dobrovolná. Celkově již země obdržela 4 milion dávek vakcín a 1,4 milionu obyvatel je kompletně naočkováno.

Ekonomický vývoj v Salvadoru

Pro rok 2021 se očekává, že dojde k 5 % ekonomickému růstuSalvadorská stavební komora (CASALCO) informovala o nejméně 69 realitních projektech různých typů, jejíž investice činí 800 milionů USD a mají vytvořit 60 000 přímých a 200 000 nepřímých pracovních míst.

Podpora udržitelného rozvoje, infrastruktury, zemědělství

Salvador chce reaktivovat ekonomiku prostřednictvím oběhové hospodářství, co může zemi přinést 300 milionů USD. Salvadorská asociace průmyslu (ASI) a britské velvyslanectví v Salvadoru podepsaly dohodu, která spočívá zejména v podpoře používání biologicky rozložitelného materiálu při výrobě spotřebního zboží.La Constancia, přední společnost na salvadorském trhu v nápojovém průmysl, spolu s Coca-Colou rozběhly kampaň, jejíž cílem je sesbírat 100 % vyřazených plastových láhví, zpracovat je, a zvýšit tak procento recyklované pryskyřice. K inciativě se přidaly i společnosti Nestlé, farmaceutická společnost Laboratorios Paill a výrobce obalů Carvajal Empaques. La Constancia také uzavřela kontrakt s energetickou společností AES El Salvador na dodávku energie z obnovitelných zdrojů. Do roku 2025 chce společnost zajistit, aby 100 % jejich energie pocházelo z obnovitelných zdrojů. Ekologické kroky přijímá i společnost Multi Investment Corporation, která nainstalovala 4500 solárních panelů ve čtyřech závodech na výrobu potravin.

V rámci udržitelného rozvoje byla spuštěna fotovoltaická solární elektráren Albireo s výkonem 140 MW, což odpovídá průměrné roční spotřebě 255 000 domácností. AES El Salvador (nejdůležitější výrobce solární energie v zemi) je také blízko k otevření své další solární elektrárny Cuscatlán Solar s výkonem 10 MW, do kterého investovala přes 10 milionů USD. Země celkově za posledních 10 let zaznamenala velký pokrok a aktuálně již 66,2 % instalovaného výkonu představuje obnovitelná energie. Elektromobilita v Salvadoru také nabírá na obrátkách: průkopníkem v této oblasti je již zmiňovaná AES. Vláda projednává zákon na podporu dovozu elektrických vozidel.

Připravuje se projekt instalace technologického a elektronického obchodního parku v okolí Mezinárodního letiště Monseñor Óscar Anulfo Romero, kde plánuje Amazon a Alibaba mít své sklady a z nich distribuovat produkty do celého regionu Střední Ameriky.

Velkým projektem je reaktivace cementárny Planta Maya, která má ročně vyprodukovat 450 tisíc tun slínku, tedy 700 tisíc tun cementu. Celkové plánované investice pro tento rok (20 milionů dolarů) již přináší první ovoce – otevření tří továren na betonáž a jednu na agregát.

CABEi provede studie rozvoje tichomořského vlakového projektu. Banka podpoří vládu prostřednictvím nevratné technické spolupráce ve výši 450 000 USD, kterou má za cíl rozšíření železniční sítě pro nákladní i osobní přepravu v zemi. V srpnu bude vydán pokyn k zahájení studií proveditelnosti, které by měly trvat jeden rok.

Výzvou země je také zvýšit produktivitu v zemědělství, a navýšit tak její soběstačnost prostřednictvím technologií a inovací. Prvním projektem je renovace kávové farmy za 45 milionů USD, vybudování institutu zaměřeného na výzkum kávy a podpoření nové technologie na výrobu kávy.

První země světa s bitcoinem jako zákonným platidlem, digitalizace státní zprávy a bankovnictví

Salvadorský parlament přijal nejpopulárnější kryptoměnu – Bitcoin za zákonné platidlo státu. Kryptoměna má občanům žijícím v zahraničí usnadnit zasílání remitencí do Salvadoru (dosahují až 6 miliard USD ročně) a má dále sloužit na boj proti šedé ekonomice, v níž pracuje 70 % obyvatel a nedisponují bankovním účtem. Světové finanční instituce jsou však kvůli vysoké volatilitě kryptoměny k tomuto kroku skeptické. Stejně tak 95 % obyvatel se domnívá, že pro finanční stabilitu lokální ekonomiky je lepší americký dolar. Banka CABEI je zatím jediná, která poskytne Salvadoru technickou pomoc pro přijetí regulačního rámce. Prezident již vydal pokyny státní společnosti vyrábějící geotermální energii, La Geo, k vykopání nové studny, která bude produkovat asi 95 MW energie a začne kolem ní navrhovat centrum těžby bitcoinů. Americká společnost ChainBytes se bude podílet na výrobě bitcoinových automatů v Salvadoru a uzavřela subdodavatelskou smlouvou s místní společností na otevření výrobní linky.

Země pokročila v procesu návrhu zákona o digitálním začlenění, jehož součástí je přístup k internetu jako lidské právo, vytvoření unifikovaného identifikačního čísla a elektronické peněženky pro každého občana. Centrální rezervní banka pracuje na přípravě návrhu zákona o platebních systémech a vypořádání cenných papírů. Iniciativa usiluje o digitalizaci výměny šeků a cenných papírů. Banka Banco agrícola začala podporovat Tienda cerca: jedná se o digitální platformu, která umožňuje realizaci finančních transakcí mezi spotřebiteli a malými podniky (např. obchody a jídelnami) prostřednictvím QR kódů

Podmínky vstupu do země

Cestující jsou po příchodu do země povinni předložit negativní výsledek testu, který nesmí být starší než 72 hodin nebo se prokázat očkovacím certifikátem.

Zpět na začátek

Guatemala

Do země dorazily milióny vakcíny z USA a byl implementován 15denní stav prevence

Nové případy v Guatemale rychle rostou a situaci komplikuje i období dešťů, které již postihlo přes čtvrtmilionů lidí. Do 26. července bylo celkově registrováno 352 088 případů a 10 100 obětí. Guatemala je zemí s největším počtem úmrtí ve Střední Americe.

Guatemala jako dar od USA obdržela již 4,5 milionu dávek vakcín Moderna. Zemi vakcíny 200 tisíc dávek AstraZeneca darovala již i Indie a dalších 150 tisíc Mexiko. Z programu COVAX bylo Guatemale zasláno přes 720 tisíc vakcín. Guatemala podepsala i smlouvu s Ruskem, kterou se Guatemala zavázala k platbě 16 milionu jednotek vakcín Sputnik V předem (80 milionů USD). Dodávky ruských vakcín jsou však pomalé a zatím do země dorazilo 550 tisíc dávek. Celkově bylo v zemi aplikováno kolem 3 milionu vakcín, což ale ze 16 milionové země dělá jednu z nejméně proočkovaných zemích na americkém kontinentu.

Guatemala zažívá oživení ekonomiky

Guatemala je ekonomikou regionu s nejdynamičtějším oživením a MMF předpokládá nárůst ekonomiky o 4,5 %. Také agentura Moody´s zemi udělila hodnocení Ba1, což je jedno z nejlepších v rámci regionu. Země zaznamenala jeden z nejmenších poklesů produktivní činnosti díky silnému zemědělskému sektoru, jehož produkty byly poptávány i během pandemie. Největší ekonomika regionu zaznamenala také nejmenší ztrátu ve výrobě. Výrazně vzrostl i index důvěry v ekonomické aktivity. Guatemala prochází velkým nárůstem elektronického obchodu; ve srovnání s rokem 2019 se jedná o 152% nárůst. Historického maxima dosáhly remitence: ve srovnání s minulým rokem vzrostly o 43 % a spolu s exportem se jedná o hlavní zdroje guatemalské ekonomiky. Díky exportu došlo k 16% nárůstu zahraničních deviz.

Mezi hospodářskými odvětvími, která povedou ekonomické oživení v roce 2021, vyniká stavebnictví, u kterého by podle prezidenta centrální banky mělo dojít k nárůstu o 7,5 %. Aktivity, které v novém roce zaznamenaly růst jsou také obchod, zemědělství, výroba a oblast nemovitostí.

Investice do stavebnictví, infrastruktury a zemědělství a rozběh turismu

Guatemala je odhodlaná stát se regionálním příkladem konkurenceschopnosti do roku 2030 s významným zlepšením své infrastruktury, zákonů a investičního prostřední. V roce 2020 vzrostla silniční síť Guatemaly o 3,1 % a cílem pro rok 2021 je rozšířit ji o nejméně 1 000 km zpevněných silnic. Rozvojem infrastruktury chce přilákat více zahraničních investic, a to zejména do farmaceutického, zdravotnického průmyslu, výroby elektronických zařízení a outsourcingových služeb. Úspěšným příkladem je otevření největší distribuční centrum ve Střední Americe společností Nestlé, která Guatemalu proměnila ve svůj strategický logistický hub regionu. Papírenská společnost Grupo GrandBay Paper and Care products investuje 70 milionů USD do rozšíření závodu v Guatemale, čímž se stane závodem s největší výrobní kapacitou papíru ve Střední Americe. Vláda chce dále digitalizovat administrativní procesy jako na příklad získání stavebního povolení, registraci nemovitostí nebo platby daní.

Na rok 2021 bylo schváleno pět velkých infrastrukturních projektů, které jsou aktuálně v procesu vypracování studií a dále jsou dokončovány technické detaily. Výše investic na tyto projekty dosahuje 373 milionů USD a patří sem na příklad výstavba přístaviště Puerto El Arenal, mostu do Belize a lokálních silnic. Velkým projektem je i realizace nového plánu veřejné dopravy v hlavním městě, která zahrnuje vybudování metropolitní expresní trasy a studium zavedení elektrických autobusů. Ve výstavbě je i lanovkový systém o 10 stanicích s názvem Aerometro. V plánu je i realizace studie předběžné proveditelnosti výstavby nákladní železnice v zemi a její napojení na středoamerickou síť.

Guatemala podepsala spolupráci s Jižní Koreou ohledně realizace nového plánu veřejné dopravy v hlavním městě. Spolupráce má spočívat v technické pomoci v případě studií proveditelnosti nového systému hromadné dopravy a nové dálnice kolem metropolitní oblasti. Tato trasa bude měřit 14 km a bude spojovat sever a jih města. Země získala půjčku ve výši 40 000 USD od CABEI) na studium zavedení elektrických autobusů v Guatemala City. Banka bude podporovat technické studie zaměřené na linku 5 Transmetro, které určí proveditelnost přidání elektrických autobusů do vozového parku. V listopadu 2020 zadalo město Guatemala City kontrakt na 1,2 miliardy quetzálů (153 mil. USD) konsorciu složenému ze společností Cablevía de Guatemala, Desarrollos Residenciales Victoria, Desarrollos Torinos a Doppelmayr Guatemala na vybudování 10-staničního lanovkového systému s názvem Aerometro.

Guatemalská vláda se nově také rozhodla vypovědět rámcovou smlouvu o středoamerickém regionálním trhu s elektřinou a usilovat se tak o vytvoření dvoustranných vývozních dohod se zbytkem zemí v regionu, kterým může energii prodávat. Dle protokolů však celá transformace může trvat i 10 let.

Guatemala zahájí v roce 2022 program OSN pro výživu a zemědělství s místní a mezinárodní investicí ve výši 66,7 milionů USD na vytvoření pracovních míst v oblasti zemědělství v příštích 7 letech. Projekt „Relive“ pomůže zranitelným farmářům v suchém koridoru přizpůsobit se změně klimatu díky klimaticky odolným zemědělským postupům a lepšímu hospodaření s vodou. Program poskytne přímou technickou pomoc 116 353 drobným farmářům a nepřímo více jako půl milionu osobám.

Guatemala také usiluje o transformaci cestovního ruchu a prostřednictvím rurální turistiky se zaměřuje na přírodu a udržitelnost. Kolem 500 hotelů a restaurací již také disponuje známkou „Safe travel.“ Země spolu s Mexikem, Hondurasem, Salvadorem a Belize plánuje obnovit Mayskou cestou.

Podmínky vstupu do země

Cestující můžou přiletět do Guatemaly bez PCR testu, po příletu jsou povinní absolvovat rychlo-test přímo na letišti.

Nikaragua

Nikaragua obdrží 100 milionů USD na vakcinaci

Dle oficiálních údajů bylo do 26. července celkem evidováno 7 313 případů a 194 obětí; místní vláda však od začátku pandemie manipuluje skutečný počet nakažených. Země zatím obdržela 135 tisíc dávek vakcín z programu COVAX a vláda jedná s Ruskem, od něhož obdržela nespecifikovaný počet prvních vakcín na konci února, které jsou aplikovány pacientům s chronickými nemoci. Země obdržela 100 milionovou USD půjčku, která má sloužit na nákup 6,86 milionu dávek vakcín proti Covid-19, což by mělo postačit na vakcinaci poloviny nikaragujské populace. Informace o vývoji očkování v zemi nejsou dostupní.

Ekonomický vývoj v Nikarague

Výhled agenturou Fitch pro zemi je stabilní a předpokládá, že nikaragujská ekonomika letos poroste o 3,8 %. Jedním z hlavních zdrojů příjmů jsou remitence, které vzrostly o dalších 20 % v porovnání s minulým rokem. Za prvních 5 měsíců do země přišlo 858 milionů USD.  Země zaznamenala i nejnižší přímé zahraniční investice (182 milionů USD v porovnání s 503 miliony v roce 2019) za posledních pět let.

Nová elektrárna na zemní plyn, výstavba nových nemocnic a nárůst produkce zlata, kávy i kakaa

Nikaragua uzavřela dohodu s americkou společností New Fortress, která v březnu zahájila výstavbu vůbec první elektrárny na zemní plyn v zemi s výrobní kapacitou přibližně 300 MW a ročně pokryje 50 % současné nikaragujské poptávky. Projekt má být dokončen v druhé polovině 2021 a investice se odhadují na 700 milionů dolarů. Do země již dorazily první turbíny a elektromechanická zařízení od americké společnosti NFE Nicaragua Development Partners.

CABEI zafinancuje v zemi projekty ve výši 154,7 milionů USD na výstavbu sedmých nemocnic a rozšíření pokrytí elektřinou v zemi. 

Díky zavedení správné výrobní praxe došlo k nárůstu produkce kávy a kakaa skupinou nikaragujských farmářů. Za posledních sedm let místní producenti kávy a kakaa zvýšili své výnosy o 55 % respektive o 96 %.

Podle odhadů nikaragujské těžební komory (Caminic) bude v roce 2021 země vyvážet celkem 750 milionů dolarů v surovém zlatě, což je o 12,6 % více, než bylo prodáno v loňském roce, čímž se zlato etabluje jako hlavní exportní artikl země. Vývoz nikaragujského zlata nadále roste a několik zahraničních společností (Caliber, Hemco, Mako Mining a Condor Gold) působících v zemi plánuje zvýšit produkci.

Podmínky vstupu do země

Pro vstup do země je potřeba absolvovat test na covid-19 a při příjezdu předložit jeho negativní výsledek, který není starší více než 72 hodin. Cestujícím s horečkou nebo respiračními příznaky není vstup do země umožněn.

Zpět na začátek

Kostarika

V Kostarice pomalu utichá třetí vlna Covid-19

Kostarika jako jedna z prvních zemí Latinské Ameriky zahájila očkování obyvatel. Země vykazuje klesající trend v počtu denních případů, nemocnice ale stále hlásí poměrně vysokou míru vytíženosti. Pro lepší kontrolu šířícího se viru Kostarika zavedla mobilní aplikaci „Mascarilla Digital,“ která uživatele upozorňuje, když byl v blízkosti nakažené osoby. Do 26. července bylo celkově registrováno 398 608 nakažených osob a 4 941 obětí.

V zemi s 5 miliony obyvatel bylo aplikováno přes 2,9 milionu dávek vakcín: převážně se jednalo o Pfizer; menší množství AstraZenece země obdržela z programu COVAX. Země očekává, že do října se dostane na 5,3 milionu dávek. Kompletně naočkováno je 17 % populace. Kostarické ministerstvo zdravotnictví stanovilo požadavky na to, aby soukromý sektor mohl dovážet a prodávat vakcíny proti Covid-19 (schválená regulační agenturou a / nebo projít předběžnou kvalifikací WHO).

Ekonomický vývoj v Kostarice

Očekává se, že v roce 2021 Kostarika poroste o 3,2 %. Nejvíce rostoucími odvětvími jsou potravinářský, farmaceutický, chemický, elektrický, elektronický a plastikářský průmysl. Postupně klesá i nezaměstnanost: ze svého historického maxima 24,4 % se dostala na úroveň 17 %. Výrazně roste i očekávání zaměstnavatelů ohledně najímaní zaměstnanců v následujícím čtvrtletí. Došlo i k obnovení obchodní aktivity na úroveň prodejů před pandemií (převládají online prodeje a elektronické platby). Díky obnovení turismu a navýšení exportu (o 26 % v porovnání s minulým rokem) je registrován nárůst spotřeby elektřiny. MMF však nově varuje před vysokou zadlužeností a zaměstnanců v neformálním sektoru.

Investice do infrastruktury, stavebnictví a digitalizace

Vláda investuje do infrastruktury a stavebnictví 5,4 mld. dolarů (výstavba dálnic a tunelů ve výši 1,94 mld. USD, výstavba a renovace škol a nemocnic). Na podporu stavebního sektoru bylo u všech projektů do 30. června 2021 schváleno 100% osvobození daní. Od 1. července 2021 do 30. června 2022 bude sazba představovat 4 %; následně bude do 30. června 2023 navýšena na 8 %.

Na západě země má vzniknout ekologicky vysoce efektivní zóna volného obchodu Costa Rica green valley snadno dostupná z hlavního města a mezinárodního letiště. V byznys parku bude umístněný technologický a vědecký park s univerzitami a laboratorními klastry. V zemi se také rozvíjí rozvíjet komerční a hotelové realitní projekty.

Kostarika investuje 156 milionů dolarů i do digitalizace a modernizace ministerstva financí a pokusí se tak zlepšit kontrolu nad výdaji a bojovat proti daňovým únikům. Místní podniky také podstoupily rychlý proces digitalizace (zejména v oblasti práce na dálku a e-commerce). Až 61 % společností ze zpracovatelského průmyslu v posledním roce poprvé začlenilo nebo rozšířilo počet pracovníků pracujících na dálku. Konkrétně se jedná o 87 % společností ze zón volného obchodu a 81 % velkých společností mimo tohoto speciálního režimu. Digitalizovalo se i zemědělství, kde došlo prostřednictvím textových zpráv k usnadnění obchodu se zemědělskými produkty. Kostarické banky také rozšířily své online služby, čímž došlo k výraznému nárůstu online transakcí.

K rychlé digitalizaci přispívá i hustá infrastruktura připojení k internetu v porovnání s celým regionem Latinské Ameriky: asi 71,7 % městské populace má připojení k internetu, na venkově je to pak 43, 2 %. Internetové připojení na venkově se řadí k nejlepším v Latinské Americe. Země také pokračuje v zavádění 5G sítě a postupně vyvíjí plán infrastruktury. Jedná se o jednu z největších výzev lokální vlády – s její pomocí chce konsolidovat technologický pokrok, přilákat zahraniční investice a podpořit ekonomickou reaktivaci.

Své investice v zemi navyšují i zahraniční nadnárodní společnosti jako Amazon nebo Intel – zamýšlejí ze země udělat centrum pro talenty a služby „nearshore outsourcingu.“ Amazon chce přijmout 2 000 zaměstnanců a Intel plánuje rozšířit fabriku na montáž a testování čipů.

Environmentální rozvoj a pokrok v elektromobilitě

Fond zelených měst má částkou 390 000 USD přispět k environmentálnímu rozvoji zejména větších měst (výstavba zelené architektury, ochrana přírody a boj proti změně klimatu). Firmy a organizace mají k dispozici nenávratné a úvěrové financování.

Pozornost je věnována i dalšímu perspektivnímu sektoru, kterým je vodohospodářství: schválena byla ústavní reforma zaručující právo na vodu, čímž se potvrdil záměr kostarické vlády zlepšit nakládání s vodou a její distribuci na území státu.

Kostarika se orientuje i na environmentální rozvoj zemědělství (recyklování plastů, budování pastí na pevné látky, snížení spotřeby vody). Na rozdíl od jiných zemí většina kostarických farem má ekologickou certifikaci a 53 % je certifikováno jako uhlíkově neutrální.

Země již dlouhodobě podporuje i rozvoj elektromobility, kde je aktuálním tématem výstavba elektrického vlaku. Celkové investice do projektu mají dosáhnout 1,5 miliardy USD. Projekt má sestávat z dvojité trati o délce 85 km s 46 stanicemi (10 integračních uzlů s odlišnými druhy dopravy). Výběrové řízení i pro zahraniční subjekty bylo spuštěno v roce 2020 a stále probíhá. Práce na projektu mají být zahájeny v roce 2022 a ukončeny v roce 2025.

Byly přijaty i důležité kroky pro elektrifikaci veřejné a soukromé dopravy v rámci procesu dekarbonizace dopravy do roku 2050. Slavnostně byla otevřena první z 28 nových rychle nabíjecích stanic. Současně Německo darovalo tři elektrické autobusy za účelem realizace pilotní zkoušky elektrifikace veřejné dopravy. Kromě elektromobilů je podporován vývoj zelené dopravy s využitím vodíku, např. je poptávána instalace nového dávkovače 700 barů (jednotka talku), vysokotlakého zásobníku a vodíkového chladiče.

Postupné startování cestovního ruchu

Za účelem snížení ztrát v cestovním ruchu, který je jedním ze stěžejních a zároveň z nejvíce postižených odvětví v zemi, byl schválen zákon, který má podpořit domácí turismus přesunutím státních svátků v roce 2020 a 2021 na pátky. V Latinské Americe je zvykem v tzv. puentes (prodloužený víkend) vyrážet na krátké dovolené (především pak v rámci země). Dalším plánem země je podpořit rozvoj turistického koridoru v příhraniční oblasti s Nikaraguou. Jedná se zejména o podporu venkovského a komunálního cestovního ruchu (pozorování zvířat, poznat život rybářů atd.). Atraktivním turistickým koridorem země chtějí přilákat jak domácí, tak i evropské návštěvníky.

S cílem podpořit regionální cestovní ruch byly spuštěny práce na rekonstrukci letiště Quepos na pacifickém pobřeží. Zlepšení vzletové a přistávací dráhy třetího nejdůležitějšího letiště v rámci vnitřní konektivity bude stát 2,7 milionu USD. Byla také podepsána smlouva na studii proveditelnosti nového přístavu v Limón na karibském pobřeží specializovaného na výletní lodě.

Kostarika chce přilákat investory, zahraniční důchodce a podpořit turistickou reaktivaci země. Tímto osobám bude povolen dovézt až dvě pozemní, letecká nebo námořní dopravní vozidla pro osobní nebo rodinné použití bez nutnosti platby daní z dovozu, cel a DPH.

Podmínky vstupu do země

Již není nutný negativní test; cestující ale musí mít uzavřené i zdravotní pojištění, které kryje lékařskou péči a karanténní pobyt v případě nákazy. Tyto opatření se týkají i již očkovaných osob.

Zpět na začátek

Panama

Situace je v zemi nadále stabilizovaná

Situace v zemi je aktuálně stabilizovaná. Panama do 26. července celkově registrovala 429 083 nakažených osob a 6 750 obětí. Země má aktuálně jednu z nejnižších měr pozitivních případů a úmrtností na Covid-19 v Latinské Americe.

Úřady podepsaly smlouvu na nákup 3 milion vakcín od společnosti Pfizer; první dávky země obdržela 20. ledna a svým obyvatelům do dnešního dne aplikovala1,9 milionu dávek vakcín. AstrouZenencou jsou aktuálně očkovány i lidé nad 30 let. Celkem bylo doposud kompletně naočkováno 16 % obyvatel. Na vakcinaci zatím vláda vyčlenila 56 milionů USD. Do země můžou vakcíny přivést i soukromé společnosti, ale musí být zaručena jejich bezpečná aplikace.

Bankovní systém – stěžejní ekonomická aktivita země – digitalizuje a zlepšuje své postavení

Agentura Moody´s změnila výhled panamského bankovního systému z negativního na stabilní v očekávání oživující se ekonomiky. Vláda Panamy se také snaží o vyřazení země z mezinárodních šedých seznamů.

Panama se stala první zemí v Latinské Americe a Karibiku, která se připojila k tzv. Digital Country Partnership – sdružení od společnosti Mastercard. Dohoda mezi panamskou vládou a nadnárodní platební společností Mastercard má v úmyslu digitalizovat platby ve státních subjektech v příštích pěti letech, dále bojovat proti kybernetickým podvodům a rozšířit finanční začleňování. Bankovní sektor za zvýhodněných podmínek financuje digitální transformaci malých podniků.

IDB poskytla Panamské kapitálové bance balíček nezajištěných půjček až do výše 52 milionů USD na podporu malých a středních podniků.

Ekonomický vývoj v Panamě a příchod zahraničních investic

Vyhlídky ekonomického vývoje jsou optimistické (asi 12% růst). V prvním čtvrtletí 2021 však HDP ve srovnání s rokem minulým pokleslo o 8,5 %; může za to zejména nedostatek dynamiky domácí poptávky, která je stále velmi ovlivněna pandemií a přísnými restrikcemi. K oživení mají přispět  investice do infrastruktury (třetí linka metra v Panama City a několik dálničních projektů). Na podporu stavebnictví, stavby za více než 40 milionů dolarů budou pobírat daňové pobídky.

Panama se v roce 2021 bude snažit překonat ekonomickou krizi i přilákáním zahraničních investic.

Panama očekává investice ve výši 7,9 milionu dolarů od pěti nadnárodních společností zaměřujících se na bezpečnostní služby, farmaceutický výzkum; výrobu nápojů a finanční službyVláda schválila vytvoření pěti nových zón volného obchodu (tři zaměřené na agropodnikání), které mají vygenerovat investice ve výši 21,91 milionu USD a vytvořit více než 10 tisíc pracovních míst. Byl vytvořen i tzv. program trvalého pobytu z ekonomických důvodů pro kvalifikované investory v oblasti stavebnictví a nemovitostí.

Panamský průplav ustál dopad pandemie a představil vodní a infrastrukturní plány na rok 2021

Panamský průplav navzdory pandemie uzavřel fiskální rok s tranzitním nárůstem a přináší rekordní příspěvek do státní pokladny (1,824 miliardy USD).

Panamský průplav prodloužil povolenou délku lodi na 370,33 metrů, což umožňuje přechod přes průplav 96,8 % světové flotily nákladních lodí.

Letos byly zahájeny expanzní práce ve třech kotvištích, které umožní kotvení až třem plavidlům Neopanamax (lodě maximálních rozměrů, kterým je umožněn přechod přes Panamský průplav) současně. V létě 2022 mají začít práce na novém vodohospodářském systému průplavu (zajištění dodávky pitné vody 50 % populace žijící v blízkosti povodí průplavu a dodání dalších 1,4 miliardy kubických metrů vody do roku 2050), čímž vedení průplavu reaguje na alarmující pokles hladiny vody v Gatunském jezeře (umělé jezero tvořící většinu průplavu). Správa Panamského průplavu se také klade za cíl být uhlíkově neutrální a eliminovat emise CO2 do konce tohoto desetiletí využíváním nefosilních paliv a zvýšením cen mýtného u lodí generujících velmi vysokou uhlíkovou stopu.

Důraz na udržitelný rozvoj, infrastrukturu, důlní průmysl a turistický ruch

Panama chce pokračovat v rozvoji ekologické ekonomiky: kromě obnovitelné energie se chce při vytváření nových investičních a pracovních příležitostí zaměřit na udržitelnou mobilitu, infrastrukturu, vodohospodářství (zabezpečení stálých vodních zdrojů) a zavádění technologií na snížení emisí.

Studie Programu OSN pro životní prostředí naznačuje, že začlenění obnovitelných energií je klíčem k oživení panamské ekonomiky. Studie ukazuje, že počáteční investice 47 miliard USD by přinesla zisk 160 miliard USD a se stimulem až dalších 2,35 % HDP. Dále by došlo k vytvoření 10 tisíc nových přímých pracovních míst. Velkým projektem v této oblasti je větrná elektrárna Tramontanan Power v hodnotě 350 milionů USD, kde aktuálně probíhá schvalovací proces ze strany ministerstva životního prostředí.

Panama v oblasti zelené ekonomiky a digitální transformace plánuje spolupracovat s Japonskem a za tímto účelem posílit vzájemné obchodní vztahy. Konkrétní projekty ještě nebyly specifikovány.

Byla schválena výstavba megaprojektu na výrobu elektřiny ze zemního plynu s instalovaným výkonem 670 MW a investicí 1 miliardy USD. Projekt bude mít na starosti nadnárodní skupina InterEnergy Group a AES. Nová elektrárna v energetické matici země má pomoci stabilizovat národní tarif za elektřinu.

Dne 22. února začaly práce na očekávaném projektu výstavby třetí linky metra v Panama City za 2,5 miliardy USD, kterou vede Metro Panama a korejské konsorcium HPH Joint Venture tvořené společností Hyundai. Linka 3 bude jednokolejkou pro 6 vagonů, které ujedou 34 kilometrů a 14 stanic za 45 minut a spojí provincii Panama s Panamou Oeste, což pomůže odlehčit hustý provoz v této oblasti. Součástí projektu je i výstavba 4 km dlouhého tunelu pod Panamským průplavem. Projekt má vytvořit více než 5 tisíc pracovních míst.

Telekomunikační společnost Milicom investuje 250 milionů USD na rozšíření služeb pevného a mobilního internetu v Panamě, kde chce také vytvořit „Fintech Hub“ pro celý region a rozšířit své finanční služby na základě geografické výhody Panamy a její síly pevného mezinárodního bankovního centra. Projekt naplánován na období 2021-2022 a má dojít k zavedení internetu i v odlehlejších venkovních oblastech.

Panama pokročila s plány na posílení pozice těžebních institucí, čímž by chtěla přilákat nové investory. Chtějí dosáhnout účinného dodržování zákonů, těžebních smluv a předpisů pro těžební provoz. V Panamě se nachází 6,5 miliardový důl Cobre Panamá společností First Quantum Minerals, která patří mezi největší investory v zemi. Cílem Panamy je přeměnit těžbuklíčový ekonomický motor. Aktuálně země obdržela návrh od kanadské soukromé společnosti Broadway Minerals na financování restaru zlatého dolu Molejón a vybudování rafinérie. Celkově se jedná o investici ve výši 480 milionů USD.

Na podporu turistického ruchu Panama zavedla bezplatné cestovní pojištění a chce také využít svá zdravotnická zařízení k propagaci zdravotního turismu. K podpoře cestovního ruchu se přidá i IDB, která Panamě poskytne půjčku ve výši 100 milionů dolarů, což umožní vytvoření turistické infrastruktury mimo hlavního města, kde je naopak nadbytek nabídky pokojů.

Digitalizace exportu, zdravotnictví i zemědělství

Panama obdržela půjčku ve výši 350 milionů USD na digitální transformaci: připojení venkovu k internetu, poskytnutí 400 veřejných služeb online, předložení zákona o fintech, přijetí zákona proti počítačové kriminalitě, vytvoření digitální peněženky pro obyvatelstvo, a vypracování plánu 5G.

Jednou z největších výzev je digitalizace procesů exportu na oživení hospodářství a zefektivní chodu Panamského průplavu. V plánu je i postavení nového celního úřadu na hranici s Kostarikou, který by i díky digitalizaci urychlil průchod zboží a lidí přes Paso Canoas (hlavní bránou pro zboží putující do regionu Střední Ameriky).

V zemi bude implementována také telemedicína a použití robotické chirurgie. Telemedicína má přispět k rychlejšímu provádění preventivních prohlídek nebo počátečním diagnostikám a dálkovému sledování pacientů.

Technologicky rozvíjet chce Panama i zemědělský sektor: používaní dronů a digitalizovaného zavlažování. V následujících 7 letech soukromý sektor tvořený producenty a podnikateli přispěje 402 miliony dolarů a stát 155 miliony dolarů.

Podmínky vstupu do země

Pro vstup do Panamy je nutné podstoupit molekulární Covid-19 test. Test nesmí být starší více než 48 hodin a je možné jej provést i ve třech testovacích centrech na letišti.

Zpět na začátek

Karibská oblast

Díky včasnému uzavření ostrovů a přijetí potřebných opatření byl počet případů v mnohých malých ostrovech nízký a na určitá omezení je ekonomická aktivita obnovena. Na většinu ostrovů (s výjimkou Anguily, Barbadosu, Kuby, Haiti, Dominiky, St. Kitts a Nevis, Grenadiny) je možné cestovat bez nutnosti absolvování karantény. V případě Dominikánské republiky a Baham není nutné ani předložení negativního testu.

Digitalizace, infrastruktura, obnovitelná energie

Na ostrovech se zrychluje digitalizaceAntigua a Barbuda v rámci svého plánu digitální transformace plánuje zahájit digitální civilní registr, vytvoření digitální identity, aby občané mohli provádět transakce online. Na Barbadosu byly vyhlášeny čtyři konzultační tendry na podporu digitálních postupů ve veřejných službách, zefektivnění správy a posílení schopností vlády v digitální ekonomice do roku 2023.

Na většině karibských ostrovech byly v druhé polovině roku 2020 naplánovány nové projekty luxusních hotelových rezortů, jejichž stavba bude zahájena již roce 2021. Za účelem nastartování tamějších ekonomik karibské ostrovy také investují do modernizace infrastruktury. Barbados investuje 250 milionů USD do výstavby mostů a cestBahamy pro změnu zahájily stavbu nového mezinárodního letiště (nový letištní terminál, zlepšení přistávací dráhy, nová věž řízení letového provozu a nová hasičská stanice). V přípravní fázi je i projekt mezinárodního letiště v Dominice.

Britské Panenské ostrovy pro změnu zveřejnily Plán energetického přechodu: cílem je dosáhnout 100 % obnovitelné elektřiny do roku 2035. Trinidad a Tobago zvažuje využívání offshore větrné energie a schválila stavbu solární elektrárny o výkonu 130 MW konsorciem BP a Shell, jako alternativních zdrojů energie k současnému zemnímu plynu, který je zdrojem téměř 100 % elektřiny v zemi.

Situace se díky očkování stabilizuje i v nejlidnatějších karibských zemích

Na Kubě vstoupila v platnost nová ekonomická opatření, mezi něž patří odstranění daně uvalené na dolar. Kubánský režim dále otevřel dveře expanzi soukromého sektoru. Soukromí podnikatelé budou moci provádět 2 000 z původních 127 činností (odvětví jako zdravotnictví, školství, telekomunikace, energetika, tzn. stěžejní obory státu, budou pravděpodobně nadále zakázána). Po příjezdu na Kubu musí cestující předložit platné cestovní pojištění s krytím Covid-19, dále podstoupit PCR test a další testování musí následovat po 6 až 7denní karanténě. Přísnější pravidla jsou v zemi zaváděny kvůli příchodu nakažlivějších variant Covid-19 a prudkému nárůstu nových případů. Na ostrově již probíhá vakcinace vlastní vakcínou na Covid-19, která sestává se tří dávek. Aktuálně bylo podáno 4,72 milionu dávek a výsledky testů prokázaly 62% účinnost po druhé dávce. Kuba plánuje očkovat kromě svých obyvatelů i všechny turisty, kteří ostrov navštíví. Několik zemí Latinské Ameriky (Mexiko, Argentina, Jamajka a další) projevilo zájem o nákup kubánských vakcín. Očkování celé kubánské populace má proběhnout dokonce tohoto roku. Kompletně je naočkováno 21 % obyvatel.

Dominikánské republice se situaci daří kontrolovat. Země má podepsané smlouvy se společnostmi AstraZeneca a Pfizer-BioNTech. Na 11 milionovém ostrovu bylo doposud aplikováno 9,6 milionů dávek a téměř 40 % obyvatel je kompletně naočkováno. Po příjezdu do země se nevyžaduje předložení negativního testu (vláda provádí náhodné testy na letišti), turisti jsou také místními úřady automaticky pojišťováni na covid-19. Dominikánská republika pokračuje v investicích do cestovního ruchu, které v regionu Pedernales dosáhnou 2,6 miliardy USD (výstavba nového mezinárodního letiště a infrastrukturní projekty). Prostřednictvím pomoci MMF a místní vlády podporu získal agrární sektor. Kanadská společnost Unigold se posouvá vpřed v zahájení těžby zlata v oblasti Neita: během tohoto čtvrtletí plánuje dokončit inženýrské studie a odhady nerostných zdrojů. Dominikánská republika je také na cestě stát se druhou zemí v regionu, která poskytuje pásma pro 5G: aktuálně jsou vyhlášeny licitace na pásma spektra 700 MHz a 3,5GHz. Plánuje se i realizace projektu generátoru plynu (300 MW) a vláda zdvojnásobila svůj závazek k podílu obnovitelných zdrojů na celkové vyprodukované elektrické energie, a do roku 2030 by tak měla být zastoupena 25 %. Do roku 2050 chce také dosáhnout nulové uhlíkové stopy.

Portoriko díky stabilizované situaci navýšilo z 30 na 50 % kapacitu povolenou u bazénů, v restauracích, muzeích i fitness centrech. Zrušen byl i noční zákaz vycházení. Uvolnění opatření je možné především kvůli vysoké míře vakcinaci obyvatel, která se aktuálně pohybuje okolo 60 %. Cestující musí při vstupu na ostrov předložit negativní test, který není starší než 72 hodin. Pokud tak neučiní do 48 hodin po příjezdu, hrozí jim pokuta v hodnotě 300 USD. V Portoriku chtějí mezi lety 2021 a 2023 rozběhnout 195 projektů na obnovu a transformaci energetického sektoru po škodách způsobených hurikány v roce 2017. Celkové investice do v rámci deseti letého plánu představují 11,8 miliardy USD. Projekty se budou zaměřovat nejen na distribuci, přenos a výrobu elektřiny, ale také na rozvody, přehrady, vodní elektrárny, IT a telekomunikace.

Zpracovala Michaela Klačková a Tereza Vítková, CzechTrade Mexiko

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě
• Témata: Koronavirus svět
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas | Obchod | Služby