Tchaj-wan: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

14. 9. 2018

© Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (Tchaj-wan)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Ve vzájemných hospodářských a obchodních vztazích dominuje tchajwanská strana, především díky svým investicím do elektrotechnického průmyslu a s tím související dovoz tohoto zboží do ČR. Do popředí vývozních artiklů z ČR se v posledních třech letech dostaly automobily Škoda, s nimiž si nyní ČR spojuje stále více lidí a stává se na Tchaj-wanu hlavním symbolem české průmyslové produkce. Za loňský rok se vyvezly osobní automobily a jiná motorová vozidla v celkové hodnotě 2,8 mld. Kč, což je 45% nárůst od roku 2017 a historicky nejvýše od roku 2002.

V roce 2017 dosáhl český vývoz historického maxima ve výši 5,4 mld. Kč, což je téměř 45% nárůst oproti roku 2013. Za posledních pět let vzrostl bilaterálních obchod o 20 % v celkové výši 29,4 mld. Kč, avšak stále s výrazným deficitem na české straně. V dovozu ČR z Tchaj-wanu se projevuje dovoz komponentů pro montáž a následný reexport výrobků tchajwanských investic v ČR, nejde tudíž jen o pouhý dovoz zboží pro přímého spotřebitele.

Hlavními vývozními položkami ČR v r. 2017 tedy byly vozidla motorová, traktory, kola aj.; mikroskopy, jiné než optické; difraktografy a pneumatiky nové z pryže. Tchaj-wan dovezl do ČR v r. 2017 především elektronické integrované obvody, stroje automat zprac dat jednotky snímače ap a diody, tranzistory a podobná polovodičová zařízení; fotosenzitivní pol.

Kromě výše uvedených položek vývozu, které zřejmě budou i nadále tvořit tradiční základ výměny zboží na české straně, se zajímavou oblastí spolupráce může stát oblast energetiky či bio-/nano-technologií nebo i leteckého průmyslu. Pro české firmy se dále nachází možnosti spolupráce i v sedmi inovativních průmyslových oblastech (neboli „5 + 2“), které vychází z vládních priorit a cílů na období 2017 – 2020. Tyto sektory mají celkově přispět k modernizaci a transformaci ekonomiky a zároveň zvýšit konkurenceschopnost Tchaj-wanu v mezinárodním globálním řetězci - zelené technologie, biotechnologie, chytré strojírenství, národní obrana, vznik „Asijského silikonového údolí“, inovativní zemědělství a cyklické hospodářství.

Obchodní výměna ČR - Tchaj-wan (2013-2017)

 Kč

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

(v tis.)

poř.

Index

(v tis.)

poř.

Index

(v tis.)

poř.

Index

(v tis.)

2013

2 972 018

57.

94,9

21 770 389

25.

95,3

24 742 407

28.

95,3

-18 798 371

2014

3 758 408

53.

126,5

22 276 200

24.

102,3

26 034 608

31.

105,2

-18 517 792

2015

5 092 981

51.

135,6

22 465 584

25.

101,8

27 558 565

32.

106,6

-17 372 602

2016

4 726 637

49.

90,7

23 310 879

24.

103,7

28 049 705

33.

101,7

-18 572 054

2017

5 464 633

48.

115,3

24 006 892

24.

102,9

29 471 525

33.

105,0

-18 542 260

 

Obchodní výměna ČR - Tchaj-wan (2013-2017)

 USD

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD (v tis.)

poř.

Index

USD (v tis.)

poř.

Index

USD (v tis.)

poř.

Index

USD (v tis.)

2013

151 905

57.

94,9

1 112 721

25.

95,4

1 264 626

28.

95,4

-960 816

2014

181 163

53.

119,3

1 073 759

24.

96,5

1 254 922

31.

99,2

-892 596

2015

207 032

51.

114,3

913 235

25.

85,1

1 120 267

32.

89,3

-706 203

2016

193 960

49.

93,7

954 113

24.

104,5

1 148 073

33.

102,5

-760 153

2017

235 779

48.

121,5

1 031 146

24.

108,0

1 266 925

32.

110,3

1 266 925

Co se týče investiční spolupráce mezi Českou republikou a Tchaj-wanem, 2006 byl nejvýznamnějším rokem pro ČR, kam směřoval vůbec nejvyšší počet tchajwanských přímých investic v hodnotě 99,28 mil. EUR. Zároveň tyto projekty vytvořily celkem 1 258 pracovních míst. Elektronické komponenty obecně představují oblast, kam nejvíce směřují tchajwanské investice, tvořící téměř 2/5 všech projektů. Celkový počet pracovních míst a kapitálové investice v tomto sektoru činí 9 727 pracovních míst a 437,35 mil. EUR. Největším zdrojem tchajwanských investic pochází z Tchaj-peje s celkem 22 projekty, 13 692 vytvořených míst a ve výši 786,37 mil. EUR.

Celkový počet projektů tchajwanských investorů byl 33 v roce 2017. Tyto projekty reprezentují až 1,02 mld. EUR a 16 649 nově vytvořených pracovních míst. V loňském roce proběhla jedna investice v celkové výši 2,54 mil. EUR. Do ČR doposud investovalo 17 tchajwanských firem s tím, že Foxconn zůstává největším investorem s celkovým počtem 11 projektů v hodnotě 616,37 mil. EUR a téměř 11 000 nově vytvořenými pracovními místy.

Název firmy  počet vytvořených pracovních míst hodnota investice
 celkem  celkem (mil. EUR)
Foxconn  10 786  616,37
BenQ  1 446  127,67
High Tech Computer (HTC)  184  18,58
Inventec  602  46,36
Wistron NeWeb Corporation  733  47,41
Acer  60  6,48
ASUStek  1000  21,03
Comtrend  44  4,56
First International Computer (FIC) 58 9,20
Foxconn CZ 9 2,54

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura českého vývozu / dovozu

SITC klasifikace

Nejvýznamnější položkou českého vývozu na Tchaj-wan jsou stroje a dopravní prostředky v hodnotě 161 891 tis. USD (dle SITC klasifikace). Tato položka meziročně vzrostla o téměř 40 %, avšak nejrychleji rostoucí položkou byla minerální paliva, maziva a příbuzné materiály. Největší propad byl zaznamenán u nápojů a tabáku, jež oproti loňskému roku vykazovalo téměř 50 % snížení. Co se týče tchajwanského dovozu do ČR, největší položku tvořily rovněž stroje a dopravní prostředky v celkové hodnotě 717 689 tis. USD (dle SITC klasifikace). Na druhém a třetím místě se umístily tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu a průmyslové spotřební zboží.

Vývoz ČR na Tchaj-wan podle klasifikace SITC (1) v letech 2013 – 2017 (v tis. USD)

Zboží

2013

2014

2015

2016

2017

meziroční růst (%)

Stroje a dopravní prostředky

79 940

99 249

102 268

115 652

161 891

39,98

Průmyslové spotřební zboží

42 749

44 117

67 010

45 532

30 971

-31,97

Tržní výrobky tříděné podle materiálu

13 972

19 590

18 942

19 862

24 695

24,33

Chemikálie a příbuzné výrobky

8 018

11 323

10 207

8 408

9 266

10,20

Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv

4 940

2 924

7 814

3 470

7 307

12,93

Potraviny a živá zvířata

1 164

1 464

738

845

919

8,75

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály  

959

431

356

29

551

1800

Nápoje a tabák

228

93

162

326

171

-46,49

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky             

11

9

17

9

8

-11,11

 

Dovoz z Tchaj-wanu do ČR podle klasifikace SITC (1) v letech 2012 – 2016 (v tis. USD)

Zboží

2013

2014

2015

2016

2017

meziroční růst (%)

Stroje a dopravní prostředky

851 889

771 793

643 834

657 911

717 689

9,08

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

118 889

150 987

129 818

151 188

160 722

6,33

Průmyslové spotřební zboží

107 895

115 720

112 610

105 577

112 296

6,36

Chemikálie a příbuzné výrobky

22 204

25 127

24 594

30 043

31 042

3,32

Suroviny, nepoživatelné, s výjimkou paliv

8 857

8 888

6 439

5 244

3 650

-30,39

Nápoje a tabák

1 220

1 141

1 299

2 775

3 270

17,83

Potraviny a živá zvířata

1 671

2 282

2 390

2 160

1 905

-11,80

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky               

12

0

15

3

527

17466

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály           

27

39

39

32

44

37,50

Komodity a předměty obchodu, j.n.     

0

1

-

-

-

-

HS klasifikace

Nejvýznamnější položkou českého vývozu na Tchaj-wan jsou motorová vozidla, traktory, kola aj. vozidla v hodnotě 124 472 tis. USD (dle HS klasifikace). Tato položka meziročně vzrostla o 93,83 %. Nicméně nejrychleji rostoucí položkou byly výrobky živočišného původu s růstem o 94 %. Největší propad byl zaznamenán u přístrojů el. záznamu reprodukce zvuku a TV obrazu dosahující 42 %. Co se týče tchajwanského dovozu do ČR, největší položku tvořily přístroje el. záznamu reprodukce zvuku a TV obrazu v celkové hodnotě 433 248 tis. USD (dle HS klasifikace). Na druhém a třetím místě se umístily reaktory, kotle, přístroje a nástroje mechanické a vozidla motorová traktory kola atd.

Vývoz ČR na Tchaj-wan podle Harmonizovaného systému (2) v letech 2012 – 2016 (v tis. USD)

Kód zboží

Název zboží

2013

2014

2015

2016

2017

meziroční růst (%)

87

Vozidla motorová, traktory, kola aj. vozidla

19 601

33 388

45 118

64 214

124 472

93,83

84

Reaktory, kotle, přístroje a nástroje mechanické

28 787

35 165

28 569

28 537

24 562

-13,92

90

Přístroje optické, foto, kinem., lékařské, chirurgické apod.

24 261

18 439

38 136

30 649

19 943

-34,93

85

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku a TV obrazu

31 666

30 670

28 797

23 184

13 293

-42,66

40

Kaučuk a výrobky z něj

5 134

7 704

9 437

9 529

10 584

11,07

72

Železo a ocel

2 022

515

2 005

907

5 676

525

39

Plasty a výrobky z nich

5 134

3 657

3 571

3 488

4 624

32,56

05

Výrobky živočišného původu jinde neuvedené       

432

552

4 163

2 396

4 558

94,03

42

Výrobky kožené sedlářské řemenářské apod.         

3 124

5 791

3 899

2 762

3 728

37,67

95

Hračky hry potřeby sportovní

9 026

13 978

18 983

4 545

2 665

-41,36

 

Dovoz z Tchaj-wanu do ČR podle Harmonizovaného systému (2) v letech 2012 – 2016 (v tis. USD)

Kód zboží

Název zboží

2013

2014

2015

2016

2017

meziroční růst (%)

85

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku a TV obrazu

594 730

530 203

415 544

427 855

433 248

1,26

84

Reaktory, kotle, přístroje a nástroje mechanické

230 441

218 970

212 487

195 886

249 613

27,42

87

Vozidla motorová traktory kola a j. vozidla

74 667

73 417

64 446

67 336

73 856

9,68

73

Výrobky ze železa nebo oceli

50 260

65 055

53 652

52 139

56 535

8,43

39

Plasty a výrobky z nich

24 048

26 576

25 589

29 897

30 645

2,50

72

Železo a ocel

9 143

18 746

11 755

22 150

24 354

9,95

82

Nástroje náčiní výrobky nožířské

18 314

22 139

21 441

21 484

23 863

11,07

90

Přístroje optické, foto, kinem., lékařské, chirurgické apod.

11 361

12 667

13 497

15 827

19 469

23,01

95

Hračky hry potřeby sportovní

14 070

15 036

13 133

18 523

15 712

-15,17

83

Výrobky různé z kovu obecných               

7 564

9 251

10 463

13 143

13 059

-0,63

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Kromě turistiky nelze hovořit o významnější vzájemné výměně v oblasti služeb mezi ČR a Tchaj-wanem. Tchajwanci velmi rádi cestují, v minulém roce (2017) vycestovalo do zahraničí dle údajů Tchajwanské turistické centrály více než 15,6 mil. turistů, což je nárůst o 7,3 % oproti roku 2016. Nejvíce turistů jezdí do Japonska (4,6 mil.), ČLR (3,9 mil.) a Hongkongu (1,7 mil.). Do Asie vycestovalo celkem 14,2 mil. Tchajwanců. Co se týče Evropy, celkový počet návštěvníků z Tchaj-wanu byl okolo 496 000, což je 92% nárůst oproti minulému roku. Nejvíce navštěvovanou zemí EU bylo Německo, následované Francií a Nizozemskem. ČR navštívilo v roce 2017 přes 20 mil. turistů, z toho 165 671 jich bylo z Tchaj-wanu (+16 % ve srovnání s rokem 2016). Počet tchajwanských turistů převyšuje turisty například z Japonska o 44 % či Indie o 93 %.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-pej (ČEKK) do současné doby eviduje následující formy spolupráce českých (případně česko-tchajwanských) firem na Tchaj-wanu:

V současnosti působí v Tchaj-pej přímé zastoupení firmy Škoda. Postupně jsou uváděny na trh vyráběné modely a jsou pořádány propagační kampaně též ve spolupráci s ČEKK. V prodeji jsou typy Octavia, Superb a Yeti, který je nejúspěšnějším místním modelem s dlouhou čekací dobou dodání. Na místním náročném automobilovém trhu (ovládaném především místně vyráběnými modely japonských automobilek) se jedná o velmi dynamický nárůst prodeje. Image značky, spojené s tradičně uznávanou německou kvalitou mateřského koncernu Volkswagen, se postupně prosazuje do povědomí místního řadového zákazníka jako synonymum nejúspěšnějšího českého výrobku na současném tchajwanském trhu. V roce 2017 se prodalo celkem 5117 vozů, což je 13,7% nárůst oproti roku 2016.

Od 1.1.2017 se přední světový výrobce obráběcích strojů firma TOS Varnsdorf a.s. spojila s tchajwanskou firmou Litz Hightech Corp. a založila společný podnik s názvem TOS LITZ Machinery Corporation se základním kapitálem 5 mil. EUR. Prvním cílem spolupráce je vybudování tří nových typů horizontálních frézovacích strojů na TW. Česká strana nabídne know-how k nejvyspělejším multifunkčním obráběcím strojům zatímco umístění produkce umožní českému výrobci přístup na asijský trh. Cílem firmy je vyrobit 120 strojů ročně.

Na Tchaj-wanu sídlí česká firma Jablotron, která má sídlo v Tchaj-pej a na tchajwanském trhu prodává české výrobky zabezpečovací techniky.

Vlastní zastoupení mají v Tchaj-pej Veletrhy Brno a.s., a to prostřednictvím firmy Kaigo (zastupující Messe Dusseldorf), se kterou se podílejí na rozvoji vzájemných obchodních styků. Vystavovatelům z Tchajwanu, kteří přijíždějí do ČR ze všech našich veletržních akcí v nejvyšších počtech právě na podzimní strojírenský veletrh do Brna, umožňuje Kaigo seznámení s trhem v ČR a jeho možnostmi. Veletrhy Brno a.s. rovněž uzavřely Memorandum o spolupráci s tchajwanskou organizací na podporu zahraničního obchodu TAITRA.

Významné je zastoupení karlovarského výrobce luxusního skla Moser. Jeho reprezentantem je Opulent State Life Corporation – firma prodávající i produkci německé firmy Meissner Porzellan a jiné luxusní výrobky. Má síť cca 18 obchodů po celém Tchaj-wanu a úspěšně prodává zejména produkty dražší kategorie, jako jsou rytiny. Opulent State Life Corporation je současně i místním zástupcem českého výrobce skla a sklářských výrobků Preciosa.

Výrobce designového osvětlení fa Lasvit úspěšně proniká na tchajwanský trh s luxusním zbožím.

Na Tchaj-wanu úspěšně rozšiřuje svoje působení (od r. 2010) místní pobočka české firmy Koukaam, která vyvíjí, vyrábí a prodává elektrotechnická zabezpečovací zařízení s vlastními inovativními a komplexními řešeními. Připravuje svoji další expanzi do regionu, přičemž s Tchaj-wanem počítá jako se svojí regionální základnou, v níž realizuje vzhledem k nižším nákladům i část svých výrob.

Síť prodejen buduje na Tchaj-wanu též firma Botanicus, jejíž kosmetické výrobky jsou žádaným artiklem i při cestách tchajwanských návštěvníků přijíždějících do ČR.

V roce 2015 došlo k vytvoření joint venture české firmy RayService a tchajwanské Sinbon Electronic. Podobná aktivita je očekávaná i u české firmy TGS nástroje.

Pivo Plzeňský Prazdroj dováží fa. Millenium a dodává jej do některých prodejních řetězců. Stejně tak se na trhu snaží prorazit i českobudějovický Budvar či STOCK International.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Od roku 2015 se podepsalo například memorandum o pracovní dovolené pro mládež (2015), deklarace o vzdělávání (2016) či se dokončilo dlouholeté vyjednávání o zamezení dvojího zdanění a předcházení daňovým únikům s ohledem na daně z příjmu (2017). Mezi vysokými školami v ČR a na Tchaj-wanu existuje okolo 60 bilaterálních memorand o porozumění, na základě kterých dochází k vzájemné výměně studentů a vyučujících.

Česká republika – Tchaj-wan: smluvní dokumenty o spolupráci v letech 1990 - 2017

 1. Dohoda o spolupráci a výměně obchodních informací mezi ČSOPK/Československou obchodní a průmyslovou komorou a CETRA/China External Trade Development Council (1990)
 2. Dohoda mezi ČSAV a tchajwanskou Národní radou věd o vědecké spolupráci, (10.5.1991)
 3. Ujednání o mezinárodní expresní poště mezi Úřadem pošt Tchaj-wanu a Úřadem pošt České a Slovenské federativní republiky, (28.6.1991)
 4. Dohoda mezi Akademií věd ČR a NSC (National Science Council), (24.9.1993)
 5. Smlouva o spolupráci mezi Svazem průmyslu a Federací čínských společností a s CETROU (Tchaj-pej, duben 1994)
 6. Memorandum o ukončení jednání v rámci přistoupení samostatného celního teritoria Tchaj-wanu ke GATT, (Praha, 23.5.1995)
 7. Dohoda o spolupráci a výměně zkušeností mezi UK Praha a National Taiwan University (Tchaj-pej, květen 1995)
 8. Memorandum o porozumění mezi tchajwanským Úřadem inspekce zboží a karantény a Českým úřadem pro standardy, metrologii a měření, (5.10.1995)
 9. Předběžné memorandum o vytvoření tchajwanského průmyslového parku v lokalitě Borská pole, Rámcové ujednání o spolupráci mezi CzechInvestem a Tchajpejským ústředím průmyslového a investičního rozvoje, Dohoda o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho tchajwanským protějškem, (Plzeň, říjen 1995)
 10. Dohoda o podpoře investic uzavřená mezi CzechInvestem a Tchajwanským centrem pro průmyslový rozvoj a investice, (4.10.1995)
 11. Memorandum o porozumění ve spolupráci mezi ČR a Institutem pro výzkum jaderné energie při Výboru pro atomovou energii Tchaj-wanu a Ústavem jaderného výzkumu v Řeži, ČR, (1.9.1996)
 12. Memorandum o porozumění v oblasti celní spolupráce mezi Generálním ředitelstvím cel Tchaj-wanu a Generálním ředitelstvím cel ČR, (2.3.1998)
 13. Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářských záležitostí Tchaj-wanu o rozvoji železničních systémů, (Praha, prosinec 1998)
 14. Memorandum o porozumění mezi Úřadem pro standarty, metrologii a kontrolu v Tchaj-pej a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČR, (31.1.2001)
 15. Ujednání mezi Úřadem civilního letectví Tchaj-wanu českým úřadem pro civilní letectví ČR (18.9.2002)
 16. Memorandum o porozumění týkající se výměny informací v oblasti výskytu ptačí chřipky podepsané mezi Centrem pro kontrolu nemocí Tchaj-wanu a českým Národním institutem veřejného zdraví. (27.04.2006)
 17. Opatření k výměně Air Traffic Rights mezi Úřady civilního letectví ČR a Tchaj-wanu. (11.10.2007)
 18. Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Grantovou agenturou České republiky a Ministerstvem pro vědu a technologie Tchaj-wanu, (3.11.2008)
 19. Memorandum o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a Academia Sinica, (červen 2009)
 20. Memorandum o porozumění, týkající se spolupráce mezi českým a tchajwanským úřadem pro duševní vlastnictví , (13.9.2010)
 21. Memorandum o porozumění mezi Institutem pro zahraniční službu Ministerstva zahraničních věcí Tchaj-wanu a Diplomatickou akademií MZV ČR, (26.1.2011)
 22. Memorandum o porozumění mezi Národní komisí pro komunikace Tchaj-wanu a Českým telekomunikačním úřadem, o spolupráci v oblasti telekomunikací, (6.9.2011)
 23. Memorandum o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje mezi MŠMT ČR a National Science Council Taiwan, (25.1.2012)
 24. Memorandum o porozumění o jaderné spolupráci mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost ČR a Radou pro atomovou energii Tchaj-wanu, (18.1. 2013)
 25. Memorandum o výzkumu a vývoji inovačních technologií mezi Sekcí Evropských fondů MPO ČR a Sekcí průmyslové technologie Ministerstva hospodářství Tchaj-wanu, (Praha, 24.6.2013)
 26. Memorandum o spolupráci mezi Asociací textilního-oděvního-kožědělného průmyslu (ATOK) a Taiwan Textile Federation (TTF), (květen, 2015)
 27. Memorandum mezi Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji a Tchaj-pejskou ekonomickou a kulturní kanceláří v Praze o pracovních prázdninách, (Praha, 28.12.2015)
 28. Deklarace mezi Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji a Tchaj-pejskou ekonomickou a kulturní kanceláří v Praze o spolupráci ve vzdělávání, (Tchaj-pej, 3.5.2016)
 29. Dohoda o vědecké spolupráci mezi Ministerstvem vědy a technologií Taiwanu a AV ČR , (Praha, 29.6.2016)
 30. Memorandum o porozumění mezi Ústavem termomechaniky Akademie věd ČR, Tatung Co. a Taiwan Institute of Economic Research, (Tchaj-pej, únor 2017)
 31. Memorandum o porozumění mezi Masarykovou univerzitou a National Cheng-Kung University, (Tchaj-nan, květen 2017)
 32. Memorandum o porozumění mezi Akademií věd ČR a tchajwanským Výzkumným ústavem průmyslových technologií (ITRI), (Praha, říjen 2017)
 33. Dodatek Memoranda o spolupráci mezi Asociací textilního-oděvního-kožědělného průmyslu (ATOK) a Taiwan Textile Federation (TTF), (Tchaj-pej, říjen 2017)
 34. Dohoda mezi Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji a Tchaj-pejskou ekonomickou a kulturní kanceláří v Praze o zamezení dvojího zdanění a předcházení daňovým únikům s ohledem na daně z příjmu, (Praha, 12.12.2017)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Spolupráce Česká republika – Tchaj-wan

Česká republika Tchaj-wanu neposkytuje rozvojovou pomoc a ani ji od Tchaj-wanu nepřijímá. Nicméně, v roce 2002 poskytl Tchaj-wan humanitární pomoc ČR po závažných záplavách. V neposlední řadě, v letech 2011 - 2013 se v Burkina Faso uskutečnil společný rozvojový projekt České republiky a Tchaj-wanu na výstavbě ICT centra napájeného solární energií.

Tchaj-wan je zemí, ze které se stal díky domácímu ekonomickému úspěchu z čistého příjemce čistý poskytovatel zahraniční rozvojové pomoci. V roce 1996 byl založen Tchajwanský fond pro spolupráci a rozvojovou pomoc – Taiwan ICDF, který koordinuje poskytování této pomoci z různých vládních zdrojů. Vychází přitom ze zkušeností, které v minulosti získalo Ministerstvo zahraničních věcí (MOFA) a další resorty - Ministerstvo pro ekonomické záležitosti, zemědělství a zdravotnictví. V posledních letech je stále více do rozvojové pomoci zapojován i soukromý sektor a v zájmu účinnějšího prosazování národních zájmů Tchaj-wanu jsou zdroje jednotlivých vládních organizací lépe integrovány.

Taiwan ICDF je rovněž pověřen MOFA, aby organizoval zahraniční mise a řídil tzv. Youth Overseas Service program. Fond rovněž používá svůj vlastní kapitál pro implementaci projektů technické pomoci v oblastech jako je průmysl, budování institucí a specializovaný výzkum. Kromě toho též spravuje program působení dobrovolníků v zahraničí – tzv. Overseas Volunteers Program a Program mobilních zdravotnických misí (Mobile Medical Missions – MMMs). Nicméně ve světle své specifické diplomatické situace musí Tchaj-wan čelit těžkostem při zapojování se do bilaterálních i multilaterálních programů na úrovni oficiální rozvojové pomoci (ODA). Tato situace vymezuje formální kanály, kterými Tchaj-wan může poskytovat rozvojovou pomoc ostatním zemím.

Taiwan ICDF si stanovil 4 strategie k dosahování svých středně a dlouhodobých cílů, a to jmenovitě:

 1. Spolupracovat s mezinárodními institucemi a nevládními organizacemi za účelem vytváření partnerských vztahů;
 2. Využívat silných stránek Tchaj-wanu při pomoci partnerským zemím v ekonomickém a sociálním rozvoji;
 3. Integrovat zdroje veřejného i soukromého sektoru jak na Tchaj-wanu, tak v partnerských zemích;
 4. Posilovat soukromé vlastnictví v partnerských zemích a podporovat mnohostrannou harmonizaci.Tchajwanský model rozvojové spolupráce má nepochybnou referenční hodnotu, ale pochopitelně nemůže být aplikován všude stejně. Je nutné respektovat specifické podmínky jednotlivých partnerských zemí a volit odpovídající metody tak, aby byly zdroje věnované na rozvojovou pomoc co nejefektivněji využity. Příkladem takovéhoto přístupu Taiwan ICDF je již zmíněný program mobilních zdravotnických misí (MMMs), který je pokládán za jeden z jeho největších úspěchů.Z prostředků, poskytnutých převážně ministerstvem zahraničí je financováno vysílání MMMs do spřátelených zemí v regionech Asie a Pacifiku, Latinské Ameriky a Karibiku a v Africe. Na misích se podílejí i soukromé tchajwanské nemocnice a lékařské ošetření v cílových zemích se dostalo více než 30 tis. lidí. Na základě těchto zkušeností lze konstatovat, že tchajwanské MMMs pomáhají zvyšovat standardy zdravotní péče v partnerských rozvojových zemích.

Celková hodnota finančních prostředků k 31.12.2015 činila 15,78 mld. NTD, rozpočet pro mezinárodní spolupráci a rozvoj byl okolo 8,9 mld. NTD.

Mnohé rozvojové země trpí nedostatečně rozvinutým systémem zdravotnictví, což zejména u obyvatel v odlehlých oblastech vede k nedosažitelnosti základní lékařské péče. Tyto země samotné též zpravidla ani nemají dostatečné zdroje, aby vyškolily dostatek vlastního zdravotnického personálu. V zájmu pomoci těmto partnerským zemím využívá Taiwan ICDF platformu tzv. International Healthcare Cooperation Strategic Alliance (IHCSA), která byla vytvořena v roce 2006 s cílem sdružit významný počet tchajwanských zdravotníků. Tito dobrovolníci vytvářejí malé mobilní týmy (MMMs), které cestují do odlehlých oblastí rozvojových zemí a poskytují lékařskou pomoc těm, kteří ji potřebují. Kromě toho jim poskytují též základní poradenství v otázkách hygieny a zdraví. Tchajwanské nemocnice, které se účastní na těchto misích, rovněž uzavírají dohody s nemocnicemi a klinikami v partnerských zemích o výcviku lékařského personálu.

Taiwan ICDF aktualizoval strategické cíle v kontextu trvale udržitelného rozvoje. Od podpory potravinového zabezpečení míří k podpoře udržitelnosti životního prostředí, od pomoci zemím postiženým finanční krizí k podpoře vyhledávání nových příležitostí, od pomoci rozvojovým zemím ke spolupráci s “emerging economies” a od posilování bilaterálních partnerství ke konsolidaci multilaterálních vztahů.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: