Alžírsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Alžíru (Alžírsko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Distribučními a prodejními kanály jsou hlavně místní dovozci a distributoři. Dle povahy zboží jsou možné i přímé dodávky konečným odběratelům nebo naopak jednomu výhradnímu zástupci. Na podporu prodeje lze v zemi zřídit vlastní kontaktní kancelář.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Všeobecnou dovozní podmínkou je platba akreditivem nebo dokumentárním inkasem. Specifické podmínky a dokumenty pro jednotlivé položky jsou uváděny v kapitole Procedures and Formalities databáze Market Access Database na internetové adrese http://madb.europa.eu.

Celní nomenklatura odpovídá mezinárodnímu harmonizovanému systému. Kontrolu dovozu i vývozu vykonává celní služba, která má internetové stránky na adrese www.douane.gov.dz.

Domácí trh je chráněn dovozními cly od 5 % do 60 % podle stupně zpracování jednotlivých komodit. Na základě asociační dohody mezi EU a Alžírskem jsou cla pro dovozy z EU postupně snižována.

Celní sazby a případná omezení podle jednotlivých položek jsou uváděny v kapitole Tariffs databáze Market Access Database na internetové adrese http://madb.europa.eu.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Většina podmínek pro zřízení kanceláře, společného podniku a dalších podnikových forem je podobná jako v jiných zemích. Podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách obchodního rejstříku https://sidjilcom.cnrc.dz a agentury na podporu investic www.andi.dz, s praktickým výkladem na www.kpmg.dz. Nejzvláštnější podmínkou je povinný alžírský partner u nových podniků, limit pro zahraniční podíl ve společných podnicích ve výši 49% a předkupní právo alžírského státu na zahraniční podíl v případě jeho prodeje.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Požadavky na propagaci a marketing jsou podobné jako v jiných zemích a HSP jsou běžně využívány. V reklamách jsou však nemyslitelné náboženské motivy. Nejucelenější přehled odkazů na HSP je na internetových stránkách ministerstva spojů na adrese www.ministerecommunication.gov.dz.

Přehled významných veletrhů a výstav je uváděn na internetových stránkách alžírského podniku veletrhů a výstav Safex na adrese www.safex.dz.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Dle srovnávacího indexu mezinárodní organizace Property Rights Alliance za rok 2017 je Alžírsko v ochraně duševního vlastnictví na 106. místě ze 127 hodnocených zemí a na 14. místě z 15 hodnocených zemí severní Afriky a Blízkého východu. Problémy jsou hlavně s uplatňováním předpisů v praxi.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zadávány prostřednictvím veřejně oznamovaných tendrů. Pro cenové nabídky místních firem a místních společných podniků s majoritním alžírským podílem platí 25% zvýhodnění. V tendrových podmínkách by mohla být dle zákona uvedena podmínka závazku zahraničního oferenta investovat v Alžírsku v daném oboru formou vytvoření společného podniku s alžírským subjektem, jenž bude mít v takovém podniku nadpoloviční podíl. Podmínky takového tendru pak mají obsahovat seznam společností založených v souladu s alžírským právem, jejichž většinovým vlastníkem je alžírský subjekt, schopných vytvořit společný podnik v daném oboru se zahraničním investorem.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Způsoby řešení obchodních sporů jsou podobné jako v jiných zemích, název arbitráže Alžírské obchodní a průmyslové komory (www.caci.dz) je Centre de Conciliation, de Médiation et d'Arbitrage a seznam advokátů v Alžíru je uveden na internetových stránkách www.barreau-alger.dz místní advokátní komory.

Problémy a rizika mohou nejspíše vyplynout z kulturních odlišností. Pro většinu českých firem, které jsou v komunikaci se zahraničním zaměřeny hlavně na angličtinu, je komplikací i místní frankofonní tradice.

Povolenými platebními podmínkami při dovozu jsou v Alžírsku akreditiv nebo dokumentární inkaso, což technicky způsobuje vysokou platební morálku, ale menší pružnost plateb.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní sliby nejsou zpravidla způsobem vyjádření závazku, ale spíše jen konverzační zdvořilostí. Administrativní postupy jsou v praxi často zdlouhavé a z předpisů je nelze spolehlivě odhadnout. Během měsíce ramadánu je přes den půst se sníženou pracovní aktivitou a každou noc hostina.

Úředním jazykem je arabština, nejvýznamnějším menšinovým jazykem berberština a běžně se používá francouzština. Místního průvodce/tlumočníka pro obchodní jednání lze nejlépe vyhledávat v databázi na internetové adrese www.zijemevzahranici.cz.

Civilní svátky jsou fixní dle našeho (gregoriánského) kalendáře, ale islámské se vůči němu každý rok posunou dopředu zpravidla o 11 dní, protože islámský rok je kratší.


Datum civilního svátku

Datum islámského svátku v roce 2018

Svátek

1.1.

 

Nový rok

12.1.

 

Berberský nový rok

1.5.

 

Svátek práce

 

15.6.

Konec půstu (měsíce ramadánu)

5.7.

 

Den nezávislosti 

 

22.8.

Svátek oběti

 

11.9.

Islámský nový rok (1440)

 

20.9.

Svátek ašúra

1.11.

 

Den revoluce (národní)

 

20.11.

Den narození proroka Mohameda

Nejobvyklejší pracovní doba je od 8:00 do 16:30 hod. a průměrná prodejní doba od 9:00 do 18:00 hod. Víkendové dny jsou pátek a sobota s tím, že pátek je více sváteční podobně jako u nás neděle.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Žádosti o víza se podávají na Alžírském velvyslanectví v Praze na formulářích a s poplatky publikovanými na internetové adrese www.algerie.cz.

Pokud cílem cesty není Alžír, ale jiné alžírské město s větším letištěm, je při cestě letadlem praktické letět s Air Algérie. Při přesedání z mezinárodního letu na vnitrostátní je však zpravidla třeba kufry vyzvednout a na vnitrostátní let znovu podat. Pro cestující autem je nejbližší přístav trajektů do Alžíru v Marseille. Plavba trvá kolem 20 hodin. Hranice mezi Alžírskem a Marokem je uzavřena (od roku 1994).

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince jsou průběžně indikovány v cestovních doporučeních na internetových stránkách www.mzv.cz v sekci „cestujeme“.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínkou pro zaměstnání je pracovní povolení, které zařizuje zaměstnavatel, a pracovní vízum, o které se žádá na Alžírském velvyslanectví v Praze.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Podmínkou využití místní zdravotní péče je zaplacení lékařské prohlídky nebo zákroku s tím, že si člověk refundaci potom sám vyřídí s pojišťovnou, u které si cestovní zdravotní pojištění pro Alžírsko zaplatil. V přepočtu jsou ceny prohlídek v řádu stovek Kč, někdy i méně. Totéž platí i pro předepsané léky.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: