Některé činnosti v oblasti zvukově-obrazových záznamů a nenahraných nosičů údajů a záznamů

30. 4. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Obsahová náplň živnosti volné „Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů“.

Výroba a rozmnožování zvukových a zvukově-obrazových záznamů, zejména činnosti spojené s pořizováním originálních fonogramů a záznamů audiovizuálních děl za účelem komerčního využívání jejich rozmnoženin. Činnost vydavatelů zvukových záznamů a výrobců audiovizuálních děl a jiných filmů. Distribuce, prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů, výroba nenahraných nosičů dat a zvukových a zvukově-obrazových záznamů, osobních magnetických karet a dalších nenahraných nosičů údajů.

Obsahem činnosti není poskytování počítačového software a výroba papíru.

Obsahové náplně dalších volných živností

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek