Nikaragua: Zahraniční obchod a investice

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2012

2013

2014

2015

2016 

 2017

Vývoz

2671,9

2436,2

2670,8

2421,7

2226,4

2548,3 

Dovoz

5420,9

5225,4

5452,9

5435,7

5453,9

5661,4 

Saldo

-2749,0

-2789,2

-2782,1

-3014,0

-3227,5

-3113,1 

Obrat

8092,8

7661,6

8123,7

7857,4

7680,3

8209,7 

Zdroj: Banco Central de Nicaragua (mil. USD)

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní vývozní partneři v roce 2017: a) podle regionů – Severní Amerika (1 149,8 mil. USD), Střední Amerika (582,3 mil. USD), EU (304,2 mil. USD), Latinská Amerika (256,3 mil. USD), Asie (197,3 mil. USD)

b) podle států - USA (1 012,5 mil. USD), Venezuela (116,8 mil. USD) a Mexiko (92,7 mil. USD)

Hlavní dovozní partneři v roce 2017: a) podle regionů – Severní Amerika (2002,0 mil. USD), Střední Amerika (1 441,4 mil. USD), Asie (1 433,5 mil. USD), Latinská Amerika (729,6 mil. USD), EU (391,4 mil. USD)

b) podle států - USA (1 324,5 mil. USD), Mexiko (638,2 mil. USD), Kostarika (485,6 mil. USD)

Postavení k EU:

Nikaragua je 125. obchodním partnerem EU. V roce 2017 bylo z Nikaraguy do EU dovezeno zboží v hodnotě 376 mil. EUR a byly vyvezeny produkty v hodnotě 244 mil. EUR. V roce 2016 se jednalo v případě dovozu o 343 mil. EUR a v případě vývozu o 234 mil. EUR.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nikaragua vyváží především zemědělské produkty. Hlavními vývozními artikly jsou hovězí maso, káva, zlato, mléčné výrobky, cukr, podzemnice olejná, fazole, langusty, krevety, živá zvířata.

Hlavními dovozními komoditami jsou ropa a ropné produkty, nealkoholické nápoje, mobilní telefony, chleba a sušenky, toaletní papír, rýže, palmový olej, kovový kancelářský nábytek, sušené mléko, kukuřice, televizní přístroje, mýdlo, lednice a mrazáky, omáčky a suroviny na přípravu omáček, cigarety.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

ZVO NI zahrnují cca 50 průmyslových parků a přes 200 zahraničních firem především z textilního, automobilového, tabákového a zemědělského průmyslu. ZVO v současnosti generují až 50 % exportů z NI a nabízejí firmám v režimu ZVO (není dáno geograficky; pouze je nutno splnit požadované podmínky) řadu fiskálních výhod (100% osvobození od daní z příjmu; 100% osvobození od municipálních daní a daní z nemovitostí; 100% osvobození od daní a cel na dovoz přírodních surovin, strojů a zařízení, materiálů pro výrobu či náhradních dílů; 100% osvobození od nepřímých daní (např. DPH a spotřební daň)) a asistenčních služeb (např. plánování a realizace přesunu továrny/montovny do ZVO; zařízení víz a rezidenčních povolení pro zaměstnance z ciziny, ad.). Hlavní odběratelé jsou USA a Mexiko. Vyváží se především textil.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice v mil. USD

 

2012

2013

2014

2015

2016 

2017

PZI

1 284

1 388

1 447

 1 400

1 442 

1466 

Zdroj: Pronicaragua

Investice směřovaly v roce 2017 především do průmyslu, finančního sektoru, telekomunikací, obchodu a služeb a energetiky.

Nikaragua má předpoklady stát se zajímavou destinací pro zahraniční investory. Vstupní náklady jsou relativně nižší než v Mexiku nebo Kolumbii a význam má i skutečnost, že země má uzavřeny Dohody o volném obchodu se středoamerickými a některými karibskými státy. Od roku 2007, kdy do země směřovaly investice ze 34 zemí, se toto číslo zdvojnásobilo na 68 v roce 2017.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Nikaragujská vláda podporuje zahraniční investice ve svém programu s tím, že zahraniční investice musí být vloženy především do infrastruktury, dopravy, energetiky a financí. Konkrétní podmínky upravují místní zákony o zahraničních investicích, zveřejněné na internetových stránkách státní agentury PRONicaragua (http://pronicaragua.gob.ni/es/).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: