Jihoafrická republika: Vztahy země s EU

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Vzájemné vztahy Evropské unie s Jižní Afrikou jsou korektní. V roce 2007 spolu oba bloky uzavřely Strategické partnerství, jehož cílem je posilovat mír, bezpečnost a stabilitu v Africe a umožnit bližší spolupráci mezi oběma stranami na regionální, kontinentální a světové úrovni. EU vede s JAR pravidelný politický dialog na vysoké úrovni (poslední proběhl v Pretorii v květnu 2016), dialog o lidských právech (poslední v březnu 2018 v Pretorii) a dialog o migraci. Poslední summit EU-JAR se konal v roce 2013; další summit by měl proběhnout v roce 2018.

Vzájemné obchodní vztahy se řídí Dohodou o obchodě, rozvoji a spolupráci (TDCA) z r. 1999 (vstup v platnost v r. 2004, revize v r. 2009). Obchodní kapitoly TDCA byly v říjnu 2016 nahrazeny regionální Dohodou o ekonomické spolupráci (EPA) mezi EU a Jihoafrickým rozvojovým společenstvím (SADC). Obchod s členskými zeměmi EU činí v současnosti asi čtvrtinu veškerého mezinárodního obchodu JAR, z EU také pochází asi 75 % přímých zahraničních investic v JAR. Evropské společnosti (kolem 2000 firem) zaměstnávají v JAR zhruba 350 000 osob. EU společně s jejími členskými státy je hlavním donorem poskytujícím až 70 % rozvojových fondů přicházejících do JAR.

EU považuje JAR za jednoho ze svých strategických partnerů, což však vždy není, navzdory ekonomické relevanci vztahů EU-JAR, z jihoafrické strany opětováno. Se změnou ve vedení země na začátku roku 2018 existuje naděje na změnu kurzu – ministerstvo zahraničí JAR (DIRCO) signalizuje zájem o „reset“ politických vztahů s EU. V ekonomické rovině ale zatím JAR pokračuje v zavádění restriktivních opatření na dovoz některého evropského zboží (např. drůbeží maso, textil).

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské Unie v Pretorii v JAR - Delegation of the European Union to South Africa

Fyzická adresa: 1 Greenpark Estates, 27 George Storrar Drive Groenkloof, Pretoria 0181, South Africa
Poštovní adresa: PO Box 945 Groenkloof, Pretoria 0027, South Africa
Tel: +27 12 452- 5200
Fax: +27 12 460- 9923
E-mail: Delegation-S-Africa@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/south_africa/index_en.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní vztahy mezi EU a JAR jsou upraveny Dohodou o ekonomickém partnerství (Economic Partnership Agreement, tzv. EPA SADC), jež začala být předběžně prováděna v říjnu 2016. Vedle JAR dohoda řeší obchodní vztahy s Botswanou, Lesothem, Mosambikem, Namibií a Swazijskem. Negociace probíhaly pomalu a obtížně. Problematické byly např. otázky přístupu na trh a celních sazeb (kdy vyjednávací pozice ovlivňuje Jihoafrická celní unie, SACU.) Dohoda EPA SADC mimo jiné zahrnuje ochranu geografických označení původu zboží včetně těch jihoafrických (např. čaj rooibos). Ze strany EU bylo liberalizováno 98,1 % tarifů. Celní sazby a požadavky na dokumentaci pro jednotlivé typy zboží lze konzultovat na stránkách EU Trade Helpdesk.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rozvojová spolupráce mezi EU a JAR je součástí dohody o rozvojové a obchodní spolupráci (TDCA, viz výše, kap. 3.2). Na základě ustanovení TDCA mj. probíhá pravidelný dialog v řadě oblastí a také každoroční summit EU-JAR. Financování rozvojové spolupráce mezi EU a JAR převážně patří na straně EU pod tzv. Development Co-operation Instrument (DCI).

JAR je s výhradami smluvní stranou tzv. Dohody z Cotonou uzavřené mezi EU a jejími členskými zeměmi na jedné straně a zeměmi ACP (Afrika, Karibská oblast a Pacifická oblast) na straně druhé. JAR se netýkají ustanovení Dohody z Cotonou o ekonomické a obchodní spolupráci (pokryté v případě JAR TDCA), ale může se účastnit jednání společných institucích zřízených podle Dohody z Cotonou; jihoafrické firmy se rovněž mohou podílet na dodávkách financovaných z Evropského rozvojového fondu EU (EDF) ve třetích zemích ACP.

Na stránkách Delegace EU v Pretorii naleznete podrobnosti týkající se priorit obsažených v tzv. Country Strategy Paper (CSP) a Multi-annual Indicative Programme (MIP), což jsou dokumenty zastřešující konkrétní vypisované projekty, jejichž cílem je: 

  • podpora udržitelného hospodářského růstu, a to především z hlediska pozitivního dopadu na chudé,
  • zlepšení poskytování základních služeb státu chudým občanům a
  • podpora tzv. dobrého vládnutí (good governance),
  • tvorba pracovních míst,
  • vzdělávání, výcvik a inovace,
  • podpora kapacit a pro-rozvojového charakteru veřejné správy.

Jedním ze zajímavých programů nejen pro JAR, ale pro celý jihoafrický region, který kombinuje oficiální rozvojové financování s dalšími zdroji za účelem realizace infrastrukturních projektů, je Infrastructure Investment Programme for South Africa(tzv. IIPSA). V JAR působí Evropská investiční banka (EIB). Tendry na projekty vnější spolupráce EU, do kterých se mohou zapojovat i české subjekty, jsou zveřejňovány na webových stránkách Evropské komise EuropeAid. Více o rozvojových fondech a nástrojích EU na stránkách businessinfo.cz.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: