Navzdory covidu-19 se očekává pětiprocentní ekonomický růst středoamerického regionu

Elektronický obchod dosáhl 118% růstu a očekávají si tržby v hodnotě 600 milionů USD. Dynamicky narůstají i exportní aktivity regionu. V regionu s 50 miliony obyvatel bylo aplikovaných 18 milionů dávek vakcín proti Covid-19.

Kvůli nárůstu cen námořní dopravy dochází k nárůstu obchodu se surovinami mezi středoamerickými zeměmi. Regionu finančně pomáhají různé bankovní instituce i Evropská unie v boji proti pandemii, technologickému zdokonalení pěstování kávy, rozvoji cestovního ruchu i infrastrukturním projektům. Dále investice putují do rozvoje infrastruktury letecké dopravy.

Vývoj situace ve vybraných státech a v Karibiku:

Honduras

Zemi se díky americké pomoci podařilo zrychlit očkování

Honduras bojuje s omezenou kapacitou pro přijímaní kritických případů. Pokračuje noční zákaz vycházení a kapacita podniků je omezena na 50 %. Do 4.října země evidovala 365 994 nakažených obyvatel a 9 777 obětí.

Země podepsala smlouvu na nákup 4,2 milionu vakcín Sputnik-V s Ruskem. Kvůli velkému zpoždění zejména druhých dávek ruských vakcín, Hondurasu daruje vakcíny USA.

Celkově zatím došlo k podání přibližně 4 milionů vakcín a kompletně naočkováno je20% obyvatel. Co se týče soukromého sektoru, ten již může nakupovat vakcíny z vlastních prostředků

Boj s klimatickými změnami a rozvoj infrastruktury

Honduras je země nejvíce postižena změnou klimatu v regionu. V této oblasti proto vzniká řada projektů, které mají pomoci zemi přizpůsobit se dopadům klimatických změn a přispět k trvalé udržitelnosti.

Honduras spolu s EU zahájil program na financování inovativních nápadů a řešení v oblasti zemědělství, energetiky, recyklace, zdraví, obchodu, technologie. Celkově bylo na projekt vyčleněno 400 tisíc EUR.

Banka CABEI podpoří Honduras částkou 36 milionů USD na realizaci projektu, jehož cílem je vybudování šesti vodních hrází a banka IDB půjčí zemi dalších 45 milionů USD na projekt ke zlepšení dodávek pitné vody a sanitace. Oba projekty jsou součástí programu, který má zajistit dostupnost vody a zlepšit sanitaci v téměř 100 tisících domácnostech.

Ekonomický vývoj v Hondurasu

Honduras letos očekává 5% ekonomický růst. Agentura Moody’s ponechala Hondurasu hodnocení B1 se stabilním výhledem. Jedná se o nejvyšší hodnocení pro zemi od roku 2017. Ekonomice výrazně pomáhají remitence ze zahraničí, které oproti loňskému roku vzrostly o 45 % (celkově představují téměř 3 miliony dolarů).

Pozitivní zpráva přichází z bankovního sektoru, který odráží stabilitu a důvěru. Ve srovnání s rokem 2019 vzrostlo minulý rok bankovnictví o 14 %. Mezi tři nejsilnější banky v zemi patří Ficohsa, Banco Atlantida a BAC.

Honduraský vývoz vykázal vyšší růst než se očekávalo, zejména v prodeji produktů, jako je káva a palmový olej. Vývoz honduraské kávy ve sklizni mezi roky 2020–2021 zatím dosáhl 1 miliardy USD, což je o 20 % více než v předchozím cyklu.

Co se týče zahraničních investic (FDI), Honduras očekává v roce 2021, žepřímé zahraniční investice dosáhnou výši 605,6 milionu dolarů, což je více než 430 milionů předpovídaných na začátku roku.

Podmínky vstupu do země

Pro vstup do země je nutné vyplnění epidemiologického průzkumu a předložení negativního testu ne staršího než 72 hodin, plně naočkování můžou do země vstoupit bez restrikcí.

Zpět na začátek

Salvador

Zhoršující se pandemická situace

Země eviduje přes 200 nových případů Covidu-19 denně, dochází k přeplnění JIP a roste i nárůst úmrtí. V září země eviduje stále rostoucí počty nakaženích, které také rostou z důvodu příchodu nových mutací. Země doposud nepřijala přísnější opatření, zakázaný byly pouze velké společenské události.

Do 4.října celkový počet nakažených dosáhl 104 348 a je registrováno 3 234 obětí. Země nakoupila miliony vakcín od čínské laboratoře Sinovac. Celkově již Salvador obdržel přes 7,5 milionů dávek vakcín a téměř 3,5 milionů obyvatel je kompletně naočkováno. Pro firmy jsou k dispozici mobilní vakcinační jednotky.

Ekonomický vývoj v Salvadoru

Pro rok 2021 se nově očekává, že dojde až k 9% ekonomickému růstu. K hlavním motorům růstu patří dynamická průmyslová výroba, export, investice do investičního majetku a spotřeba domácností, která je větší i díky 20% zvýšení minimální mzdy. Ke zlepšeni ekonomické situace přispívá i rostoucí počet očkování.

Investuje se do výstavby a údržby ulic a dálnic, ale také i nákupu vybavení pro veřejné nemocnice a počítačového vybavení pro veřejné vzdělávací instituce, V rámci soukromých investic vynikají důležité projekty v sektorech stavebnictví, nemovitostí, energetiky, obchodu a zdravotnictví za více než 2,4 miliardy USD.

Podpora udržitelného rozvoje, infrastruktury, zemědělství

Salvador chce reaktivovat ekonomiku prostřednictvím oběhového hospodářství, což může zemi přinést 300 milionů USD. Záměrem je rozšířit používání biologicky rozložitelného materiálu při výrobě spotřebního zboží. Iniciativu v této oblasti přebírají i soukromé společnosti jako jsou například známe potravinářské a nápojové společnosti La Constancia, Coca-Cola, Nestlé a jiné firmy z odvětví farmaceutického a obalového průmyslu, jejíž cílem je sesbírat 100 procent vyřazených plastových láhví a zpracovat je na recyklovanou pryskyřici.

V rámci udržitelného rozvoje výrazně pokročila instalace obnovitelných zdrojů Nejdůležitějším výrobcem solární energie je společnost AES El Salvador, která je také i průkopníkem v oblasti elektromobility. Energii z obnovitelných zdrojů využívá stále více soukromých společností.

Připravuje se projekt instalace technologického a elektronického obchodního parku v okolí Mezinárodního letiště Monseñor Óscar Anulfo Romero. Zde společnosti Amazon a Alibaba plánují mít své sklady a z nich distribuovat produkty do celého regionu Střední Ameriky.

Velkým projektem je reaktivace cementárny Planta Maya, která má ročně vyprodukovat 450 tisíc tun slínku, tedy 700 tisíc tun cementu. Celkové plánované investice pro tento rok (20 milionů dolarů) již přináší první ovoce – otevření tří továren na betonáž a jednu na agregát.

Velkým projektem je výstavba tichomořského vlaku sloužící k nákladní i osobní přepravě. V záři korejské konsorcium zahájilo studie proveditelnosti.

Další velkou výzvou Salvadoru je také zvýšit produktivitu v oblasti zemědělství, zavedením nových technologií a inovací pro výrobu kávy.

První země světa s bitcoinem jako zákonným platidlem

Salvadorský parlament přijal nejpopulárnější kryptoměnu Bitcoin za zákonné platidlo státu. Kryptoměna má usnadnit zasílání remitencí ze zahraničí sloužit v boji proti šedé ekonomice, v níž pracuje 70 % obyvatel. . Světové finanční instituce jsou vůči tomuto kroku skeptické z důvodu vysoké volatility kryptoměnyZemě chce v rámci digitalizace vytvořit unifikované identifikační číslo a elektronickou peněženku pro každého občana, rozvíjet se mái blockchainová infrastruktura salvadorské vlády.

Podmínky vstupu do země

Cestující jsou po příchodu do země povinni předložit negativní výsledek PCR testu, který nesmí být starší než 72 hodin, nebo se prokázat očkovacím certifikátem.

Zpět na začátek

Guatemala

Třetí vlnu se nedaří zastavit, byl prodloužen nouzový stav

Nové případy v Guatemale rychle rostou a zemi se nedaří dostat ze třetí vlny po téměř třech měsících od jejího příchodu. Obsazenost nemocnic dosahuje 97 %.  Do 4.října bylo celkově registrováno 560 315 případů a 13.564obětí. Denní nárůst případů je nejvyšší od začátku pandemie.

V komplikované situaci zemi pomáhá USA, které již darovaly4,5 milionů dávek vakcín Moderna, další dávky vakcín AstraZeneca země získala prostřednictvím mechanismu COVAX. Guatemala také podepsala smlouvu s Ruskem na nákup 16 miliónů jednotek vakcín Sputnik V, Rusko však neplní termíny dodávek

Celkově je v zemi proočkovaných jenom 14,3 % populace, co dělá Guatemalu jako jednu z nejméně proočkovaných zemí na americkém kontinentu.

Guatemala zažívá oživení ekonomiky

Guatemala je ekonomikou regionu s nejdynamičtějším oživením. Země zaznamenala jeden z nejmenších poklesů ve výrobě díky silnému zemědělskému sektoru, jehož produkty byly poptávány i během pandemie. Guatemala také prochází velkým nárůstem elektronického obchodu, který se ve srovnání s rokem 2019 zvýšil o 152 procent.

Historického maxima dosáhly remitence: ve srovnání s minulým rokem vzrostly o 43 % a spolu s exportem se jedná o hlavní zdroje guatemalské ekonomiky. Díky exportu došlo k 16% nárůstu zahraničních deviz.

Investice do stavebnictví, infrastruktury a zemědělství a rozběh turismu

Guatemala je odhodlaná stát sedo roku 2030 regionálním příkladem konkurenceschopnosti s významným zlepšením své infrastruktury, zákonů a investičního prostřední.

V roce 2020 vzrostla silniční síť Guatemaly o 3,1 % a cílem pro rok 2021 je rozšíření o dalších 1 000 km, zahájení výstavby přístaviště Puerto El Arenal a mostu do Belize s cílem přilákat více zahraničních investic do země. Vláda chce také digitalizovat administrativní procesy jako je získání stavebního povolení, registrace nemovitostí nebo platba daní.

Úspěšným příkladem je otevření největšího distribučního centra Nestlé ve Střední Americe. Významnou je také investice papírenské společnosti Grupo GrandBay Paper and Care ve výši 70 milionů USD s cílem stát se závodem s největší výrobní kapacitou ve Střední Americe.

Významným projektem je i realizace nového plánu veřejné dopravy v hlavním městě, která zahrnuje vybudování metropolitní expresní trasy a implementace elektrických autobusů.

Projekt „Relive“ má poskytnout pomoc 116 353 drobným farmářům v boji proti změnám klimatu, a také zahájit implementaci nových zemědělských postupů a zlepšit hospodaření s vodou.

Podmínky vstupu do země

Vstup je povolen plně naočkovaným bez nutnosti absolvování karantény a bez negativního testu (naočkováni musí být při vstupu do země alespoň 14 dní po poslední dávce), jinak je nutné se prokázat negativním testem ne starším než 72 hodin.

Zpět na začátek

Nikaragua

Dle oficiálních údajů bylo do 4.října celkem evidováno 13 911 případů a 203 obětí. Je nutné poznamenat, žemístní vláda už od začátku pandemie manipuluje skutečný počet nakažených a neposkytuje informace o vývoji očkování. Poslední informace hovoří o jednání s Ruskem a zaslání nespecifikovaného počtu prvních vakcín na konci února. Nikaragua obdržela 832 300 dávek vakcín proti Covid-19 z mechanismu COVAX. V první polovině září obdržela od Španělska 199 200 dávek vakcín od společnosti AstraZeneca. Nikaragua zahájila v druhé polovině září očkování proti covid-19 u lidí ve věku 30 let a starších.

Ekonomický vývoj v Nikarague

Výhled agenturou Fitch pro zemi je stabilní a předpokládá, že nikaragujská ekonomika letos poroste o 3,8 %. Jedním z hlavních zdrojů příjmů jsou remitence, které v porovnání s minulým rokem, kdy tvořili 1 851,4 milionu dolarů, vzrostly o dalších 20 %. Země zaznamenává pokles přímých zahraničních investic.

Nová elektrárna na zemní plyn, výstavba nových nemocnic a nárůst produkce zlata, kávy i kakaa

Nikaragua uzavřela dohodu s americkou společností New Fortress, která v březnu zahájila výstavbu vůbec první elektrárny na zemní plyn v zemi s výrobní kapacitou přibližně 300 MW a ročně pokryje 50 % současné nikaragujské poptávky. Projekt má být dokončen v druhé polovině 2021 a investice se odhadují na 700 milionů dolarů. Turbíny a elektromechanická zařízení dodává americká společnost NFE.

CABEI zafinancuje v zemi projekty ve výši 154,7 milionu USD: jedná se konkrétně o výstavbu sedmi nemocnic a rozšíření elektrického pokrytí. 

Díky zavedení správných výrobních postupů došlo k nárůstu produkce kávy a kakaa. Národní produkce kakaa v letech 2020/2021 vzrostla o 2,2 % ve srovnání s předchozím obdobím a byla o 67 % vyšší než v roce 2014.

Podle odhadů nikaragujské těžební komory (Caminic) bude v roce 2021 země vyvážet celkem 750 milionů dolarů v surovém zlatě, což je o 12,6 % více, než bylo prodáno v loňském roce. Zlato se etabluje jako hlavní exportní artikl země. Vývoz nikaragujského zlata nadále roste a několik zahraničních společností (Caliber, Hemco, Mako Mining a Condor Gold) působících v zemi plánuje zvýšit produkci.

Podmínky vstupu do země

Pro vstup do země je potřeba předložit negativní výsledek testu, který není starší více než 72 hodin.

Zpět na začátek

Kostarika

V Kostarice plánují zmírnění omezení mobility

Kostarika jako jedna z prvních zemí Latinské Ameriky zahájila očkování obyvatel. Navzdory tomu ji zasáhla třetí vlna; aktuálně již dochází ke klesajícímu trendu v počtu denních případů. Od 1. září má dojít k zmírnění omezení v rámci obchodní činnosti a mobility.

Do 4. října bylo celkově registrováno 532 185 nakažených osob a 6 386 obětí. Počet podaných vakcín dosáhnul téměř5,3 milionů dávek a kompletně naočkovaných je přibližně 39 % populace.

Ekonomický vývoj v Kostarice a přilákání zahraničních investic

Očekává se, že v roce 2021 Kostarika poroste o 3,2 %. Nejvíce rostoucími odvětvími jsou potravinářský, farmaceutický, chemický, elektrický, elektronický a plastikářský průmysl. V rámci exportu jsou nejdynamičtějšími produkty zdravotnické prostředky, elektronika, potraviny a zemědělský produkty. Po dosáhnutí historického maxima dochází k oživování zaměstnanosti v rámci formálního sektoru, v porovnání s minulým rokem došlo k poklesu nezaměstnanosti o 7procentních bodů (z 24,4 na 17,4 %).

Pozitivní vyhlídky má i odvětví cestovního ruchu, odhaduje se, že v roku 2021 zemi navštíví od 1,2 do 1,5 milionů turistů, čímž se Kostarika dostává na přibližně 50 % příjezdů turistů v porovnání s obdobím před pandemií.

Obchodní aktivity se přibližují úrovni prodejů před pandemií (převládají online prodeje a elektronické platby i díky navýšení online služeb místních bank). Dochází i k obnově turismu a navýšení exportu (o 26 % v porovnání s minulým rokem). MMF však nově varuje před vysokou zadlužeností a nárůstu zaměstnanců v neformálním sektoru.

Kostarika je zemí, která v minulém roce v poměru k velikosti její ekonomiky přilákala nejvíce nových přímých zahraničních investic na světě. Kostarika v roce 2020 získala 96 projektů a v prvním čtvrtletí 2021 bylo investováno 752 milionů USD. Více než 60 % projektů tvoří investice do odvětví zdravotnických zařízení, softwaru, informačních technologií a obchodních služeb.

Investice do infrastruktury a digitalizace

Vláda investuje do infrastruktury a stavebnictví 5,4 mld. dolarů (výstavba dálnic a tunelů ve výši 1,94 mld. USD, výstavba a renovace škol a nemocnic). Na podporu stavebního sektoru bylo zavedeno úplné osvobození od daní, aktuálně je již v platnosti snížená 4% sazba. Stavební sektor v Kostarice je klíčový pro rozvoj země, protože vytváří 143 tisíc pracovních míst a tvoří 4,5% HDP.

Na západě země má vzniknout ekologicky vysoce efektivní zóna volného obchodu Costa Rica Green Valley. V byznys parku bude umístněný technologický a vědecký park s univerzitami a laboratorními klastry. V zemi se také rozvíjí komerční a hotelové realitní projekty.

Kostarika investuje 156 milionů dolarů i do digitalizace a modernizace ministerstva financí s cílem zlepšit kontrolu nad výdaji a bojovat proti daňovým únikům. Rychlý proces digitalizace podstoupili místní podniky zejména v oblasti e-commerce. Digitalizovalo se i zemědělstvíkde došlo prostřednictvím textových zpráv k usnadnění obchodu se zemědělskými produkty. 

K rychlé digitalizaci přispívá i hustá infrastruktura připojení k internetu v porovnání s celým regionem Latinské Ameriky. Internetové připojení na venkově se řadí k nejlepším v Latinské Americe; dosahuje 43,2 %.

Země také pokračuje v zavádění 5G sítě a postupně vyvíjí plán infrastruktury. Jedná se o jednu z největších výzev lokální vlády – s její pomocí chce konsolidovat technologický pokrok, přilákat zahraniční investice a podpořit ekonomickou reaktivaci.

Investice v zemi navyšují i zahraniční nadnárodní společnosti jako Amazon nebo Intel: plánují ze země udělat centrum pro talenty a služby „nearshore outsourcingu“. Amazon plánuje najmout 2 000 zaměstnanců a Intel plánuje rozšířit fabriku na montáž a testování čipů.

Environmentální rozvoj a pokrok v elektromobilitě

Fond zelených měst má částkou 390 000 USD přispět k environmentálnímu rozvoji zejména větších měst . Firmy a organizace mají k dispozici nenávratné a úvěrové financování.

Pozornost je věnována i dalšímu perspektivnímu sektoru, kterým je vodohospodářství: schválena byla ústavní reforma zaručující právo na vodu, čímž se potvrdil záměr kostarické vlády zlepšit nakládání s vodou a její distribuci na území celého státu.

Kostarika se orientuje i na environmentální rozvoj zemědělství (recyklování plastů, budování pastí na pevné látky, snížení spotřeby vody). Na rozdíl od jiných zemí většina kostarických farem má ekologickou certifikaci a 53 % je certifikováno jako uhlíkově neutrální. Místní vláda také vidí potenciál v prodeji a zpracovaní hmyzu, jako je například kriket, nebo moučný červ, které jsou alternativními proteiny.

Země již dlouhodobě podporuje i rozvoj elektromobility, kde je aktuálním tématem výstavba elektrického vlaku. Celkové investice do projektu mají dosáhnout 1,5 miliardy USD. Projekt má sestávat z dvojité trati o délce 85 km se 46 stanicemi. Práce na projektu mají být zahájeny v roce 2022 a ukončeny v roce 2025.

Kromě plánu výstavby elektrického vlaku bylo otevřeno 28 nových rychle nabíjecích stanic a také se realizuje druhá fáze zkoušek elektrifikace veřejné dopravy. Kromě elektromobilů je podporován i vývoj zelené dopravy s využitím vodíku.

Postupné startování cestovního ruchu

Za účelem snížení ztrát v cestovním ruchu, který je jedním ze stěžejních a zároveň z nejvíce postižených odvětví v zemi, dochází k podpoře domácího, venkovního a regionálního turismu. Příkladem je přesunutí všech svátků na pátek nebo podpora rozvoje turistického koridoru v příhraniční oblasti s Nikaraguou.

Byly spuštěny i práce na rekonstrukci letiště Quepos na pacifickém pobřeží. Zlepšení vzletové a přistávací dráhy třetího nejdůležitějšího letiště v rámci vnitřní konektivity bude stát 2,7 milionu USD. Dále na karibském pobřeží bude provedena studie proveditelnosti nového přístavu v Limón.

Kostarika chce přilákat investory, zahraniční důchodce a podpořit turistickou reaktivaci země. Tímto osobám bude povoleno dovézt až dvě pozemní, letecká nebo námořní dopravní vozidla pro osobní nebo rodinné použití bez nutnosti platby daní z dovozu, cel a DPH.

Podmínky vstupu do země

Již není nutný negativní test. Podmínkou vstupu je online registrace na stránkách ministerstva zdravotnictví a sjednání zdravotního pojištění u kostarické pojišťovny INS, nebo pokud je osoba plně očkována a uběhlo od očkování minimálně 14 dní, nemusí si zmíněné pojištění obstarat.

Zpět na začátek

Panama

Situace je v zemi nadále stabilizovaná

Situace v zemi je aktuálně stabilizovaná. Panama do 4.října celkově registrovala 467 113 nakažených osob a 7 228 obětí. Aktuálně bylo v zemi aplikováno 5,5 milionů dávek vakcín a celkově je naočkováno 52 % obyvatel

Země má podepsanou smlouvu na nákup dalších 3 milionů vakcín od společnosti Pfizer.

Bankovní systém – stěžejní ekonomická aktivita země – digitalizuje a zlepšuje své postavení

Agentura Moody’s změnila výhled panamského bankovního systému z negativního na stabilní v očekávání oživení ekonomiky. Vláda Panamy se také snaží o vyřazení země z mezinárodních šedých seznamů.

Panama se stala první zemí v Latinské Americe a Karibiku, která se připojila k tzv. Digital Country Partnership – sdružení od společnosti Mastercard. Dohoda mezi panamskou vládou a nadnárodní platební společností Mastercard má v příštích pěti letech v úmyslu digitalizovat platby ve státních subjektech, ale také i bojovat proti kybernetickým podvodům a rozšířit finanční začleňování.

Ekonomický vývoj v Panamě a příchod zahraničních investic

Vyhlídky ekonomického vývoje jsou optimistickézemě ale bojuje s nízkou domácí poptávkou. Odhaduje se nárůst panamského HDP mezi 8 % a 12 %. Ekonomická aktivita země v prvním semestru roste o 4,85 %. Dobrou výkonnost vykazovala těžba, obchod, soukromé zdravotní služby, doprava, skladování a komunikace. K oživení ekonomiky mají přispět investice do infrastruktury (třetí linka metra v Panama City a několik dálničních projektů, například „Corredor de la Playas“, kde se plánujerozšíření dálnic na 6 pruhů). Export Panamy stoupá v porovnání s minulým rokem o 108,7 %, je poháněn zejména těžbou měděné rudy.

Na podporu stavebnictví budou stavby za více než 40 milionů dolarů pobírat daňové pobídky a také byl vytvořen program trvalého pobytu zekonomických důvodů pro kvalifikované investory v oblasti stavebnictví a nemovitostí.

Překonat krizi se země snaží i přilákáním zahraničních investic. Panama očekává investice ve výši 7,9 milionů dolarů od pěti nadnárodních společností zaměřujících se na bezpečnostní služby, farmaceutický výzkum, výrobu nápojů a finanční služby.

Vláda také schválila vytvoření pěti nových zón volného obchodu (tři zaměřené na agropodnikání), které mají vygenerovat investice ve výši 21,91 milionů USD a vytvořit více než 10 tisíc pracovních míst.

Panamský průplav ustál dopad pandemie a vrhá se do nových projektů

Letos byly zahájeny expanzní práce ve třech kotvištích, které umožní kotvení až třem plavidlům Neopanamax (lodě maximálních rozměrů, kterým je umožněn přechod přes Panamský průplav) současně. Také byla prodloužena povolená délka lodi na 370,33 metrů, což umožňuje přechod přes průplav 96,8 % světové flotily nákladních lodí.

V létě 2022 mají začít práce na novém vodohospodářském systému průplavu (zajištění dodávky pitné vody 50 % populace žijící v blízkosti povodí průplavu a dodání dalších 1,4 miliardy kubických metrů vody do roku 2050), čímž vedení průplavu reaguje na alarmující pokles hladiny vody v Gatunském jezeře (umělé jezero tvořící většinu průplavu).

Správa Panamského průplavu si také klade za cíl být uhlíkově neutrální a do konce tohoto desetiletí eliminovat emise CO2 využíváním nefosilních paliv a zvýšením cen mýtného u lodí generujících velmi vysokou uhlíkovou stopu.

Panama a Čína obnovily dohodu o námořní přepravě, která uděluje panamské vlajkové obchodní flotile, největší na světě, znatelnější výhody v čínských přístavech. Panamským plavidlům budou tak v Číně poskytnuty přístavní slevy ve výši 28 %. Panama zůstává podle dostupných údajů lídrem světové obchodní flotily s celkem 8 484 plavidly plujícími pod panamskou vlajkou, což je přibližně 16 % mezinárodního námořního trhu.

Důraz na udržitelný rozvoj, infrastrukturu, důlní průmysl a turistický ruch

Panama chce pokračovat v rozvoji ekologické ekonomiky: kromě obnovitelné energie se chce při vytváření nových investičních a pracovních příležitostí zaměřit na udržitelnou mobilitu, infrastrukturu, vodohospodářství a zavádění technologií na snížení emisí. Velkým projektem v této oblasti by měla býtvětrná elektrárna Tramontanan Power v hodnotě 350 milionů USD.

Další megaprojekt na výrobu elektřiny ze zemního plynu s instalovaným výkonem 670 MW a investicí 1 miliardy USD bude mít na starosti nadnárodní skupina InterEnergy Group a AES. Nová elektrárna má pomoci stabilizovat národní tarif za elektřinu.

Letos začaly i práce na očekávaném projektu výstavby třetí linky metra v Panama City za 2,5 miliardy USD, kterou vedou firmy Metro Panama a korejské konsorcium HPH Joint Venture tvořené společností Hyundai. Součástí projektu je i výstavba 4 km dlouhého tunelu pod Panamským průplavem. Projekt má vytvořit více než 5 tisíc pracovních míst.

Telekomunikační společnost Milicom investuje 250 milionů USD na rozšíření služeb pevného a mobilního internetu v Panamě, kde chce také vytvořit „Fintech Hub“ pro celý region a rozšířit své finanční služby. Panamu shledává jako vhodné místo vzhledem k její geografické poloze a postavení jako stěžejního mezinárodního bankovního centra. Projekt je naplánován na období 2021–2022 a má zaručit zavedení internetu i do odlehlejších venkovních oblastech.

Důležitým cílem země je proměnit těžbu v klíčový ekonomický motor, čehož chce dosáhnout i posílením pozice těžebních institucí ve formě dodržování zákonů, těžebních smluv a předpisů pro těžební provoz.

Na podporu turistického ruchu zavedla Panama bezplatné cestovní pojištění a chce také využít svá zdravotnická zařízení k propagaci zdravotního turismu. Usiluje se dále o vytvoření turistické infrastruktury mimo hlavní město.

Digitalizace exportu, zdravotnictví i zemědělství

Panama obdržela půjčku ve výši 350 milionů USD na digitální transformaci: připojení venkova k internetu, předložení zákona o fintech, přijetí zákona proti počítačové kriminalitě, vytvoření digitální peněženky pro obyvatelstvo a vypracování plánu 5G sítě.

Jednou z největších výzev je digitalizace procesů exportu na oživení hospodářství a zefektivní chodu Panamského průplavu. V plánu je i postavení nového celního úřadu na hranici s Kostarikou, který by díky digitalizaci urychlil průchod zboží a lidí přes hlavní bránu Paso Canoas.

V zemi bude také implementována telemedicína a použití robotické chirurgie. Telemedicína má přispět k rychlejšímu provádění preventivních prohlídek, prvotním diagnostikám a dálkovému sledování pacientů.

Technologicky rozvíjet chce Panama i zemědělský sektor: např. užitím dronů a digitalizovaním zavlažování. V následujících sedmi letech soukromý sektor na tyto aktivity přispěje 402 milionů amerických dolarů a stát 155 miliónů dolarů.

Podmínky vstupu do země

Od 1. září jsou všichni cestovatelé osvobozeni od provádění jakéhokoli typu testu na Covid-19 po příjezdu do země, jakož i od nutnosti karantény za předpokladu, že jsou kompletně naočkováni.

Zpět na začátek

Karibská oblast

Díky včasnému uzavření ostrovů a přijetí potřebných opatření byl počet případů v mnohých malých ostrovech nízký a na určitá omezení je ekonomická aktivita obnovena. Na většinu ostrovů (s výjimkou Anguily, Barbadosu, Kuby, Haiti, Dominiky, Svatého Kryštofa a Nevise, Grenadin) je možné cestovat bez nutnosti absolvování karantény. V případě Dominikánské republiky a Baham není nutné ani předložení negativního testu.

Digitalizace, infrastruktura, obnovitelná energie

Na ostrovech se zrychluje digitalizaceAntigua a Barbuda v rámci svého plánu digitální transformace plánujou zahájit digitální civilní registr pro vytvoření digitální identity, aby občané mohli provádět transakce online. Na Barbadosu byly vyhlášeny čtyři tendry na podporu digitálních postupů ve veřejných službách, zefektivnění správy a posílení schopností vlády v digitální ekonomice do roku 2023.

Na většině karibských ostrovů byly v druhé polovině roku 2020 naplánovány nové projekty luxusních hotelových rezortů, jejichž stavba bude zahájena již v roce 2021. Za účelem nastartování tamějších ekonomik karibské ostrovy také investují do modernizace infrastruktury.

Barbados investuje 250 milionů USD do výstavby mostů a cest. Bahamy pro změnu zahájily stavbu nového mezinárodního letiště (nový letištní terminál, zlepšení přistávací dráhy anová věž řízení letového provozu). V přípravné fázi je i projekt mezinárodního letiště v Dominice.

Britské Panenské ostrovy zveřejnily Plán energetického přechodu: cílem je dosáhnout 100% obnovitelné elektřiny do roku 2035. Trinidad a Tobago zvažuje využívání offshore větrné energie a schválena byla stavba solární elektrárny o výkonu 130 MW konsorciem BP a Shell jako alternativních zdrojů energie k současnému zemnímu plynu, který je zdrojem téměř 100 % elektřiny v zemi. National Energy Corporation of Trinidad and Tobago Limited podepsala memorandum o porozumění se společností Methanex Trinidad Limited (Methanex) za účelem prozkoumat proveditelnost methanolu jako alternativního paliva pro přepravu v Trinidadu a Tobagu a okolí.

Situace se díky očkování stabilizuje i v nejlidnatějších karibských zemích

Na Kubě během pandemie došlo k odstranění daně uvalené na dolar a expanzi soukromého sektoru. Soukromí podnikatelé budou moci provádět 2 000 z původních 127 činností (stěžejní obory státu jako zdravotnictví, školství, telekomunikace, energetika jsou nadále zakázána).

Vstup do země je možný jenom s platným negativní PCR test, ne starší než 72 hodin. Žádné výjimky pro očkované cestující ani pro osoby po prodělání onemocnění Covid-19 prozatím neexistují. Po příjezdu na Kubu musí každý cestující předložit platné cestovní pojištění s krytím covid-19 a podstoupit PCR test na letišti, jehož výsledky budou známé do 72h. Druhé testování následuje po 5 dnech od vstupu na Kubu.

Na ostrově již probíhá vakcinace vlastní vakcínou, která sestává ze tří dávek. Aktuálně bylo podáno 14,3 milionů dávek a výsledky testů prokázaly 62% účinnost po druhé dávce. Očkování celé kubánské populace má proběhnout dokonce tohoto roku. Kompletně je naočkováno 44,4 % obyvatel.

Dominikánské republice se situaci daří kontrolovat. Na 11miliónovém ostrově bylo doposud aplikováno téměr 12 milionů dávek a 45,1 % obyvatel je kompletně naočkováno. Po příjezdu do země se nevyžaduje předložení negativního testu (vláda provádí náhodné testy na letišti). Turisté jsou také místními úřady automaticky pojišťováni na covid-19.

Dominikánská republika pokračuje v investicích do cestovního ruchu, které v regionu Pedernales dosáhnou 2,6 miliardy USD (výstavba nového mezinárodního letiště a infrastrukturní projekty). Prostřednictvím pomoci MMF a místní vlády podporu získal agrární sektor. Kanadská společnost Unigold se posouvá vpřed v dokončování studií těžby zlata v oblasti Neita. Plánuje se i výstavba elektrického vlaku mezi dvěma největšími městy a modernizaci přístavu Haina při hlavním městě.

Dominikánská republika pokračuje v investicích do cestovního ruchu, hlavně do výstavby mezinárodního letiště a zlepšení infrastruktury, které v regionu Pedernales dosáhnou 2,6 miliardy USD. Prostřednictvím pomoci MMF a místní vlády podporu získal agrární sektor. Kanadská společnost Unigold se posouvá vpřed v dokončování studií těžby zlata v oblasti Neita. Plánuje se i výstavba elektrického vlaku mezi dvěma největšími městy a modernizaci přístavu Haina při hlavním městě. Byla zahájena i výstavba lanového systému pro město Santiago, jako součást plánu rozvoje měst, který zahrnuje veřejné investice v příštích čtyřech letech ve výši 744 milionů USD.

Dominikánská republika autorizuje novou termoelektrickou kapacitu.

Dominikánská republika je také na cestě stát se druhou zemí v regionu, která poskytuje pásma pro 5G síť: aktuálně jsou vyhlášeny licitace na pásma spektra 700 MHz a 3,5 GHz. Plánuje se i realizace projektu generátoru plynu vláda zdvojnásobila svůj závazek k podílu obnovitelných zdrojů na celkové vyprodukované elektrické energie. Do roku 2030 by tak měla být zastoupena na 25 %. Do roku 2050 chce také dosáhnout nulové uhlíkové stopy.

Portoriko navýšilo díky stabilizované situaci kapacitu povolenou u bazénů, v restauracích, muzeích i fitness centrech z 30 na 50 %. Zrušen byl i noční zákaz vycházení. Uvolnění opatření je možné díky vysoké míře vakcinaci obyvatel, která se aktuálně pohybuje kolem 70 %.

Cestující musí při vstupu na ostrov předložit negativní test, který není starší než 72 hodin. Pokud tak neučiní do 48 hodin po příjezdu, hrozí jim pokuta v hodnotě 300 USD.

V Portoriku chtějí mezi lety 2021 a 2023 rozběhnout 195 projektů na obnovu a transformaci energetického sektoru po škodách způsobených hurikány v roce 2017. Celkové investice do energetického odvětví v rámci desetiletého plánu představují 11,8 miliardy USD. Projekty se budou zaměřovat nejen na distribuci, přenos a výrobu elektřiny, ale také na rozvody, přehrady, zavlažovací kanály, vodní elektrárny, IT a telekomunikace nebo nové plynové turbíny s jednoduchým cyklem a hydroelektrický článek Toro Negro.

Zpracovala Michaela Klačková a Tereza Vítková, CzechTrade Mexiko

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě
• Témata: Koronavirus svět
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas | Obchod | Služby