Jihoafrická republika: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Jihoafrická republika s více než 55 milióny obyvatel je nejrozvinutější a nejdiverzifikovanější ekonomikou Afriky. Je významným politickým hráčem na kontinentu, členem uskupení BRICS a neformálním lídrem a  zástupcem afrických zemí na mezinárodním fóru. Dominantní politickou silou je od svržení apartheidu roce 1994 Africký národní kongres (ANC). Tato strana vládne spolu s dalšími členy tzv. „tripartity“, jimiž jsou COSATU (největší odborová centrála) a SACP (komunistická strana).

Současný ekonomický výkon neodpovídá možnostem země. Čtvrtstoletí od pádu apartheidu se vrší sociální problémy, prosperita širokých vrstev zůstává jen volebním slibem vedoucí strany. Přes vyspělost své ekonomiky se JAR potýká s vysokou nezaměstnaností (okolo 28 %), kriminalitou, značným výskytem HIV/AIDS (okolo 18%), chudobou, značnou sociální nerovností, upadajícím školstvím a zdravotnictvím a vysokou korupcí.

V posledních parlamentních volbách, které proběhly v květnu 2014, ještě s převahou zvítězil vládnoucí ANC, který získal 62,15 %. V místních volbách, které se konaly v srpnu 2016, však ANC získal již jen 52 %, nadto ztratil vedení ve většině ekonomicky významných měst, včetně hlavního města Pretorie, sousedního Johannesburgu (a již dříve ANC přišel o Kapské město). Příští parlamentní a prezidentské volby proběhnou v roce 2019. ANC se v daném kontextu rozhodl k výměně vedení. V prosinci 2017 bylo zvoleno nové vedení strany a v únoru byl donucen k rezignaci i bývalý prezident JAR J. Zuma (ve funkci působil od května 2009). Novým předsedou ANC a prezidentem JAR se stal politik a podnikatel Cyril Ramaphosa. Prioritou jeho administrativy je podpora ekonomiky, tvorba nových pracovních míst, optimalizace státní správy, reformy ve fungování státem vlastněných podniků a boj s korupcí.

Jakkoliv ANC zůstává v zemi dominantní politickou silou, politická relevance některých opozičních stran zvolna roste. Demokratická aliance (DA), která cílí zejména na početně rostoucí střední vrstvy, získala v parlamentních volbách 2014 plných 22,23 %, v komunálních volbách v roce 2016 pak 25 %, při tom však získala kontrolu nad místními orgány ve většině metropolí. Druhé nejvýznamnější opoziční straně, levicovému hnutí Economic Freedom Fighters (EFF) se daří oslovit zejména nejchudší vrstvy obyvatel. Hlavním tématem EEF, jímž láká své voliče, je pozemková reforma a znárodnění půdy bez kompenzace. Téma vyřešení otázky soukromého vlastnictví půdy tak téměř 25 let po skončení apartheidu stále rozděluje jihoafrickou společnost a lze očekávat, že bude jedním z hlavních témat příštích prezidentských voleb. Současná vláda nicméně deklarovala, že nepřipustí takové řešení, které by narušilo chod hospodářství země. 

JAR má značné mezinárodní ambice, které byly částečně naplněny jejím přijetím do uskupení BRICS. V červenci 2018 organizuje JAR 10. summit BRICS. JAR se považuje nejen za regionální, ale i globální velmoc, usiluje např. o reformu Rady bezpečnosti OSN a v jejím rámci aspiruje na místo stálého člena RB OSN za Afriku. Země hraje rovněž aktivní úlohu v oblasti boje proti globálnímu oteplování. Ve spolupráci s Evropskou unií a „Západem“ se nicméně najdou rezervy, i přes přijetí Dohody o partnerství (EPA) mezi EU a zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) v říjnu 2016.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Jihoafrická republika, JAR (Republic of South Africa, RSA)

Jihoafrická republika, zkráceně Jižní Afrika, je federální demokratickou republikou prezidentského typu. Skládá se z 9 provincií (Západní Kapsko, Východní Kapsko, Severní Kapsko, Severozápadní provincie, Free State, Kwazulu Natal, Gauteng, Limpopo a Mpulanga) řízených provinčními vládami. Federální zákony schvaluje dvoukomorový Národní parlament složený z Národního shromáždění, které má 400 členů, a Národní rady provincií, která má 90 delegátů. Země se řídí se ústavou z r. 1997.

Prezident je hlavou moci výkonné, jmenuje a schvaluje ministry vlády. Dalším členem vlády je viceprezident volený společně s prezidentem. Do funkce může být prezident zvolen maximálně na dvě pětiletá funkční období. Příští prezidentské a parlamentní volby se konají v r. 2019, poslední komunální volby se uskutečnily v r. 2016. Stávajcí prezident Cyril Ramaphosa nahradil ve funkci v únoru 2018 odstoupivšího bývalého prezidenta Jacoba Zumu. Ramaphosa byl předtím v prosinci 2017 zvolen zároveň předsedou vládnoucí strany ANC (African National Congress). Viceprezidentem je David Mabuza, taktéž člen ANC.

Strana ANC vládne v koalici se dvěma menšími stranami komunistickou stranou Jižní Afriky (SACP) a Kongresem odborů Jižní Afriky (COSATU). Nejvýznamnější opoziční silou je strana demokratické aliance (DA) a radikální levicová tzv. Economic Freedom Fighters (EFF), dále strany UDM a COPE. Personální obměny ve vládě jsou v JAR relativně časté. Aktuální seznam 35 ministrů vlády s jejich portfolii nalezdete na oficiálním portálu jihoafrické vlády.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Celkový počet obyvatel JAR: 56,52 mil. (odhad statistického úřadu v r. 2017). Ženy, které tvoří 51 % obyvatel (28,9 mil.), jsou početnější než muži. Meziroční přírůstek činí přibližně 2 %.

Nejlidnatější provincií je Gauteng (14,3 mil. obyvatel), následuje KwaZulu-Natal (s 11,1 miliony obyvatel). Značná část populace je mladšího věku: přibližně 29,6 % obyvatel je mladší 15 let a pouhých 8,1 % občanů je starší 60 let.

Jihoafrické statistiky rozlišují 4 základní etnické skupiny, které jsou v populaci zastoupeny následovně:

  • původní černošské africké obyvatelstvo, tzv. Black African (především Zulu, Xhoza, Sotho, Ndebele, Swati) - 45,66 mil. (80,8 %),
  • tzv. barevní, míšenci - coloured 4,96 mil. (8,8 %), 
  • běloši - 4,49 mil. (8,0 %)
  • indicko-asijského původu 1,40 mil. (2,5 %)

Jihoafrická republika má ve své legislativě zakotveno 11 oficiálních jazyků (angličtina; afrikánština; isiZulu; isiNdebele; isiXhosa; Sependi; Sesotho; Setswana; siSwati; Tschivenda a Xitsonga).

Přestože angličtina v JAR není nejrozšířenějším rodným jazykem, ale řadí se až na 4. místo (po zulštině, afrikánštině a sesotštině), považuje se všeobecně za základní pro dorozumění.

Podle výsledků zatím posledního sčítání lidu z roku 2001 je náboženské složení obyvatelstva následujcí:

  • cca 80 % obyvatel patří k různým křesťaným církvím (katolíci 7 %, holandské reformované církve cca 7 %,  sionisté 11 %, letniční církve 8 %, jiné apoštolské církve 12 %, anglikáni 4 %, presbyteriáni 1,8 %, luteráni 2,5 %)
  • 1,4 % se hlásí k islámu
  • 1,2 % k hinduismu
  • 0,2 % k judaismu
  • 0,3 % k tradičním africkým kultům
  • 15% obyvatel uvedlo "bez vyznání"

Zdroj: Statistics South Africa (www.statssa.gov.za)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

HDP v běžných cenách (mld. USD)

366,82

350,90

317,69

295,67

349,29 370,88

HDP na obyvatele (USD)

6 907

6 508

5 802

5 316

6 179 6 459

růst HDP (%)

2,5

1,7

1,3

0,3 1,3 1,7

míra inflace (%)

5,75

6,07

4,6

6,3

5,2 5,1

míra nezaměstnanosti (%)

24,7

25,1

25,4

26,3

27,5 28,6

Zdroje: MMF databáze WEO, duben 2018 (údaje za rok 2018 jsou odhady)

JAR je ekonomicky druhou nejsilnější africkou zemí (po Nigérii), ale zdaleka nejrozvinutější a nediverzifikovanější zemí Afriky, ačkoliv na tvorbě celosvětového HDP se podílí pouze cca 0,5 %. Váha jihoafrické ekonomiky v rámci afrického kontinentu představuje více než jednu pětinu. Johannesburská burza cenných papírů patří mezi 20 největších burz na světě. JAR má největší světové zásoby zlata (35 %), manganu (80 %), platiny (55 %), vanadu (45 %) či hliníkových silikátů (35 %). Výkon jihoafrické ekonomiky v několika předchozích letech výrazně zpomalil a země se potýká s vážnými strukturálními problémy. V roce 2017 se jihoafrické hospodářství dostalo do recese, pro rok 2018 jihoafrická vláda předpokládá růst kolem 1,5 % HDP, v roce 2019 pak předpokládá zvýšení růstu na 1,8 %.

Ani 3% růst by ale nebyl ani zdaleka dostatečný pro to, aby se JAR mohla vypořádat s vysokou nezaměstnaností, která v současnosti podle oficiálních statistik činí 27,5 %, resp. 36,3 % včetně osob v produktivním věku, jež práci nehledají. V případě mladých lidí do 35 let dosahují odhady až 48,8 %.Vláda tento problém až doposud řešila vytvářením pracovních míst ve státních programech a veřejném sektoru. Vedle nezaměstnanosti patří mezi zásadní problémy země snižující se úroveň základního, vyššího i středního odborného školství, nedostatek kvalifikovaných pracovníků a neflexibilní trh práce. Země má jeden z nejvyšších rozdílů mezi bohatými a chudými (Gini koeficient 0,7). Zejména chudí jsou postiženi epidemií AIDS a tuberkulózy. Podařilo se zastavit prudký pád očekávané délky života při narození (z 52 let v roce 2010 zpět na necelých 63 let v roce 2018, tj. přibližně stejný údaj jako v roce 1992). Klesá úmrtnost kojenců i dospělých, zdravotní systém je ale neefektivní. V roce 2018 vláda slibuje zavedení všeobecného zdravotního pojištění. Snaha o řešení ekonomických a sociálních problémů země pomocí direktivních opatření, centralizovaných ad hoc programů a projektů zatím vedla k rozporuplným řešením zvyšujícím deficit státního rozpočtu. Tento trend bude s blížícími se parlamentními volbami (jaro 2019) a poklesem popularity vládního ANC (African National Congress) pokračovat. V roce 2018 vláda počítá s výrazným nárůstem sociálních výdajů. Rozpočet bude v tomto a několika příštích letech zatížen i vládním rozhodnutím o zavedení bezplatného vysokého školství. Veřejný dluh tak roste (poměr veřejného dluhu k HDP je v současnosti vyšší, než byl v posledních letech apartheidu, kdy hospodářství země dlouhodobě tížili mezinárodní sankce). Agentury S&P a Fitch proto již v roce 2017 snížily rating JAR na úroveň spekulativního pásma (podle hodnocení Moody’s se JAR zatím stále drží těsně nad touto hranicí).

Jistou vzpruhu pro vývoj hospodářství představuje změna ve vedení země v únoru 2018. Prezidenta J. Zumu v návaznosti na výsledky vnitrostranických voleb ANC nahradil C. Ramaphosa. Prioritou Ramaphosy je zastavení růstu státního dluhu, potírání korupce a obnova zahraničních investic, což se mu zatím částečně daří. Na základě dosavadních kroků nového prezidenta (mj. zvýšení DPH o jedno procento na 15 %) se obnovila důvěra obyvatel a investorů v ekonomiku a predikce ekonomického růstu na rok 2018 byla upravena na 1,8 % HDP (dle the Economist).

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Ministr financí JAR každoročně v únoru v parlamentu představuje rozpočet na nový finanční rok, který začíná 1. dubna. Veškeré informace o rozpočtu a také daních na nadcházející finanční rok lze nalézt webových stránkách ministerstva financí.

Vývoj státního rozpočtu JAR

Finanční rok

2013

2014

2015

2016

2017

Příjmy (mld. ZAR)

967

1 049

1 140

1 246

1319

Výdaje (mld. ZAR)

1 118

1 212

1333

1 422

1531

Bilance (mld. ZAR)

-146

-155

-167

-164

-178

Deficit jako % HDP

4,13

4,08

4,12

3,75

3,81

Zdroj: MMF, duben 2018

Pro vládu JAR je imperativem podpora růstu a tvorba pracovních míst. Ministerstvo financí (MF) se hlásí k cílům Národního rozvojového plánu (National Development Plan 2030, NPC). Na výdajové stránce rozpočtu nemá MF moc prostoru k úsporám, zároveň na příjmové stránce se podepisuje nízké tempo růstu HDP (do 2 %), jež nedosahuje potřebné výše. Přes třetinu výdajové stránky rozpočtu tvoří výplaty zaměstnancům státního sektoru, a ty v následujících 3 letech v průměru porostou relativně pomalu o 1,3 % ročně. Příjmové stránce rozpočtu má pomoci schválené zvýšení DPH ze 14 na 15 %, ke kterému došlo v březnu 2018.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2013

2014

2015

2016

2017

Platební bilance (mld. USD) -21,567 -18,650 -13,950  -9,631 -7,912
Veřejný dluh vůči HDP (%) 37,6 40,4 44,1 45,2 47,9
Zahraniční zadluženost (mld. RND) 1 353 1 553 1 786 1 968 2 228

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2018

Platební bilance: Podrobné informace vydává Jihoafrická centrální banka (South African Reserve Bank) čtvrtletně v rámci publikace Quaterly Bulletin.

Hrubé zlaté a devizové rezervy JAR činily v dubnu 2018 49,97 mld. USD (přístupné taktéž na webu South African Reserve Bank).

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Jihoafrická republika má historicky velmi dobře rozvinutý finanční a bankovní systém. Centrální banka South African Reserve Bank (SARB) byla založena v r. 1921. Je akciovou společností a je řízena 15-člennou bankovní radou. Guvernéra a tři viceguvernéry jmenuje prezident republiky.  Na internetových stránkách SARB lze nalézt aktuální seznam bankovních ústavů v JAR včetně poboček zahraničních bank.

Většinu bankovního sektoru v JAR kontrolují následující čtyři velké společnosti:

Finanční společnost  

Název nejrozšířenější banky

Celkem aktiva

ABSA Group Limited (dříve Amalgamated Banks of South Africa, dnes 62 % Barclays)

ABSA 

718 mld. ZAR (2011)

FirstRand Bank Holdings Limited

First National Bank - FNB

90,3 mld. USD (2011)

Nedbank Group (dříve Nedcor Group)

Nedbank 

73 mld. USD (2009)

The Standard Bank of South Africa Limited

Standard Bank

201,49 mld. USD (2010)

V r. 2012 oslavila 100 let existence zemědělská banka Land and Agricultural Bank of South Africa. V r. 1983 byla založena Jihoafrická rozvojová banka Development Bank of Southern Africa.

Pojišťovnictví tvoří významnou součást finančního trhu v JAR. V druhé polovině 90. let minulého století patřilo 20–25 % celkových aktiv společností kotovaných na johannesburgské burze Johannesburg Stock Exchange (JSE) pojišťovacím společnostem.

Trh je rozdělen na dlouhodobé a krátkodobé pojištění. V sektoru dlouhodobého pojištění (především životní a zdravotní pojištění) existuje několik desítek pojišťoven; z hlediska tržeb ovládají tento trh ze 62 % dvě univerzální společnosti - Old Mutual a Sanlam. V sektoru krátkodobého pojištění, kam patří rizika spojená s podnikatelskou činností, provozem motorových vozidel, atd. působí mimo uvedených univerzálních pojišťoven také Mutual and Federal, Santam, Guardian National SA Eagle (sdružené pojištění), Auto and General Hollard (specializovaná pojištění), ABSA a Prefsure (bankovní sektor), Discovery Limited aj.

Ve sféře zajištění mají na jihoafrickém trhu nejvýznamnější postavení společnosti Munich Reinsurance, Swiss Reinsurance South Africa a Hollandia Reinsurance.

V roce 2003 byla v rámci politiky posílení ekonomického vlivu původního černošského obyvatelstva, tzv. Broad Black Based Economic Empowerment (tzv. BEE či BBBEE) a pro oblast finančních služeb schválena (tzv. charta), která výrazným způsobem zasáhla do vlastnictví bankovních a finančních institucí.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém JAR a jednotlivé druhy daní a odvodů (levies) jsou detailně popsány na stránkách Jihoafrické daňové a celní správy (South African Revenue Service, SARS). Typy daní a platné sazby na aktuální finanční období jsou shrnuty také v tzv. daňovém průvodci, Tax Pocket Guide 2018 (pdf), který lze nalézt na stránkách Ministerstva financí JAR. Zhruba třetinu daňových příjmů státního rozpočtu generují nepřímé daně, hlavně DPH (tzv. Value-Added Ta neboli VAT, s jednotnou sazbou 15 %). Hlavním část příjmů státního rozpočtu tvoří daň z příjmu, kterou upravuje Zákon o dani z příjmu (tzv. Income Tax Act). Zákon stanovuje daňové sazby a úlevy týkající se vybraných ekonomických aktivit. Předmětem daně se stává každý příjem jihoafrického rezidenta vytvořený v tuzemsku i v zahraničí (Residence-based system). Pro daňové účely se jihoafrickým rezidentem rozumí každá fyzická osoba, která ve třech po sobě následujících letech strávila v JAR více než 549 dní, přičemž minimální počet strávených dní v jednom roce nesmí být menší než 91.

Daň z příjmu fyzických osob (Individual Income Tax) je rozdělená do 6 daňových pásem v závislosti na výši příjmu, má progresivní charakter a je složená ze dvou částí - paušální a procentuální (vypočítaná ze základu daně). Nejnižší sazba představuje 18 % a nejvyšší 45 %. Základ daně se vypočítává z hrubého příjmu sníženého o odčitatelné položky nepodléhající zdanění.

Daň z příjmu právnických osob (Corporate Income Tax) má stanovenu sazbu 28 %, která se v posledních letech neměnila. Pro malé a střední firmy existují snížené sazby.
Dále existují maximálně 20 % daň z dividend, 15 % daň z transferů (royalties), daň z kapitálu (18,6 %), dárcovská daň (20 % a 25 % při hodnotě daru vyšší než 30 milionů RND) a daň z nemovitostí ve výši 20 %.

Zaměstnavatel, který vyplácí ročně mzdy vyšší než 500 tis. ZAR, povinen odvádět za všechny fyzické osoby v trvalém zaměstnaneckém poměru tzv. Daň na rozvoj dovedností resp. zvyšování kvalifikace (tzv. Skills Development Levy), která představuje 1 % z celkových mezd. Takto získaný příjem státu je redistribuován z větší části prostřednictvím tzv. oborových úřadů pro vzdělávání a výcvik (Sector Education and Training Authority, SETA , více též na stránkách  ministerstva práce (Department of Labour). Zaměstnanci i zaměstnavatelé platí příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti (Unemployment Insurance Contributions).

Tak jako je omezený okruh výrobků zatížen spotřební daní, vybírá se u tohoto zboží při dovozu dodatečné clo. Tradiční africké pivo (craft beer) je ze zdanění vyjmuto. Růst sazby u vína byl o 20 centů na 2,70 ZAR na 1 litr, u perlivého vína +75 centů na 1 litr. V JAR se dále vybírá poplatek za pohonné hmoty (tzv. Fuel levy).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: