TA ČR ocenila výzkumné projekty za rok 2016

27. 10. 2016 | Zdroj: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Kapitoly článku

Ve čtvrtek 20. října 2016 proběhl již třetí ročník Dne Technologické agentury ČR. Zahájila jej dopolední konference Smart Life v Národní technické knihovně, která otevřela téma chytré budoucnosti. Den vyvrcholil galavečerem, na kterém byla předaná ocenění řešitelům nejlepších projektů aplikovaného výzkumu za rok 2016.

Dopolední část Dne TA ČR – Mezinárodní konference Smart Life

Konference Smart Life měla svým obsahem i kvalitou účastníků velmi vysokou úroveň a skvělou atmosféru. Mezi diskutujícími byli například Andrew W. Wyckoff, ředitel direktoriátu OECD pro vědu, technologie a inovace, Ralf B. Wehrspohn, ředitel Fraunhoferova institutu pro mikrostrukturu materiálů a systémů v Halle/Salle v Německu, známý český ekonom Tomáš Sedláček a František Štrupl z Google. Andrew Wyckoff z OECD navíc na konferenci vůbec poprvé v České republice prezentoval výsledky projektu Next production revolution, který definuje klíčové globální trendy pro rozvoj průmyslu.

Během konference se uskutečnil i diskusní panel, ve kterém svedli živou debatu Miroslav Svítek (Smart Cities), Roman Týc (Smart Technology & Society), Tomáš Marada (Smart Technology & Economy), Zdeněk Sýkora (Smart Factory), Petr Rokůsek (Smart Energy) a Martin Hausenblas (Smart Mobility).

Současné technologie nejsou ve své podstatě revoluční. Revoluční je ale míra jejich vzájemného propojení,“ zdůraznil Andrew Wyckoff. A uvedl přitom celou řadu příkladů, jako jsou 3 D tisk, nanotechnologie, technologická bezpečnost, zcela nové druhy materiálů nebo technologie založené na biovědách.

„Velmi důležitá tak bude těsná spolupráce mezi univerzitami, průmyslem a agenturami podporujícími aplikovaný výzkum. Musíme si také uvědomit, že dvě třetiny lidí nejsou na nové technologie patřičně připraveni. Proto je potřeba věnovat velký důraz vzdělávání,“ řekl. V panelové diskusi ale s jeho názorem polemizoval například Tomáš Marada, odborník na Blockchain. „Nové technologie jsou již vyvíjeny ve spolupráci s předními neurology, aby byly intuitivní a lidé je mohli používat bez nutnosti učení se,“ řekl.

Podle Ralfa Wehrspohna již nyní zažíváme zcela zásadní proměnu business modelů. „Zásadní komoditou na trhu jsou data a schopnost s nimi pracovat. To ale vyvolává celou řadu podnětů, na které je třeba klást důraz. Mám tím na mysli například bezpečnost dat a jejich přenos, ochranu autorských práv a podobně,“ uvedl.

František Štrupl ze společnosti Google navázal tím, že jen v letošním roce se na celém světě zdvojnásobí objem dat ve srovnání s celým obdobím od začátku civilizace do loňského roku. Proto je tak důležité, aby nastupující generace byly na jejich zvládnutí připravené. „Nechme si děti hrát s technologiemi. Připravují se tím na budoucí život, o jehož podobě nemáme ani zdání. Digitální svět nás luxuje. A nikde není dáno, že současná biologická forma inteligence je konečná. Přiznejme si, že nevíme, kam bude směřovat další evoluční krok,“ podotkl ekonom Tomáš Sedláček.

Odpolední část Dne TA ČR – Slavnostní udělení Cen TA ČR 2016

Letos již po čtvrté byli oceněni autoři nejlepších projektů aplikovaného výzkumu, podpořených TA ČR. Ze stovek projektů postoupilo do užšího výběru osmadvacet, které významným způsobem zkvalitňují životy celé společnosti. Čtyři nejlepší obdrželi na galavečeru Cenu TA ČR v nové budově Národního muzea originální ceny ze sklárny MOSER za účasti ústavních činitelů, výzkumné i akademické obce a dalších významných osobností.

Smyslem udělování prestižních Cen TA ČR je ocenění přínosu těch nejlepších projektů aplikovaného výzkumu s pozitivními dopady na ekonomiku a kvalitu života celé společnosti. Tato ocenění mají být motivací pro udržení nastavené trajektorie spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu.

Ceny TA ČR jsou udíleny ve čtyřech kategoriích:

 • Řešení pro kvalitu života,
 • Ekonomický přínos,
 • Řešení pro kvalitu života,
 • Užitečnost řešení a Originalita řešení.

V loňském roce byla přidána pátá kategorie, kterou je Cena budoucnosti. Tu získá po hlasování hostů galavečera přímo v sále vždy jeden ze čtyř vítězných projektů. Cena je vytištěna „technologií budoucnosti“, na 3D tiskárně. Řešení pro kvalitu života získal projekt optimalizace vlastností UHMWPE (Ultra-high-molecular-weight polyethylene – tj. ultravysokomolekulární polyethylen). Díky němu se například výrazně zvyšuje životnost umělých lidských kloubů. Tento projekt se stal, po hlasování hostů galavečera přímo v sále, i absolutním vítězem a obdržel Cenu budoucnosti. V

Další ročníky Cen Technologické agentury ČR

Držitelé Ceny TA ČR 2016

Cena v kategorii Ekonomický přínos
Fyzikální a metalurgické aspekty přípravy litých kovových pěn ze slitin železa a neželezných kovů

 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
 • Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

Cílem projektu je studium vlastností zpěněných kovů a způsobů jejich získávání jednoduchou a nenákladnou metodou gravitačního lití do pískových nebo kovových forem. Pro zpěněné kovy, zhotovené postupy podle projektu, budou stanoveny základní fyzikální a mechanické vlastnosti. Výzkum základních mechanismů zpěňování kovů nebyl dosud v České republice realizován.

 

Cena v kategorii Řešení pro kvalitu života a držitel Ceny budoucnosti
Optimalizace vlastností UHMWPE

 • BEZNOSKA, s.r.o.
 • Univerzita Karlova / 1. lékařská fakulta
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Cílem projektu je vytvoření modifikovaného UHMWPE se zvýšenou odolností vůči otěru a oxidativní degradaci, který bude použit pro výrobu kloubních náhrad se zvýšenou životností. UHMWPE (Ultra-high-molecular-weight polyethylene – ultravysokomolekulární polyethylen) je bez zápachu a chuti, netoxický a je vysoce odolný vůči korozi a chemikáliím s výjimkou oxidačních kyselin. Má extrémně nízkou absorpci vlhkosti a velmi nízký koeficient tření. Je samomazný a vysoce odolný proti oděru. V některých formách je 15 krát odolnější proti oděru než uhlíkové oceli.

 

Cena v kategorii Užitečnost řešení
Technologie zpracování řeči pro efektivní komunikaci člověk-počítač

 • Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií
 • Lingea s.r.o.
 • OptimSys, s.r.o.
 • Phonexia s.r.o.

Cílem projektu je vyvinout pokročilé techniky pro rozpoznávání řeči a nasadit je v praktických aplikacích: vyhledávání v elektronickém slovníku na mobilních zařízeních, diktování překladů, v bezpečnosti a obraně, v dialogových systémech, systémech péče o zákazníky (CRM, helpdesk apod.) a v audiovizuálním přístupu k výukovým materiálům.

 

Cena v kategorii Originalita řešení
Moderní multivrstvé optické systémy

 • Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Meopta - optika, s.r.o.

Cílem projektu je vypracování uceleného korelovaného systému optimálních depozičních parametrů tvorby moderních multivrstvých optických systémů dielektrických vrstev metodou vakuové depozice, včetně technologie a charakterizace substrátu. Systém bude tvořit teoretický návrh, optimální technologické postupy a soubor klasických a zcela nových metod charakterizace vrstev a souvisejících technologických postupů. Dále budou obdobně studovány a realizovány optické vrstvy pro nestandardní užití, nové hybridní technologie s vysoce ionizovaným pulzním plazmatem (HIPP) pro depozice optických vrstev s novými materiály. Cílem je ucelený aplikovaný výzkum v tomto oboru, včetně experimentální realizace nových typů jednoduchých i multivrstvých systémů pro určené aplikace s opticko- fyzikálními parametry, které jsou srovnatelné se světovou úrovní
v oboru.

 

Zvýšení životnosti umělých kloubů získalo Cenu budoucnosti od TA ČR

Držiteli letošní unikátní ceny Technologické agentury ČR (TA ČR) za aplikovaný výzkum se stali autoři projektu optimalizace vlastností UHMWPE (Ultra-high-molecular-weight polyethylene – tj. ultravysokomolekulární polyethylen). Díky němu se například výrazně zvyšuje životnost umělých lidských kloubů.

Originální cena má podobu lidské hlavy s otevřenou horní částí, s vyobrazením mozku, ozubených kol a knihy uvnitř. Při pohledu na Cenu budoucnosti – artefakt v podobě lidské hlavy – v ní může pozorovatel hledat rysy různých národů a ras. Uvnitř se pak kumuluje umění i věda – znalosti technické i netechnické, z ní přicházejí nová technologická řešení, řešení pro společnost i umělecká díla.

Cena byla vytištěna na práškové tiskárně Projet 660Pro, která se často používá právě pro tisk prezentačních modelů. Tiskárna tiskne pomocí injektových hlav a po vrstvách vytvrzuje kompozitní prášek vstřikováním pojiva, případně i barvy. Tisk trval 3 hodiny a 30 minut. Vytištěnou hlavu zaměstnanci tiskárny oprášili od přebytečného prášku a naimpregnovali epoxidem. Aby se prodloužila životnost ceny, hlavu ještě nastříkali několika vrstvami čirého laku.

Popis vítězného projektu Optimalizace vlastností UHMWPE

Výzkumníci z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR ve spolupráci s českým výrobcem vymysleli způsob, jak prodloužit životnost kloubních náhrad a snížit tak množství potřebných reoperací. Pomocí ionizovaného záření modifikují strukturu materiálu náhrad, a tím zvyšují jeho odolnost a trvanlivost.

Částkou 10,9 milionu korun projekt finančně podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) prostřednictvím jednoho ze svých devíti programů  – z programu ALFA.  

„Je to další vynikající úspěch českých výzkumníků,“ zdůraznil Petr Očko, předseda TA ČR. Doposud používaný materiál sice vykazuje dobré vlastnosti, nicméně jeho trvanlivost je omezená. „Například průměrná životnost totální náhrady kyčelního nebo kolenního kloubu v Evropě mírně přesahuje deset let, přičemž v necelé desetině případů dochází k selhání náhrady do pěti let od operace. Cílem námi podpořeného projektu bylo modifikovat současný materiál tak, aby vykázal delší životnost,“ dodal Petr Očko.

Konkrétně jde o ultravysokomolekulární polyethylen (UHMWPE), který je v konstrukci kloubních náhrad využíván pro vyvážený soubor svých užitných vlastností. Hlavní předností tohoto materiálu je, že je dobře tolerován organismem a zároveň má nízký koeficient tření a vysokou odolnost vůči otěru.

„Pro zvýšení otěruvzdornosti UHMWPE a tím i pro zvýšení životnosti kloubních náhrad je v současnosti využíváno jeho zesítění ozařováním gama paprsky. Tato úprava však v sobě nese významné riziko oxidačního poškození materiálu vystaveného dlouhodobému účinku prostředí tělních tekutin. Oxidace polyethylenu vede k jeho zkřehnutí a v konečném důsledku tedy i k jeho mechanickému poškození. Abychom zabránili poškození UHMWPE dlouhodobým působením agresivního prostředí živých tkání, vyvinuli jsme nový účinný způsob jeho modifikace a stabilizace. Chemická podstata stabilizátoru je shodná s vitaminem E a stabilizovaný materiál je tedy plně biokompatibilní,“ vysvětlil Zdeněk Kruliš z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.

Pokud se podaří zavést vylepšený modifikovaný materiál do praxe, mohlo by to významně zvýšit komfort pacientů, kteří by nemuseli podstupovat revizní zákroky v takové míře jako doposud. Na základě dosažených výsledků lze oprávněně předpokládat zvýšení životnosti implantátu. Pacienti, kteří budou operováni v mladším věku, budou mít větší naději, že s implantátem dožijí bez nutnosti reoperace.

„Předpokládáme, že zavedení modifikace do klinické praxe bude možné postupně, v průběhu jednoho až tří let,“ poznamenal Jaroslav Fencl z firmy Beznoska s.r.o., která se výrobou kloubních náhrad zabývá a která se podílela na výzkumu. „Na konzervativním českém trhu však očekáváme zavedení novinky v horizontu pěti a více let,“ dodal s tím, že větší zájem očekává firma nejdříve na zahraničních trzích.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek