TA ČR ocenila výzkumné projekty za rok 2016

Držitelé Ceny TA ČR 2016

Cena v kategorii Ekonomický přínos
Fyzikální a metalurgické aspekty přípravy litých kovových pěn ze slitin železa a neželezných kovů

 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
 • Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

Cílem projektu je studium vlastností zpěněných kovů a způsobů jejich získávání jednoduchou a nenákladnou metodou gravitačního lití do pískových nebo kovových forem. Pro zpěněné kovy, zhotovené postupy podle projektu, budou stanoveny základní fyzikální a mechanické vlastnosti. Výzkum základních mechanismů zpěňování kovů nebyl dosud v České republice realizován.

Cena v kategorii Řešení pro kvalitu života a držitel Ceny budoucnosti
Optimalizace vlastností UHMWPE

 • BEZNOSKA, s.r.o.
 • Univerzita Karlova / 1. lékařská fakulta
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Cílem projektu je vytvoření modifikovaného UHMWPE se zvýšenou odolností vůči otěru a oxidativní degradaci, který bude použit pro výrobu kloubních náhrad se zvýšenou životností. UHMWPE (Ultra-high-molecular-weight polyethylene – ultravysokomolekulární polyethylen) je bez zápachu a chuti, netoxický a je vysoce odolný vůči korozi a chemikáliím s výjimkou oxidačních kyselin. Má extrémně nízkou absorpci vlhkosti a velmi nízký koeficient tření. Je samomazný a vysoce odolný proti oděru. V některých formách je 15 krát odolnější proti oděru než uhlíkové oceli.

Cena v kategorii Užitečnost řešení
Technologie zpracování řeči pro efektivní komunikaci člověk-počítač

 • Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií
 • Lingea s.r.o.
 • OptimSys, s.r.o.
 • Phonexia s.r.o.

Cílem projektu je vyvinout pokročilé techniky pro rozpoznávání řeči a nasadit je v praktických aplikacích: vyhledávání v elektronickém slovníku na mobilních zařízeních, diktování překladů, v bezpečnosti a obraně, v dialogových systémech, systémech péče o zákazníky (CRM, helpdesk apod.) a v audiovizuálním přístupu k výukovým materiálům.

Cena v kategorii Originalita řešení
Moderní multivrstvé optické systémy

 • Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Meopta – optika, s.r.o.

Cílem projektu je vypracování uceleného korelovaného systému optimálních depozičních parametrů tvorby moderních multivrstvých optických systémů dielektrických vrstev metodou vakuové depozice, včetně technologie a charakterizace substrátu. Systém bude tvořit teoretický návrh, optimální technologické postupy a soubor klasických a zcela nových metod charakterizace vrstev a souvisejících technologických postupů. Dále budou obdobně studovány a realizovány optické vrstvy pro nestandardní užití, nové hybridní technologie s vysoce ionizovaným pulzním plazmatem (HIPP) pro depozice optických vrstev s novými materiály. Cílem je ucelený aplikovaný výzkum v tomto oboru, včetně experimentální realizace nových typů jednoduchých i multivrstvých systémů pro určené aplikace s opticko- fyzikálními parametry, které jsou srovnatelné se světovou úrovní
v oboru.

• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme