Středoamerický region postupně zahajuje očkování

Druhá vlna pandemie přišla do regionu na přelomu 2020 a 2021, země (s výjimkou Panamy) se však snažily v co nejmenší míře zasahovat do ekonomických aktivit. Místní vlády se také snaží zabezpečit vakcíny pro své obyvatele – očkování již probíhá v Kostarice, Panamě a Salvadoru.

Regionu pomáhá Středoamerická banka pro hospodářskou integraci (CABEI) celkem v roce 2020 vyplatila 2,5 miliardy USD a schválila nové zdroje ve výši 3,5 miliardy USD, což jsou nejvyšší hodnoty od jejího založení v roce 1960. Peníze slouží na zmírnění dopadu pandemie (investice do posílení nemocniční infrastruktury a 800 milionů USD poskytne na nákup vakcín) a tropických bouří Eta a Iota, které v prosinci zasáhly Nikaraguu, Honduras a Guatemalu a přispěly k rychlejšímu šíření covid-19. CABEI oznámila, že Jižní Korea schválila nevratnou technickou spolupráci za účelem vytvoření biotechnologického klastru v zemích Střední Ameriky.

Krize také výrazně urychlila digitalizaci podniků v regionu – až 80 % dotazovaných středoamerických generálních ředitelů uspíšilo zavádění nových digitálních obchodních modelů. V únoru byl zahájen i nový program „MSME online,“ jedná se o iniciativu podpořenou americkým ministerstvem zahraničí a je určen pro podniky z formálního sektoru minimálně s dvouletým provozem. K dispozici je 500 milionů dolarů, které budou účastníkům dodány jako nevratné finanční prostředky ve výši až 3 000 USD.

Vývoj situace ve vybraných státech a v Karibiku:

Honduras

Začátek vakcinace obyvatel v dubnu

Prvním průmyslovým odvětvím, které zahájilo svou činnost, bylo zemědělství – stěžejní sektor, na jehož podporu stát vyčlenil 3,7 mil. USD. Následně bylo obnoveno stavebnictví a spuštěna výroba. Podniky z ostatních odvětví vstoupily do procesu hospodářské obnovy na konci září 2020. Křivka s novými případy nikdy nepřestala růst a aktuálně se Honduras řadí mezi tři nejpostiženější země v rámci regionu. Místní lékaři žádají o zavadění povinné 3týdenní karantény, aby bylo uleveno nemocnicím. Do 22. února země evidovala 165 095 nakažených obyvatel a 3 996 obětí.

Do druhé poloviny roku 2021 má do Hondurasu dorazit 3,8 milionu dávek vakcín. První polovinu Honduras získá prostřednictvím vakcinačního programu COVAX vedeného WHO. O financování dalšího 1,9 milionu vakcín požádala země v polovině prosince. Jedná se o program PHO, který má v roce 2021 zajistit vakcinaci 20 % obyvatel. Oficiální delegace Hondurasu na začátku únoru navštívila Washington, aby od PHO vyjednala vyšší množství vakcín. První vakcíny by měly do Hondurasu dorazit v půlce dubna.

Mezinárodní půjčky pro Honduras

Centrální banka Hondurasu přijala balíček měnových politik s cílem uvolnit 465,5 mil. USD. Země získala úvěr Světové banky v hodnotě 119 miliónů USD na posílení finančního a institucionálního rámce Hondurasu; úvěr 200 milionů USD od Středoamerické banky pro hospodářskou integraci a MMF vyplatil zemi 143 milionů USD; v neposlední řadě došlo na přelomu července a srpna ke schválení řadě dalších půjček od multilaterálních organizací v celkové výši než 109 milionů USD. Honduraský dluh však za 11 měsíců vzrostl o 21,8 % a dosáhnul 11 miliard USD.

Honduras spolu s EU zahajují program na financování inovativních nápadů a řešení v oblasti zemědělství, energetiky, recyklace, zdraví, obchodu, technologie. Celkově bylo na projekt vyčleněno 400 tisíc EUR.

Důležitém momentem během pandemie bylo udržení mezinárodní společnosti na pěstování banánů Chiquita brands, jejíž působení zahrnuje 11 farem a bezmála 4000 pracovních míst. Firma aktuálně usiluje o zefektivnění logistické sítě. Ředitelka Národní investiční rady Hondurasu, také usiluje o zvýšení konkurenčních výhod země za účelem lákání většího množství zahraničních investic.

Velice důležitým projektem je dokončení mezinárodního letiště Palmerola, které má být nejmodernějším letištěm ve Střední Americe. Investice do projektu činí více než 160 milionu dolarů. Na financování se spolu s místní vládou podílí konsorcium tvořené společností Emco a operátorem Munich International, které má výstavbu letiště na starosti. Letiště bude plně modernizované a funkční 24 hodin denně.

Ekonomický vývoj v Hondurasu

Honduraská ekonomika zaznamenala ve středoamerickém kontextu zřetelný úpadek: ekonomická aktivita se za minulý rok snížila o 8,5 % a obchodní deficit země dosáhl 28,1 %. Rok 2020 země uzavřela s 4,01% inflací. Očekává se i nárůst neformálního sektoru a míra chudoby. Kvůli pandemii zaniklo více než 500 000 pracovních míst, přičemž nejvíce zasaženým sektorem je cestovní ruch (hotely a restaurace). Sektor cestovního ruchu za rok 2020 eviduje ztráty více než 1,3 miliardy dolarů a přibližně 100 000 obyvatel přišlo kvůli pandemii (přibližně 33 % MSME přistoupilo k propouštění) a tropickým bouřím Eta a Iota o práci. Podle oficiálních statistik také 8 z 10 společností kvůli pandemii vykázalo nižší prodeje. Další nejvíce zasažené sektory jsou stavebnictví, doprava a skladování, zpracovatelský průmysl, obchod a zemědělství, chov hospodářských zvířat, lesnictví a rybolov.

Růst bankovního sektoru a změny v odvětví obnovitelných zdrojů

Pozitivní zpráva přichází z bankovního sektoru, který odráží solidnost a důvěru. Ve srovnání s 2019 minulý rok bankovnictví vzrostlo o 14 %. Mezi tři nejsilnější banky v zemi patří Ficohsa, Banco Atlantida a BAC.

Honduraský energetický kontrolní orgán CREE přednesl návrh na stanovení životnosti zařízení, které využívají obnovitelnou energii. Doba životnosti by se tak měla rovnat době trvání koncese – licence k využívání nevodních obnovitelných zdrojů a ekologické licence.

Podmínky vstupu do země

Letecká doprava je obnovena od srpna. Pro přicházející cizince platí, že kromě vyplnění epidemiologického průzkumu musí předložit negativní molekulární test, nebo negativní výsledek rychlotestu ne staršího než 72 hodin. Na podzim byly otevřeny i pozemní hranice.

Zpět na začátek

Salvador

Rostoucí počet případů a zahájení vakcinace

V Salvadoru po více jak měsíčních sporech mezi prezidentem a kongresem došlo 24. srpna k opětovnému otevření ekonomiky. Leden byl v počtu úmrtí na covid-19 nejhorším měsícem od vypuknutí pandemie. Lékaři varují, že skutečné číslo je ještě vyšší – hovoří se, že oficiální statistiky jsou místními úřady zkreslovány. Do 22. února celkový počet nakažených dosáhl 58 546 a je registrováno 1807 obětí.

Salvador byl v rámci globálního programu přístupu k vakcínám proti covid-19 (COVAX) náležící pod WHO zařazen mezi zemi s prioritním přístupem k vakcíně. Země tak bude mezi prvními deseti státy v rámci programu WHO a podle slov prezidenta Bukeleho Salvador získá čtyři různé vakcíny. Země uzavřela dohodu na nákup 2 milionů dávek se společností AstraZeneca K 17. únoru dorazilo do země prvních 20 tisíc dávek v hodnotě 117 000 USD a následně byly schváleny čtyři etapy očkování: první bude očkován zdravotnický personál, druhý pak personál ozbrojených sil, ministerstva práce a školství a celníci. Po nich následují lidé z domovů důchodců, pak bude očkování pokračovat dle věku od nejstarších po nejmladších. Financování vakcín má být prostřednictvím půjček od multilaterálních organizací; konkrétně se jedná o částku 80 až 100 milionů USD. Vakcína bude bezplatná a dobrovolná.

V první vlně budou upřednostněni pracovníci v první linii, tzn. zdravotníci, policie, vojáci, které budou následovat lidé nad 50 let a osoby s chronickým onemocněním. Dovoz a distribuce vakcíny AstraZeneca byla místními úřady schválena 30. prosince. Země má v plánu naočkovat 4,5 milionu obyvatel (celkový počet obyvatel je 6 milionů).

Zahraniční pomoc pro Salvador a pomoc místních bank podnikatelům

Salvador finančně podpořilo hned několik mezinárodních institucí: Světová banka schválila této středoamerické zemi půjčku ve výši 20 milionů USD, BID pak dokonce ve výši 250 milionů USD. Účelem tohoto je zmírnění zdravotní krize a podporu investic do oblastí důležité pro oživení hospodářství. CABEI poskytla dvě půjčky v celkové hodnotě 550 milionů USD na aktivaci ekonomiky, zvýšení zaměstnanosti a podporu MSME´s a veřejného zdraví.

Banka Banco agrícola začala podporovat Tienda cerca: jedná se o digitální platformu, která umožňuje realizaci finančních transakcí mezi spotřebiteli a malými podniky (např. obchody a jídelnami) prostřednictvím QR kódů. Salvadorská hypotekární banka zase vyzývá mikro a malé podniky, aby se připojily k bankovnímu systému, a získaly tak přístup k podnikatelským půjčkám s úrokovou sazbou mezi 7 až 13 %.

Ekonomický vývoj v Salvadoru

Místní ekonomika podle údajů Světové banky nakonec v roce 2020 zaznamenala 7,2% ekonomický pokles, což je méně, než se očekávalo. K postupnému zotavení tamější ekonomiky došlo na konci srpna, kdy také 71 % společností oznámilo negativní dopady pandemie na jejich chod. Pro rok 2021 se očekává, že dojde k 3,9% ekonomickému růstu. Nejvíce zasaženými odvětvími jsou stavebnictví zpracovatelský průmysl, obchod, ubytovací a stravovací služby. Hrozí i navýšení počtu Salvadořanů žijících v extrémní chudobě z 30 na 50 %.

Podpora udržitelného rozvoje a infrastruktury

Salvadorská asociace průmyslu (ASI) a britské velvyslanectví v Salvadoru podepsaly dohodu o spolupráci za účelem zvýšení povědomí a využití nástrojů pro environmentálně udržitelné hospodářství založené na modelu oběhového hospodářství. Dohoda spočívá zejména v podpoře používání biologicky rozložitelného materiálu při výrobě spotřebního zboží.

La Constancia, přední společnost na salvadorském trhu v nápojovém průmysl, spolu s Coca-Colou rozběhly kampaň, jejíž cílem je sesbírat 100 % vyřazených plastových láhví, zpracovat je, a zvýšit tak procento recyklované pryskyřice. S tímto projektem v odvětví dochází k přechodu z lineárního na cirkulární model hospodářství.

Dne 3. 12. 2020 došlo k inauguraci fotovoltaické solární elektrárny Albireo s výkonem 140 MW, což odpovídá průměrné roční spotřebě 255 000 domácností. Elektromobilita v Salvadoru také nabírá na obrátkách. Vláda projednává zákon na podporu dovozu elektrických vozidel. V zavádění elektromobility je v zemi energetická společnost AES. Výzvou země je také zvýšit produktivitu v zemědělství, a navýšit tak její soběstačnost. Plánuje se podpora inovací ve výrobě a zpracování, ale také v prodeji a marketingu.

Stavební sektor čeká na zlepšení hospodářských a sociálních podmínek v zemi, aby bylo možné obnovit několik projektů pozastavených v roce 2020. Salvadorská stavební komora (CASALCO) informovala o nejméně 69 realitních projektech různých typů, jejíž investice by mohly na začátku příštího roku činit 800 milionů USD. Znamenalo by to také vytvoření 60 000 přímých pracovních míst a 200 000 nepřímých pracovních míst. Guatemalský developer Calidad inmobiliaria postupuje ve výstavbě projektu HUMANA, integrovaného lékařského centra o hodnotě 30 milionů USD a velikosti 35 000 m2. Jeho dokončení je plánováno na rok 2023.

Středoamerická banka pro ekonomickou integraci provede studie rozvoje tichomořského vlakového projektu. Banka podpoří vládu prostřednictvím nevratné technické spolupráce ve výši 450 000 USD, kterou má za cíl rozšíření železniční sítě pro nákladní i osobní přepravu v zemi. Spolupráce má začít v prvním čtvrtletí 2021. V říjnu 2020 byl také schválen projekt modernizace nákladového terminálu mezinárodního letiště San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez v La Paz o hodnotě 13 milionů USD. Návrh, realizaci projektu a následný provoz bude mít na starosti konsorcium Alutech, složeno z Emco Holding a provozovatele mnichovského letiště. Jedná se o první projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Centrální rezervní banka pracuje na přípravě návrhu zákona o platebních systémech a vypořádání cenných papírů. Iniciativa usiluje o digitalizaci výměny šeků.

Zpět na začátek

Guatemala

Příchod druhé vlny a nákup vakcíny

Většina podniků svou činnost obnovila 27. července. Postupně došlo i k otevření kin, tělocvičen, veřejných parků a barů. Vzrostl také počet domácích turistů, což způsobilo prudký nárůst nakažených. Navzdory druhé vlně covid-19 prezident prozatím nevydal žádná omezení pohybu. Do 15. února bylo celkově registrováno 171 170 případů a 6124 obětí, což dělá z Guatemaly zemi s největším počtem úmrtí ve Střední Americe.

Ministerstvo zdravotnictví se začalo chystat na příjezd vakcín a dne 15. prosince instalovalo chladírenská zařízení. Guatemala je součástí vakcínového plánu COVAX, který by v první polovině roku 2021 měl zemi zajistit 6,7 milionů dávek pro 3 miliony lidí (země má celkem 18 milionů obyvatel). Prvních 800 tisíc dávek má Guatemala obdržet již v únoru od společnosti AstraZeneca-SKBio.

Mezinárodní půjčky a finanční podpora MSMEs

Na záchranu ekonomiky bylo v roce 2020 vyčleněno 3,6 % HDP (63 mld. CZK) Dalších 28 mld. korun země získala prostřednictvím dvou zahraničních půjček. Kolem 35 mld. korun putovalo do Fondu pro podporu MSMEsFond na ochranu zaměstnání. Vláda také přijala program MSMEs, dodavatelé státu (ve španělštině Mipymes proveedoras del estado), který umožňuje podnikatelům vstoupit mezi oficiální státní dodavatele a navázat kontakty s velkými řetězci v Guatemale a Salvadoru. Další podpora ve výši 58 mil. USD pro MSMEs přišla ze strany CABEI. Ministerstvo hospodářství dále prostřednictvím zvýhodněných půjček podpoří zemědělce v oblasti logistiky a marketingu na zahraničních trzích.

Ekonomický vývoj v Guatemale

Propad ekonomiky byl v minulém roce 2 % a rok 2020 země uzavřela s 4,82% inflací. Pokles exportu se v tomto roce předpokládá v rozmezí 6,5 až 9,5 %, import pravděpodobně poklesne mezi 5,5 až 8,5 %. Ukazatele jako příjem z rodinných remitencí, export a veřejné výdaje vykazují lepší trendy, než se předpokládalo. Guatemala prochází velkým nárůstem elektronického obchodu; ve srovnání s rokem 2019 se jedná 152% nárůst. Kritický je však dopad pandemie na chudobu: Guatemale hrozí, že se v boji proti chudobě vrátí o 13 let dozadu (problémy s obstaráním obživy má asi 3,5 milionu obyvatel).

Mezi hospodářskými odvětvími, která povedou ekonomické oživení v roce 2021, vyniká stavebnictví, u kterého by podle prezidenta centrální banky mělo dojít nárůstu o 7,5 %. Sektor ubytování a stravování, který je spojen s cestovním ruchem, by také měl zaznamenat dynamický výkon s 5,7% růstem. Další aktivity, u nichž je očekáván pozitivní růst, jsou následující: finanční, s 5,7%; realitní sektor, 3,9%; odborné činnosti, 3,3%; oblast zdravotnictví, 4,1%.

Investice do stavebnictví a infrastruktury

V první polovině 2020 byl spuštěn program na přestavbu nemocnic, navýšení nemocniční infrastruktury a nákup nemocničního zařízení. Rovněž byl zahájen projekt výstavby Mezinárodního nákladového letiště Escuintla: jedná se o první čistě nákladní letiště v regionu Střední Ameriky. Výstavba letiště bude spojená s vybudováním zóny volného obchodu, s čímž souvisí očekávaný rozvoj průmyslu v regionu a jeho přímé napojení na letištní dopravu.

Banka CABEI provede studie předběžné proveditelnosti výstavby nákladní železnice v zemi a její napojení na středoamerickou síť. Jedná se o nevratnou technickou spolupráci ve výši 466 900 USD.

V rámci schvalování rozpočtu na rok 2021 bylo navrženo pět velkých infrastrukturních projektů, které jsou aktuálně v procesu vypracování studií a dále jsou dokončovány technické detaily. Výše investic na tyto projekty dosahuje 2,88 miliard quetzalů (8,58 miliard českých korun) a patří sem na příklad výstavba přístaviště Puerto El Arenal a vybudování metropolitní expresní trasy, která by spojovala dva městské přístavy. Plánuje se také vybudování mostu do Belize a další výstavby lokálních silnic.

Guatemala podepsala spolupráci s Jižní Koreou ohledně realizace nového plánu veřejné dopravy v hlavním městě. Spolupráce má spočívat v technické pomoci studií proveditelnosti nového systému hromadné dopravy a nové dálnice kolem metropolitní oblasti města Guatemala.

Švýcarská společnost Nestlé v Guatemale otevřela své největší distribuční centrum ve Střední Americe se skladem o rozloze 12 000 m2 a parkem určeným pro dovoz a vývoz (8000 m2) produktů na sever a jih kontinentu. Do projektu bylo investováno 11 mil. USD, které zemi proměnily ve strategický logistický hub.

Ministerstvo energetiky a dolů letos licituje tři ropné oblasti o celkové rozloze 200 tisíc ha. Produkce ropy v Guatemale od ledna do listopadu 2020 poklesla ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 o 20,48 %. Další výběrové řízení pro společnosti se zájmem o nové ropné oblasti bude vypsáno v druhé polovině roku 2021.

Vláda Guatemaly se zástupci soukromého sektoru podepsala dohodu o spolupráci, která definuje plán zaměřený na přilákání nových zahraničních investic. Jedná se zejména o farmaceutický průmysl, dále pak o investice v oblasti zdravotnických prostředků, výroby elektronických zařízení a také v odvětví outsourcingu podnikových procesů. Plán také počítá se zvýšením vývozu o 5 miliard USD v oděvním, textilním, zemědělském, potravinářském, nápojovém a chemickém odvětví.

Podmínky vstupu do země

Guatemala obnovila mezinárodní lety 18. září. Nově cestující můžou přiletět do Guatemaly bez PCR testu, po příletu jsou povinní absolvovat rychlo-test přímo na letišti.

Nikaragua

Zanedbávání pandemie bez vakcinačního plánu

Nikaragua od začátku ignoruje doporučení WHO, a odborníci tak hovoří o tzv. epidemiologické slepotě. Místní vláda manipuluje skutečný počet nakažených. Dle oficiálních údajů bylo do 22. února celkem evidováno 6398 případů a 172 obětí.

Vláda také vydala nový zákon zaměřený na kybernetickou kriminalitu, čímž chce uvalit vězení na toho, kdo uveřejnění zprávy, které místní úřady považují za „falešné.“ Navzdory ignorování mezinárodních organizací byla Nikaragua zařazena mezi 10 nejchudších zemí v Latinské Americe, které dostanou vakcínu zdarma v rámci programu COVAX. Vláda také jedná s Ruskem o pořízení vakcíny Sputnik V. Ještě však nebyl vytvořen plán imunizace populace. Dle oficiálního vyjádření vlády se má s očkováním začít během letošního roku, přesné datum je ale zatím neznámé.

Mezinárodní finanční podpora

Nikaragujská vláda obdržela hospodářskou pomoc ve výši 15,3 mil. USD na zmírnění dopadu pandemie. Finanční pomoc konkrétně získala od CABEI, PHO a vlády Tchaj-wanu, která si tak upevňuje ve Střední Americe svou pozici, a další od IDB ve výši 43 milionů USD. Nejvíce půjček poskytla Nikaraguy CABEI171,6 milionů USD na stavbu domů pro sociálně slabší9 milionů dolarů na podporu reaktivace mikro, malých a středních podniků postižených pandemií; 443 milionů dolarů na ekonomickou reaktivaci, sociální ochranu a na financování realizace projektu na rozšíření pokrytí elektřinou v zemi. Půjčky způsobily nárůst zahraničního dluhu, který dosáhnul 11,72 miliard USD, což představuje 93,6 % HDP. Nově CABEI vložila 37,9 milionů USD do tří místních bank na financování nikaragujských mikro, malých a středních podniků ze sektoru zemědělství, potravinářství, služeb, obchodu a stavebnictví.

Centrální banka také zavedla čtyři měnová opatření, která zahrnují snížení referenční sazby země. Do ekonomiky země vložila přibližně 116 mil. dolarů.

Nová elektrárna na zemní plyn a nárůst produkce zlata, kávy a kakaa

Nikaragua uzavřela dohodu s americkou společností New Fortress, která v březnu zahájí výstavbu elektrárny na zemní plyn s výrobní kapacitou přibližně 300 MW. Projekt má být dokončen v druhé polovině 2021 a investice se odhadují 700 milionů dolarů.

Díky zavedení správné výrobní praxe došlo k nárůstu produkce kávy a kakaa skupinou nikaragujských farmářů. Za posledních sedm let místní producenti kávy a kakaa zvýšili své výnosy o 55 % respektive o 96 %.

Podmínky vstupu do země

Vláda oficiálně uzavření hranic a leteckého spojení v zemi nikdy nenařídila. Pro vstup do země je potřeba absolvovat test na covid-19 a při příjezdu předložit jeho negativní výsledek, který není starší více než 72 hodin. Cestujícím s horečkou nebo respiračními příznaky není vstup do země umožněn.

Zpět na začátek

Kostarika

Kostarika pokračuje ve vakcinaci obyvatel

Kostarika v září zavedla strategii pro otevření ekonomiky „Kostarika pracuje a chrání se“ což na konci roku 2020 způsobilo nárůst nových případů. Aktuálními opatřeními platnými pro celý únor jsou omezení pohybu vozidel o víkendech a zpřísnění sanitárních opatření. Do 22. února bylo celkově registrováno 201 678 případů a 2763 obětí. Po významném snížení počtu nových případů, hospitalizací, úmrtí v posledních týdnech a probíhajícím očkování kostarické zdravotní úřady zahájily plán na snižování lůžek určených pro pacienty s covid-19. Kostaričtí vědci také vyvíjejí testy na detekci viru pomocí slin, který by měl přispět k rychlé detekci covid-19. Země si chce vlastním testem zaručit soběstačnost.

Kostarika začala s očkováním již 23. prosince, čímž se zařadila mezi první země v Latinské Americe. Vláda uzavřela dohody na nákup vakcíny s Pfizer a BioNTech (3 miliony za 36 milionů USD), s AstraZeneca (500 tisíc). Další milion dostane přes program COVAX od WHO. Kostarické úřady také oznámily nákup 14 mrazniček na skladování vakcín Pfizer a BioNTech, které v zemi doposud nebyly k dispozici. Celkový investiční plán úřadů je 70,7 milionů dolarů na vakcíny a potřebné komplementy. Do 20. února země s 5 miliony obyvatel obdržela 183 885 dávek vakcín od společnosti Pfizer a očkovaných bylo kolem 43 tisíc obyvatel. V první vlně mají být vakcíny aplikovány starším lidem a zdravotnickému personálu. Kostarika očekává, že v květnu začne vakcíny dodávat i AstraZeneca. Země do konce roku 2021 plánuje očkovat 80 % dospělé populace.

Mezinárodní půjčky a pomoc podnikatelům

Země získala půjčky ve výši 508 milionů USD od MMF, 300 milionů USD od CABEI a 500 milionů USD od Rozvojové banky Latinské Ameriky k posílení veřejných financí a ekonomické reaktivaci. Velice diskutovanou půjčku od MMF ve výši 1,75 miliardy USD podepsala vláda minulý týden; její cílem je stabilizace veřejných financí.

Vláda poskytla ekonomický balíček ve výši 1,5 mld. dolarů na poskytnutí produktivních půjček pro mikro, malé a střední podniky pro počáteční investice, nebo na pokrytí nákladů při opětovném otevření podniku. Banky během pandemie poskytují různé úlevy pro své klienty. Do 31. prosince 2021 je možnost odkladu plateb a restrukturalizace půjček i navzdory rostoucímu riziku. Ve veřejném bankovnictví je 14 % půjček vysoce rizikových a v soukromých subjektech se jedná o 10 %. Nově prezident požádal Národní banku a Banku Kostariky, aby poskytly pružnější úvěry soukromému sektoru, zejména tak pro turismus, stavebnictví a dopravu.

Ekonomický vývoj v Kostarice

Kostarika uzavřela rok 2020 s fiskálním deficitem 8,34 % HDP, což je číslo nižší, než se očekávalo. Po kritických prvních dvou kvartálech roku 2020 (tehdy S&P Global Ratings snížilo pro Kostariku rating z B+ na B a stejným způsobem zareagovala i agentura Moody’s), kdy nezaměstnanost dosáhla historického maxima 24,4 %, přišla pozitivní zpráva o mírném oživení ekonomické aktivity země. To je dáno zejména výrobou firem v zónách volného obchodu, které již dosáhly úrovně před pandemií. Naopak produkce společností mimo tyto zóny nadále stagnuje. Dochází i k postupnímu nárůstu zahraničního obchodu. Poklesl ale prodej stavebních materiálů, automobilů a textilií. Očekává se, že v roce 2021 Kostarika poroste o 2,6 %.

Podle průzkumu je nejvíce zasaženým sektorem hotelnictví a restaurace, které hlásí pokles o 59,5 %. Dále také doprava a skladování, které zaznamenaly snížení o 27,7 %. Cestovní ruch, který je jedním z hlavních motorů kostarické ekonomiky, v roce 2019 zaznamenal příjem celkem 3,97 miliardy USD v cizí měně a v roce 2020 došlo k poklesu o 65 %. Celkově do Kostariky v roce 2020 přicestovalo o třetinu méně turistů (cca 1 milion osob), než tomu bylo v roce 2019. Nejméně zasažená odvětví jsou naopak zpracovatelský průmysl (- 7,2 %), zemědělství (-1,3 %) a stavebnictví (-0,3 %). 

Investice do infrastruktury, stavebnictví a digitalizace

Vláda v roce 2020 představila investice do infrastruktury a stavebnictví ve výši 5,4 mld. dolarů (výstavba dálnic a tunelů ve výši 1,94 mld. USD, výstavba a renovace škol a nemocnic). Na podporu stavebního sektoru bylo u všech projektů do 30. června 2021 schváleno 100% osvobození. Od 1. července 2021 do 30. června 2022 bude sazba představovat 4 %; následně bude do 30. června 2023 navýšena na 8 %.

Na západě země má vzniknout zóna volného obchodu Costa Rica green valley se strategickou polohou na jedné z hlavních silnic v zemi, čímž bude snadno dostupná z hlavního města a mezinárodního letiště. V byznys parku bude umístněný technologický a vědecký park s univerzitami a laboratorními klastry. Projekt se bude vyznačovat ekologickou efektivností v energetickém řízení, nakládání s pevným odpadem a vodními zdroji. Celková plocha dosáhne 1 mil. ma investice se bude pohybovat kolem 10 mil. USD.

Globální realitní společnost Everty se rozhodla rozvíjet komerční a hotelové realitní projekty po celé zemi a plánuje investovat do rozvoje nemovitostí 20 mil. USD ročně po dobu následujících 5 let. Obdobných projektů vzniká v Kostarice velká řada, neboť se tato středoamerická země řadí mezi turisticky nejatraktivnější latinskoamerické země. Vláda je také nakloněna rozvíjení podnikatelských a technologických center.

Kostarika investuje 156 milionů dolarů i do digitalizace a modernizace ministerstva financí a pokusí se tak zlepšit kontrolu nad výdaji a bojovat proti daňovým únikům. Místní podniky také podstoupily rychlý proces digitalizace (zejména v oblasti práce na dálku a e-commerce). Digitalizovalo se i zemědělství prostřednictvím virtuální platformy, která má prostřednictvím textových zpráv usnadnit nákup a prodej zemědělských produktů. Očekává se, že projekt přispěje k navýšení standardů kvality a bezpečnosti potravin a dále k identifikaci inovativních oblastí. K rychlé digitalizaci přispívá i hustá infrastruktura připojení k internetu v porovnání s celým regionem Latinské Ameriky: asi 71,7 % městské populace má připojení k internetu, na venkově je to pak 43, 2 %. Internetové připojení na venkově se řadí k nejlepším v Latinské Americe.

Pandemie výrazně urychlila digitalizaci kostarických bank. Bankovní subjekty potvrzují, že v loňském roce aktualizovaly své webové stránky a rozšířily online služby. Dle údajů Centrální banky Kostariky (BCCR) v roce 2020 bylo prostřednictvím Sinpe Móvil (služba elektronických plateb vyvinutá BCCR) provedeno 55 milionů transakcí. V roce 2019 to bylo pouze 6,2 milionu.

Environmentální rozvoj a pokrok v elektromobilitě

Fond zelených měst má částkou 390 000 USD přispět k environmentálnímu rozvoji zejména větších měst (výstavba zelené architektury, ochrana přírody a boj proti změně klimatu). Firmy a organizace mají k dispozici nenávratné a úvěrové financování.

Pozornost je věnována i dalšímu perspektivnímu sektoru, kterým je vodohospodářství: schválena byla ústavní reforma zaručující právo na vodu, čímž se potvrdil záměr kostarické vlády zlepšit nakládání s vodou a její distribuci na území státu.

Země již dlouhodobě podporuje rozvoj elektromobility, kde je aktuálním tématem výstavba elektrického vlaku. Celkové investice do projektu mají dosáhnout 1,5 miliardy USD, přičemž 550 mil. USD má země získat prostřednictvím půjčky od CABEI. Od IBD pro změnu získá pomoc v podobě nevratné technické spolupráce na optimalizační analýze projektu. Projekt má sestávat z dvojité trati o délce 85 km s 46 stanicemi (10 integračních uzlů s odlišnými druhy dopravy). Výběrové řízení i pro zahraniční subjekty bylo spuštěno v roce 2020 a stále probíhá. Práce na projektu mají být zahájeny roce 2022 a ukončeny v roce 2025.

Byly přijaty i důležité kroky pro elektrifikaci veřejné a soukromé dopravy v rámci procesu dekarbonizace dopravy do roku 2050. Slavnostně byla otevřena první z 28 nových rychle nabíjecích stanic. Současně Německo darovalo tři elektrické autobusy za účelem realizace pilotní zkoušky elektrifikace veřejné dopravy.

Postupné startování cestovního ruchu

Za účelem snížení ztrát v cestovním ruchu, který je jedním ze stěžejních a zároveň z nejvíce postižených odvětví v zemi, byl schválen zákon, který má podpořit domácí turismus přesunutím státních svátků v roce 2020 a 2021 na pátky. V Latinské Americe je zvykem v tzv. puentes (prodloužený víkend) vyrážet na krátké dovolené (především pak v rámci země). Domácí turismus má za cíl podpořit i projekt Pasaporte local (tzv. Lokální cestovní pas), v nímž na příklad autopůjčovny v rámci balíčku nabízí slevy na hotely, restaurace a národní zájezdy. Obnoveným přijímáním mezinárodních letů na podzim se postupně rozbíhá i mezinárodní turismus.

Udělují se pečetě Safe travels pro společnosti, sdružení a komory působící v oblasti turismu, které zavádí sanitární protokoly. Kostarika také plánuje organizovat aktivity pro turisty, které mají za cíl snížení uhlíkové stopy letů. Turisté budou moci například vysázet stromy nebo chránit a čistit povodí.

Kostarika v rámci oživení odvětví cestovního ruchu sází na přilákání čínských turistů. Dle místních úřadů je potenciál čínského trhu obrovský: přibližně 10 % obyvatel této země cestuje do zahraničí, což představuje 140 milionů obyvatel.

Podmínky vstupu do země

Od listopadu jsou zcela otevřené všechny vzdušné hranice s hlavním cílem podpořit turistický ruch. Již není nutný negativní test; cestující ale musí mít uzavřené i zdravotní pojištění, které kryje lékařskou péči a karanténní pobyt v případě nákazy. Turisté jsou z velké části osvobozeni od vládních zákazů spojených s omezením pohybu. Kostarika druhý lednový týden obnovila i lety do turistické oblasti v Guanacaste v Pacifiku. Námořní a pozemní hranice zůstávají uzavřené.

Zpět na začátek

Panama

Situace se po druhé vlně pandemie stabilizuje, do země dorazily i druhá várka vakcín

listopadu došlo k výraznému nárůstu pozitivních případů, které souvisí s téměř úplným znovuotevřením ekonomiky (12. října Panama zavedla tzv. nový normál). Po úplné karanténě během vánočních svátků se po téměř roční pandemii Panama zahájila reaktivaci ekonomiky. Nadále však platí zákaz nočního vycházení, celková karanténa o víkendech a omezení nákupu dle pohlaví. Nejvíce zasaženou je provincie Panama, kde se nachází i hlavní město, proto je postupné otevírání ekonomických aktivit v této oblasti plánováno až do 15. března.

Dobrou zprávou ale je pomalý začátek stabilizace situace. Panama do 22. února celkově registrovala 336 521 nakažených a 5 742 obětí, což je nejvíce z celé Střední Ameriky a po USA je zemí s druhou nejvyšší mírou nákazy na počet obyvatel na kontinentu.

Úřady objednaly 450 000 vakcín značky Pfizer; prvních 12 840 dávek vakcín bylo dodáno 20. ledna, dalších 67 860 dávek dorazilo do země 17. února. Všechny objednané vakcíny by měly do země dorazit v průběhu prvního čtvrtletí. Mezitím již Panama požádala Rusko o 3 miliony vakcín Sputnik V s dodáním v březnu. V polovině února obdrží první zásilku vakcín od AstraZeneca (celkem 1,1 milion dávek), 3 miliony od Pfiezr/BioNtech, 300 000 od Jhonson&Jhonson a 1,1 milionu z programu COVAX. Celkově zatím vláda do nákupu 5,5 milionů vakcín investovala 56 milionů USD.

Bankovní systém – stěžejní ekonomická aktivita země – poskytuje svým klientům úlevy a podpora multilaterálních organizací

Moratorium na řadu bankovních plateb (hypoték, různých půjček a kreditních karet) bylo prodlouženo až do 30. červena 2021. Panamská vláda do června 2021 prodloužila i finanční pomoc pro sociálně a ekonomicky nejzranitelnější obyvatele. Banka Delta představuje lídra podpory pro reaktivaci malých podniků, která za zvýhodněných podmínek poskytuje podnikům financování digitální transformace a nových podnikatelských nápadů.

Panamská vláda zavedla úvěrové linky od různých multilaterálních organizací. Od MMF obdržela bezmála 500 mil. USD a stejnou částku získala i od Světové banky (na investice do zaměstnanosti, zdraví a bezpečnosti); od BID dostala 300 mil. USD pro střední a malé společnosti a zemědělský sektor a 200 mil. USD na vodní a energetické reformy; od CABEI získala půjčku ve výši 400 mil. USD na zmírnění dopadů pandemie.

Panama byla současně i první zemí v regionu, která vstoupila na kapitálové trhy, kam také vložila svůj dluh ve výši 2,5 mld. USD. Světová banka vydala záruky na podporu půjček za 510 milionů USD od Panamské národní banky zaměřených na malé a střední podniky za účelem zmírnění dopadů pandemie covid-19.

Ekonomický vývoj v Panamě

Na konci roku 2020 panamská ekonomika zaznamenala zlepšující se trend a zahájila opětovnou aktivaci činností, jako je letecká doprava, maloobchod, velkoobchod a export. Ekonomiku držel nad vodou těžební průmysl, který vzrostl o 23 % (zejména pak vývoz měděné rudy a jejich koncentrátů vytěžených v „kanadském“ dole First quantum). Ke zlepšení ekonomické situace v zemi také přispěl Panamský průplav. K oživení hospodářství vedle těžby dle odhadů přispějí stavební projekty (třetí linka metra v Panama City a několik dálničních projektů), a zejména pak její strategická pozice jako regionálního logistického hubu a pokračující investice. Nejvíce zasaženými sektory byl zpracovatelský průmysl (-26,2 %), stavební sektor (-52,9 %), hotely a restaurace (-51,4 %).

Panama se v roce 2021 bude snažit překonat ekonomickou krizi přilákáním zahraničních investic. Země se usiluje o přilákání zejména nadnárodních výrobních společností. Vláda schválila vytvoření pěti nových zón volného obchodu (tři zaměřené naagropodnikání), které mají vygenerovat investice ve výši 21,91 milionu USD a vytvořit více než 10 tisíc pracovních míst. Za stejným účelem byl vytvořen i tzv. program trvalého pobytu z ekonomických důvodů pro kvalifikované investory. Cílem programu je přilákat zahraniční investory do stavebnictví a nemovitosti, tedy do nejvíce zasažených průmyslových sektorů.

Panamský průplav ustál dopad pandemie a představil vodní a infrastrukturní plány na rok 2021

Jedním z hlavních příjmů pro tamější vládu představují poplatky z Panamského průplavu (tvoří asi 6 % HDP a ročně přispívá přes 1,6 miliard USD do panamské státní pokladny).

Panamský průplav zpomalení obchodních aktivit způsobené pandemií pocítil nejvýrazněji mezi květnem a červencem (20% snížení tranzitů), navzdory tomu nakonec uzavřel fiskální rok s tranzitním nárůstem tonáže o 1 % a přináší rekordní příspěvek do státní pokladny (1,824 miliardy USD). Došlo k pozitivním sazbám u mýtného (+7,1 %) a vzrostl pohyb kontejnerů (+5,3 %).

Letos byly zahájeny expanzní práce ve třech kotvištích, které umožní kotvení až třem plavidlům Neopanamax (lodě maximálních rozměrů, kterým je umožněn přechod přes Panamský průplav) současně, čímž se zjednoduší provoz a maximalizuje kapacita průplavu. Již v září 2020 bylo zahájeno výběrové řízení na nový vodohospodářský systém průplavu. Cílem projektu je zajistit dodávku pitné vody 50 % populace žijící v blízkosti povodí průplavu – cílem projektu je dodat dalších 1,4 miliardy kubických metrů vody do roku 2050. Autoridad de Canal de Panamá tak reaguje na alarmující pokles hladiny vody v Gatunském jezeře (umělé jezero tvořící většinu průplavu, celekm se jedná o33 km vodních cest). Práce by měly začít v létě 2022.

Panamský průplav kvůli rostoucí poptávce zvyšuje sazby rezervních kvót. Tranzitní rezervační systém je služba za příplatek, která zákazníkům zaručuje tranzit v předem stanoveném dnu.

Digitalizace exportu i zdravotnictví

Panama chce pokračovat v rozvoji ekologické ekonomiky: kromě obnovitelné energie se chce při vytváření nových investičních a pracovních příležitostí zaměřit na udržitelnou mobilitu, infrastrukturu, vodohospodářství (zabezpečení stálých vodních zdrojů) a zavádění technologií na snížení emisí.

V zemi bude implementována také telemedicína a použití robotické chirurgie. Telemedicína má odlehčit tamějším nemocnicím, přispět k rychlejšímu provádění preventivních prohlídek nebo počátečním diagnostikám. Dále má také umožnit dálkové sledování pacientů.

Očekávaným projektem je výstavba třetí linky metra v Panama City. Metro Panama a korejské konsorcium HPH Joint Venture, tvořené společností Hyundai podepsaly 29. října smlouvu na vyhotovení projektu ve výši 2,5 miliardy USD. Linka 3 bude jednokolejkou pro 6 vagonů, které ujedou 34 kilometrů a 14 stanic za 45 minut a spojí provincii Panama z linky 1 s Panamou Oeste, což pomůže odlehčit hustý provoz v této oblasti. Součástí projektu je i výstavba 4 km dlouhého tunelu pod Panamským průplavem. Projekt má vytvořit více než 5 tisíc pracovních míst.

Již v dubnu byla schválena reaktivace výstavby mostu Binational mezi Kostarikou a Panamou. Byl obnoven projekt loděnice Balboa, která nabídne údržbářské služby a opravy plavidel v přístavech. Odhaduje se, že při 100% provozu loděnice bude vytvořeno více než 5 000 přímých pracovních míst. V plánu je i postavení nového celního úřadu na hranici s Kostarikou, který by urychlil průchod zboží a lidí přes Paso Canoas (hlavní bránou pro zboží putující do regionu Střední Ameriky). Investice do projektu činí 22 milionů dolarů.

Technologicky rozvíjet chce Panama i zemědělský sektor: zamýšlí investovat do zemědělství 4.0 a tradiční úkoly jako obdělávání půdy chce vykonávat prostřednictvím moderních technologií – používaní dronů a digitalizované zavlažování. V následujících 7 letech soukromý sektor tvořený producenty a podnikateli přispěje 402 miliony dolarů a stát 155 miliony dolarů.

Na podporu turistického ruchu má Panama zavést bezplatné cestovní pojištění a chce také využít svá zdravotnická zařízení k propagaci zdravotního turismu. K podpoře cestovního ruchu se přidá i Meziamerická rozvojová banka, která Panamě poskytne půjčku ve výši 100 milionů dolarů, což umožní vytvoření turistické infrastruktury mimo hlavního města, kde je naopak nadbytek nabídky pokojů. Pomoct opět rozběhnout turistický ruch chtějí i soukromé pojišťovně prostřednictvím nových cestovních pojištění kryjících onemocnění na covid-19.

Podmínky vstupu do země

Otevření vnitrostátních letů proběhlo 28. září a mezinárodní lety byly spuštěny 12. října. Pro vstup do Panamy je nutné podstoupit PCR test nebo negativní antigen na covid-19. Test nesmí být starší více než 48 hodin a je možné jej provést i ve třech testovacích centrech na letišti.

Zpět na začátek

Karibská oblast

Díky včasnému uzavření ostrovů a přijetí potřebných opatření byl počet případů v mnohých malých ostrovech nízký a už v květnu již došlo k postupnému obnovení ekonomické činnosti, otevírání pláží a přípravě letišť a hotelů na příchod i zahraničních turistů. Francouzské ostrovy jako Martinik nebo Guadeloupe jsou ale pro turisty aktuálně uzavřeny, aby se chránily před novou mutací covid-19.

Digitalizace, stavebnictví, obnovitelná energie a zemědělství

Na ostrovech se prudce zrychlila digitalizace: společnosti spustily online semináře pro firmy. Digitalizaci využila i společnost Limited finance z Barbadosu, která spustila online platformu pro financování maloobchodu. Platforma má pomoci koncovým zákazníkům koupit zboží (např. počítače, online výuka), přičemž splátkový kancelář si volí sami. Maloobchodníci díky podpoře ze strany Limited finance získají celou částku za prodaný produkt ihned.

Na většině karibských ostrovech byly v druhé polovině roku 2020 naplánovány nové projekty luxusních hotelových rezortů, jejichž stavba bude zahájena již roce 2021. Britské Panenské ostrovy pro změnu zveřejnily Plán energetického přechodu: cílem je dosáhnout 100 % obnovitelné elektřiny do roku 2035 a 100 % víceúčelové energie do roku 2050. Trinidad a Tobago zvažuje využívání offshore větrné energie jako alternativního zdroje energie k současnému zemnímu plynu, který je zdrojem téměř 100 % elektřiny v zemi. V rámci národní rozvojové strategie Vision 2030, která zohledňuje začlenění obnovitelných energií, je plánová i výstavba solární elektrárnyo výkonu 130 MW konsorciem Lightsource BP, BP a Shell.

Další ostrovy jako Grenada, Svatý Vincenc Grenadiny bojují s krizí prostřednictvím podpory místních zemědělců, kterým byly poskytnuty granty na pěstování kakaa, muškátového oříšku nebo ananasu.

Nejpostiženějšími oblasti Karibiku nadále zůstávají Dominikánská republika a Portoriko

Nejvíce postiženou zemí karibského regionu je Dominikánská republika, která k 22. únoru registruje  235 462 nakažených a 3038 obětí. Portoriko zůstává s 131 tisíci případy (1919obětí) druhým nejvíce zasaženým ostrovem, třetí je Kuba, která registruje 44 523 případů (296 obětí).

Na Kubě byly stanoveny priority přidělování finančních prostředků na podporu zemědělství a potravinářské výroby. Vstoupila v platnost nová ekonomická opatření, mezi něž patří přijímání dolarů na většině trzích a odstranění daně uvalené na dolar. Kubánský režim otevřel dveře expanzi soukromého sektoru. Soukromí podnikatelé budou moci provádět 2 000 z původních 127 činností (odvětví jako zdravotnictví, školství, telekomunikace, energetika, tzn. stěžejní obory státu, budou pravděpodobně nadále zakázána). V létě došlo i k obnovení mezinárodního turismu. Turisté od 6. února musí absolvovat karanténu v hotelech, dokud neobdrží negativní výsledek testu. Ke 14. lednu však Kuba zavřela bary a restaurace, omezená je i noční veřejná doprava. Na ostrově probíhá testování a validace vlastní vakcíny na covid-19, jedna z vakcín je již v třetí fázi zkoušek. Kuba plánuje vyrobit 100 milionů dávek. Úřady uvedly, že první část kubánské populace bude očkována do prvního čtvrtletí roku 2021.

Dominikánské republice pokračují určitá opatření, podniky jako restaurace nebo bary fungují na 50 % své kapacity. Od cestujících se již nevyžaduje předložení negativního testu. Vláda provádí náhodné testy na letišti. Turisti jsou místními úřady automaticky pojišťováni na covid-19. Vláda již složila zálohu na 10 milionů vakcín AstraZeneca, které mají být dodány v únoru a dalších 8 milionů vakcín má obdržet od Pfizer-BioNTech. Země do konce roku 2021 obdrží 2 miliony vakcín i prostřednictvím programu COVAX.

Dominikánské republice byla schválena pohotovostní pomoc MMF ve výši 650 mil. USD a místní vláda schválila podporu ve výši 1,8 mil. USD pro agrární sektor (podpora produkce a pěstování). Země také představila nové projekty na obnovu ekonomiky: výstavba dvou hotelů v Santo Domingo (investice v hodnotě 70 milionů USD) a realizace projektu generátoru plynu (300 MW).

Vláda zdvojnásobila svůj závazek k podílu obnovitelných zdrojů na celkové vyprodukované elektrické energie, a do roku 2030 by tak měla být zastoupena 25 %. Chce toho docílit především obnovením 75% úrovně daňového úvěru na investice do obnovitelných zdrojů. Do roku 2050 chce také dosáhnout nulové uhlíkové stopy. Kanadská společnost Unigold se posouvá vpřed v zahájení těžby zlata v oblasti Neita: během tohoto čtvrtletí plánuje dokončit inženýrské studie a odhady nerostných zdrojů. Dominikánská republika je také na cestě stát se druhou zemí v regionu, která poskytuje pásma pro 5G: aktuálně jsou vyhlášeny licitace na pásma spektra 700 MHz a 3,5GHz.

Portoriku došlo k postupnému obnovení turismu v září minulého roku a letecké společnosti postupně navyšují kapacitu sedadel. Platí však noční zákaz vycházení, omezená je také kapacita hotelů, restaurací i pláží. Cestující musí absolvovat molekulární test, který nesmí být starší více než 3 dny. Těm, kteří nesplní podmínky, bude na letišti proveden rychlotest a pozitivní případy musí podstoupit dvoutýdenní karanténu. Portoriko v prosinci obdrželo 205 000 dávek vakcín značky Pfizer. K 2. únoru bylo očkovano celkem 339 tisíc obyvatel. Vakcíny jsou nejprve poskytovány pracovníkům v první linii. K široké veřejnosti se vakcíny mají dostat v létě a budou poskytovány zdarma. Vakcína bude poskytována zdarma všem obyvatelům, kteří o ní budou mít zájem.

V Portoriku chtějí mezi lety 2021 a 2023 rozběhnout 195 projektů na obnovu a transformaci energetického sektoru po škodách způsobených hurikány v roce 2017. Celkové investice do deseti letého plánu představují 11,8 miliardy USD. Projekty se budou zaměřovat nejen na distribuci, přenos a výrobu elektřiny, ale také na rozvody, přehrady, vodní elektrárny, IT a telekomunikace.

Zpracovala Michaela Klačková a Tereza Vítková, CzechTrade Mexiko

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Pravidelné novinky e-mailem