Kazachstán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

11. 7. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Nur-Sultanu (Kazachstán)

Česko-kazachstánské bilaterální vztahy jsou dlouhodobě korektní. Pokračuje trend narůstajícího zájmu české podnikatelské sféry směrem ke Kazachstánu, který se mj. projevuje v rostoucím obchodním obratu a ve vysoké účasti českých firem na podnikatelských misích do Kazachstánu a na významných veletrzích a výstavách v Kazachstánu.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Kazachstán je největším a nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR v regionu Střední Asie.  Vzájemný obchod od r. 1993 (vznik ČR) do r. 2014 (dosavadní nejvyšší objem obratu) vzrostl v korunovém vyjádření cca 25x (v dolarovém ekvivalentu 35x). S ohledem na přírodní bohatství země a na jeho průmyslový i ekonomický potenciál ČR považuje Kazachstán za významného strategického partnera nejenom v rámci středoasijských zemí, ale i v rámci postsovětského regionu.

V roce 2014 dosáhl bilaterální obchod rekordní úrovně 1,19 mld. USD. Zhoršení ekonomické situace v Kazachstánu v r. 2015 se projevilo i ve vzájemném  obchodě - podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) se obchodní obrat (647,4 mil. USD) propadl o 45 %, přičemž český vývoz (224 mil. USD) poklesl o 47 % a český dovoz (423,3 mil. USD) poklesl o 44 %.

Klesající trend vzájemného obchodu pokračoval i v r. 2016 - obchodní obrat (345,6 mil. USD) poklesl meziročně o 46 %, z toho český vývoz (179 mil. USD) se snížil o 20 %, zatímco český dovoz (166,6 mil. USD) se propadl téměř o 61 %.

Vývoj vzájemného obchodu v letech 2017-2018 ukázal, že se již podařilo sestupný trend zvrátit. Podle předběžných údajů ČSÚ se obchodní obrat za dva roky téměř ztrojnásobil.

Níže uvádíme tabulku obchodní výměny ČR – Kazachstán za poslední roky (v tisících USD)

Rok Vývoz Dovoz Saldo Obrat
2013 394 592 627 266 -232 674 1 021 858
2014 420 101 766 482 -346 382 1 186 583
2015 224 095 423 295 -199 201 647 390
2016 179 021 166 617 12 404 345 638
2017 217 779 509 845 -292 066 727 624
2018 289 117 653 652 -364 535

942 770

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Ve vzájemné obchodní výměně ČR – Kazachstán dominují energetické komodity (zejména ropa) a další nerostné suroviny. Kazachstán je v posledních letech třetím největším dodavatelem ropy do ČR po Rusku a Ázerbájdžánu (jeho podíl činí cca 10 % z celkového objemu dovozu ropy do ČR). Mezi další dovozní položky řadíme železo, zemní plyn, zařízení pro telekomunikaci, tkaniny,  rybí výrobky apod.

Český dovoz (2018) - 10 největších zbožových skupin dle SITC 2:

Kód zboží Zbožová skupina - SITC 2 Podíl v %
33

Ropa, ropné výrobky a příbuzné materiály

86,20

52

Anorganické chemikálie

7,63

67

Železo a ocel

4,29

66

Výrobky z nekovových nerostů

0,58

3

Ryby, korýši, měkkýši

0,42

34

Topný plyn, zemní i průmyslově vyráběný

0,24

22

Olejnatá semena a olejnaté plody

0,24

Oproti dovozu z Kazachstánu je český vývoz mnohem diverzifikovanější s výraznou převahou strojírenské produkce. Hlavní položky českého vývozu představují silniční vozidla, zařízení pro telekomunikaci, kancelářské stroje, elektrické přístroje, kovozpracující stroje, léky, soustruhy, cukr, sklo, autosoučástky, svítidla, nábytek, zbraně apod.

Český vývoz (2018) - 10 největších zbožových skupin dle SITC 2:

Kód zboží

Zbožová skupina - SITC 2

Podíl v %

78

Silniční vozidla

26,56

76

Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku

25,08

75

Kancelářské stroje a zařízení k automat. zpracování dat

14,95

79

Ostatní dopravní a přepravní prostředky

6,05

74

Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu

5,78

77

Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče

3,84

54

Léčiva a farmaceutické výrobky

3,55

87

Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n.

1,70

72

Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu

1,28

71

Stroje a zařízení k výrobě energie

1,24

66

Výrobky z nekovových nerostů

1,08

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V roce 2018 vzrostl vývoz služeb z ČR do Kazachstánu o 1 % na 879 mil. Kč, z toho 35,3 % připadalo na dopravu, 30,6 % na cestovní ruch, a 16,4 % na telekomunikační služby.

V daném období vzrostl dovoz služeb z Kazachstánu do ČR o 14,8 % na 995,8 mil. Kč, z toho 93,3 % připadalo na dopravu, 3,7 % na ostatní podnikatelské služby a 0,6 % na cestovní ruch.

Největší poptávka je trvale po službách v cestovním ruchu, zejména o lázeňské pobyty spojené s další turistikou. Významným impulzem pro cestovní ruch bude otevření přímého spojení mezi Prahou a Nur-Sultanem kazachstánskou společnosti SCAT od června 2019.

Ostatní položky (nákladní doprava a obchodně technické služby) jsou bezprostředně spojeny s realizací větších a složitějších obchodních případů, které vyžadují zajištění celého komplexu dodávky (tj. nejen zboží, ale i dopravy a dalších nutných doprovodných služeb). Díky vzdálenosti a charakteru vzájemné obchodní výměny jsou perspektivy českých firem v oblasti služeb do určité míry omezeny, určitě je však perspektivní cestovní ruch.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Vzájemné přímé investice se pohybují na nízké úrovni. Dle statistik z Národní banky Kazachstánu v období 2005 - 2017 (poslední údaje) dosáhly české investice v Kazachstánu 197,1 mil. USD. Nejvíce českých investic se v Kazachstánu realizovalo v roce 2008 a dále v období 2010 - 2013. Opačným směrem jsou evidovány investice pouze v hodnotě 19,8 mil. USD.

Prioritní pozornost ČR a Kazachstánu se zaměřuje především na spolupráci v energetice, strojírenství, dopravě, zdravotnictví a zemědělství. Česká strana klade důraz také na rozvoj spolupráce s kazachstánskými regiony. Zájem českých společností o KZ trh je též reflektován v účasti českých společností na významných veletrzích v Kazachstánu jako je zemědělský veletrh AgriTek v Nur-Sultanu (březen), turistický veletrh KITF v Almaty (duben), zdravotnický veletrh KIHE v Almaty (květen), veletrh dobývací techniky Mining Week v Karagandě (červen), veletrh Kazbuild v Almaty (září), elektroenergetický veletrh Power Kazakhstan v Almaty (říjen), potravinářský veletrh WorldFood v Almaty (listopad) apod.

V Kazachstánu úspěšně působí více jak 10 českých společností, např. Fosfa, Puro Klima, Home Credit, Linet či Ravak. Tyto společnosti zpravidla působí na kazachstánském trhu již delší dobu. Významná je především spolupráce mezi Škodou-Auto a podnikem AziaAvto. Společnost AziaAvto montuje v Usť Kamenogorsku vozidla Octavia, Superb, Rapid a Kodiaq (spolupráce obnovena v létě 2017 po 2leté pauze v souvislosti s propadem ekonomiky Kazachstánu).

Dle oficiálních údajů působí na KZ trhu aktivně cca 30 společností s českou účastí. Dále je v Kazachstánu více jak 35 kanceláří a zastoupení českých společností, nejvíce z nich je v Almaty a v Nur-Sultanu, dále v Karagandě, Pavlodaru a Taldykorganu. Zájem o kazachstánský trh má cca 200 českých společností.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled platných smluv mezi ČR a Kazachstánem v ekonomické oblasti:

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o podpoře a vzájemné ochraně investic - podepsána dne 8. 10. 1996, vstup v platnost dne 2. 4. 1998.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku - podepsána dne 9. dubna 1998, vstup v platnost dne 29. října 1999.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o spolupráci v mezinárodní silniční dopravě– ratifikace v r. 2003.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci - podepsána dne 8. září 2004, vstup v platnost dne 21. listopadu 2006.
 • Dohoda o boji proti organizovanému zločinu a nelegální distribuci drog a jiných omamných látek, podepsána v dubnu 1998.
 • Protokol mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o podpoře a vzájemné ochraně investic - podepsán 25. 11. 2010 V Astaně. Protokol vstoupil v platnost 15. září 2013.
 • Dohoda mezi vládou ČR a vládou Kazachstánu o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů ČR a diplomatických pasů Kazachstánu byla podepsána dne 23. 2. 2011, vstup v platnost 15. července 2016. Spolu s uvedenou dohodou byla rovněž podepsána Smlouva mezi vládou ČR a KZ o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda) – zatím nevstoupila v platnost.
 • Dohoda v oblasti cestovního ruchu mezi ČR a Kazachstánem, podepsána v Praze dne 3. listopadu 2011.
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Kazachstánu o spolupráci ve vojenské oblasti z října 2012.
 • Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem zdravotnictví KZ o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy z října 2012.
 • Protokol k Dohodě o ochraně investic, podepsaný v Astaně 25. listopadu 2010
 • Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kazachstánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaný v Astaně 24. listopadu 2014
 • Smlouva  mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná v Astaně 23. listopadu 2017

Dne 8. září 2004 v průběhu oficiální návštěvy prezidenta V. Klause v Kazachstánu byla podepsána Dohoda mezi vládou ČR a vládou Kazachstánu o ekonomické, průmyslové a vědecko technické spolupráci. Na základě výše uvedené Dohody byla v roce 2005 byla ustavena Česko – kazachstánská Mezivládní komise k ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci, a to jako pracovní orgán pro řešení aktuálních obchodně-ekonomických otázek vzájemné spolupráce.  Poslední 9. zasedání Komise se uskutečnilo v březnu 2017.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Kazachstán nepatří mezi priority zahraniční rozvojové spolupráce ČR a není vypracován plán dlouhodobé spolupráce na tomto úseku. Nicméně, vzhledem k řadě komparativních výhod českých realizátorů lze předpokládat, že ČR bude v Kazachstánu navazovat na úspěšné aktivity z minulých let, zejména v sektorech životního prostředí, dopravy a zemědělství.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: