Turecko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Ankaře (Turecko)

Souhrnná teritoriální informace

 

 

 

 

Turecká republika

 

k 31. 5. 2018

 

 

 

 

Zpracovali:

 1. Siegl (kapitoly 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 3.3., 4.1. – 4.5., 5.1., 5.2., 6.1. – 6.8., 6.10., 7)
 2. Kučerová, D. Dražilová (kapitoly 1.1., 4.6.)
 3. Ondřejka (kapitoly 1.3., 2, 3.1., 3.2., 5.2.)
 4. Opělová (kapitola 1.2., 5.9., 5.11.)

 

Schválil: Pavel Kafka, velvyslanec

 

 

 

 

 

 

 1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
  • Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: 

Turecká republika (Türkiye Cumhuriyeti, Republic of Turkey)

            Složení 65. vlády a rozdělení portfolií:

 

Po volbách 1. 11. 2015, kdy AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi - Strana spravedlnosti a rozvoje) obsadila v Parlamentu 317 křesel. Nová jednobarevná vláda premiéra Binali Yildirima byla zformována 24.5. 2016.

 

 

Binali Yildirim - předseda vlády (Başbakan)

Bekir Bozdağ– vicepremiér (Başbakan Yardımcısı)

Fikri Işık - vicepremiér (Başbakan Yardımcısı)

Recep Akdağ - vicepremiér (Başbakan Yardımcısı)

Hakan Çavuşoğlu– vicepremiér (Başbakan Yardımcısı)

Mehmet Şimşek - vicepremiér (Başbakan Yardımcısı)

Bülent Tüfenkci – ministr vnitra

Abdülhamit Gül - ministr spravedlnosti

Fatma Betül Sayan – ministryně pro rodinu a sociální politiku

Ömer Çelik - ministr pro EU

Nurettin Canikli – ministr obrany

Jülide Sarıeroğlu – ministr práce a sociální jistoty

Mehmet Özhaseki – ministr životního prostředí a urbanismu

Mevlüt Çavuşoğlu – ministr zahraničí

Nihat Zeybekçi– ministr hospodářství

Berat Albayrak – ministr energetiky a přírodních zdrojů

Osman Aşkın Bak – ministr mládeže a sportu

Ahmet Eşref Fakıbaba – ministr potravin, zemědělství a živočišné výroby

Bülent Tüfenkçi – ministr obchodu a cel

Lütfi Elvan – ministr rozvoje

Numan Kurtulmuş – ministr kultury a turismu

Naci Ağbal – ministr financí

İsmet Yılmaz – ministr školství

Veysel Eroğlu – ministr lesů a vodního hospodářství

Ahmet Demircan – ministr zdravotnictví

Ahmet Arslan – ministr dopravy, námořnictví a komunikací

Faruk Özlü – ministr průmyslu a vědy

 

 • Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Rozloha:  783 562 km2, z toho 769 632 km2 pevnina a 13 930 km2 vodních ploch.

Délka hranice: 2.648 km (Arménie 268 km, Ázerbájdžán 9 km, Bulharsko 240 km, Gruzie 252 km, Řecko 206 km, Írán 499 km, Irák 352 km, Sýrie 822 km, pobřeží: 7 200 km).

Počet obyvatel: 81 867 223 (průměrná hustota obyvatelstva: 102/km2). V roce 2017 vzrostl počet obyvatelstva o 1 milion 341 tisíc 839 oproti roku 2016.

Gramotnost: 94,9% celkové populace (muži 98,3%, ženy 91,6%), podíl mužů na celkové populaci 50,2% (39 511 191), podíl žen na celkové populaci 49,8% (39 229 862).

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 12,4‰. 

Demografické složení: (věk) 0-14: 23,6% (18 886 220), 15-64: 67,9%,), +65: 8,3%, průměrné stáří populace činí 30,5 let.

Porodnost: 16,4 narození/1000, porodnost: 2,10 dětí/na 1 ženu. V roce 2016 se narodilo 1 309 771 dětí, 51% chlapců a 49% děvčat.

Úmrtnost: 5.3/1000, dětská úmrtnost 10/1000.  Počet úmrtí vzrostl o 4,2%.

Průměrný věk obyvatelstva: 30,5 (průměrný věk mužů: 30,4, průměrný věk žen: 31,6).

Národnostní složení: oficiální statistiky neuvádějí, odhad: Turci 70-75%, Kurdové 18%, zbývající 7-12% (Arméni, Arabové, Řekové, Albánci, Gruzíni, Lazové, Čerkesové, Židé a další).  

Náboženské složení:  99,8% obyvatelstva jsou muslimové (většina sunnité, menšina alevité), 0,2% ostatní (ortodoxního, gregoriánského, židovského, katolického a protestantského vyznání). Řecký ortodoxní i arménský patriarchát sídlí v Istanbulu. 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji užívané jazyky: turečtina                                                                

Kurdština se používá v běžném neoficiálním styku zejm. na jihovýchodě Turecka. Znalost ostatních světových jazyků, především němčiny a angličtiny, je mezi obyvatelstvem nízká, znalost angličtiny, příp. francouzštiny je omezena na vzdělanější vrstvy a významná turistická střediska, němčiny na bývalé “gastarbeitery”. 

Administrativně správní členění, hlavní a další velká města / počet obyvatel: Turecko je rozděleno na 81 provincií (il), členěných dále na okresy (ilçe).    

Ankara                5 445 026  

Istanbul                15 029 231

Izmir                     4 279 677

Bursa                    2 936 803

Antalya                 2 364 396 

 

Nejméně obydlenou provincií je Bayburt s 80 471 obyvateli.

 

Peněžní jednotka: turecká lira – mezinárodní kód TRY, vnitrostátní TL                   

Kurz k 17. 5. 2015           2,61 TRY/USD                      2, 83 TRY/EUR

Kurz k 17. 5. 2016           2,96  TRY/USD                     3,35  TRY/EUR

Kurz k 8. 3. 2017             3,67  TRY/USD                     3,88  TRY/EUR

Kurz k 8. 5. 2018             4,28  TRY/USD                     5,09  TRY/EUR     

 

Jak je patrné z výše uvedených čísel, kurz TL podléhá značné fluktuaci s celkovým trendem směrem dolů v posledních dvou letech.

 

Cizí měny jsou volně směnitelné, v zahraničním obchodě se využívají USD i EUR. Používání cizích měn ve vnitřním platebním styku není zakázáno, některé obchody ceny uvádějí v místní i volně směnitelné měně (zejména v turistických destinacích).

 

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru

Turecko je na základě ekonomických výsledků z posledních let považováno za zemi s nově industrializovanou, rozvíjející se ekonomikou. Turecké hospodářství patří přes ekonomické zpomalení v roce 2016 a ekonomické potíže v roce 2017 mezi zajímavější ve skupině rozvíjejících se trhů. Domácí turecká ekonomika přes množství vnitřních i mezinárodních výzev  - terorismus, ukončení mírového dialogu s tureckou kurdskou menšinou, růst regionální nestability uvnitř země, vnitropolitická nejistota, uprchlíci, vojenské operace v Sýrii a Iráku, neshody s EU a USA – vykazuje prorůstový výkon, který je uměle stimulován tureckou vládou. Turecko se stále složitěji vyrovnává s globálním poklesem přílivu kapitálu do rozvíjejících se trhů.

 

Turecká ekonomika  v roce 2017 nadále prohlubovala rizikové faktory jako vysoké zadlužení privátního sektoru (229 mld. USD), vysoký obchodní deficit, rostoucí rozpočtový deficit a klesající hodnota liry (TL), které byly cenou za výrazný růst HDP 7,4%, jež je označován MMF za přehřátý. Vysoký růst HDP v 3. čtvrtletí 2017 o 11,2% lze vysvětlit zejména nižší meziroční bází pro měření (ve 3. čtvrtletí 2016 HDP kleslo po pokusu o puč o 0,8%). Dle nezávislých ekonomů je toto tempo v letošním roce stěží neudržitelné, a to i dle nové, upravené metodiky TÜRKSTATu. Vysoký růst HDP byl v loňském roce podporován přílivem krátkodobého spekulativního kapitálu a zejména fiskálně na úkor rozpočtového deficitu. Likvidita firem byla posílena prostřednictvím záruk Kreditního garančního fondu (KGF), který podporuje půjčkami privátní sektor s jeho jinak vysokým zadlužením přes 212 mld. USD. 

 

 

Tabulka: HDP Turecka

V nesouladu s vysokým nominálním růstem HDP jsou údaje o neklesající nezaměstnanosti (10,9% celkem a 20,2% v produktivně nejmladší věkové kategorii) a stagnujících investicích do výroby. Deficit obchodní bilance (CAD) dosáhl 40 mld. USD, asi 8% HDP, což prohlubuje dlouholetý problém Turecka  - závislost na externím financování resp. malou úroveň domácích úspor.

Meziroční pokles FDI v roce 2017 v sektorech mimo nemovitosti (reality) je asi 40% a v absolutních číslech je příliv FDI nejnižší za posledních 6 let.  FDI přitom klesají už od roku 2015, kdy dosáhly 17, 5 mld. USD. V roce 2016 to bylo jen 12,9 mld. USD a v období 1-9/2017 7,3  mld. USD. Z toho 50,2% zahraničních investic v tomto období směřovalo do nákupu nemovitostí (za 1 mil. USD nemovitost je usnadněno získání občanství, což oceňují např. občané Iráku, Sýrie). Za nárůstem prodeje nemovitostí je jednak pokles hodnoty TL a jednak nestabilita v sousedních zemích a v některých zemích Zálivu (SAK).

Důvěru investorů nadále výrazně oslabuje dění v Turecku, především stále trvající výjimečný stav v zemi, zasahování do nezávislosti centrální banky, politizace justice, a verbální útoky proti USA a EU, jejichž míra se během roku snižovala.

Inflace je na vzestupu (CPI meziročně 13%) a dosáhla nejvyšší úrovně za posledních 14 let. Vysoká inflace, známá z Turecka 90. let, se stává se silným politickým tématem.  Nominální růst mezd ji zdaleka nedostačuje a Turecko čekají již letos důležité volby.

S rostoucí inflací přímo souvisí oslabování TL vůči USD a Euru, které odráží výše zmíněný trojitý deficit Turecka (obchodní, rozpočtový a finanční deficit privátního sektoru). TL oslabila vůči USD během roku 2017 o 21%, což představuje velkou zátěž pro zadlužený privátní sektor. Dalším faktorem oslabování TL je nedůvěra obyvatelstva, které ukládá velkou část úspor v zahraniční měně, a to i navzdory vysokým oficiálním údajům o růstu HDP. Slabá TL přitom neznamená automaticky výhodu pro všechny exportéry, protože průmyslová výroba je z vysoké míry závislá na dovozu zahraničních subkomponentů (např. elektrotechnický průmysl z 83%, automobilový z 60%). Také vysoká importní závislost na plynu a ropě a její rostoucí ceny zvyšují výrobní náklady a inflaci. S dalším oslabováním TL a také se zhoršováním politického prostředí a vztahů USA/EU-Turecko souvisí i odliv krátkodobých portfoliových investic, které v průběhu roku rostly a dorovnávaly negativní obchodní bilanci Turecka.

 

Turecku náleží 17. místo mezi nejsilnějšími světovými ekonomikami. Z  regionálního a globálního pohledu představuje Turecko v současnosti největší ekonomiku na Blízkém východě, následuje Írán a Saúdská Arábie. Turecké hospodářství je 7. největší ekonomikou v Evropě.

Turecké HDP dosáhlo na konci roku 2017 hodnoty 851 mld. USD v běžných cenách, což činí 3 105 mld. v TL. Na obyvatele v běžných cenách klesl HDP z  10 743 USD v 2016 na 10 597 USD v roce 2017.

Vzhledem k celkovému zhoršování se stavu turecké ekonomiky došlo po stabilizaci mezinárodního ratingu v roce 2016 v průběhu roku 2017 k opětovnému snížení hodnocení.  

Agentura Moody’s snížila rating tureckých bank z Ba1 na Ba2, což povede k dalšímu zdražení úvěrů ze zahraničí, na nichž jsou ekonomika a její růst závislé. Moody’s kromě uvedených makroekonomických faktorů a dluhové zátěže firem v USD uvedl i chybějící transparentnost při řízení státních firem a mnohamiliardové mimorozpočtové závazky státu v rámci infrastrukturních PPP projektů - projekty nemocnic, mostů či obřího nového letiště v Istanbulu. Ze stejných důvodů snížila rating Turecka i agentura Standard and Poor’s na BB-.

Vývoj makroekonomických ukazatelů v letech 2013 – 2017:

 

2013

2014

2015

2016

2017

HDP

 

 

 

 

 

    HDP v běžných cenách - v mld. TL

1565,1

1749,8

1953,6

1971,1

3105

    HDP v běžných cenách - v mld. USD

950,3

934,1

859,0

857,4          

851

    HDP ve stálých cenách - v mld. TL

122,5

126,1

131,3

134,8

169,5

    Reálný růst HDP (stálé ceny)  (%)

4,2

2,9

4,0

2,7

7,4

    HDP/obyvatele - v TL (běžné ceny)

20 607

22 753

25 130

24 745

38660

    HDP/obyvatele - v USD (běžné ceny)

 12 395             

12 022

10 910

10 743

10597

Inflace  (%)  CPI (konec období)

7,4

8,1

8,8

8,5

11,4

Nezaměstnanost   (%)

10,0

9,9

11,2

11,8

10,9

    

     Zdroj: Turecký statistický úřad Turkstat, vzhledem ke změnám metodiky Turkstat, není možné sledovat dlouhodobě jednotlivé ukazatele

Míra nezaměstnanosti v Turecku v roce 2017 představovala 10,9%. Počet nezaměstnaných se zvýšil oproti roku 2016 o 124 000 osob na 3,45 milionu. Nezaměstnanost mezi muži se meziročně snížila o 0,2%, mezi ženami se naopak zvýšila o 0,4%.  Pokračuje trend vysoké nezaměstnanosti mezi mladými mezi 15-24 lety, která v roce 2017 činila 20,8% a oproti roku 2016 se zvýšila o 1,2% a patří mezi dlouhodobé problémy Turecka.

19,4% zaměstnaných obyvatel pracuje v zemědělství, 19,1% v průmyslu, 7,4 % ve stavebnictví a 54,1% ve službách. Celková zaměstnanost v populaci je 52,8%, což znamená 0,8% nárůst a 31,6 milionu pracujících osob.

 

 

 

 

 

 

 

Trh práce a nezaměstnanost – srovnání údajů v únoru 2015 a 2016
Zdroj: Turkstat

 • Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo

V roce 2017 výdaje státního rozpočtu dosáhly 667,7 mld. TL a vláda hospodařila s deficitem ve výši 47,4 mld. TL, což představuje přibližně 10 mld. USD resp. 1,5% HDP. V meziročním srovnání jde o podstatně zhoršený deficit fiskální politiky státu jako v předchozím roce (1,3% HDP).

V roce 2016 výdaje státního rozpočtu dosáhly 583,7 mld. TL a vláda hospodařila s deficitem ve výši 29,3 mld. TL, což představuje přibližně 7,81 mld. USD resp. 1,3 % HDP. V meziročním srovnání jde o mírně zlepšený deficit fiskální politiky státu jako v předchozím roce (1,1% HDP).

Vývoj státního rozpočtu (v mil. TL) v letech 2013 až 2017:

  v mil. TRY

2013

2015

2016

2017

Příjmy celkem

389 682

483,4

554 400

630 300

z toho daňové

326 169

96 286

458 700

 

Výdaje celkem

408 224

506 000

583  700

677 700

 

 

 

 

 

Zdroj: Ministerstvo financí TR (poznámka ZÚ: problémem tureckých statistik je skutečnost, že údaje jsou průběžně měněny i retroaktivně, respektive v následujícím období jsou vynechány dlouhé řady umožňující sledování meziročních změn).

Deficit státního rozpočtu HDP v % (dle definice EU):

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015    

2016

2017

 

2,2%

5,5%

3,6%

1,4%

2%

1,18%

1,2%

1,3%

1,5%

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost

Vývoj platební bilance představuje Achillovu patu turecké ekonomiky. Tento problém byl v minulých letech zmírňován stále relativně nižší cenou ropy, jejíž cena se však v poslední době zvyšuje. V r. 2016 byl nejnižší od roku 2009 (32,1 mld. USD v roce 2015 a 32, 6 mld. USD v roce 2016). V roce 2017 však došlo k jeho meziročnímu navýšení o 37,5% na 77,1 mld. USD kvůli navýšení cen fosilních paliv a celkovému zvýšení dovozů (celkem o 17,9 % meziročně). Obchodní deficit (tzv. 12-měsíční rolling CAD) v lednu 2018 dosáhl 51,6 mld., za samotný leden 2018 7,1 mld. USD. 

Vysoký deficit běžného účtu platební bilance indikuje strukturální problémy ekonomiky, resp. absenci konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích. Tento fakt věrně reflektuje skutečnost, kdy turecká ekonomika postrádá hodnotné globální značky, které by mohly táhnout exportní výkon Turecka a mohly úspěšně komercionalizovat své produkty v zahraničí. I když odhadovaná cena sta nejhodnotnějších značek Turecka během posledních šesti let vzrostla z 10 mld. USD na 33 mld. USD, stále tato celková agregátní hodnota nedosahuje ani hodnoty samotné značky IBM (36 mld. USD) a de facto se rovná hodnotě značky Wal-mart.

                   Vývoj deficitu platební bilance (v mld. USD a jako poměr deficit/HDP v %):

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Deficit v mld. USD

46,5

65,03

45,84

32,1

32,6

77,1

Deficit/HDP

6,1%

7,9%

5,7

4,4

3,8

5,5

                 Zdroj: Undersecretariat of Treasury, média

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V roce 2001 v důsledku bankovní krize a privatizace některé banky zanikly a jiné se sloučily s většími nebo jimi byly pohlceny. Současné bankovní domy reflektovaly situaci krizového r. 2001 a jejich kapitálová přiměřenost se tak v letech 2014-2015 pohybuje na hranici 15 až 18%, byť se snižující se tendencí z hodnoty 17,84% (leden 2013) na hodnotu 16,3%. V zemi působí řada zahraničních bank, ať už jako klasické depozitní banky pro privátní i korporátní klientelu, nebo jako úvěrové investiční ústavy.

Dohled nad komerčním bankovním sektorem a kapitálovým trhem má nově v kompetenci vicepremiér Canikli. Centrální banka a státní finance má pod dohledem vicepremiér pro ekonomické otázky Mehmet Şimşek (Republic of Turkey Prime Ministry - Undersecretariat of Treasury www.treasury.gov.tr), provádění bankovního dozoru a další úlohy jsou svěřeny Státní bankovní regulační agentuře BBDK (Banking Regulation and Supervision Agency), na jejichž internetových stránkách (www.bbdk.org.tr) lze nalézt údaje k jednotlivým bankám, statistiky, příslušnou legislativu apod. Na internetové stránce Bankovní asociace Turecka – TBB (Türkiye Bankalari Birligi) (www.tbb.org.tr) je dostupný jak jmenný seznam všech bank a ústavů s adresami, e-maily, telefony a jmény ředitelů, tak i další užitečné informace.

Celkově v Turecku působí 49 bank dle níže uvedené struktury:

          A/ Centrální banka Turecka (TCMB), internet: www.tcmb.gov.tr

    B/ Depozitní banky:

    3 státní depozitní banky:

    Ziraat Bankasi (Zemědělská banka): m.j. pro zemědělce a státní sektor

    Halk Bankasi (Lidová banka):  m.j. sociální zabezpečení

    Vakıflar Bankasi (Nadační banka): m.j. pro podporu malopodnikatelů 

 • privátních depozitních bank

19 zahraničních depozitních bank (např. Deutsche Bank, Citibank, ING Bank aj.) a poboček zahraničních bank (např. Societé Générale, ABN AMRO Bank, JP Morgan Chase aj.)

    C/ Rozvojové a investiční banky

    3 státní turecké rozvojové a investiční banky (které nepřijímají deposita):

A/ Türk Eximbank (pouze zahraničně ekonomické a obchodní operace – exportní a garanční banka)

    B/ Iller Bankasi – rozvojová municipální banka

    C/ Türkiye Kalkinma Bankasi

10 privátních tureckých a zahraničních rozvojových a investičních bank

    D/ Participující banky

    Celkem se jedná o 4 banky fungující na principu islámského bankovnictví

Pojišťovny 

V současné době působí na trhu 48 pojišťovacích ústavů, 18 penzijních fondů a 2 zajišťovny s licencí Úřadu vicepremiéra pro ekonomické otázky (Undersecretariat of Treasury – www.treasury.gov.tr). V souladu s přibližováním země k EU vstoupil v platnost v roce 2007 nový zákon o pojišťovnictví. Všechny pojišťovací ústavy jsou nyní privátní. Podle typu pojišťovacích operací poskytuje 8 ústavů životní pojištění, 18 ústavů penzijní pojištění, 40 ústavů ostatní typy pojištění, nadto zde fungují dvě zajišťovny. Z celkového aktuálního počtu 48 pojišťoven v Turecku pracuje celkem kolem 16 licencovaných zahraničních pojišťovacích společností (např. Generali, AXA, Allianz, ING aj.). Další informace jsou dostupné na internetových stránkách Asociace pojišťoven TSB (Association of the Insurance Companies of Turkey) www.tsb.org.tr.

 1. 7. Daňový systém

Turecký daňový systém doznává postupně řady změn, z hlediska usídlování firem je nejdůležitější poslední právní úprava korporátních daní k 1. lednu 2018  (Corporate Tax Law č. 5520), která navýšila jednotnou sazbu daně ve výši 20% na 22% (s výhledem do roku 2020). Systém zahrnuje celou škálu daní, některé sazby se každoročně mění, zejména dochází k pravidelnému navyšování spotřební daně ÖTV na alkohol, cigarety a luxusní zboží a automobily. Výběr hlavních daní probíhá na centrální úrovni, některé specifické daně jsou vybírány na úrovni obcí.

Rozbor daňového systému poskytují v angličtině internetové stránky státní organizace na podporu investic ISPAT (zkráceně „Invest in Turkey“) v oddíle „Investor´s Guide“ na adrese www.invest.gov.tr. Zevrubný popis daňového systému včetně dalších užitečných informací k podnikání v Turecku poskytuje publikace „Invest in Turkey“ auditorské společnosti KPMG Turecko, která je volně dostupná na internetových stránkách www.kpmg.com.tr. Obsahuje rovněž řadu tabulek včetně modelových výpočtů. Velmi hodnotným zdrojem informací jsou též web stránky společnosti Deloitte na adrese: http://www.deloitte.com.tr. Českým firmám lze doporučit, aby se obracely na odborné zahraniční konzultantské firmy, které se dlouhodobě komplikovaným tureckým daňovým systémem zabývají.

Základní daně

Daň z příjmu se vybírá z veškerých příjmů, a to jak od domácích a zahraničních fyzických osob, tak od právnických osob sídlících v Turecku. Nerezidenti, kteří disponují příjmem získaným v Turecku (prostřednictvím zaměstnání, majetkového vlastnictví, obchodních operací či jiných aktivit generujících příjem) jsou rovněž zdaňováni, pouze však z příjmu získaného v Turecku.

Korporátní daň - základní sazba korporátní daně vybírané ze zisku činí 20%.

Daň z příjmu jednotlivců: jde o progresivní zdanění se sazbou od 15% do 35%. Sazby aplikované na roční příjem (v tureckých lirách – TRY) jsou následující:

Příjmová skupina (v TRY)

Sazba v %

do 12.000

15%

12.001 – 29.000

20%

29.001 – 106.000

27%

106.001 a více

35%

 

Detailnější informace lze opět nalézt v studii „Invest in Turkey“ KPMG (str. 84 a dále).

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/tr/pdf/2017/03/investment-in-turkey-2017.pdf

 

Daň z přidané hodnoty – DPH: 

Zboží a služby: 18%

Základní potraviny a textilní produkty: 8%

Některé zemědělské produkty: 1%

DPH je vybíráno rovněž z importovaných výrobků (v angličtině tzv. „input VAT“) a složitým mechanismem je vyrovnáváno s DPH (tzv. „output VAT“) vybíranou v místě (malo)prodeje.  Doporučujeme, aby se firmy v tomto směru dohodly o postupu se svým zahraničním tureckým partnerem, případně využily služeb zkušených mezinárodních konzultantských firem se sídlem v Turecku. Systém je postaven na zápočtu hodnot „input VAT“ a „output VAT“. Eventuální přebytek importní „input VAT“ se převádí k dobru do dalšího měsíce, v žádném případě nedochází k refundaci.

Speciální spotřební daně (ÖTV) - existují 4 hlavní zbožové skupiny, které podléhají spotřební dani (s různou sazbou):
a/ výrobky z ropy, zemní plyn, oleje, mazadla a jejich deriváty: sazba se pravidelně mění,
b/ automobily a ostatní dopravní prostředky, motocykly, letadla, helikoptéry a jachty: 1% - 145%,
c/ tabák a tabákové výrobky, alkoholické nápoje: 25% - 285,6%,
d/ luxusní výrobky: 6,7% - 30%

Průběžně dochází ke zvýšení speciální spotřební daně mnoha zbožových skupin, a to v důsledku prohlubujícího se deficitu běžného účtu platební bilance a neuspokojivého vývoje zahraničního obchodu Turecka. V této souvislosti vzrostla speciální spotřební daň (ÖTV) např. u automobilů o objemu motoru 1600 cc až 2000 cc z 80% na 90%, což představuje nárůst ceny nového automobilu o cca 5,6%. U automobilů o objemu motoru nad 2000 cc vzrostla ÖTV z 130% až na 160%. Nárůst ÖTV zaznamenávají téměř pravidelně též alkoholické výrobky a tabákové výrobky.

Aktuální sazby a popis, k jakým produktům se daň vztahuje lze nalézt např. v manuálu KPMG „Invest in Turkey“ na str. 88 a dále. https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/tr/pdf/2017/03/investment-in-turkey-2017.pdf.

 

Daň z bankovních a pojišťovacích transakcí: Transakce bankovních a pojišťovacích ústavů nepodléhají platbě DPH, nýbrž dani z bankovních a pojišťovacích operací.  Aplikována je na veškeré bankovní příjmy, např. úroky z půjček apod. Všeobecná sazba činí 5%, u depozitních transakcí jde o 1%, od roku 2008 není u prodeje zahraničních deviz uplatňována žádná daň. Daň u vybraných bankovních příjmů domácích (rezidentních firem) a daň z bankovních příjmů zahraničních (nerezidentních firem) je identická:

a/ dividendy: 15%,
b/ úroky ze státních směnek a státních obligací: státní organizace Invest in Turkey uvádí, že se jedná o 0%, auditorská firma KPMG uvádí 1%,
c/ úrok z ostatních směnek a obligací: 0% (jde o stejný případ jako u státních obligací),
d/ úrok z bankovních depozit: 15%.

Kolkovné – tzv. „stamp duty“: Kolkovné je vybíráno u celé řady dokumentů jako smluv, akreditivů, garančních listů apod. včetně platebních výměrů. Výše kolkovného se vypočítává jako procento ze základu hodnoty a představuje 0,189% až 0,984%. Nejběžnější sazbou je právě sazba 0,984% aplikovaná na nově uzavírané kontrakty. Na hrubý plat zaměstnance je též uvaleno kolkovné, a to ve výši 0,66% z hrubé mzdy.

Daň z převodu nemovitostí a pozemků: její sazba činí 0,1% až 0,6% z hodnoty nemovitosti.

Speciální komunikační daně:

Služby operátorů mobilních sítí: 25%

Služby poskytovatelů kabelového a satelitního signálu: 15%

Poskytovatelé internetového připojení: 5%

Daň z bohatství (majetková daň):

Dědická daň a darovací daň: sazba se pohybuje v závislosti na hodnotě od 1% - 30%.

Motorová daň (dle modelu a kubatury): jde o specifickou částku, která je každoročně revidována.  Daň z budov: 0,1% - 0,3% (u rezidentů jde o 0,1%, u nerezidentů většinou o 0,2%)

Další municipální a lokální daně:

Zábavní daň: specifická sazba v rozsahu 0 – 20%.

Komunikační daň: 1%

Daň z prodeje plynu a elektřiny: 1,5%

Daň na ochranu životního prostředí: specifická daň podléhající každoroční revizi.

V Turecku existuje celá škála daňových výjimek a dalších zvýhodnění, které jsou aplikovány na průmyslové a další činnosti ve speciálních investičních zónách. Jde o tzv. prioritní rozvojové zóny, technologické rozvojové zóny, průmyslové parky a zóny volného obchodu. Dále jsou daňová zvýhodnění aplikována na sektor výzkumu a vývoje, vzdělávací společnosti, kulturní investice a kulturní podniky. (blíže k vládním investičním incentivám viz kapitola 2.6.).

Kromě investičních pobídek jsou z platby DPH (včetně dalšího zvýhodnění) vyňaty zejména následující oblasti (s jistými výjimkami): 

a/ export zboží a služeb, 
b/ roaming poskytovaný v Turecku zákazníkům mimo Turecka (tj. nerezidentním zákazníkům) v souladu s mezinárodními úmluvami o roamingu, pokud je v nich zahrnuta reciprocita,
c/ explorace nalezišť nerostných surovin,
d/ mezinárodní doprava,
e/ dodávky strojů a zařízení importované pro potřeby fyzických nebo právnických osob, které jsou plátci DPH a mají certifikát příslušných úřadů potvrzující, že jsou investory,
f/ služby poskytované v přístavech a na letištích pro lodě a letadla, 
g/ sociální a další výjimky se týkají dodávek pro vládu a ostatní relevantní organizace, pokud jde o kulturní, vzdělávací, zdravotní a další obdobné účely, 
h/ bankovní a pojišťovací transakce jsou vyňaty z povinnosti platby DPH, protože podléhají zvláštní dani z bankovních a pojišťovacích transakcí ve výši 5% (viz výše),
ch/daňové výjimky jsou udělovány na příjmy pocházející z aktivit firemních zahraničních poboček a za splnění jistých podmínek stejně tak u jejich domácích i zahraničních afilací,
i/ výdaje na výzkum a rozvoj,
j/ snížení daňového základu firem se týká některých darů, pomoci a sponzoringu sportovních aktivit.

Nicméně systém refundace DPH je značně komplexní záležitost, která je navíc determinována pravidlem reciprocity (v daném případě mezi TR a ČR). Pro konkrétní výklad doporučujeme kontaktovat daňové specialisty v místě.

 

 1. Zahraniční obchod a investice

Zahraniční obchod byl v roce 2017 realizován v objemu představující více než 45 % podíl na celkovém HDP Turecka, což ve finančním vyjádření činí 390,8 mld. USD. V roce 2017 stoupl vývoz ve srovnání s rokem 2016 o 10,2 % na 157,0 mld. USD. Import v loňském roce výrazně posílil, a to o 17,7 % na 233,8 mld. USD ve srovnání s dovozem v roce 2016.  Na základě těchto výsledků se zvýšil schodek zahraničního obchodu na 76,8 mld. USD z 56,1 mld. USD ve srovnání s rokem předešlým.

Výhledově je dlouhodobým cílem turecké vlády realizace vývozu v objemu 500 mld. USD do roku 2023, což by však představovalo nutnost zdvojnásobení současného růstu.

 • Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Vývoj zahraničního obchodu Turecka 2012 – 2016:

Zahraniční obchod

2013

2014

2015

2016

2017

Export (v mld. USD)

151,8    151,8

157,7

143,8

142,5

157,0

 Růst exportu (%)

-0,4 

3.9

-8,7

-0,9

10,2

 Import (v mld. USD)

251,65

242,42

207,2

198,6

233,8

 Růst importu (%)

6,4 

-3,7

-14,4

-4,2

17,7

Objem obchodu (v mld. USD)

403,4

400,1

351,1

341,1

390,8

Saldo obchodní bilance (v mld. USD)

 -99,8

-84,5

-63,4

-56,1

-76,8

Export / Import (% )

      60,3

       65,1 5,1

     69,4

      71,8

67,2

Přímé zahraniční investice  mld. USD

12,4

12,7

16,8

13,3

10,8

Zdroj: Turkstat

 

Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální skladba vykazuje setrvalý podíl zemí EU v tureckém zahraničním obchodě, EU 28 stále zůstává pro Turecko nejvýznamnějším trhem.  Obchodní vazba Turecka s EU je důležitá nejen vzhledem k celní unii mezi těmito subjekty, ale má i politický podtext ve smyslu, jak je Turecko ekonomicky vázáno s EU.

Do evropské osmadvacítky míří nyní cca 47,1 % tureckého exportu, což ve finančním vyjádření činí vývoz zboží v hodnotě 73,9 mld. USD (+8,1% oproti 2016).

Největším exportním odbytištěm je dlouhodobě Německo, kam loni směřovalo cca 8% veškerého vývozu (ve finančním vyjádření se jedná o zboží v hodnotě cca 15,1 mld. USD). Druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem byla Velká Británie, kam směřovalo 6,1 % z celkového objemu vyváženého tureckého zboží (v meziročním srovnání vývoz do Velké Británie v roce 2017 výrazně klesl na 9,6 mld. USD, -17,8%).  Výrazný posun zaznamenali SAE s podílem 5,8% (nárůstem 69,9%, což představuje 9,2 mld. USD). Následuje Irák, vývoz do této země stoupl v porovnání s rokem 2016 o 18,6% (9 mld. USD), USA (+30,7%; 8,6 mld. USD) Itálie (+11,8%; 8,5 mld. USD), a Francie (+9,3%; 6,6 mld. USD).

Z pohledu dovozu byl v roce 2017 realizován obchod s evropskou osmadvacítkou v hodnotě 85,2 mld. USD. Ve srovnání s předchozím rokem 2016 se jednalo o nárůst o 9,9 %. EU se podílelo na dovozu veškerého zboží do Turecka v loňském roce 36,4 %.

K významným importním partnerům Turecka patří Čína, Německo, Rusko, USA, Itálie a Francie.  Z těchto zemí směřuje do Turecka zboží v objemu 40,8% z celkového dovozu (snížení cca o 4,5% oproti 2016).

Nejdůležitějším partnerem na straně importu byla Čína, odkud bylo přivezeno zboží v hodnotě 23,4 mld. USD. Tento objem představoval 10 % celkového dovezeného zboží. V meziročním srovnání se dovoz z Číny snížil o 8,1 %. Za Čínou následuje Německo (21,3 mld. USD, podíl na dovozu: 9,1% změna v meziročním srovnání: -0,8%), Rusko (19,5 mld. USD, 8,3%, +28,7 25% ), USA (11,9 mld. USD, 5,1%, +9,9%), Itálie (11,3 mld. USD, 4,8%, +10,6%), Francie (8,1 mld. USD, 3,5%,+9,6%).   

Obchod, který proudí z Istanbulu, v minulém roce zaujímal značnou část vývozu, a to kolem 82 miliard USD. Istanbul byl dále následován Bursou ($7,9 miliard), Izmirem ($8,1 miliard), Kocaeli ($ 6,9 miliard), a Ankarou ($6,6 miliard).

                   Zahraniční obchod Turecka s EU jako podíl z jeho celkového obchodu v (%):

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Export

39,0

41,5

43,5

44,5

48

47,1

Import

37,1

36,7

36,7

38,0

39

36,4

                   Zdroj: Turkstat a dopočty GK Istanbul

           

Nejdůležitější destinace tureckého exportu a importu v období 2016 a 2017:

                                                                                                     v tis. USD

             

2016

 

2017

 

 

 

 

 

 

Změna

Státy

Objem

podíl (%)

Objem

podíl (%)

(%)

Export

 

 

 

 

 

Celkem

142 544 547

100,0

157 000 247

100,0

10,2

Německo

14 000 056

9,8

15 119 632

9,6

8,0

Velká Británie

11 686 496

8,2

9 604 071

6,1

-17,8

SAE

5 407 056

3,8

9 184 210

5,8

69,9

Irák

7 637 585

5,4

9 055 124

5,8

18,6

USA

6 623445

4,6

8 654 405

5,5

30,7

Itálie

7 581181

4,8

8 473 843

5,4

11,8

Francie

6 022 939

4,2

6 584 481

4,2

9,3

Španělsko

4 989 026

3,5

6 302 567

4,0

26,3

Nizozemí

3 589 631

2,5

3 864 708

2,5

7,7

Izrael

2 854 698

 

3 407 514

2,2

15,3

Import

 

 

 

 

 

Celkem

198 617 392

100,0

198 617 392

100,0

17,7

Čína

25 441 025

12,8

23 370 987

10,0

-8,1

Německo

24 474 547

10,8

21 302 114

9,1

-0,8

Rusko

15 162 363

7,6

19 514 097

8,3

28,7

USA

10 867 790

5,5

11 945 389

5,1

9,9

Itálie

10 218 106

5,1

11 304 998

4,8

10,6

Francie

7 364 697

3,7

8 070 973

3,5

9,6

Írán

 

 

7 492 160

3,2

59,4

Švýcarsko

 

 

6 899 990

3,0

175,7

Jižní Korea

6 384 156

3,2

6 608 868

2,8

3,5

Velká Británie

5 320 631

2,7

6 548 620

2,8

23,1

      Zdroj: Turkstat

 • Komoditní struktura

Dlouhodobou tendencí tureckého exportu je postupné snižování váhy primárních sektorů (zemědělství a lesnictví, rybářství, ovocnářství a též vývoz nezpracovaných nerostných surovin) ve prospěch průmyslové produkce s vyšší přidanou hodnotou. V loňském roce měly průmyslové výrobky podíl na vývozu 94,2 %.

           

          Hlavní exportní položky Turecka v 2016 a 2017:                    (v mld. USD) 

 

2016

Podíl

 2016

2017

Podíl

 2017

Celkem

142,5

100%

157,0

100%

(87)Dopravní prostředky mimo kolejové

19,8

13,9

23,9

15,2

(84)Stroje a zařízení, boilery a díly

12,3

8,7

13,8

8,8

(71)Vzácné nerosty, kovy a výrobky z nich

12,2

8,5

10,8

6,4

(72)Železo a ocel

6,2

4,3

8,2

5,2

(85)Elektrické stroje a zařízení

7,8

5,5

8,1

5,2

(61)Oblečení, módní doplňky/

tkaný textil

8,9

6,2

8,8

5,6

(27) Minerální paliva a oleje

3,2

2,3

4,3

2,7

(73)Výrobky z železa a oceli

4,9

3,5

5,6

3,6

(62)Oblečení, módní doplňky/netkaný textil

5,9

4,2

6,0

3,8

(39)Plasty a výrobky z nich

5,0

3,5

5,5

3,6

(8)Jedlé plody, ořechy, citrusy, melouny

3,9

2,7

3,9

2,5

Zdroj: Turkstat a dopočty GK

Aktuálně nejdůležitějším tureckým průmyslovým odvětvím je automobilový průmysl, který svým podílem na exportu v posledních letech nahrazuje tradiční textilní a oděvní produkci. Vývoz v tomto sektoru v roce 2017 představoval více než 15% celkového exportu země a dosáhl hodnoty přibližně 24 mld. USD (nárůst o 4 mld. USD). Textilní průmysl (tkaný i netkaný textil) vykázal na vývozní straně objem ve výši celkem přes 15 mld. USD a stále se řadí mezi páteřní exportní odvětví. Významným vývozním artiklem jsou dále strojírenské výrobky včetně bojlerů a jejich dílů, jichž se vyvezlo v hodnotě 13,8 mld. USD ve sledovaném období.

Nejvyšší importní potřebu vykazuje oblast průmyslové výroby. Sektor stále poptává zboží v objemu více jak 81% celkové hodnoty dovážených produktů.

           

Do tradičních tureckých importů roku 2017 se promítly vnější faktory v podobě zvýšení cen ropy, zvyšování vlastní energetické samostatnosti Turecka a změny vztahů s tradičními odběratelskými partnery. Přesto v oblasti minerálních paliv došlo k nárůstu odběru ropy, plynu a uhlí (celkem 37,2 mld. USD). V oblasti dovozu pokračuje nárůst dovozu strojírenských zařízení celkem cca za 48 mld. USD v roce 2017, vozidla a dopravní prostředky za 23,5 mld. USD. Kombinace minerálních paliv, strojírenských zařízení a dopravních prostředků tvoří téměř 40% tureckého dovozu. U většiny komodit se objem dovozu mírně zvýšil nebo zůstal přibližně stejný.

           

          Hlavní importní položky Turecka v roce 2016 a  2017:         (v mld. USD)

 

2016

Podíl

2016

 

2017

Podíl

2017

Celkem

198,6

100%

Celkem

233,8

100%

(84)Bojlery, strojírenské výrobky a jejich části

27,3

13,8

(3) Minerální paliva (ropa, plyn, uhlí, el.energie)

37,2

16,0

(27)Minerální paliva, ropa

27,2

13,7

(78) Pozemní vozidla

17,0

5,9

(72) Železo a ocel

12,6

6,4

(77) Elektrické stroje, elektrické spotřebiče

13,0

4,5

(85)Elektrické stroje, elektrické spotřebiče

20,1

10,2

(57) Plasty a výrobky z plastů

10,1

3,5

(87)Dopravní prostředky (mimo kolejové)

17,8

9,0

(74) Průmyslové stroje a zařízeí

10,0

3,5

(39)Plasty a výrobky z plastů

11,6

5,9

(67) Železo a ocel

11,5

4,0

(71)Vzácné nerosty, kovy a výrobky z nich

7,2

3,6

(71) Generátory

8,0

2,8

(29)Organické chemikálie

4,4

2,2

(28)Železná ruda a šrot

7,5

2,6

(90)Optické, fotograf. a podobné přístroje

4,6

2,3

(51)Organické chemikálie

5,2

1,8

(30)Farmaceutické výrobky

4,2

2,1

(54)Farmaceutické výrobky

4,8

1,7

      Zdroj: Turecký statistický úřad změnil v roce 2017 tabulky dovozu, objevuje se nově položka Confidential data a jednotlivé dohledané údaje mají u různých tureckých organizací různou hodnotu +  dopočty GK

 • Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

 

V současnosti funguje v Turecku 19 zón volného obchodu. Hodnota obchodu realizovaného v roce 2017 prostřednictvím zón volného obchodu (ZVO) v Turecku činila 20,3 mld. USD, z tohoto objemu země EU 8,5 mld. USD. Ve srovnání s rokem 2016 došlo k nárůstu o 1,3 mld. USD (tj nárůst o 7,7% - návrat na čísla z roku 2015). Aktuálně je v ZVO aktivních 2025 firem z toho je 530 firem zahraničních. Zóny volného obchodu aktuálně poskytují pracovní příležitost pro cca 54 tis. zaměstnanců.

 

ZVO Turecko (datum vzniku)

Zdroj: http://www.economy.gov.tr/

 

Objem obchodu realizovaného v 5 nejvýznamnějších ZVO  2015,  2016, 2017

 (v tis.USD)

Zóny volného obchodu

2015

2016

2017

 

 

 

 

Aegean

3.878.767

4.075.581

4.327.519

Istanbul Industry & Trade

2.939.480

2.768.535

3.096.670

Mersin

3.389.099

2.856.284

2.935.266

Europe

2.338.770

1.972.380

2.030.141

Bursa

1.746.803

1.835.456

1.766.078

Zdroj: OECD, 5 nejvýznamnějších ZVO zón

Problematiku zón volného obchodu v Turecku upravuje zákon č. 3218 z 6. 6. 1985, který byl novelizován zákonem č. 5946, jenž vstoupil v platnost 22. 4. 2010. V zemi existuje celkem 19 zón, které jsou většinou umístěny v blízkosti hlavních přístavů u Středozemního, Černého a Egejského moře. Jejich seznam včetně adres a webových stránek je uveden na web stránce Ministerstva hospodářství www.ekonomi.gov.tr (v části Legislation/Free zones/) a kromě toho je zde uvedená stručná charakteristika a statistická data o obchodu realizovaném via tyto zóny.

Mezi výhody, které volné zóny zaručují, patří 100 % osvobození od cel, úleva od korporátní daně, úlevy týkající se firemních odvodů, zaměstnávaných osob apod. Neexistují zde žádné restrikce pro repatriaci zisku. Zájemci o podnikání v zónách se mohou obrátit na vládní agenturu na podporu investic  ISPAT (Investment Support and Promotion Agency of Turkey), která má své kanceláře jak v Turecku (Ankara, Istanbul), tak v 15 zemích světa (nikoliv v ČR). Další užitečné informace poskytují v několika světových jazycích její internetové stránky www.invest.gov.tr.

 

Technologické parky

Cílem projektů TDZ (Technology Development Zones – Technoparks) je podpora R&D aktivit a hledání atraktivních investorů v oblasti high-tech. V současnosti je v Turecku aktivních 50 TDZ, dalších 13 je schváleno a v současnosti jsou v procesu stavebních úprav.

Výhody pro investory:

 • osvobození od různých typů daní do roku 2023
 • zaměstnanci TDZ mají daňové úlevy
 • turecká vláda bude přispívat na platbu sociálního pojištění zaměstnanců do konce roku 2023
 • další celní a daňové výhody při vývozu nových produktů

 

Průmyslové zóny

V současnosti je oficiálně schváleno v Turecku 284 tzv. OIZ (Organize Industrial Zones), z nichž je 215 plně funkčních a 69 ve výstavbě.

Výhody pro investory:

-pozemek je prodáván bez DPH

-výjimky a výhody z daňových plateb, které se týkají nemovitostí

- výhodná cena dodávek vody, energií a telekomunikačních poplatků

- daňové výhody v různých oblastech dle zaměření investora

 

 • Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Zájem zahraničních investorů o investice v Turecku byl zaznamenán zejména po zahájení přístupových rozhovorů s EU, nyní je znatelný jistý pokles. Nejvyšší hodnoty přímých zahraničních investic (FDI, Foreign Direct Investment) dosáhly v roce 2007 (22 mld. USD včetně nákupu nemovitostí cizinci).

Meziroční pokles FDI v roce 2017 v sektorech mimo nemovitosti (reality) je asi 40% a v absolutních číslech je příliv FDI nejnižší za posledních 6 let.  FDI přitom klesají už od roku 2015, kdy dosáhly 17, 5 mld. USD. V roce 2016 to bylo jen 13,3 mld. USD a 2017 pak 10,8  mld. USD (7,4 mld. USD je čistý příliv investic). Z toho 50,2% zahraničních investic v tomto období směřovalo do nákupu nemovitostí (za 1 mil. nemovitost je poskytnuto občanství, což oceňují např. občané Iráku, Sýrie). Za nárůstem prodeje nemovitostí je jednak pokles hodnoty TL a jednak nestabilita v sousedních zemích a v některých zemích Zálivu (SAK). Turecko je v oblasti FDI na 60. místě žebříčku Světové Banky ze 190 ekonomik světa.

Investice zemí EU představovaly v roce 2017 7,3 mld. USD, což je 67,5% celkových FDI Turecka.

Hlavní investoři:

Země

% 2017

 

Investiční sektor

%2017

Nizozemí

23,8

 

Finance a pojištění

19,5

Španělsko

19,5

 

Doprava a sklady

18,2

Ázerbájdžán

13,6

 

Výroba, továrny

17,0

Rakousko

4,4

 

Energetika

12,7

Velká Británie

4,4

 

Stavebnictví

8,4

Německo

4,0

 

 

Japonsko

4,0

 

 

Belgie

3,0

 

 

USA

2,3

 

 

 

 V roce 2017 bylo v Turecku založeno 5720 nových zahraničních společností, z nichž 3 671 patří podnikatelům ze Středního a Blízkého Východu, 897 společností je z EU, 424 z dalších asijských zemí. V prosinci 2017 operovalo v Turecku přes 59 000 zahraničních společností, z nichž 38,1% je investičně spojeno se zeměmi EU.

Důvěru investorů nadále výrazně oslabuje dění v Turecku, především stále trvající výjimečný stav v zemi, zasahování do nezávislosti centrální banky, politizace justice, a verbální útoky proti USA a EU, jejichž míra se během roku snižovala.

Zahraniční investoři vyhlíží strukturální změny, jejichž potřeba je obecně uznávaná a zahraničními investory očekávaná. Turecko nezbytně potřebuje zahraniční kapitál, aby udrželo tempo investic do domácí ekonomiky, jelikož domácí zdroje nestačí. Turecko zůstává stále závislé na krátkodobých investicích, kterými z větší části splácí vysoký schodek běžného účtu platební bilance.

Pro tureckou ekonomiku bude v příštích letech důležité postavit hospodářský růst na  sofistikovanějších zdrojích – využívání moderních technologií, inovativních procesů, žádoucí je zvýšení produktivity práce a snížení množství zásahů státu do fungování vnitřního tureckého trhu.

 • Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Turecko nabízí v některých sektorech zajímavé podmínky zahraničním investorům, a to zejména vzhledem ke své geografické poloze, rozsáhlé a relativně levné pracovní síle, přírodním zdrojům a potenciálu regionálního trhu s přesahem na třetí trhy (Blízký východ, turkické republiky, země Zálivu apod.). Potenciál jejich využití je však spjat i s vnímáním právního prostředí v zemi.

Zákon upravující vstup zahraničního kapitálu do země poskytuje zahraničním investorům stejná práva a povinnosti jako domácímu kapitálu a současně garantuje převod zisků, poplatků a honorářů stejně jako repatriaci kapitálu pro případ likvidace nebo prodeje. K tomu se přidávají nepřímé garance vyplývající z členství země v mezinárodních organizacích typu OECD a v neposlední řadě i četné bilaterální dohody o podpoře a ochraně investic. V poslední době však globální i vnitrostátní situace výrazně zvyšuje volatilitu turecké ekonomiky, včetně zvýšení rizika pro dlouhodobé investice (viz. kapitola 1.3)

 Turecko dnes láká investory na tyto hlavní faktory:

 1. rostoucí HDP
 2. obyvatelstvo (80 mil. mladá populace)
 3. kvalifikované pracovní síly
 4. Celní unie s EU a globálně otevřená ekonomika
 5. infrastruktura
 6. poloha země
 7. energetický koridor a terminál pro Evropu
 8. silný vnitřní trh

 

V roce 2012 vstoupila v platnost Dohoda o vzájemné ochraně a podpoře investic. Dohoda splečně s dalšími zákony a ujednáními EU představuje významný dokument pro české investory. Turecká legislativa nepředepisuje povinné rozdělení podílů na společnosti ani nevyžaduje participaci tureckého subjektu. Zahraniční subjekty mohou žádat o snížení, resp. exempci, z daňového zákona (Corporate Income Tax Law). Podrobné informace a návod k jednání s byrokratickým aparátem v této záležitosti poskytne Státní agentura na podporu investic „ISPAT“ www.invest.gov.tr.

Investice do rozvojových programů složitějšího jihovýchodu a východu země skýtají zajímavé pobídky pro investory, jde např. o pobídky daňového charakteru, nižší ceny pozemků, jakož i snížení sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců, redukce korporátní daně apod. Materiály k pobídkám, statistické informace, přehledy zahraničních investorů a další podrobné informace k oblasti přímých zahraničních investic (FDI) v Turecku obsahují internetové stránky Ministerstva financí (www.treasury.gov.tr), Ministerstva hospodářství (www.economi.gov.tr) a rovněž Státní agentury na podporu investic „ISPAT“ www.invest.gov.tr (obdoba českého Czech Invest), kde lze nalézt praktické informace pro investory včetně popisu některých úspěšných investic a aktuálních pobídek. Systém pobídek platí stejně jak pro zahraniční, tak i domácí investory.

Rozložení tureckých provincií dle jejich stupně rozvinutosti:

Zdroj: Ministerstvo hospodářství TR (1= nejvíce rozvinuté, 6=nejméně rozvinuté)

 

 

 1. Vztahy země s EU

Od založení moderního Turecka v roce 1923 je země s převážnou většinou muslimského obyvatelstva sekulární demokracií, která se snaží o dosažení evropských standardů. Turecko patří k zakládajícím státům Organizace spojených národů (OSN), od roku 1949 je členem Rady Evropy, o tři roky později vstoupilo do NATO a v roce 1961 do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).  

Historie vztahů mezi integrující se Evropou a Tureckem je dlouhá a její kořeny leží až v roce 1959, kdy Ankara zahájila úzkou spolupráci s tehdejším EHS. Prvním krokem k plnému členství v EHS se stal v roce 1963 podpis Asociační dohody resp. dohody o přidružení, která se také označuje jako „ankarská“. Tato dohoda byla doplněna dodatkovým protokolem podepsaným v listopadu 1970. Turecká přítomnost na Kypru v roce 1974 a vojenský převrat v roce 1980 další integraci Turecka pozastavila. Otázka Kypru nadále blokuje zásadnější posun v přístupových jednáních. Na zasedání Evropské rady v roce 1999 v Helsinkách byl Turecku přisouzen status kandidátské země (oficiální přihlášku poslalo Turecko v roce 1987). Mezi lety 1999 až 2004 Ankara usilovně pracovala na splnění kodaňských kritérií, a to zejména v oblasti stabilizace státních institucí, reformě právního řádu, posilování lidských práv a ochrany menšin. Vrchol tohoto procesu představuje zákonem ukotvené zrušení trestu smrti. 

V roce 2005 byla zahájena přístupová jednání v celkem 35 kapitolách. Jelikož Turecko odmítlo uplatňovat dodatkový protokol k ankarské dohodě o vztazích s Kyprem, Rada EU v prosinci 2006 rozhodla o zmrazení osmi kapitol (volný pohyb zboží, právo usazování a volný pohyb služeb, finanční služby, zemědělství a rozvoj venkova, rybolov, doprava, celní unie a vnější vztahy). Jednání v těchto kapitolách budou odblokovány až v momentě, kdy Turecko svůj závazek splní. V prosinci 2015 bylo otevřeno vyjednávání nové kapitoly č. 17 „ekonomická a monetární politika“. Vzhledem k událostem roku 2016 a následným konfliktům mezi zeměmi EU a Tureckem došlo k pozastavení přístupových jednání a také nedošlo k plánovanému zrušení vízového statusu.

Dle turecké vlády zůstává členství v EU pro Ankaru nadále hlavní prioritou - akcentuje nutnost ponechání otevřených dveří dialogu s cílem vstupu do EU, má zájem na upgradu Celní unie, vízové liberalizaci, spolupráci v bezpečnosti, boji proti terorismu, řešení uprchlické otázky a regionální koordinaci.

 • Zastoupení EU v zemi

Evropskou unii po institucionální stránce reprezentuje v zemi Delegace Evropské unie v Turecké republice. Diplomatické zastoupení EU pokrývá potřeby, které vychází z intenzivních jednání s domácí administrativou. Hlavními partnery jsou:

 • Ministerstvo zahraničních věcí Turecké republiky
 • Ministerstvo pro záležitosti EU

V Turecku působí další klíčové evropské instituce. Své zastoupení zde má Evropská banka pro obnovu a rozvoj (3 lokální kanceláře: Ankara, Istanbul, Gaziantep) a Evropská investiční banka. Z obchodního hlediska působí celá řada předních evropských společností a finančních domů, jako např.: Alstom, Siemens, ČEZ, ÖMV, SHELL, BP, Renault, BASF, BOSCH, VOLVO, PIRELLI, Nestle, UniCredit, Mercedes-Benz, MAN, Deutche Bank, BNP Paribas, IKEA, ABB, Bauhaus a další.

 • Obchodní vztahy země s EU

Turecko je pro Evropskou unii zásadním strategickým i ekonomickým partnerem. Dne 31.12.1995 vstoupila v platnost dohoda o vytvoření Celní unie mezi Tureckem a Evropským společenstvím, která významně posílila vzájemný obchod. Vedle fungující celní unie Turecko podepsalo dohodu o volném obchodu s Evropským společenstvím volného obchodu (EFTA).  Turecké hospodářství je 7. největší ekonomikou v Evropě a 17. největší ekonomikou na světě s HDP cca 851 mld. USD v roce 2017.

Teritoriální skladba vykazuje setrvalý podíl zemí EU v tureckém zahraničním obchodě, EU 28 stále zůstává pro Turecko nejvýznamnějším trhem. Obchodní vazba Turecka s EU je důležitá nejen vzhledem k celní unii mezi těmito subjekty, ale má i politický podtext ve smyslu, jak je Turecko ekonomicky vázáno s EU. Do evropské osmadvacítky míří nyní cca 47,1 % tureckého exportu, což ve finančním vyjádření činí vývoz zboží v hodnotě 73,9 mld. USD (+8,1% oproti 2016). Import ze zemí EU tvoří 36,4%, což představuje 85,2 mld. USD (+9,9% oproti 2016).

             

2016

 

2017

 

 

 

 

 

 

Změna

Státy

Objem

podíl (%)

Objem

podíl (%)

(%)

Export

 

 

 

 

 

Celkem

142 544 547

100,0

157 000 247

100,0

10,2

Německo

14 000 056

9,8

15 119 632

9,6

8,0

Velká Británie

11 686 496

8,2

9 604 071

6,1

-17,8

SAE

5 407 056

3,8

9 184 210

5,8

69,9

Irák

7 637 585

5,4

9 055 124

5,8

18,6

USA

6 623445

4,6

8 654 405

5,5

30,7

Itálie

7 581181

4,8

8 473 843

5,4

11,8

Francie

6 022 939

4,2

6 584 481

4,2

9,3

Španělsko

4 989 026

3,5

6 302 567

4,0

26,3

Nizozemí

3 589 631

2,5

3 864 708

2,5

7,7

Izrael

2 854 698

 

3 407 514

2,2

15,3

Import

 

 

 

 

 

Celkem

198 617 392

100,0

198 617 392

100,0

17,7

Čína

25 441 025

12,8

23 370 987

10,0

-8,1

Německo

24 474 547

10,8

21 302 114

9,1

-0,8

Rusko

15 162 363

7,6

19 514 097

8,3

28,7

USA

10 867 790

5,5

11 945 389

5,1

9,9

Itálie

10 218 106

5,1

11 304 998

4,8

10,6

Francie

7 364 697

3,7

8 070 973

3,5

9,6

Írán

 

 

7 492 160

3,2

59,4

Švýcarsko

 

 

6 899 990

3,0

175,7

Jižní Korea

6 384 156

3,2

6 608 868

2,8

3,5

Velká Británie

5 320 631

2,7

6 548 620

2,8

23,1

 

Zdroj: IMF

Silnou obchodní vazbu mezi EU a Tureckem podtrhují dále přímé investice. Státy EU se řadí mezi nejvýznamnější investory.

Investice zemí EU představovali v roce 2017 7,3 mld. USD, což představovalo 67,5% celkových FDI Turecka.

Hlavní investoři:

Země

% 2017

 

Investiční sektor

%2017

Nizozemí

23,8

 

Finance a pojištění

19,5

Španělsko

19,5

 

Doprava a sklady

18,2

Azerbajdžán

13,6

 

Výroba, továrny

17,0

Rakousko

4,4

 

Energetika

12,7

GBR

4,4

 

Stavebnictví

8,4

Německo

4,0

 

 

Japonsko

4,0

 

 

Belgie

3,0

 

 

USA

2,3

 

 

 

 

Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Jednou z perspektivních oblastí uplatnění pro české podnikatelské subjekty jsou tendrová řízení v rámci projektů multilaterální rozvojové pomoci EU Turecku. Pro české firmy je mimořádně účelné, aby se zabývaly možností zapojení do rozvojové pomoci Evropské komise (EK) pro turecké předvstupní období, t.j. do tzv. programů „Instrument for Pre-Accession Assistance“ IPA II, což dle dostupných informací, až na nepočetné výjimky, dosud čeští exportéři nevyužili, a to i přesto, že ČR se jako členská země EU na tvorbě zdrojů pro turecké fondy předvstupní pomoci rovněž podílí. Nicméně ZÚ Ankara již poskytoval součinnost českým subjektům účastnícím se tendrů v rámci programů IPA, a to v oblasti výstavby čističek odpadních vod.

Zejména vzhledem k možnostem českých firem, jejich know-how a nové Mapě oborových příležitostí se v rámci IPA II jako velmi zajímavé jeví oblasti týkající se zabezpečení dodávek čisté vody, čištění odpadních vod, zpracování a sanace pevných městských odpadů a současně též sektor kolejové dopravy. Detailní informace o nových, probíhajících a uzavřených výběrových řízeních jsou zveřejňovány na internetových stránkách k tomu zřízené státní turecké implementační agentury „Central Finance and Contracts Unit“ (www.cfcu.gov.tr). Její stránky obsahují i podrobný návod a podmínky pro přihlašování do výběrových řízení a vzory potřebných dokumentů. Zvláštní pozornost je třeba klást na vyhledávání v položce „Forecast“, která indikuje v několikaměsíční lhůtě dopředu, že bude vypsán tendr. Kontraktorem budoucího výherce tendru je CFCU. Výběrová řízení probíhají s ohledem na majoritní prostředky EU dle regulí EU. ZÚ Ankara a GK Istanbul je připraven poskytnout asistenci případným českým subjektům na tureckém trhu včetně zprostředkování B2G vazeb na relevantní vládní entity činné v této oblasti. ZÚ Ankara a GK Istanbul zaměřují na mapování investičních potřeb větších tureckých municipalit v oblasti veřejné dopravy, nakládání s odpady a energetiky.

 

 

 

 

 1. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
  • Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Turecký trh s 80 miliony spotřebiteli patří k významným obchodním partnerům ČR, což dokládá i objem vzájemné obchodní výměny. Vzájemný obchodní obrat v roce 2017 pokračoval v  růstu, za období 1-12/2017 přesáhl 89,4 mld. Kč., z toho export ČR 53,1 mld. Kč při meziročním poklesem o 0,4%.  Stále pokračoval vývoj pozitivního salda obchodní bilance ve prospěch ČR (16,8 mld. Kč, 18,7 mld. Kč v roce 2016), které je nejvyšší v rámci exportu do zemí mimo EU (včetně USA). V celkovém objemu exportu mimo země EU na 4. místě mimo země EU (za USA, RF a Čínou). Vzájemný obchodní obrat pokračoval v přebytku i v prvních měsících roku 2018.

Pro historické srovnání - obchodní obrat v roce 2015 rostl meziročně o 7,1 % a dosáhl hodnoty 78,2 mld. Kč s přebytkem 16,9 mld. Kč ve prospěch ČR. 30 % vzájemného obchodu tvořily výrobky a komponenty automobilového průmyslu, který je silný v obou zemích. Stále se udržuje pozitivní saldo obchodní bilance ve prospěch ČR - v roce 2016 to bylo 18,7 mld. Kč. Šlo o nejvyšší hodnotu kladného salda ve srovnání se všemi 12-ti prioritními zeměmi a dokonce i 26-ti zájmovými zeměmi mimo EU, mimo Švýcarska.

         Vývoj ZO ČR a Turecka v letech 2012 – 2017                                            (na bázi Kč)

 

2012/2011

2013/2012

2014/2013

 

2014/2015

 

2015/2016

 

2016/2017

 

Export

+39,1 %

+30 %

+3,1 %

+5,3%

13,1%

-0,4%

Import

-5,9 %

+3,9 %

+21,6 %

+11,2 %

+10,6 %

+3,3 %

Obrat

+17,1 %

+19,7 %

+9,4 %

+7,1 %

+12,1 %

+1,1 %

Zdroj: ČSÚ

        

 • 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Postupně dochází ke změně komoditní struktury vzájemného obchodu, přičemž ve vývozu i v dovozu převládají průmyslové výrobky s vyšší přidanou hodnotou.

Hlavním položkám českého exportu (v následujícím pořadí) v roce 2017, podobně jako v předchozích letech, dominovaly: výrobky automobilového průmyslu, tj. osobní motorová vozidla o objemu 1500 až 3000 cm3 (HS8703-pouze Škoda Auto na tureckém trhu prodala přes 25.000 vozů), díly a příslušenství motorových vozidel a traktorů (HS8708), zařízení pro automatické zpracování dat, tj. zejm. paměťové jednotky a procesory (HS8471), odstředivky přístroje k filtrování (HS 8421), čerpadla, kap. zdviže (HS8413), elektrické přístroje ke spínání obvodů (HS8536), kompresory a odsávače (HS8414), klimatizační zařízení (HS8415). Na důležitosti nabývá export živého dobytka (HS0102). Po odstranění veterinárních omezení dosáhl vývoz živého skotu v roce 2017 objemu 957 690 mil. Kč, což je řádově stejně jako v roce 2016.

Hlavním položkám importu z Turecka do ČR (v následujícím pořadí) ve stejném období dominovaly: osobní motorová vozidla o objemu 1500 až 2500 cm3 (HS8703), části motorových vozidel a traktorů (HS8708), sedadla (HS 9401), obleky, saka, kalhoty pánské kostýmy, šaty, sukně apod. dámské a dívčí (HS6204, HS6203, 62046109 a 6110), výrobky z přírodní a kompozitní usně (HS4205), potravinové přípravky (HS2106), motorová vozidla pro nákladní dopravu, zejm. do 5 tun (HS8704), motorová vozidla pro veřejnou dopravu osobní (HS8702), součásti pro pístové zážehové motory (HS8409), pletená trička a tílka (HS6109), monitory bez TV (HS8528). Následují poté pneumatiky z pryže (HS4011) a citrusové plody sušené a čerstvé ovoce (HS0805). Trendem v tureckém vývozu z dlouhodobého hlediska je postupné snižování váhy primárních sektorů (zemědělství, nezpracované suroviny) ve prospěch průmyslové produkce s vyšší přidanou hodnotou, zejm. pak dopravních prostředků a dílů v automobilovém průmyslu.

 • Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obchodní výměna mezi Tureckem a ČR v oblasti služeb je zatím omezena pouze na turistický ruch prostřednictvím českých a tureckých cestovních kanceláří a dále pak silniční dopravu (tranzitní nákladní dopravu). Začíná se rozvíjet oblast stavebního sektoru a zakázek, kde se projektů tendrů v druhé zemi účastní firmy Metrostav-Ankara Inšaat resp. BRC International.

 • České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Nejvýznamnější investiční a obchodní aktivity

Česká energetická společnost ČEZ v konsorciu s tureckou firmou Akenerji Elektrik Üretim a její mateřskou firmou Akkök Group vyhrála v červenci 2008 s nabídkou v hodnotě 600 mil. USD soutěž na privatizaci distribuční společnosti SEDAŞ (Sakarya Electric Distribution Company) působící ve 4 provinciích v severozápadní části Turecka a dodávající elektřinu 1,3 milionům zákazníků (cca 8 TWh) – licence platná do r. 2035. Po úspěšném tendru na distribuci elektřiny se ČEZ začal profilovat též jako investor v oblasti výroby elektrické energie. Za tímto účelem v říjnu 2008 ČEZ podepsal s Akkök Group dohodu o strategické spolupráci, čímž ČEZ odkoupil polovinu majoritního podílu skupiny Akkök v Akenerji (tj. podíl 37,4 % v Akenerji měl hodnotu 302,6 mil. USD). Později ČEZ do posílení Akenerji investoval dalších 75 mil. USD. Akenerji je druhý největší soukromý producent elektrické energie v Turecku s více než 10% tržním podílem a produkcí zhruba 2% z celkem v zemi vyprodukované elektřiny. V létě 2010 byla spuštěna do provozu jejich hydroelektrárna Akocak u Trabzonu o výkonu 91 MW. Dále jsme zaznamenali další společné česko – turecké projekty vodních elektráren (Uluabat, Burcbendi, Bulam, FEKE I a FEKE II, Himmetli a Gokkaya). Společný subjekt Akenerji a ČEZ postavil paroplynovou elektrárnu CCGT EGEMER u města Erzin v provincii Hatay o výkonu 872 MWe (900 MW). Elektrárna Hatay-Erzin vyrábí elektrickou energii s využitím moderních technologií spalování, která splňuje evropské standardy emisí. Prostřednictvím Akenerji ČEZ provozuje 3 kombinované plynové elektrárny (360 MW), 5 vodních elektráren (285 MW), další 3 hydroelektrárny (87 MW) a 1 větrný park (15MW).

Dalším významným českým investorem do energetiky je firma EnergoPro, která nyní realizuje projekt hydroelektrárny (HEPP) Karakurt (95 MW) v provincii Kars v hodnotě 360 mil. USD a také nový projekt Alparslan 2, který bude po dokončení největší soukromě vlastněnou hydroelektrárnou v Turecku o výkonu 280 MW. Objem realizovaných či do roku 2023 rozplánovaných investic dosahuje cca 20 mld. Kč a kromě hydroelektráren zahrnuje i v roce 2018 otevíranou továrnu na generátory a turbíny v Ankaře. Přítomnost firmy v Turecku začala akvizicí pěti hydroektráren (Hamzali o výkonu 16,7 MW u města Kirikkale nedaleko Ankary, Aralik 12,4 MW na severovýchodě Turecka a kaskáda Resadiye 1 – 22,9 MW, Resadiye 2 – 26,7 MW a Resadiye 3 – 16 MW u města Sivas, resp. Tokat na severu Turecka) o celkovém výkonu cca 95 MW, přičemž tato akvizice byla financována prostřednictvím ČEB. Přímé turecké investice v ČR v posledním období neregistrujeme. Portfoliové investice byly soustředěny především v cestovním ruchu (tj. cestovní kancelář CK ČEDOK), přičemž turecké investice jsou spravovány v ČR prostřednictvím amerického kapitálového fondu ODIEN ASSET Management. Byly však prodány.

Významné obchodní aktivity českých subjektů v Turecku

Společnost Vítkovice Machinery Group, resp. její divize Vítkovice Power Engineering, stavěla na základě EPC kontraktu pro tureckého investora Adularya Enerji/Naksan Holding na klíč tepelnou elektrárnu na lignit „Yunus Emre/Adularya“ (výkon 2x145 MW) u města Beypazari ve vzdálenosti cca 135 km od Ankary. Projekt je od léta 2016 pozastaven z důvodů převzetí projektu státním fondem TMSF a technickým komplikacím.

Dalším vstupem do energetického sektoru s českou participací jsou projekty společnosti ČKD Blansko Small Hydro s firmou Enerjisa Enerji Üretim, tj. dodávka (na základě EPC kontraktu) Francisovy turbíny vč. generátoru a elektrické části pro hydroelektrárnu Sarigüzel (turbína o výkonu 3 558 kW), hydroelektrárnu Kandil (4 762 kW) – obě na JV Turecka v Kahramamarské provincii a hydroelektrárnu Kavsakbendi (5 661 kW) na JV Turecka u města Gaziantep. Dalším společným projektem ČKD Blansko Small Hydro se společností Nuryol Insaat Ticaret je EPC kontrakt na dodávku 4 ks Peltonovy turbíny vč. generátorů a elektrické části pro hydroelektrárny na SV východě Turecka u Trabzonu – hydroelektrárna Ortacag (13 360 kW), Arakli (2x turbína o výkonu 9 128 Kw) a Dogan (11 424 kW).

Úspěch zaznamenala ŠKODA Transportation a.s., která v r. 2015 dodala pro město Konya v centrální Anatolii 60 pěti článkových nízkopodlažních tramvají ForCity Classic a 12 ks tramvají s bateriovým, tzv. catenary-free“ pohonem za celkových 3,4 mld. Kč. V říjnu 2016 byl podepsán nový kontrakt na dodávku 14 tramvají pro město Eskišehir za cca 700 mil. Kč, které již byly částečně dodány.

 

Konsorcium firem AŽD Praha a.s. a CROSS Zlín a.s. dokončil projekt v hodnotě 510 mil. Kč na výstavbu inteligentního dopravního systému v Izmiru (referenční projekt pro celou zemi). Doufáme, že se stane vzorem pro další podobné projekty v Turecku.

 

ÚJV Řež a.s. ukončil v listopadu 2016 dvouletý kontrakt s Úřadem pro atomovou energii Turecka („TAEK - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu“) ve výši cca 200 mil. Kč, jehož předmětem byla odborná podpora ÚJV Řež turecké instituci spočívající v procesu licencování jaderné elektrárny Akkuyu, jakož i zvýšení odborné úrovně pracovníků TAEK. Na jaře 2017 byl uzavřen nový kontrakt na dva roky, který je v současnosti realizován.

 

 

 • Smluvní základna mezi oběma státy

Hospodářské a obchodní vztahy mezi Československem a Tureckem mají dlouholetou tradici s kořeny sahajícími až do období těsně po 1. světové válce. První Obchodní úmluva byla podepsána 31. května 1922 na principu doložky nejvyšších výhod. Poslední preferenční dohoda na bilaterálním základě, dohoda o volném obchodu, byla podepsána v r. 1997. Její platnost byla ukončena vstupem ČR do Evropské unie. Od té doby je základním dokumentem upravujícím obchod mezi ČR a Tureckem Dohoda o celní unii Turecka s EU.

V platnosti jsou dále následující dokumenty relevantní pro ekonomickou oblast:

 • Dohoda o hospodářské, technické, průmyslové a vědecké spolupráci (6. 1. 1976);
 • Dohoda o mezinárodní silniční dopravě (30. 6. 1981);
 • Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (30. 6. 1981);
 • Dohoda o letecké dopravě (podepsaná v roce 1996, v platnosti od 1. 4. 1998);
 • Ujednání mezi MO ČR a GŠ Turecka o vzájemné spolupráci ve vojenské oblasti (v platnosti od 22. 12. 1997);
 • Dohoda o mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o průmyslové spolupráci v oblasti obrany (podepsána 28. 9. 1999, v platnosti od 18. 10. 2002);
 • Dohoda o zabránění dvojího zdanění a zamezení daňovému úniku v oboru daní z příjmu (podepsána 12. 10. 1999, v platnost vstoupila 15. 12. 2003);
 • Dohoda o spolupráci v oblasti zemědělství (podepsána 7. 9. 2000, je v platnosti);
 • Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci v celních záležitostech (podepsána 10. 10. 2000, v platnosti od 2. 2. 2001);
 • Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu (v platnosti od 10. 6. 2004);
 • Mezirezortní memorandum o strategickém partnerství pro spolupráci v oblasti energetiky (podpis: 4. 2. 2013);
 • Dohoda o vzájemné ochraně a podpoře investic (podepsána 29. 4. 2009 během návštěvy tureckého prezidenta Abdullaha Gülla v ČR, v platnosti od 18. 3. 2012). Dohoda, která vstoupila v platnost dne 18. 3. 2012, představuje významný pilíř v jinak dynamických a bohatých obchodně-ekonomických vztazích ČR a TR a rovněž výraznou jistotu pro investory na obou stranách.

Platnost následujících dokumentů byla ukončena dnem vstupu ČR do EU (k 1. 5. 2004):

 • Obchodní dohoda (29. 8. 1975);
 • Dohoda o volném obchodu (podepsána 3. 10. 1997, v platnosti od 1. 9. 1998);
 • Dohoda o spolupráci ve veterinární oblasti (podepsána 10. 10. 2000);
 • Dohoda o spolupráci ve fytosanitární oblasti (podepsána 10. 10. 2000).
  • Zahraniční rozvojová spolupráce (u rozvinutých zemí poskytovaná ZRS)

Mezi ČR a Tureckem, s přihlédnutím ke stupni ekonomického rozvoje Turecka, v předchozích letech téměř nebyla realizována rozvojová spolupráce. Dosud se tato spolupráce uskutečňovala formou tzv. „malých lokálních projektů“ (MLP) a soustřeďovala především na oblast školství v méně rozvinutých oblastech Turecka (na východě země ve městě Bingöl a v chudé ankarské čtvri Bağlum). Poslední MLP byl realizován v říjnu 2014. Současně platí, že od r. 2015 již není Turecké republice poskytována žádná rozvojová pomoc. Doporučujeme však českým podnikatelským subjektům, aby se aktivně zapojily do rozvojové pomoci Evropské komise pro předvstupní období IPA (tzv. „Instruments of Pre – Accession“). O tomto instrumentu blíže referujeme v oddíle 3.3. - „Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU“.

 

 

 1. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export

 

ZÚ Ankara a GK Istanbul vypracovaly pro Turecko, tzv. Mapu oborových příležitostí pro Turecko definuje perspektivní sektory hodné zřetele českých exportérů a investorů v Turecku:

Příležitosti pro český export

Automobilový průmysl

Důležitou položkou turecké průmyslové výroby jsou automobily a jejich příslušenství. Tento sektor také zůstává největší a stále rostoucí položkou vzájemného obchodu. Turecký trh je v tomto segmentu 6. největší v Evropě. Toto odvětví se podílelo v  roce 2014 na celkovém exportu země cca 23 mld. USD. V letošním roce se očekává další růst, počet vyrobených vozů v Turecku by měl dosáhnout přibližně 1,3 mil. kusů.  Vládní investiční pobídky jsou součástí širší strategie snižování závislosti na importu v důležitých sektorech a současně snahou o vylepšení tradičně záporné obchodní bilance. Systém vládních pobídek již přilákal na místní trh mnoho světových producentů, kteří zde umisťují svou výrobu (Renault, FIAT, Mercedes, FORD). Například společnost Toyota oznámila v lednu 2016 investici v řádu 366 mil. USD na výstavbu nového závodu na výrobu motorů. Mercedes Benz pak oznámil zdvojnásobit svou výrobu nákladních vozidel v Turecku, přičemž do rozšíření své haly plánuje investovat 113 mil. EUR. Automobilka Renault do svého výrobního závodu v roce 2016 investovala 225 mil. USD za účelem rozšířit jeho výrobní kapacity. Díky této investici se v ní začala vyrábět poslední řada modelu Mégane sedan. Expanze tohoto sektoru na místním trhu představuje pro české exportéry příležitosti v subdodavatelské struktuře. Na tureckém subdodavatelském trhu je velká řada firem hlavně v oblasti Bursa, Kocaeli, Manisa, Izmir, Istanbul a Adana.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Turecko má poměrně značné nerostné bohatství, kterého začalo intenzivněji využívat až v souvislosti s průmyslovým rozvojem země a budováním dopravní sítě. Přední místa ve světě zaujímá v těžbě chromové rudy, manganové rudy a mědi. Dále se těží wolfram, kobalt, molybden, mramor, antimon, síra, černé uhlí, lignit a uran. Na Turecko připadá 25 % celosvětových zásob rtuti. Dobývací technologie jsou v Turecku často zastaralé a vyžadují modernizaci.

Česká důlní technika a expertíza v oblasti zabezpečení a provozu hlubinných dolů, která splňuje vysoké technické normy EU, se na tureckém trhu může dobře uplatnit. Přechodné období na platnost normy ATEX v Turecku končí k 1. 1. 2019, což zvyšuje poptávku po účinném a spolehlivém zařízení.  S ohledem na státní podporu těžby lignitu jako domácího zdroje (dotace na pracovní místa, částečná 7-letá garance výkupní ceny elektřiny) má sektor i přes závazky v oblasti ochrany klimatu v nejbližších letech perspektivu.

Domácí technologie přitom stále nedosahují parametrů výrobců důlních a těžebních zařízení ze zemí EU. Vzniklý prostor pro zahraniční dodavatele má silný potenciál, jak dokazují úspěchy českých firem v této oblasti, je však nutné počítat s velkou konkurencí a oslabujícím kurzem turecké liry (TL). Nadále se nové realizují energetické projekty a jsou vyhlašovány nové tendry spojené s dobýváním domácích surovin. Mnohdy turecký investor je současně držitelem licence nejen na výstavbu elektrárny, ale i přilehlého dolu (licence jsou oddělené). S ohledem na pokračující budování a údržbu petrochemických podniků, strategických plynovodů a produktovodů (např. TANAP) se nabízí i příležitosti pro české dodavatele armatur a ventilů.

Energetický průmysl

Turecko s ohledem k růstu své ekonomiky a populace patří v rámci OECD k zemím s  růstem poptávky po elektrické energii, přičemž v současné době je 6. největším trhem s elektrickou energií v Evropě. Turecko stále trápí poměrně časté výpadky elektrického proudu. Turecko chystá modernizovat až 85% své rozvodné sítě, přičemž na tento projekt plánuje investovat částku 6 mld. USD v průběhu příštích 5 let. V této oblasti existuje příležitost i pro české dodavatele.

Z českého pohledu jsou slibné zejména rekonstrukce a subdodávky pro konvenční zdroje elektrické energie, tj. tepelné elektrárny s využitím místního nízkokalorického lignitu, ale též zdroje počítající s importovaným černým uhlím. V Turecku proběhla rozsáhlá privatizace státních elektráren. Elektrárny, které byly privatizovány, jsou především tepelné uhelné elektrárny, jejichž stáří je přes dvacet let. Zastaralost těchto elektráren a jejich energetická účinnost jsou pro nové majitele problémem, který je nutné řešit. V privatizačních podmínkách je navíc nezbytnost modernizace a rehabilitace elektráren přímo definována. Jednou z privatizovaných elektráren je elektrárna SOMA v provincii Manisa. Tato elektrárna představuje doposud jednu z největších referencí českého energetického strojírenství v Turecku vůbec. Naprostá většina zařízení byla vyrobena v Československu. Elektrárna má 6 bloků po 165 MW. Počátkem roku 2015 byla tato elektrárna privatizována společností KONYA SEKER, která nyní vyhodnocuje tendry na její rekonstrukci, kterých se přímo účastní i české firmy. Dalšími elektrárnami, které byly v minulých letech privatizovány, jsou: SEYTOMER (600 MW), ORHANELI (210 MW), TUNCBILEK (365 MW), YATAGAN (630 MW), CATALAZI (300 MW), KEMERKÖY (630 MW) a YENIKÖY (420 MW). Privatizace těchto elektráren se zúčastnily víceméně stejné firmy. Devět výše zmíněných elektráren má čtyři nové vlastníky. Kromě KONYA SEKER byly úspěšnými firmami CELIKLER, IC ICTAS a BEREKET Enerji.

Důležitou částí energetické koncepce Turecka jsou OZE. Stranou zájmu českých vývozců by neměly zůstat projekty na výstavbu malých i velkých vodních elektráren, které lákají i některé zahraniční investory. 

Cílový stav v r. 2023 stran tureckého energetického mixu je následující: 30 % plyn, 30 % uhlí a lignit, 30 % obnovitelné zdroje a 10 % jádro, což se zejména u poslední složky kvůli průtahům výstavby JE Akkuyu jeví jako zcela nerealistické. Stát klade důraz na využívání OZE a jiných místních zdrojů a podporuje místní uhelné projekty z nízkokalorického lignitu. Uhlí (z velké části lignit) je jedinou energetickou surovinou, kterou Turecko ve velkém měřítku má. Schodek platební bilance je z velké části tvořen právě energetickými surovinami (z dovozového plynu se vyrábí až 38% elektrické energie (2015)). Tento trend se Turecko snaží zvrátit a podpořit výstavbu energetických projektů z vlastních zdrojů.

Z dalších OZE stojí za povšimnutí rozvoj energie z biomasy (většina zdrojů je bioplynových), které se začínají budovat ve větším měřítku a které české firmy dokážou postavit na klíč. Tento trh se do budoucna bude rozvíjet s tím, že turečtí investoři (často municipality nebo přímo větší stavební firmy) logicky preferují dodávku stavební části domácími dodavateli. Silný růst kolem 30 % ročně v posledních pěti letech vykazuje i větrná energetika, do níž zatím čeští výrobci komponenty nedodávají. Turecký systém feed in tarif více podporuje domácí producenty komponent a tak i zahraniční výrobci částečně lokalizují výrobu v Turecku (např. u vodních turbín a generátorů Andritz a české Energo Pro). Posledním odvětvím, které stojí za zmínku, je výstavba spaloven. V Turecku se staví první spalovny komunálního odpadu a trh v této oblasti rychle dále poroste. Pro české firmy existuje prostor pro účast na tenderech v "menších" městech, které velikostí odpovídají Praze či Brnu. Účast českých firem ale je limitovaná tím, že se tyto projekty zatím realizují jako PPP projekty, kde investor je současně spojen či identický s dodavatelem technologie. Větší prostor proto existuje u investic menšího rozsahu, jako jsou bioplynové stanice, kde je investorem místní firma nebo municipalita.

Pokračující růst stavebnictví nabízí příležitosti pro dodávky kotlů k ústřednímu i individuálnímu topení a souvisejících zařízení. Potenciál existuje také u technologií a služeb v oblasti energetické úspornosti budov a podniků (energy management), v Turecku již stojí kolem 150 budov dle certifikace LEED nebo BREAM.

Obranný průmysl

Podmínky v odvětví obranného průmyslu určuje politicky a vládou silně podporovaný rozvoj domácí výroby – Turecko investuje nemalé prostředky do nových projektů „národních zbraní“ domácí produkce je jednoznačně zvýhodňována před zahraniční. Tento sektor je však perspektivní, zejména pro české dodavatele lehkých ručních zbraní, technologických subkomponent (elektrotechnika, optika), obráběcích strojů a výrobních technologií těžkého strojírenství, zkušebnictví a testování).  V současnosti Turecko hledá partnery a subdodavatele pro výrobu armádních automatických útočných pušek, raketových systémů, bitevních letadel, tanků, dronů či specializovaných elektronických prostředků. Turecký trh může být z pohledu českých subjektů perspektivní např. v oblasti prostředků protichemické a radiační ochrany. Stranou zájmu nemohou zůstat výrobky pro záchranné systémy. V souvislosti s možnou výstavbou jaderné elektrárny je potřeba vytvořit bezpečnostní a záchranný systém. V něm je možno spatřovat další šanci pro uplatnění českých firem.

Strojírenský průmysl

V této oblasti existuje dobrý potenciál pro export obráběcích strojů do Turecka, který je dán rychlým růstem domácí výroby v oblasti obranného, automobilového a dopravně-strojírenského průmyslu, který má vysoké exportní ambice a tedy i nároky na kvalitu. V tomto sektoru jde o komplementaritu, kdy české firmy vynikají právě v oblasti obráběcích strojů, kdežto turecké firmy pak jsou konkurenceschopnější a lepší v lisování, řezání materiálu plazmou či vysekávání plechu. Turecko a ČR se z hlediska výroby obráběcích a tvářecích strojů více méně doplňují. ČR je lepší v přesném obrábění, Turecko má kvalitní výrobce lisů. Cena lisovacích nástrojů, postupových nástrojů je v Turecku vysoká (výrobci musí dovážet více legované oceli a cena nástrojů se značně prodražuje). V tomto segmentu spatřujeme také příležitost pro export vysoce přesných technologií obrábění, soustružení, frézování.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Rozvíjející se turecký trh reflektuje na požadavky spojené s aplikací nových technologií, jež nabízí vyšší účinnost a jsou více šetrné k životnímu prostředí.  Velký zájem je o aplikaci těchto technologií do výrobní praxe v potravinářském, sanačním a zemědělském sektoru.  Zvláštní zřetel si zasluhuje i vodohospodářský sektor. S růstem životní úrovně u turecké společnosti v posledních letech je spojeno i postupné zkvalitňování života v odlehlých regionech země.  Na zvýšenou poptávku po energiích a dodávkách pitné vody reaguje stát zaváděním nových environmentálních technologií. Státní investice směřují do výstavby čističek odpadních vod (ČOV), úpraven vody, vodovodů, výstavby kanalizačních systémů a spaloven. U zemědělských výrobců je identifikovaný zájem o aplikaci technologických inovací. Jedná se zejména o postupy zpracování biologického odpadu (bio-stanice, kompostárny). Výstavba čističek je z velké části realizována tureckými stavebními firmami, tyto nicméně nejsou vždy nositeli potřebných technologií. Konkurence v tomto odvětví je velmi silná a v zemi působí zavedení dodavatelé. Stavby největších ČOV jsou realizovány z přístupových fondů IPA (v Turecku jsou stále města přes 100 tisíc obyvatel, které nemají ČOV).

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Obchodně-investiční příležitosti v oblasti zdravotnictví a kvality života v Turecku jsou díky dynamickému demografickému vývoji, převažující mladé populaci a zanedbatelného úbytku produktivní části populace (de facto nejnižšího ze zemí OECD) soustředěny především do těchto sub segmentů. Turecký trh s farmaceutickými produkty je na šestém místě v Evropě (za SRN, Francií, UK, Itálií a Španělskem). Turecko vynaložilo na zdravotní péči v loňském roce přibližně 39 mld. USD, soukromý sektor pak v loňském roce zaplatil za zdravotní péči 9 mld. USD. Generika v tomto segmentu pak tvořila 37 % (pozn.: meziroční růst o 7,5%) v tržbách (2,8 mld. USD). Domácí farmaceutické produkty tvořily pouze 41,9 % z celkového objemu. Současně roste tlak vlády na lokalizaci zahraničních výrobců, který je aktuálně v některých případech léčiv (55 položek v březnu 2017) vynucován i omezením jejich proplácení ze strany státní pojišťovny. Vyšší šance zahraničních výrobců uspět s kvalitním, ale dražším produktem je především v soukromých nemocnicích. Stát vytváří výhodné investiční podmínky pro realizaci velkých projektů (nemocnice, zdravotnická zařízení), které realizují domácí EPC kontraktoři. Byť je zde vybrán jeden kontraktor, tento v rámci subdodávek nakupuje např. nemocniční lůžka, stomatologická a gynekologická křesla či jiné vybavení nemocnic. Negativním faktorem je však oslabení kurzu TL, které jen v roce 2017 prodražilo export z ČR o 20%.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Turecko je soběstačné ve všech základních zemědělských produktech (obiloviny, ovoce, zelenina, cukrová řepa, olejniny), část produkce se vyváží. Turecko je potravinářským gigantem. V dodávkách většiny produktů je soběstačné. Na potravinářském trhu se mohou uplatnit i výrobky pro bezlepkovou dietu (nejsou tak běžně dostupné, jak je tomu v Evropě). Dále tu dochází k růstu trhu tzv. zdravých potravin, např. poptávka po cereálních výrobcích je silná. Domácí producenti hovězího masa nestačí saturovat rostoucí domácí poptávku, což vede trvale k nárůstu cen komodity. Vývoz skotu všeho druhu (jalovice, býci na výkrm i porážku) z ČR rychle roste od roku 2015 po odstranění některých veterinárních překážek. Turecko je největším dovozcem v Evropě. Prostor pro české producenty existuje i v oblasti veterinárních léčiv, vakcinací, krmných směsí a produktů či služeb souvisejících s podporou domácího chovu (inseminační dávky a poradenství, technologie pro ustájení dobytka, stroje na přípravu krmiva).

Živočišná výroba se zaměřuje hlavně na kozy a ovce. Exportní příležitosti, při správné akvizici, představují také potravinářské technologie v oblasti zařízení pro mlékárny, pekárny a jatka, konzervárny, mražené potraviny a „ready-to-eat meals“. Turecké firmy nyní projevují zájem o dodávky cereálií a energetických tyčinek, což jsou výrobky, které na místním trhu ještě nejsou tak hojně zastoupeny jako v ČR.

Železniční a kolejová doprava

Železnice v Turecku se těší období významných a trvalých investic, zejména do vysokorychlostních tratí, do nákladní železniční dopravy a s tím souvisejících logistických a distribučních řešení. Investice směřují také do projektů městské osobní železniční dopravy ve velkých tureckých městech. Státem vlastněná společnost TCDD (Turecké státní železnice) hodlá v daném období obnovit tratě o délce cca 4 tis. km. Každý rok směřuje cca 30 % z vládního rozpočtu do projektů dopravní infrastruktury. Ke konci roku 2017 tak byl zprovozněn důležitý úsek železnice spojující Turecko s Gruzií a Azerbajdžánem. Jedná se o železnici Baku – Tbilisi-Kars, která bude součástí nové budované hedvábné stezky.

Aktuální situace v sektoru vytváří podmínky pro participaci zahraničních subjektů a českých firem při vědomí resp. zajištění kurzovního rizika. Rozšiřování vysokorychlostní sítě bude vyžadovat podstatné investice do vozového parku a národní projekty vlaků otevírají prostor pro zahraniční subdodávky. Pro české vývozce by mohly být zajímavé projekty na rozšíření příměstské železniční dopravy, metra a tramvajových linek. Uspět mohou i čeští výrobci kolejových vozidel v souvislosti s projekty na modernizaci vozového parku (boom se očekává v nákupu lokomotiv), light-rail, dodávek pro železniční a kolejovou infrastrukturu, komunikačních a zabezpečovacích systémů a dodávek komponentů pro domácí, silně se rozvíjející, železniční průmysl a domácí výrobce tramvají a vozů metra (Tulomsaš, Tüvasaš, Bozankaya, Durmazlar). 

Pro české exportéry jsou zajímavé projekty spojené s elektrifikací železničních koridorů, výstavbou kolejové infrastruktury, signalizací a bezpečnostních systémů.

Ve snaze snížit enormní výdaje za PHM u městských autobusů, usilují města o přestavbu městských autobusů využívajících dieselové agregáty na CNG. Na tento záměr automaticky navazuje potřeba výstavby CNG plnících stanic a tendery na nákup CNG autobusů.

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8402 - Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

HS 8403 - Kotle k ústřednímu topení

HS 8404 - Přístroje pro kotle generátory ústřed topení

HS 8406 - Turbíny na páru vodní nebo jinou

HS 8410 - Turbíny kola vodní regulátory

HS 8502 – Soustrojí generátorová elektr. měniče rotační

HS 8503 – Části motorů elektrických generátorů soustrojí ap

HS 8504 - Transformátory el. měniče statické induktory

Železniční doprava

HS 7302 - Materiál pro stavbu tratí železnic tramvaj

HS 8530 - Přístroje elektrické pro řízení dopravy

HS 8603 - Vozy motorové železniční aj dopravy kolejové

HS 8606 - Vagóny nákladní pro žel aj dopravu kolejovou

HS 8607 – Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 4010 - Pásy dopravník řemeny hnací z kaučuku vulkan

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap                                            

HS 8428 - Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační

HS 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem

HS 8430 - Stroje ost srovnávací ap pluhy frézy sněžné

HS 8474 - Stroje k třídění prosévání ap zemin kamenů aj                                        

Strojírenský průmysl

HS 8419 - Stroje ke zpracování materialů změnou teplot

HS 8458 - Soustruhy pro obrábění kovů

HS 8459 - Stroje obráb pro vrtání frézování řezání apod

HS 8460 - Stroje obráb pro broušení lapování leštění ap

HS 8462 - Stroje tvářecí k opracování kovů buchary apod

HS 8466 - Části součásti strojů obráběcích tvářecích

Automobilový průmysl

HS 4011 - Pneumatiky nové z pryže

HS 8703 - Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

HS 8704 - Vozidla motorová pro dopravu nákladní

HS 8707 - Karosérie vozidel motor traktorů vč kabin                                                  

HS 8708 - Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

HS 8716 - Přívěsy návěsy vozidla ost bez pohonu mechan

Vodohospodářství, odpadní průmysl

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

HS 8421 - Odstředivky přístroje k filtrování čištění

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8421 - Odstředivky přístroje k filtrování čištění

HS 8422 - Myčky stroje k čištění plnění ap lahví aj

HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3006 - Zboží farmaceutické jiné

HS3003 -  Léky neodměřené ne krev antiséra apod.

HS 3004 - Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

HS 9018 - Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj                                             

HS 9019 - Přístr pro mechanoterapii masážní dýchací aj             

HS 9402 - Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj

Obranný průmysl

HS 9302 Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

HS 9303 - Zbraně střelné zaříz využívající výbuchu ost

HS 9304 – Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

HS 9305 - Části příslušenství zbraní revolverů pistolí

 

5.2. Kalendář akcí

 

Z kalendáře akcí, resp. Plánu činnosti ZÚ Ankara a GK Istanbul, resp. Czech Trade Istanbul uvádíme pouze nejpodstatnější akce, které se uskutečnily/uskuteční v roce 2018/2019:

 • Aktivní účast DEK ZÚ Ankara a GK Istanbul na mezinárodních veletrzích a podpora účasti českých vystavovatelů mimo jiné na těchto akcích:
  • EURASIA RAIL - podpora českých vystavovatelů na veletrhu s oficiální českou účastí (příp. doprovod oficiálních představitelů ČR) a následné poskytování součinnosti jejich komerčním aktivitám po veletrhu
  • Energetické veletrhy a výstavy – 5. Mezinárodní summit o jaderné energetice, veletrh ICCI, konference EuroAtom, International Energy and Environment Fair and Conference
  • Potravinářský veletrh SODEX
  • Veletrh stavebnictví – TurkeyBuild
  • ITM a HighTex – součást Nanotechnologické mise
  • MAKTEK Euroasia - podpora českých vystavovatelů ve spolupráci s CzechTrade Istanbul
  • CNR Food 2018 – ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství podpora českých potravinářských firem
  • Automotive 2019

 

 • V rámci akcí PROPED:
 • Mise českých firem v tureckých ocelárnách
 • Nanotechnologická mise
 • Mise českých firem v tureckých loděnicích (Czech Trade)
 • CNR Food 2018 – mise českých potravinářských firem
 • Mise českých firem do oblasti těžby v Turecku (Czech Trade)
 • Incomingové mise tureckých expertů a firem v oblasti důlní bezpečnosti a techniky do ČR v květnu 2017
 • Incomingová mise tureckých zemědělců k chovatelům skotu v ČR

 

 • Organizace podnikatelských misí a prezentačních akcí českých firem v oblasti prioritních sektorů (viz mapa oborových příležitostí), a to i v kontextu projektů ekonomické diplomacie.
  • Podnikatelská mise HK ČR v sektoru zemědělství v lednu 2017 jako doprovod návštěvy ministra M. Jurečky. V rámci návštěvy se uskutečnilo podnikatelské fórum organizované ZÚ Ankara a DEIK s účastí cca 60 firem z oboru (z toho 15 českých)
  • Projekt ekonomické diplomacie - prezentační akce a podnikatelská mise českých firem v oblasti užitkového skla, svítidel a designu (říjen 2017). Cílem bylo prezentovat české produkty významným investorům, stavebním kontraktorům a designovým architektům.
  • Aktivní podpora ČEB/EGAP při řešení problémů projektu tepelné elektrárny Yunus Emre společnosti Adularya (EPC Vítkovice Power Engineering)
  • Investiční seminář v Istanbulu – CzechInvest, Česko-turecká hospodářská komora
  • Asistence českým firmám při jejich etablování se na tureckém trhu
  • Navazování kontaktů na bázi B2G a zprostředkování jednání mezi českými podnikatelskými subjekty a velkými holdingy v oblasti energetiky, obranného průmyslu a stavebnictví (průběžně po celý rok).
  • Podpora zájmu a informování tureckých firem o investování v ČR (ve spolupráci s Czech Invest)
  • Realizace prezentačně-společenských akcí firem na ZÚ, podpora firemních misí Czech Trade.

 

 

 1. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
  • Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Před vstupem na turecký trh je vhodné, zejména k prvním kontaktům, využít služeb rozsáhlé sítě polostátních zájmových a odborných organizací a sdružení. Jde zejména o regionální obchodní komory, průmyslové komory, unie výrobců, sdružení malých a středních firem pro provádění zahraničního obchodu, sdružení mladých podnikatelů Turecka atd., kdy povinné členství tureckých firem v komorách garantuje široký záběr a spolehlivost informací. Orgánem, zastřešujícím všechny komory a asociace, je Unie obchodních a průmyslových komor a komoditních burz TOBB (www.tobb.org.tr), na jejichž internetových stánkách lze nalézt příslušné kontaktní údaje všech povinně participujících subjektů, resp. všech obchodních a průmyslových komory a asociací).

V případě technicky a marketingově náročnějších komodit, vstupu do státních zakázek, soutěží vyhlášených státními firmami, spolupráce směřující k výrobní kooperaci nebo prodeji/nákupu licence a rovněž při záměru trvalé spolupráce na třetích trzích se současně jednoznačně doporučuje zapojení a využití služeb místního zástupce. V některých případech je drahou, ale pravděpodobně efektivní alternativou vyslání vlastního experta do teritoria. Vzhledem ke specifikům tureckého trhu a místním zvyklostem se obecně doporučuje častější osobní styk s tureckými partnery. U vládních zakázek, resp. dalších vládních obchodů se doporučuje etablovat zástupce se sídlem v Ankaře (státní instituce sídlí tamtéž). Obvykle je efektivní angažovat zástupce, který pokrývá celé teritorium Turecka.

                   „Golden hints“ výběru agenta/distributora:

 • vyžádat si obchodní licenci agenta/distributora (důraz na datum založení – jak dlouho společnost funguje a na to, kolik je registrovaný kapitál),
 • vyžádat si portfolio podniků, které agent/distributor zastupuje (z hlediska konkurence),
 • vyžádat si seznam výrobků, které agent/distributor prodává (z hlediska konkurence, komplementarity),
 • vyžádat si reference na podniky, které již distributor/agent zastupuje (ověřit jejich spokojenost),
 • v případě agenta se domluvit na provizi za prodané zboží a nikoli na paušálu za zastupování,
 • v případě distributora se dohodnout na obchodní strategii – např. indikovat ve smlouvě retailovou cenu výrobku (přinejmenším nejnižší možnou), exkluzivitu pro daný region a dohodnout se na způsobu platby – ideálně akreditiv, nebo alespoň přiměřená zálohová platba, nikdy nesjednávat stoprocentní platbu předem.

                   Marketingová strategie při vstupu na turecký trh:

Bez porozumění tureckému obchodnímu a kulturnímu prostředí je každá marketingová strategie bezzubá. Níže proto uvádíme, selektivně základní postřehy, čeho se vyvarovat a kde naopak klást zvýšenou pozornost při tvorbě Vaší úspěšné marketingové strategie.

                   1/ Průzkum trhu

Kvalitní průzkum trhu je nedílnou součástí úspěšné marketingové strategie. Lze říci, že průzkum trhu je schopna v kvalitním měřítku realizovat zahraniční kancelář CzechTrade Istanbul, přičemž na některých projektech toto zahraniční zastoupení úspěšně spolupracuje se ZÚ Ankara a GK Istanbul. Důvod je prostý – Turecko je rozlehlé a jednotlivé provincie jsou značně ekonomicky nevyrovnané, rovněž vykazují značné rozdíly v obchodním a interkulturním jednání, proto znalost obou „českých entit“ je mnohdy kombinována ku prospěchu exportujícího subjektu.

Na místním trhu rovněž existuje velké množství tureckých firem realizujících průzkum trhu, nicméně kvalita značně kolísá. V Turecku též působí nadnárodní auditorské a konzultantské společnosti, které čas od času, dokonce zdarma, zveřejní kvalitně zpracovaný průzkum trhu v jednotlivých sektorech (např. KPMG, Delloite aj.).

                   2/ Doporučení k veletržní účasti

Za účelem maximalizace pozitivního výsledku účasti českého subjektu na veletrhu doporučujeme dodržet několik pravidel:

 • Vzhledem k nepřebernému množství každoročně pořádaných veletrhů v Turecku doporučujeme za účelem vhodného sektorově významného veletrhu poradit se ZÚ Ankara, GK Istanbul či CzechTrade Istanbul.
 • S tímto souvisí včasné zaslání výstavních exponátů tak, aby tyto byly na stánku opravdu nejpozději v den otevření veletrhu.
 • Pamatujte včas na překlad prezentačních materiálů do tureckého jazyka. Většina decision-makerů, zejm. silných rodinných holdingů, nevládne jiným jazykem než tureckým.
 • S tím souvisí i doporučení disponovat během veletrhu na stánku zkušeným tlumočníkem.
 • Buďte pozitivní a nechte své případné předsudky doma - Turci (nejen obchodníci) jsou všeobecně lidé velmi vstřícní a přátelští vůči cizincům. Chovají-li se vůči nim jinak, pak se pravděpodobně jedná o reakci na případné povýšenecké a arogantní jednání samotných cizinců. Přátelský postoj a pozitivní přístup je důležitým předpokladem pro navázání dobrých kontaktů, což platí samozřejmě i při obchodních jednáních, zejména těch úvodních veletržních.
 • Buďte na jednání kvalitně připraveni - prvotním předpokladem pro úspěch na místním trhu je kvalitní příprava na jednání. Pokud českým podnikatelům, přijíždějícím do Turecka na úvodní jednání, chybí dostatečné znalosti o konkurenci na místním trhu, získává na následném obchodním jednání na převaze místní obchodník, který je většinou vybaven potřebnými informacemi a argumenty.
 • Neváhejte na veletrh zaslat skutečný produkt – Turci upřednostňují reálný kontakt s produktem.

3/ „Branding“ produktu

 • Naučte Turky vnímat české výrobky – je nutno kalkulovat se skutečností, že většina českých produktů na tureckém trhu není etablovaných tak, jako např. výrobky německé, italské, japonské či US provenience či turecký spotřebitel o něm nemá vůbec žádnou relevantní informaci.
 • Spojte vhodně dlouholetou tradici firmy/produktu s kvalitou produktu, který je výsledkem dlouhodobého vývoje a výzkumu.
 • Přesvědčte turecké partnery, že Váš produkt poskytuje německou kvalitu, nicméně za české ceny (pokud tomu tak je…).

4/ Systém propagace a reklamy

 • Reklama musí být vždy korektní – reklama atakující negativně národní symboly a patriotismus či sexuálně zaměřená reklama, není naprosto vhodná a bude předmětem reakce příslušných entit, resp. nebude ani publikována.
 • Nejefektivnější cestou je využití místního zástupce nebo distributora. Hlavní formou podpory prodeje jsou nicméně veletrhy a výstavy.
 • Díky existenci více než 40-ti televizních stanic, z nichž nejméně 10 má celoplošné pokrytí (družice Türksat) a obdobného počtu celostátních rozhlasových stanic, existuje v Turecku široké spektrum možností využití hromadných sdělovacích prostředků pro propagaci. Denní, periodický i odborný tisk běžně uveřejňuje reklamy propagující nejrůznější produkty, jména jejich výrobců či dovozců a distributorů.
 • Využití direct marketingu pro zahraniční produkty se nedoporučuje zejména kvůli řadě zákonů a dalších regulativů včetně jazykových bariér a kulturních odlišností.

5/ Specifika uvedení produktu na trh

 • Připravte se argumentačně (i psychicky) na to, že turecký trh je atakován levnou čínskou produkcí a před Vámi již podobný produkt čínské provenience byl nabízen. Nicméně turecký partner již vnímá rozdíl mezi evropskou kvalitou a čínskou produkcí.
 • Prubířským kamenem je získání první referenční exportní zakázky na tureckém trhu. Turecký zákazník nebude ohromen úspěšně realizovanými exportními případy v západní Evropě či jinde, ale prvním reálně završeným obchodem na trhu tureckém. Pokud máte, neváhejte uvést referenční tureckou firmu, v případě, že usilujete, zkuste jít „na krev“ a snažte se prvotní referenci zrealizovat.
 • Znalost zahraniční i domácí konkurence, která působí na trhu, může českým vývozcům pomoci ke stanovení vlastních optimálních cen a cenových mantinelů. Je také třeba počítat s tím, že turecké firmy zpravidla nemívají ve zvyku vázat se jen na jednání s jedním dodavatelem, ale ve stejném období jich testují několik. Případy, kdy si místní firma nakonec vybere konkurenční společnost a českému exportérovi ani nesdělí, že již nadále s nákupem jeho zboží nepočítá, jsou bohužel dost časté.
 • Počínající obchodní vztahy opečovávejte – mnoho vypitých čajů při osobním jednání teprve vede k vytouženému cíli. Turecký obchodník očekává, že veškerá iniciativa bude vyvíjena na straně prodávajícího. Z praxe je možno uvést celou řadu případů, kdy slibně se rozvíjející kontakty nedosáhly fáze realizace jen z důvodu přerušení komunikace. Skutečnost, že potenciální turecký zákazník nereagoval na zaslanou korespondenci, bývá na straně české firmy často chápána jako vyjádření nezájmu o jeho zboží. Nebývá to však vždy pravda a obnovení komunikace může vést ke konečnému úspěchu. V těchto případech může českým firmám pomoci ZÚ Ankara či GK Istanbul, kteří většinou dokáží iniciovat obnovení přerušených vztahů.
 • Cena „až na prvním místě“ - základním a rozhodujícím bodem obchodního jednání bývá jednání o ceně. Je třeba počítat s tím, že cena dozná proti původnímu návrhu podstatných změn. Český vývozce by měl být vybaven potřebnými argumenty a marketingovými informacemi, být tak připraven na licitaci o cenách a rovněž vybaven příslušnými pravomocemi rozhodovat o cenové politice a platebních podmínkách.
 • Samotné obchodní jednání nevybočuje ze zaběhnutých norem jednání s evropskými obchodními partnery. Dohody je nutno uzavírat vždy písemně. Během jednání je možno se občas setkat s přísliby, které nejsou později splněny. Mentalitě Turků je vlastní, že v zájmu příznivého průběhu jednání slíbí něco, co pak nemohou splnit. Je třeba také počítat s tím, někteří turečtí obchodníci neradi řeší, nebo neumí řešit různé problémy, které mohou nastat při realizaci obchodního případu (typickým případem je např. přístup tureckého obchodního partnera k řešení problémů při celním odbavení a uvolnění zboží do oběhu). Proto se zvláště zpočátku doporučuje zvolit vhodné dopravní a platební podmínky, tak aby neohrozily inkaso.

Pro další podrobné informace související s úskalí a doporučeními při vstupu na turecký trh, nalezením vhodného partnery/zástupce, založením společnosti apod., velmi doporučujeme zpracovaný Exportní manuál pro Tureckou republiku, který lze nalézt na webových stránkách ZÚ Ankara v sekci Ekonomika na následujícím odkazu: http://www.mzv.cz/ankara/cz/obchod_a_ekonomika/export_do_turecke_republiky_manual_pro.html.

 • Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Turecký celní systém, především ale celní praxe, je opakovaně předmětem kritiky jak obchodních partnerů, tak i ekonomické diplomacie řady zemí včetně orgánů EU. V souladu s hodnotícími zprávami o přístupových jednáních lze konstatovat, že některé celní orgány občas bez jakéhokoli varování požadují dokumenty, které dříve nevymáhaly, přičemž povinnost jejich předložení ani není ve vzájemných dohodách zakotvena.

Rozhodujícími prvky, určujícími zahraničně-obchodní režim země, jsou Dohoda o volném obchodu s EU, která se týká vzájemného obchodu zemědělskými produkty, uhlím a ocelářskými produkty, a Celní unie s EU, která znamená zapojení do společného trhu Unie se všemi ostatními komoditami, zejména pak průmyslovými produkty. Otázka Celní unie s EU je v poslední době v Turecku často diskutovaným tématem. Domácí administrativa je v současné době toho názoru, že celní unie s EU je pro Turecko nevýhodná a usiluje o její revizi.

Základní dokumenty v obchodním styku jsou EUR 1 pro položky pokryté uvedenou Dohodou a ATR pro všechny ostatní komodity. ATR ve smyslu dohody o celní unii (na rozdíl od např. EUR 1 nebo C/O) neprokazuje původ zboží, ale pouze jeho celní status z pohledu EU, tzn., zda konkrétní obchodované zboží už bylo nebo nebylo v rámci EU celně odbaveno. Tyto dokumenty musí být podle požadavků u jednotlivých komodit doprovázeny dalšími doklady (např. veterinárními nebo fytosanitárními certifikáty u zemědělských položek, potvrzením GMP u léčiv apod.). U každé položky je nutné, aby si český vývozce požadavky v předstihu řádně prověřil (nejlépe to může v konkrétním místě vstupu zboží do Turecka pro něj udělat turecký dovozce – jeho obchodní partner) a nebyl pak překvapen případnou „inovací“. Přesto však nelze vyloučit, že po příjezdu na tureckou hranici bude dovozce zaskočen novým požadavkem. Českým vývozcům se proto naléhavě doporučuje používat takové dodací parity, u kterých nebude inkaso ohroženo případnými potížemi na tureckých celnicích (např. EXW, FCA, FOB atd.).

Informace o nařízeních ohledně dovozu do Turecka lze najít na webových stránkách nově zřízeného Ministerstva cel a obchodu (existuje anglická verze): http://english.gtb.gov.tr/. Právní předpisy týkající se dovozu, vývozu, cel atd. jsou dále v angličtině na webových stránkách: http://www.tariff-tr.com/, avšak zde jde již o placené služby. Přímo celní sazby podle Harmonizovaného systému lze najít na tureckých stránkách celního úřadu na adrese http://www.gumruktarife.com/.

Mezi obchodní překážky, které řeší EU s Tureckem, patří např. nedostatečná ochrana obchodních značek týkající se zejména potravinářského a oděvního průmyslu (obecněji jde o problém ochrany duševního vlastnictví, nesprávné uplatňování kvót u zpracovaných zemědělských produktů, vyžadování licencí pro starší zboží a problematiku dovozu alkoholu do Turecka).

Je nutné upozornit vývozce do Turecka i na problematiku geneticky modifikovaných potravin GMO a bezpečnosti potravin. Ministerstvo zemědělství a venkova vydalo dodatek ke svému regulativu s platností od 28. 5. 2010. Tuto otázku také upravuje zákon č. 5977 o bezpečnosti potravin (Biosafety Law), který byl přijat parlamentem dne 18. března 2010. Nulová tolerance vzhledem ke GMO trvá např. u dětské výživy a je vyžadována stoprocentní povinnost testování. Pokud jde o živý skot, situace je podobná jako u GMO, Turecko trvá na vlastním testování na BSE, přičemž jeho metody se silně odlišují od pravidel Mezinárodní veterinární organizace OIE.

Vývozců textilu a oděvů do Turecka se týká nařízení o "Exporter Registry Form", které vstoupilo v Turecku v platnost od 1. 1. 2009. Podle opatření Podsekretariátu pro zahraniční obchod jsou zahraniční dodavatelé (exportéři) povinni jednou ročně vyplnit formulář "Exporter Registry Form" a ověřený zaslat svému tureckému partnerovi (dovozci). Od 21. července 2011 byly výrazně zvýšeny cla na dovozy ze třetích zemí, netýká se zemí EU, ale reexportu.

Ministerstvo zdravotnictví reguluje nové importy farmaceutických výrobků v rámci „nového cenového režimu originálních farmaceutik“. Prohibitivní ustanovení vůči zahraničním společnostem vstoupilo v platnost dne 4. 12. 2009. Doporučujeme, aby si vývozce do Turecka zjistil aktuální stav pro svůj výrobek. Kontrola exportu z Turecka je uplatňována jen u speciálních položek (dvojího užití - standardní postup), dále narkotik, starožitností, kulturních a přírodních hodnot (zvířata, rostliny a semena rostlin).

Problematika ochrany domácího trhu se vyznačuje v tureckém obchodním prostředí specifickými znaky. Přestože celní unie s EU a postupná adaptace na nové podmínky znamenaly zásadní změnu v zákonech, je praxe u netarifního zboží poznamenána zvýhodňováním domácí produkce. Přetrvávají opatření daňového charakteru při dovozu luxusních druhů zboží, např. osobních automobilů, parfémů atd., spíše lze očekávat jejich další zvýšení.

Turecko v rámci své exportní politiky na podporu vývozu začalo uzavírat dohody o volném obchodu. Ministerstvo cel a obchodu na svých webových stránkách uvádí např. tyto země: Sýrii, Maroko, Tunisko, Izrael, Černou Horu, Egypt, Bosnu a Hercegovinu, Gruzii, Makedonii, Albánii, Jižní Koreu, Chile, Srbsko a Mauricius. V současnosti probíhají jednání s dalšími státy (Ukrajina, Kolumbie, Ekvádor, Kamerun, Japonsko, Lýbie, Singapur, Peru, Mexiko, a další).

 • Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Na základě zákona o přímých zahraničních investicích (Foreign Direct Investment Law), který představuje zásadní zjednodušení procedury při zakládání firmy se zahraniční majetkovou účastí, platí pro zahraniční investory stejná práva a povinnosti jako pro turecké subjekty, vyplývající z platného tureckého Obchodního zákoníku (Turkish Commercial Code). Jedná se zejména o:

 • princip stejného zacházení se zahraničním a domácím investorem;
 • zahraniční společnosti založené v Turecku mohou nabývat nemovitosti;
 • zahraniční fyzické osoby mohou nabývat nemovitosti na základě reciprocity;
 • společnosti mohou zaměstnávat cizince, nutnost pracovního povolení však zůstává.

                   Zákon se vztahuje na následující typy společností:

Merchant (Single Proprietorship): fyzická osoba, která provozuje obchodní zařízení, je akceptována jako firma,

Joint Stock Company: Základní kapitál ve formě akcií v minimální hodnotě 50.000,- TL, zakládá i jen jeden společník (dle nové právní úpravy),

Limited Company: Minimální výše základního kapitálu 10.000,- TL, společnost může být založena jen jedním společníkem (dle nové právní úpravy). Společníci ručí až do výše nesplaceného vkladu,

Commandite Company: Minimální výše kapitálu není určena. Komplementáři ručí celým svým majetkem, komandisté do výše nesplaceného vkladu,

Collective Company: Sdružení fyzických osob zřízené k provozování obchodních aktivit pod společným jménem. Minimální výše kapitálu není určena. Partneři ručí celým svým majetkem.

Obchodní zákoník určuje formy zakládání společností i striktní pravidla účetnictví, povinnost disponovat internetovými informacemi apod.

Akciová společnost, tak i společnost s ručením omezeným mohou být založeny jediným společníkem. Předcházející znění obchodního zákoníku požadovalo pro založení akciové společnosti nejméně pět společníků, resp. dva společníky pro založení společnosti s ručením omezeným. Byť v předcházející právní úpravě nebylo ukotveno ustanovení o zápisu převodu akcií, podle současné úpravy platí, že převod akcií v případě jediného společníka podléhá zápisu.

 • Předcházející znění obchodního zákoníku týkajícího se akciových společností vyžadovala zápis základního kapitálu a jeho navýšení bylo možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady. Současně platná úprava umožňuje představenstvu rozhodnout o navýšení základního kapitálu bez valné hromady, a to v případě, že se navýšení pohybuje v rámci dříve stanovených limitů.
 • Nové znění zákona nevyžaduje, aby členové představenstva byli rovněž společníci společnosti. Představenstvo nemusí mít podle nové právní úpravy alespoň tři členy, ale může se skládat pouze ze dvou či dokonce jediného člena.
 • Společnostem je dle nové právní úpravy umožněno po určitou dobu nabytí až 10 % jejich vlastních podílů, přičemž tyto podíly nemohou být využity pro účely hlasování na valné hromadě.
 • Základní změnou je skutečnost, kdy minimální požadovaná výše základního kapitálu u společností s ručením omezeným byla navýšena z 5.000,- na 10.000,- TL. Minimální základní kapitál pro akciové společnosti zůstal v původní výši, tj. 50.000,- TL.

Společnosti, jejichž založení podléhá schválení tureckého Ministerstvem hospodářství: banky, soukromé finanční ústavy, pojišťovny, finanční leasingové společnosti, holdingové společnosti, směnárny, veřejné sklady, společnosti, jejichž aktivity podléhají Capital Markets Law, zakladatelé a provozovatelé volných zón.

          Postup při založení firmy:

Všechny zakládací listiny musí být vyhotoveny v tureckém jazyce, jednací řeč na úřadech je také turečtina. ZÚ Ankara doporučuje, aby české firmy, které chtějí zřídit v Turecku firmu, použily pro tento účel důvěryhodného tureckého občana (právníka, notáře) vybaveného příslušným pověřením. ZÚ Ankara disponuje seznamem vhodných advokátních kanceláří. Velmi cenným informačním zdrojem o způsobu zřízení firmy v Turecku je portál „ISPAT - Invest in Turkey“ www.invest.gov.tr, oddíl „Investors Guide“. Užitečné informace poskytuje na svých stránkách rovněž mezinárodní auditorská společnost KPMG Turkey (www.kpmg.com.tr) v manuálu „Invest in Turkey“.

https://www.kpmg.com/TR/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/investment-in-turkey-2015.pdf

 • Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu 

Díky existenci více než 40-ti televizních stanic, z nichž nejméně 10 má celoplošné pokrytí (družice Türksat) a obdobného počtu celostátních rozhlasových stanic, existuje v Turecku široké spektrum možností využití hromadných sdělovacích prostředků pro propagaci. Denní, periodický i odborný tisk běžně uveřejňuje reklamy propagující nejrůznější produkty, jména jejich výrobců či dovozců a distributorů. Využití direct marketingu pro zahraniční produkty se nedoporučuje zejména kvůli řadě zákonů a dalších regulativů včetně jazykových bariér a kulturních odlišností. Nejefektivnější cestou je využití místního zástupce nebo distributora. Hlavní formou podpory prodeje jsou nicméně veletrhy a výstavy. Otázky k marketingové strategii viz výše v kap. 6.1.

Vyhledávání obchodních partnerů a bezplatné uveřejnění poptávky (nabídky) - IGEME (obdoba českého CzechTrade), jež je přidružená Ministerstvu hospodářství Turecké republiky, vydává časopis FORUM, v němž bezplatně zveřejňuje jména firem, kontaktů a produktů (www.igeme.com.tr - na stránkách IGEME lze nalézt umístění poptávek a nabídek v sekci „Offerings“). Podobné služby lze získat i na obchodních a průmyslových komorách, jak v hlavních centrech obchodu, tak i v jednotlivých regionech. Istanbulskou hospodářskou komoru (ITO - www.ito.org.tr), která sdružuje cca 300 tisíc členských firem - v TWT Magazine Istanbulské obchodní komory existuje možnost v direktoráři Offers and Demands. Užitečné informace včetně přístupu do databáze tureckých výrobních a exportních firem lze získat na internetové adrese Ministerstva hospodářství Turecké republiky -  www.ekonomi.gov.tr v sekci „Buy from Turkey“. Službu uveřejnění firemních nabídek umožňuje rovněž internetová stránka Sdružení tureckých komor TOBB – www.tobb.org.tr. Obsahuje rovněž přehledy a internetové adresy jednotlivých tureckých hospodářských a obchodních komor. Adresáře tureckých členských firem, včetně kompletních kontaktních adres, uveřejňují na svých stránkách rovněž profesní sdružení výrobců a obchodníků. Ve většině případů obsahují stránky rovněž B2B kontaktní formuláře. Poptávky a nabídky jsou uveřejňovány zdarma.

Informace o výstavních akcích v celé zemi se nalézají na webových stránkách Ústředního svazu komor a komoditních burz Turecka (www.tobb.org.tr), kde jsou řazeny velmi přehledně, a to jak časově, tak i místně a komoditně. Nejdůležitějším veletržním centrem je Istanbul. V posledních letech ale nabývají na významu rovněž další města, například Izmir, Konya, Ankara a na JV Turecka pak Gaziantep, Adana a Mersin. Pro firmy zajímající se o spolupráci s podporovanými oblastmi jihovýchodní Anatólie včetně kooperací na třetích trzích (BV a země Zálivu) lze doporučit mezinárodní všeobecné veletrhy konané jako společné regionální akce Turecka a jeho sousedů, například v Gaziantepu. Sektorově významné veletrhy, na kterých by se měly české subjekty prezentovat, může vhodně vytipovat a doporučit ZÚ Ankara, GK Istanbul či CzechTrade Istanbul, který veletržní účast českých firem často organizuje.

Informace o podmínkách českých oficiálních veletržních účastí pod hlavičkou státu naleznou zájemci jak na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz), tak na portále www.businessinfo.cz v sekci teritoriálních informaci „Turecko“. Případným exportérům slouží rovněž tzv. institut společných účastí na výstavách a veletrzích, při jejichž financování se kombinují prostředky ze státního rozpočtu a fondů EU. Osobní účast často umožňuje nejen načerpání informací přímo v terénu, ale i kontakt s konkurencí v místě. Každopádně stále se jedná o velmi účinný nástroj marketingové strategie a účinný marketingový mix by jej měl zahrnovat.

 • Problematika ochrany duševního vlastnictví

Otázku ochrany duševního vlastnictví (IPR) by neměli čeští exportéři do Turecka podceňovat. Zprávy EK hovoří o tom, že mnoho padělaného zboží v zemích EU pochází rovněž právě z Turecka. Ochrana duševního vlastnictví je jednou z kapitol screeningu (kapitola č. 7) a jak vyplývá ze Screeningové zprávy EK, Turecko ještě není dostatečně připraveno na otevření této kapitoly, zejména z důvodu nedostatečné administrativní kapacity. Kapitola bude otevřena až po splnění některých benchmarks. Tristní stav IPR v Turecku reflektuje „Global Competitiveness Report“ zveřejňovaná Světovým ekonomickým fórem, které řadí otázku ochrany IPR v Turecku až na 115. místo mezi celkem 134 hodnocenými zeměmi.

 • Trh veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek je v Turecku upraven Zákonem o veřejných zakázkách č. 4735 (Public Procurement Law ze dne 4. 1. 2002, publikace 22. 1. 2002 – neoficiální překlad předmětného zákona je k dispozici na: http://www.kik.gov.tr/public_procurement_law-50-2.html). Zákon, který je průběžně novelizován, je legislativně spjat s řadou dalších zákonů (Public Procurement Contracts Law, zákon o nadacích, zákon o kulturním a přírodním dědictví aj.). Některé projekty navíc tomuto zákonu nepodléhají. Zcela mimo shora uvedený zákon jsou například postaveny tendry na armádní zakázky, zakázky bezpečnostních služeb, ale i konzultantské služby při privatizaci, zboží a služby k rozvoji výzkumu v rámci národních vědecko-výzkumných institucí, dekontaminace moří a vod, zboží a služby pro generální direktorát sportu včetně sportovních federací, opravy silnic, archeologický výzkum apod.

Část veřejných zakázek je postavena mimo jeho rámec, přičemž definice samotných výjimek a organizací, které tyto výjimky mohou požívat, je značně extenzivní a rozvolněná. Zákon, ale zejména praxe zadávání veřejných zakázek, není zcela transparentní a oblast je opakovaně kritizována při periodickém vyhodnocování připravenosti Turecka na vstup do EU. Novelizace zákona o veřejných zakázkách, resp. jeho zásadní přepracování (vč. PPP projektů), je jedním z požadavků EU v rámci přibližování Turecka k EU (kapitola 5 – Public Procurement). I přesto nadále pokračuje praxe zadávání veřejných zakázek na základě výjimek nebo přes přímé prodeje, čímž dochází k diskriminaci zahraničních uchazečů.

Zásadním problémem v kontradikci s pravidly rovného a nediskriminačního přístupu je zejm. fakt, kdy předmětný zákon preferuje domácí uchazeče o státní zakázky (až 15% - ní cenové zvýhodnění pro domácí firmy). Za domácího uchazeče je pokládána fyzická osoba s tureckým státním občanstvím, nebo právnická osoba zřízená dle turecké legislativy. TR subjekty, které vytvoří konsorcium se zahraničním partnerem, toto právo na cenové zvýhodnění ztrácejí. Navíc u tzv. podlimitních zakázek může být soutěž omezena pouze na turecké uchazeče.

Zákon rozeznává několik procedur: volné řízení (Open Procedure), omezené řízení (Restricted Procedure), tzv. přímý nákup (Direct Procurement) a tzv. Negotiated Procedure, při které jsou většinou ve dvou fázích s uchazeči negociovány technické detaily, implementační metody a někdy i cena. Zákon lze nalézt v anglickém pracovním překladu na internetových stránkách instituce „Public Procurement Authority – KIK/Kamu Ihale Kurumu“, www.kik.gov.tr, která spadá pod gesci Ministerstva financí.

Pokud o průběh tendrového řízení projeví zájem zastupitelský úřad cizí země, nabízející firma tím získává v očích tureckých partnerů lepší pozici. V tomto kontextu doporučujeme při účasti na veřejné soutěži o státní zakázky informovat ZÚ Ankara. Podrobné informace k tendrům, které jsou vypisovány na základě programů předvstupní pomoci EU, tzv. IPA fondy, včetně jednotlivých vypisovaných tendrů, poskytují internetové stránky příslušné turecké kontraktační jednotky „Central Finance & Contracts Unit“ (www.cfcu.gov.tr), která pracuje na základě dohody s EK a je podřízena místopředsedovi vlády pro ekonomické otázky, resp. Podsekretariátu premiéra pro finance.

Informace o privatizaci a přehledy jednotlivých projektů uveřejňuje na svých stránkách turecká Administrace privatizace - www.oib.gov.tr. Některé aktuálně vyhlašované privatizační tendry uveřejňuje turecká agentura na podporu investic „ISPAT Invest in Turkey“ (www.invest.gov.tr). Užitečným zdrojem informací o tendrech v Turecku (v angličtině, třídění dle kategorií) poskytují internetové stránky www.globaltenders.com, sekce Turkey. Detaily k tendrům lze pak získat až na základě úhrady předplatného. Některé tendry lze též nalézt v turecké placené databázi TEBANEWS či YATIRIMLAR, jde ale placenou službou.

 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

V případě, že nedojde při řešení obchodního sporu k dohodě, je pro rozhodnutí příslušný soud uvedený ve smluvní dokumentaci. V Turecku existuje obchodní soud v každém okresním městě, který je také zásadně kompetentní k řešení všech obchodních sporů firem majících sídlo v příslušném okrese. Turecké obchodní právo není tureckým obchodním zákoníkem pro kontrakty předepsáno.

Byť rizika podnikání v Turecku nejsou výrazně větší než v transformujících se zemích střední Evropy, ZÚ Ankara doporučuje vždy vyžádat si informace týkající se firemního registru o novém partnerovi. V Turecku nicméně neexistuje centrální obchodní rejstřík v podobě, na jaký jsme zvyklí z našeho firemního prostředí. Informace tohoto typu je nutné, např. prostřednictvím ZÚ Ankara, GK Istanbul či CzechTrade Istanbul, vyžádat na příslušné obchodní či průmyslové komoře dle místa registrace subjektu, která je naopak proti našim zvyklostem povinná.

Zásady pro platební styk mezi obchodními partnery v ČR a Turecku platí stejné jako pro kteroukoli jinou relaci. Vedle bonity a reputace partnerské firmy je tedy třeba brát v úvahu i předmětnou komoditu a zohlednit ji při volbě platebních podmínek - na rozdíl od potvrzeného a neodvolatelného L/C v případě platební neschopnosti nebo krachu odběratele neskýtá záruku za zaplacení zboží ani dokumentární inkaso nebo jiná forma placení bez vhodné bankovní záruky. Bankovní informace o tureckém obchodním partnerovi lze získat u banky: TÜRK EXIMBANK, Information Department, tel.: +90 312 4185897, fax: +90 312 4180015, mail: infodept@eximbank.gov.tr.

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti: Turci (nejen obchodníci) jsou všeobecně lidé velmi vstřícní a přátelští vůči cizincům. Chovají-li se vůči nim jinak, pak se pravděpodobně jedná o reakci na případné povýšenecké a arogantní jednání samotných cizinců. Přátelský postoj a pozitivní přístup je důležitým předpokladem pro navázání dobrých kontaktů, což platí samozřejmě i při obchodních jednáních. V oblasti obchodních zásad se přístup k jednání s tureckými partnery nijak výrazně neodlišuje od běžných evropských společenských norem. Společenský oblek, jehož nošení prosazoval již první turecký prezident Atatürk, je při obchodním jednání nezbytností.

Prvotním předpokladem pro úspěch na místním trhu je kvalitní příprava na jednání.  Pokud českým podnikatelům, přijíždějícím do Turecka na úvodní jednání, chybí dostatečné znalosti o konkurenci na místním trhu, získává na následném obchodním jednání na převaze místní obchodník, který je většinou vybaven potřebnými informacemi a argumenty. Znalost zahraniční i domácí konkurence, která působí na trhu, může českým vývozcům pomoci ke stanovení vlastních optimálních cen a cenových mantinelů. Je také třeba počítat s tím, že turecké firmy zpravidla nemívají ve zvyku vázat se jen na jednání s jedním dodavatelem, ale ve stejném období jich testují několik. Případy, kdy si místní firma nakonec vybere konkurenční společnost a českému exportérovi ani nesdělí, že již nadále s nákupem jeho zboží nepočítá, jsou bohužel dost časté.

Turecký obchodník očekává, že veškerá iniciativa bude vyvíjena na straně prodávajícího. Z praxe je možno uvést celou řadu případů, kdy slibně se rozvíjející kontakty nedosáhly fáze realizace jen z důvodu přerušení komunikace. Skutečnost, že potenciální turecký zákazník nereagoval na zaslanou korespondenci, bývá na straně české firmy často chápána jako vyjádření nezájmu o jeho zboží. Nebývá to však vždy pravda a obnovení komunikace může vést ke konečnému úspěchu. V těchto případech může českým firmám hodně pomoci zahraniční kancelář CzechTrade v Istanbulu, která většinou dokáže iniciovat obnovení přerušených vztahů.

Při obchodování v Turecku je třeba počítat s tím, že místní podnikatelé a obchodníci mívají mimořádnou schopnost vést obchodní jednání tak, aby dosáhli co nejpříznivějších cenových a platebních podmínek. Tento záměr dokáží sledovat až nebývale důsledně. Nezastupitelnou roli při navazování obchodních vztahů v Turecku hraje návštěva teritoria spojená s osobním jednáním. Místní obchodnická filozofie vychází z přesvědčení, že pro uzavření dobrého obchodu je nutné, aby partneři k sobě našli i určitou dávku vzájemné sympatie. Obchodní jednání probíhá v Turecku podobně jako s evropskými partnery s obvyklým postupem poptávka - nabídka - jednání o změnách - dohoda. Základním a rozhodujícím bodem obchodního jednání bývá jednání o ceně. Je třeba počítat s tím, že cena dozná proti původnímu návrhu podstatných změn. Český vývozce by měl být vybaven potřebnými argumenty a marketingovými informacemi a být tak připraven na licitaci o cenách.

Samotné obchodní jednání nevybočuje ze zaběhnutých norem jednání s evropskými obchodními partnery. Dohody je nutno uzavírat vždy písemně. Během jednání je možno se občas setkat s přísliby, které nejsou později splněny. Mentalitě Turků je vlastní, že v zájmu příznivého průběhu jednání slíbí něco, co pak nemohou splnit. Je třeba také počítat s tím, někteří turečtí obchodníci neradi řeší, nebo neumí řešit různé problémy, které mohou nastat při realizaci obchodního případu (typickým případem je např. přístup tureckého obchodního partnera k řešení problémů při celním odbavení a uvolnění zboží do oběhu). Proto se zvláště zpočátku doporučuje zvolit vhodné dopravní a platební podmínky, tak aby neohrozily inkaso. Turecký partner vždy ocení cizincův zájem o Turecko, znalost některých památek. Při jednání s partnery, kteří se již dlouho znají, je běžný neformálnější vztah. Ve státním sektoru je přístup formálnější, je nutno mít předem domluvenou schůzku, kterou ve většině případů zajišťuje místní zástupce. Jednacím jazykem je většinou angličtina, může se však stát (obzvláště u vysoce postavených státních úředníků), že se bude mluvit turecky a úředník bude mít buď svého tlumočníka do angličtiny, nebo tlumočení bude zajišťovat zástupce. Schůzky začínají nejdříve v 9.30 hodin, výjimkou není ani pozdní odpoledne (16 či 17 hod.).

Návštěvy Turecka je možno konat celoročně, většina jednacích prostor má klimatizaci, ale přesto se doporučuje vyhýbat se létu, pohyblivému období ramadánu a následných muslimských svátků (Şeker Bayramı, Kurban Bayramı). Klimatizované prostory přinášejí krátkodobým cestovatelům rizika z nachlazení díky vysokým rozdílům teplot venku a v budovách. Vizitky obsahují všechny důležité údaje o firmě, včetně elektronické a internetové adresy. Významní obchodní partneři jsou většinou vzdělaní lidé, jejich děti obyčejně studují v zahraničí.

Občas přichází iniciativa na obchodní jednání od tureckých firem, které chtějí ihned navštívit obchodního partnera v ČR, aniž předtím došlo k nějaké konkrétní korespondenci o obchodu. V tomto případě se doporučuje nejdříve kontaktovat Czechtrade Istanbul či ekonomický úsek ZÚ Ankara/GK Istanbul se žádostí o prověření firmy. Již se v minulosti stalo, že se jednalo pouze o snahu získat vstupní vízum.

Podniková kultura v menších soukromých firmách staví na hierarchii, velké firmy používají moderní metody řízení, i zde je však silný prvek seniority. Lze potkat mnoho tzv. konzultantů, což jsou lidé, kteří už nemají žádné hlavní zaměstnání, ale snaží se využívat svých známých a kontaktů, svých zkušeností a předchozího postavení. Mohou působit jako poradenské firmy i jako zástupci za provizi. Někdy požadují předem výhradní zastupitelské smlouvy. K těmto nabídkám je nutno přistupovat velmi opatrně. Většinou zdůrazňují své bohaté známosti a na těchto slibech chtějí založit budoucí obchodní vztah.

Ve velkých městech v západní a jižní části Turecka (Istanbul, Izmir, Ankara, Bursa, Adana, Mersin) se společenská pravidla a vztahy mezi lidmi velmi blíží evropským zvyklostem. Ve východních oblastech mezi lidmi existují velké společenské rozdíly. Vztah k ženám se liší podle přístupu muže k islámu. Moderní Turci sice formálně vyznávají muslimské náboženství, ale v praktickém životě vyznávají spíše sekulární evropský způsob života a ženy jsou pro ně rovnocenné. Pravověrní muslimové dodržují zásady koránu a prosazují podřízenost ženy.

Při pobytu v Turecku a v běžném styku s místními obyvateli stačí dodržovat normy chování podle evropských zvyklostí. Doporučuje se ale nepodceňovat kulturní odlišnosti islámu a respektovat velkou úctu, která je v Turecké republice spojována se státními symboly (např. státní vlajka a obrazy a sochy zakladatele Turecké republiky Mustafy Kemala Atatürka). Je třeba se vyhnout zesměšňování a pohrdání, především všeho co se týká Atatürka a jeho zásluh o moderní Turecko. Turci jsou všeobecně dochvilní, a to samé očekávají od partnerů. V běžné praxi to znamená, že je třeba si předem zjistit, jak dlouho trvá cesta na obchodní jednání a k tomu přidat časovou rezervu. Zvláště v Istanbulu je to obtížný úkol, neboť není možno nikdy předem odhadnout, jak velká bude dopravní špička. Doporučuje se požádat obchodního partnera o přepravu z hotelu na obchodní jednání a vyloučit tak možnost pozdního příchodu z vlastní viny.

Komunikace s tureckými partnery se zásadně neliší od evropských zvyklostí. Při společenské konverzaci jsou vhodná jakákoliv témata, kterými projevíte zájem
o Turecko (cestování, historie, tradice), oblíbeným tématem je fotbal a Turci znají mnoho českých hráčů. Nedoporučuje se hovořit o Turecku kriticky a dávat doporučení, co by se mělo změnit.  Naopak tureckého partnera potěší, když se pozitivně zhodnotí ekonomický vývoj v zemi a rostoucí životní úroveň. Turci mají smysl pro humor a po bližším seznámení není příležitostné vtipkování na závadu. Oslovení je v zásadě formální - „pane“, „paní“, používání křestních jmen je velmi časté, protože příjmení zavedl až Atatürk a tradice oslovování křestním jménem stále zůstává. Pro navazování kontaktů jsou ve velké oblibě různé druhy seminářů, konferencí apod., které obvykle organizují různé obchodní komory a asociace za přítomnosti členů vlády a kterých se účastní sto i více lidí.

Při setkání s Turky je třeba vzít v úvahu, že interpersonální vzdálenosti v Turecku jsou menší než v Evropě. Na rozdíl od některých jiných zemí nejsou prodavači dotěrní a zbytečně neobtěžují. Při setkání s obchodním partnerem je běžné podání ruky, to se týká i žen, u nichž je však třeba počkat, jestli ruku podají první. Oblečení obchodníků je formální, sestávající z obleku s kravatou, to samé se očekává i od obchodního partnera. Ženy během dne nosívají běžné evropské oblečení. Ženy i muži si dávají velmi záležet na svém zevnějšku a kvalitě oblečení a doporučuje se tomuto zvyku se přizpůsobit. Na večer turecké ženy nosí různé oblečení od kostýmu až po večerní toaletu podle významu události. Pro muže je nejvhodnější tmavý oblek, bílá košile a kravata, v létě nevadí oblek světlejšího odstínu.

Po bližším seznámení se turecký partner obvykle zve svůj protějšek na večeři do některé prestižní turecké restaurace. V tradiční turecké restauraci je večeře zahájena množstvím předkrmů, v některých zařízeních se nepodává alkohol. V Turecku je také celá řada vynikajících restaurací evropského a světového stylu. Naprostá většina restaurací je udržována v čistotě a nabízená jídla jsou kvalitní. Není třeba se obávat zdravotních potíží v důsledku závadného jídla. Kromě již zmiňovaných tradičních tureckých restaurací je běžně podáván alkohol, který Turci zpravidla neodmítají. Velmi oblíbená je hroznová pálenka s příchutí anýzu tzv. rakı, kterou Turci při večeři pijí zředěnou s vodou (obdoba řeckého ouzo nebo arabského araku).

Obvyklé je malé občerstvení během jednání (čaj, káva, soft drinky, místní sušenky, lokum), Turci většinou pijí černý čaj, který je jejich národním nápojem a je nabízen při každé příležitosti. Pozvání do rodiny na večeři je spíše výjimečné. Je vhodné přinést dárek, případně květiny paní domu. Je zdvořilé pozvání opětovat.

                Náboženské svátky (v roce 2018):

- ukončení Ramadánu, svátek cukroví - Şeker Bayramı  14. 6. 2018 odpoledne, dále 15. 6. – 17. 6.2018

- svátek obětování - Kurban Bayramı  20. 8. 2018 odpoledne, dále 21. 8. - 24. 8. 2018

Obvyklá pracovní doba: Obvyklá pracovní doba v Turecku je mezi 9. až 17. hodinou, pracovní doba se ovšem různí. Státní úředníci jsou obvykle k dispozici od 10 hod. a je možno je zastihnout až do 18 hodin. Pracovní týden je pondělí – pátek, některé firmy pracují i v sobotu (s výjimkou státních firem a úřadů).

Obvyklá prodejní doba: pondělí-sobota (obchodní domy/nákupní centra, tržiště otevřeny i v neděli) od 9. až 10. hod do 19. hod. (větší nákupní centra i do 22,00 hod.).

Klimatické podmínky v Turecku jsou zejména v letních měsících relativně náročné. Doporučuje se dodržovat pitný režim, aby bylo zabráněno dehydrataci. Také je třeba s potravou přijímat dostatek soli, protože zvýšeným pocením se z těla odplavují minerály a jejich nedostatek může při dlouhodobém pobytu vést k pocitům slabosti, závratím a mdlobám. Mnoho návštěvníků má také zkušenosti se slabším typem průjmů, který vzniká obvykle vlivem klimatických a stravovacích změn. V souvislosti s občasným výskytem střevních onemocnění doporučujeme českým občanům, aby při svých cestách do Turecka dodržovali základní hygienická pravidla.

Setkání s hady nebo škorpióny bývají v Turecku vzácná a jako většina zvířat i tito živočichové útočí pouze, pokud se cítí být ohroženi. V Turecku jsou poměrně často na ulicích volně se pohybující psi, kteří mohou občas být i agresivní. Doporučuje se chránit proti klíšťatům kvůli relativně vysokému procentu jejich nakažlivosti encefalitidou a boreliózou. Lokálně (černomořská oblast) se také vyskytuje klíšťaty přenášená životu nebezpečná nákaza konžsko-krymskou krvácivou horečkou.

 • Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Krátkodobá víza

Dnem 1. 1. 2005 nabylo účinnosti jednostranné zrušení vízové povinnosti pro občany ČR, kteří cestují do Turecké republiky za turistickým účelem, pokud jejich pobyt v této zemi nepřekročí 90 dnů ve 180 dnech (počítáno od data prvního vstupu do země). Pravidlo o pobytu 90 dnů ve 180 dnech vstoupilo v platnost dnem 1. 2. 2012 a není tedy již možno legálně prodloužit krátkodobý pobyt v Turecku vycestováním ze země na jeden den s následným návratem do Turecké republiky.

Zároveň však dle další novely zákona (platné rovněž od 1. 2. 2012) mohou cizinci přijíždějící bez víza či s vízem za účelem turistiky požádat před uplynutím uvedených 90 dnů úřad guvernéra provincie, ve které se nacházejí, o povolení k pobytu na dalších až 180 dnů. Občané ČR, kteří cestují do Turecké republiky za účelem výkonu práce, vědeckého výzkumu, natáčení filmů či fotografování, si nadále musí k cestám do Turecké republiky obstarat vízum. Totéž platí i pro řidiče nákladní automobilové dopravy či řidiče autobusů.

Při překročení doby povoleného pobytu (tj. doby platnosti vystaveného víza nebo při překročení doby, po kterou je na území TR povolen pobyt bez víza) je vybírána vysoká pokuta a daná osoba obdrží zákaz vstupu do Turecka, a to až na 5 let. Při žádosti o prodloužení platnosti víza vystavuje turecká strana povolení k pobytu. O konkrétních podmínkách je třeba se informovat na nejbližším místně příslušném oddělení turecké cizinecké policie.

Čeští občané cestující přes Turecko do sousedních zemí (např. Írán) či vzdálenějších zemí (např. Pákistán) si musí víza těchto zemí obstarat již v Praze. Platnost cestovního dokladu pro vstup do Turecka musí činit minimálně 150 dní od data vstupu do země. Proto se doporučuje, aby platnost pasu přesahovala nejméně o půl roku datum plánovaného vstupu do země.

ČR je od 21. 12. 2007 součástí schengenského prostoru, pro vstup tureckých občanů na její území tedy platí stejné podmínky jako v ostatních schengenských státech. Standardní schengenské vízum (s dobou pobytu do 90 dnů) vydané na kterémkoli zastupitelském úřadě členské země Schengenu je platné i na území ČR a naopak standardní schengenské vízum vydané na zastupitelském úřadě ČR je platné v celém schengenském prostoru.  Jednotný poplatek za podání žádosti o schengenské vízum je 60 EUR. V případě zamítnutí žádosti není nárok na jeho vrácení. Žádosti o víza jsou přijímány také na formuláři vytištěném z internetu (je k dispozici na stránkách www.mzv.cz/visaform).

Dne 29. 9. 2015 zahájilo konzulární oddělení velvyslanectví ve věci přijímání žádostí o krátkodobá víza (tj. víza k pobytu nepřesahujícímu 90 dnů)  do České republiky spolupráci s externím poskytovatelem služeb - vízovým centrem, provozovaným společností VFS.GLOBAL. Od června 2017 je možné podávat vízové žádosti (krátkodobá víza) i v pobočkách VFS Global v Izmiru a Antalyi.

Žádosti o krátkodobá víza jsou přijímány v prostorách společnosti  VFS.GLOBAL v Ankaře, Izmiru, Antalyi a Istanbulu (viz. webové stránky ZÚ a GK).

Na konzulárním oddělení velvyslanectví je i nadále možno podat žádost o krátkodobé schengenské vízum. Od 4.12. 2017 platí nový systém pro objednávání k příjmu žádostí o krátkodobá schengenská víza. Nový způsob objednávání  pro krátkodobá schengenská víza se realizuje na telefonním čísle Call centra VFS.GLOBAL (+ 90 212 373 58 20, od 8.30 do 17.00)  nebo  online. Každý zájemce o podání žádosti o krátkodobá víza tímto způsobem se musí zaregistrovat u VFS.GLOBAL  a zajistit si tak termín schůzky pro podání žádosti. Počet termínů je však omezen.  Termín pro příjem žádostí o  dlouhodobé vízum/pobyt je nutné si předem sjednat, a to výlučně zasláním e-mailu na emailovou adresu: visa_ankara@mzv.cz (visa_istanbul@mzv.cz).

Dlouhodobá víza pro Turecko

Čeští občané, kteří uvažují o pobytu v Turecku delším než 90 dnů, se musí na náležitosti potřebné pro vyřízení dlouhodobého víza informovat na Velvyslanectví Turecké republiky v Praze. V roce 2015 otevřelo Generální ředitelství pro migraci při Ministerstvu vnitra TR pro cizince tzv. Communication center for foreigners (Call centrum pro cizince) na telefonní lince 157 (z území TR), ze zahraničí +90 312 157 11 22, a to v jazyce anglickém, tureckém, ruském a arabském. Cizinci mohou na uvedeném telefonním čísle získat informace týkající se příjezdu, pobytu, pracovních příležitostí a ochrany práv cizinců na území TR. 

Specifické podmínky cestování

Všem návštěvníkům se při pobytu v Turecku doporučuje zvýšená opatrnost na celém jeho území, a to zejména při pobytu v místech s vyšší koncentrací osob (demonstrace, kulturní akce, tržiště, různé oslavy svátků, apod.). Před i během doby pobytu se doporučuje sledovat aktuální informace o dění v zemi v médiích a v případě nenadálých situací se řídit doporučeními místních úřadů a bezpečnostních orgánů. 

Z bezpečnostních důvodů nadále nedoporučuje cestovat do míst jihovýchodního Turecka, do okolí měst Kilis, Mardin, Siirt, Tunceli, Van, Diyarbakir, Hatay, Ṣanliurfa, Hakkari a Ṣirnak. Vůbec se nedoporučuje cestovat do míst poblíž syrských hranic. Na turecko-syrských hranicích může dojít k bezpečnostním incidentům, a proto se turistům důrazně doporučuje nepřibližovat se k turecko-syrskému pohraničnímu území. Vzhledem  k  nejisté bezpečnostní situaci Zastupitelský úřad v Ankaře nedoporučuje cesty do oblasti jihovýchodního cípu Turecka (cca jižně a východně od jezera Van, Hakkari, Sirnak).

Zastupitelský úřad v Ankaře s ohledem na výše uvedené doporučuje všem, kteří hodlají navštívit z různých důvodů Turecko, aby sledovali webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR, Zastupitelského úřadu v Ankaře nebo Generálního konzulátu v Istanbulu, kde jsou informace o bezpečnostní situaci v Turecku aktualizovány a podle vývoje situace vydávány odpovídající doporučení pro cesty do konkrétního regionu. Je vhodné sledovat rovněž webové stránky hostící organizace, univerzity nebo společnosti, popř. být s nimi ve stálém kontaktu.

Doporučuje se též dobrovolná registrace v systému DROZD (Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí) -  http://drozd.mzv.cz

 • Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

ZÚ Ankara doporučuje věnovat zvýšenou pozornost následujícím legislativním problémům, resp. problémům výkladu výše zmíněného zákona, které jsme identifikovali na základě zkušeností některých českých pracovníků, žádajících o pracovní povolení. Pro další informace je možné kontaktovat ekonomické diplomaty ZÚ Ankara či GK Istanbul.

Procedura vydávání pracovního povolení je zdlouhavá, komplikovaná a v mnoha případech závislá i na výkladu pracovníků Ministerstva práce a sociálních věcí. Avizované zjednodušení a zkrácení postupu jaksi nebylo dosud naplněno. Toto v praxi vede k nutnosti obcházení procedury a hledání alternativních možností, jak dostat pracovníka do Turecka. Pokud bude procedura pracovního povolení trvat jako doposud až 6 měsíců, a s vědomím dodržení postupu dle zákona, mohou české firmy zaznamenat ohrožení týkající se plnění svých kontraktů, zejména na dodávku strojního zařízení a technologií. V těchto případech je vždy nezbytně nutné provádět montáž nebo šéfmontáž zařízení českými techniky, aby bylo možno aplikovat záruční lhůtu na dodané zboží. To samé se týká i účasti českých firem na dodávkách pro projekty, kdy návrh nového zákona předpokládá zrušení pracovních povolení. Navíc je nutné počítat s nařízením tureckého Ministerstva práce a sociálních jistot, které vstoupilo v platnost 2. 8. 2010, a kterým byla zavedena povinnost zahraničních firem zaměstnat na 1 cizího státního příslušníka s pracovním povolením 5 tureckých občanů (citujeme: "In case the foreigner requesting work permit is a co-partner of the company, aforementioned condition related to the employment of five persons who are Turkish citizens will be required for the last six months of one-year work permit to be granted by the Ministry.").

Specifickou kapitolou procedury vydávání pracovních povolení je fakt, že zahraniční pracovníci, kteří mají vysokoškolské vzdělání, musí k žádosti předložit nostrifikovaný diplom s výpisem všech zkoušek a zápočtů a to i v případě, kdy vysokoškolské vzdělání není podmínkou pro vykonávání funkce. Tato zbytečná procedura ještě protahuje čas potřebný k získání pracovního povolení.

 • Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Neexistují žádná omezení při poskytování zdravotní péče cizincům. Soukromá zdravotnická zařízení jsou na velmi dobré evropské úrovni; státní zařízení v hlavních centrech jsou na slušné úrovni.

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 30. 7. 2004 bylo podepsáno Správní ujednání k provádění smlouvy mezi ČR a TR o sociálním zabezpečení (prováděcí předpis ke Smlouvě mezi ČR a TR o sociálním zabezpečení, která byla podepsána premiéry obou zemí dne 2. 10. 2003 a vstoupila v platnost výměnou diplomatických nót v lednu 2005), doporučujeme občanům ČR, aby si před dlouhodobým pobytem v TR opatřili u zdravotní pojišťovny v ČR, u které jsou registrováni, formulář CZ/TR 111 a nechali si jej po příjezdu do TR potvrdit na oblastním ředitelství „Institutu pro sociální pojištění“ (SSK). Na základě předloženého formuláře pak bude občan ČR ošetřen ve státním zdravotnickém zařízení za stejných podmínek jako domácí pojištěnci s nezbytnou finanční spoluúčastí (např. nadstandardní péče u stomatologa, finanční spoluúčast u některých léků). V této souvislosti je však nutné dodat, že sjednání klasického cestovního zdravotního připojištění před cestou do Turecka umožní jeho držiteli obrátit se na všechna zdravotnická zařízení, včetně těch soukromých, kde je úroveň péče obecně na mnohem vyšší úrovni, než u státních institucí.

 1. Kontakty
 • Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky v Ankaře

Embassy of the Czech Republic (Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği)

Kaptanpaşa Sok. 15, Gaziosmanpaşa - Ankara

Telefon:                                          0090/312/4056139

Stálá služba:                                   0090/532/3751387 

Fax:                                                0090/312/4463084

E-mail:                                            ankara@embassy.mzv.cz,

Ekonomický a obchodní úsek:       commerce_ankara@mzv.cz

Internetové stránky:                         www.mzv.cz/ankara

Dopravní spojení:

 

Letiště Esenboğa je od velvyslanectví vzdáleno 32 km (přes centrum města), resp. 52 km (po okruhu). Spojení s centrem města je zajištěno pravidelným autobusovým spojením, které zajišťuje dopravní společnost Havaş. Cena je 20,- TL. Z autobusového nádraží AŞTI se lze do centra dostat buď metrem (stanice Kizilay), autobusem, „dolmuşem“ (malý autobus, který staví na požádání) nebo taxíkem. Vlakové nádraží je s centrem také propojeno autobusy a „dolmuşem“. Z centra se lze k velvyslanectví dostat autobusem č. 112, 114, 318 – směr čtvrť Gaziosmanpaşa nebo „dolmuşem“. Ve všech případech lze použít také husté sítě taxíků. Jsou jednotně označeny výraznou žlutou barvou a vybaveny taxametrem. Standardní cena z letiště na ZÚ Ankara činí cca 100 TL.

Generální konzulát ČR v Istanbulu

Adresa: Consulate General of the Czech Republic (Çek Cumhuriyeti  Başkonsolosluğu)

Abdi Ipekçi Cad. 71, POB 35, 34367 Istanbul - Maçka

Telefon:                                           0090/212/3688034

Stálá služba:                                    0090/533/2573880

Fax:                                                 0090/212/2319493

E-mail:                                            istanbul@embassy.mzv.cz,

ekonomický a obchodní úsek:        commerce_istanbul@mzv.cz

Internetové stránky:             www.mzv.cz/istanbul

 

Dopravní spojení

Z nádraží i letiště jezdí do centra Istanbulu autobusy a metro, které je napojeno na tramvaj. Z konečné stanice tramvaje Kabataş lze dojít na GK Istanbul pěšky. Z letiště však doporučujeme dopravit se autobusem firmy Havaş na známé náměstí Taksim (10 TL), odkud lze použít taxislužby (8-10 TL) – GK se nachází v istanbulské čtvrti Maçka.

 

Honorární konzulát ČR v İzmiru

Honorary Consulate of the Czech Republic

Cumhuriyet Bulvarı No. 11

Meydan Apt. K: 4 D:11, Alsancak - İzmir

Telefon a fax:                   0090232/3680944, 00902323361628

E-mail -  úřad:                  izmir@honorary.mzv.cz, eozsoy@etemozsoy.com

Honorární konzulát ČR v Antalyi

Honorary Consulate of the Czech Republic

Zerdalilik Mah.1385 Sokak No. 20, D. 1-4  07100 Antalya

Telefon - (ústředna):         0090242/3226183

Fax:                                  0090242/3226182

E-mail  - úřad:                  antalya@honorary.mzv.cz

Honorární konzulát ČR v Mersinu

Honorary Consulate of the Czech Republic

Kültür Mahallesi I. Inönü Blv., Atatürk Caddesi,

Altinanahtarlar Apt. C Blok, Kat 1/1, Çamlibel/Mersin

Telefon:                                        0090324/6764470

E-mail - úřad:                               mersin@honorary.mzv.cz

Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Z ostatních institucí působí v teritoriu zahraniční zastoupení CzechTrade Istanbul, které má kancelář v objektu Generálního konzulátu ČR v Istanbulu, přes jehož centrálu se lze do kanceláře CzechTrade rovněž dovolat. Přímý telefon je 0090212/2199847, tel.+fax: 0090212/2911516. Adresa elektronické pošty je: istanbul@czechtrade.cz, vladislav.polach@czechtrade.cz, www.czechtrade.com.tr.

V r. 2006 byla založena Česko-turecká smíšená obchodní komora, jejímž cílem je rozvíjet obchodní výměnu mezi ČR a Tureckou republikou. Kontaktní informace jsou následující: Vodičkova 310/71, 110 00 Praha 1, tel: +420 221 506 300, fax: +420 221 506 301, e-mail : komora@ctsok.eu, www.ctsok.eu.

 • Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Důležitá telefonní čísla:

Policie                                                            155

První pomoc                                                   112

Hasiči                                                             110

Jandarma (Četnictvo)                                    156

Plyn                                                                187

Voda                                                              185

Elektřina                                                        186

Informace o tel. číslech                                 118

 • Internetové informační zdroje

Ve své podstatě zdarma a v „zázemí“ svého podniku se dostanete k cenným informacím o tureckém teritoriu, které jsou plněny státními institucemi, asociacemi, obchodními a průmyslovými komorami, profesními organizacemi apod. Informace především ekonomického charakteru lze vyhledat na webových stránkách následujících institucí:

 • www.mzv.cz/ekonomika a www.mzv.export.cz (oficiální stránky Ministerstva zahraničních věcí), www.mzv.cz/ankara (stránky ZÚ Ankara s aktuálními informacemi o česko-tureckých obchodních a hospodářských vztazích), www.mzv.cz/istanbul (GK Istanbulu),
 • www.mpo.cz (oficiální stránky Ministerstva průmyslu a obchodu),
 • businessinfo.cz (oficiální portál agentury CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu pro podnikání a export usnadňující orientaci v informacích a službách poskytovaných státní správou vč. informací z jednotlivých teritorií vč. Turecka),
 • další informace ekonomického charakteru lze vyhledat na webových stránkách následujících institucí:
 • www.czechtrade.cz (součást Ministerstva průmyslu a obchodu se zastoupením v Istanbulu),
 • Česko-turecká smíšená obchodní komora v Praze (www.ctsok.eu),
 • užitečné informace včetně přístupu do databáze tureckých výrobních a exportních firem lze získat na internetové adrese Ministerstva hospodářství Turecké republiky -  www.ekonomi.gov.tr v sekci Turkish Exporter ´s Directory,
 • službu uveřejnění firemních nabídek umožňuje internetová stránka Sdružení tureckých obchodních a průmyslových komor a komoditních burz „TOBB“ – www.tobb.org.tr. Obsahuje rovněž přehledy a internetové adresy jednotlivých tureckých hospodářských a obchodních komor.
 • užitečné informace poskytuje na svých stránkách rovněž mezinárodní auditorská společnost KPMG Turkey  - www.kpmg.com.tr
 • informačním zdrojem o způsobu zřízení firmy v Turecku je portál Invest in Turkey - www.invest.gov.tr, oddíl „Investors Guide“, dále jsou zde uvedeny profily základních sektorů,
 • podrobné informace k tendrům, které jsou vypisovány na základě programů předvstupní pomoci EU, tzv. IPA fondy, včetně jednotlivých vypisovaných tendrů, poskytují internetové stránky příslušné turecké kontraktační jednotky Central Finance & Contracts Unit (www.cfcu.gov.tr), která pracuje na základě dohody s EK a je podřízena Podsekretariátu premiéra pro finance. Zvláštní pozornost je třeba klást na vyhledávání v položce „Forecast“, která indikuje v několikaměsíční lhůtě dopředu, že bude vypsán tendr,
 • informace o privatizaci a přehledy jednotlivých projektů uveřejňuje na svých stránkách turecká Administrace privatizace - www.oib.gov.tr,
 • zdrojem informací o tendrech v Turecku (v angličtině, třídění dle kategorií) poskytují internetové stránky www.globaltenders.com, sekce Turkey,
 • informace o výstavních akcích v celé zemi se nalézají na webových stránkách vládní organizace pro podporu exportu IGEME – www.igeme.org.tr, dále na adrese www.fairguide.org.tr či webové stránce Ústředního svazu komor a komoditních burz Turecka (www.tobb.org.tr), jakož i přehledně jsou zobrazeny veletrhy, a to jak časově, tak i místně a komoditně na web stránce http://www.fuarrehberi.org.tr/,
 • informace o nařízeních ohledně dovozu do Turecka lze najít na webových stránkách Ministerstva cel a obchodu (existuje anglická verze: http://english.gtb.gov.tr/. Právní předpisy týkající se dovozu, vývozu, cel atd. jsou dále v angličtině na webových stránkách: http://www.tariff-tr.com/, avšak zde jde již o placené služby. Přímo celní sazby podle Harmonizovaného systému lze najít na tureckých stránkách celního úřadu na adrese http://www.gumruktarife.com/ ,
 • materiály k pobídkám, statistické informace, přehledy zahraničních investorů a další podrobné informace k oblasti PZI v Turecku obsahují internetové stránky místopředsedy vlády pro ekonomické otázky (Undersecretariat of Treasury - www.treasury.gov.tr),

                      Státní statistický institut                                                       www.turkstat.gov.tr             

                      Ministerstvo pro místní rozvoj                                              www.mod.gov.tr

                      Ministerstvo financí                                                              www.treasury.gov.tr 

Ministerstvo hospodářství                                                     www.ekonomi.gov.tr                                   Ministerstvo zahraničních věcí                                              www.mfa.gov.tr

Ministerstvo pro vědu, průmysl a technologii                       www.sanayi.gov.tr

Ministerstvo energetiky a přírodních zdrojů                         www.enerji.gov.tr

                      Centrální banka Turecka                                                       www.tcmb.gov.tr                                                                                                                       

                      Trade Promotion Organization                                             www.igeme.org.tr  

                      Ministerstvo spravedlnosti                                                    www.adalet.gov.tr     

Svaz obchodních a prům. komor a komoditních burz          www.tobb.org.tr                     

                      Istanbulská obchodní komora                                               www.ito.org.tr

Organizace malých a středních podniků                               www.kosgeb.gov.tr

 

 

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: