TA ČR ocenila výzkumné projekty za rok 2016

Ve čtvrtek 20. října 2016 proběhl již třetí ročník Dne Technologické agentury ČR. Zahájila jej dopolední konference Smart Life v Národní technické knihovně, která otevřela téma chytré budoucnosti. Den vyvrcholil galavečerem, na kterém byla předaná ocenění řešitelům nejlepších projektů aplikovaného výzkumu za rok 2016.

Dopolední část Dne TA ČR – Mezinárodní konference Smart Life

Konference Smart Life měla svým obsahem i kvalitou účastníků velmi vysokou úroveň a skvělou atmosféru. Mezi diskutujícími byli například Andrew W. Wyckoff, ředitel direktoriátu OECD pro vědu, technologie a inovace, Ralf B. Wehrspohn, ředitel Fraunhoferova institutu pro mikrostrukturu materiálů a systémů v Halle/Salle v Německu, známý český ekonom Tomáš Sedláček a František Štrupl z Google. Andrew Wyckoff z OECD navíc na konferenci vůbec poprvé v České republice prezentoval výsledky projektu Next production revolution, který definuje klíčové globální trendy pro rozvoj průmyslu.

Během konference se uskutečnil i diskusní panel, ve kterém svedli živou debatu Miroslav Svítek (Smart Cities), Roman Týc (Smart Technology & Society), Tomáš Marada (Smart Technology & Economy), Zdeněk Sýkora (Smart Factory), Petr Rokůsek (Smart Energy) a Martin Hausenblas (Smart Mobility).

Současné technologie nejsou ve své podstatě revoluční. Revoluční je ale míra jejich vzájemného propojení,“ zdůraznil Andrew Wyckoff. A uvedl přitom celou řadu příkladů, jako jsou 3 D tisk, nanotechnologie, technologická bezpečnost, zcela nové druhy materiálů nebo technologie založené na biovědách.

„Velmi důležitá tak bude těsná spolupráce mezi univerzitami, průmyslem a agenturami podporujícími aplikovaný výzkum. Musíme si také uvědomit, že dvě třetiny lidí nejsou na nové technologie patřičně připraveni. Proto je potřeba věnovat velký důraz vzdělávání,“ řekl. V panelové diskusi ale s jeho názorem polemizoval například Tomáš Marada, odborník na Blockchain. „Nové technologie jsou již vyvíjeny ve spolupráci s předními neurology, aby byly intuitivní a lidé je mohli používat bez nutnosti učení se,“ řekl.

Podle Ralfa Wehrspohna již nyní zažíváme zcela zásadní proměnu business modelů. „Zásadní komoditou na trhu jsou data a schopnost s nimi pracovat. To ale vyvolává celou řadu podnětů, na které je třeba klást důraz. Mám tím na mysli například bezpečnost dat a jejich přenos, ochranu autorských práv a podobně,“ uvedl.

František Štrupl ze společnosti Google navázal tím, že jen v letošním roce se na celém světě zdvojnásobí objem dat ve srovnání s celým obdobím od začátku civilizace do loňského roku. Proto je tak důležité, aby nastupující generace byly na jejich zvládnutí připravené. „Nechme si děti hrát s technologiemi. Připravují se tím na budoucí život, o jehož podobě nemáme ani zdání. Digitální svět nás luxuje. A nikde není dáno, že současná biologická forma inteligence je konečná. Přiznejme si, že nevíme, kam bude směřovat další evoluční krok,“ podotkl ekonom Tomáš Sedláček.

Odpolední část Dne TA ČR – Slavnostní udělení Cen TA ČR 2016

Letos již po čtvrté byli oceněni autoři nejlepších projektů aplikovaného výzkumu, podpořených TA ČR. Ze stovek projektů postoupilo do užšího výběru osmadvacet, které významným způsobem zkvalitňují životy celé společnosti. Čtyři nejlepší obdrželi na galavečeru Cenu TA ČR v nové budově Národního muzea originální ceny ze sklárny MOSER za účasti ústavních činitelů, výzkumné i akademické obce a dalších významných osobností.

Smyslem udělování prestižních Cen TA ČR je ocenění přínosu těch nejlepších projektů aplikovaného výzkumu s pozitivními dopady na ekonomiku a kvalitu života celé společnosti. Tato ocenění mají být motivací pro udržení nastavené trajektorie spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu.

Ceny TA ČR jsou udíleny ve čtyřech kategoriích:

  • Řešení pro kvalitu života,
  • Ekonomický přínos,
  • Řešení pro kvalitu života,
  • Užitečnost řešení a Originalita řešení.

V loňském roce byla přidána pátá kategorie, kterou je Cena budoucnosti. Tu získá po hlasování hostů galavečera přímo v sále vždy jeden ze čtyř vítězných projektů. Cena je vytištěna „technologií budoucnosti“, na 3D tiskárně. Řešení pro kvalitu života získal projekt optimalizace vlastností UHMWPE (Ultra-high-molecular-weight polyethylene – tj. ultravysokomolekulární polyethylen). Díky němu se například výrazně zvyšuje životnost umělých lidských kloubů. Tento projekt se stal, po hlasování hostů galavečera přímo v sále, i absolutním vítězem a obdržel Cenu budoucnosti. V

Další ročníky Cen Technologické agentury ČR

• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme