Ukrajina: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

3. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě (Ukrajina)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Ukrajina (od 24. 8. 1991)

Složení vlády:

 • Prezident: Petro Porošenko
 • Premiér: Volodymyr Hrojsman
 • První vicepremiér a ministr ekonomického rozvoje a obchodu: Stepan Kubiv
 • Vicepremiérka pro otázky evropské a euroatlantické integrace: Ivanna Klympuš-Cincadze
 • Vicepremiér a ministr regionálního rozvoje, stavebnictví, bytové politiky a komunálních služeb: Hennadij Zubko
 • Vicepremiér: Volodymyr Kistion
 • Vicepremiér: Vjačeslav Kyrylenko
 • Vicepremiér: Pavlo Rozenko
 • Ministr kultury: Jevhen Nyščuk
 • Ministryně zemědělské politiky a potravinářství: Olga Trofimceva 
 • Ministr vnitřních věcí: Arsen Avakov
 • Ministr ekologie a přírodních zdrojů: Ostap Semerak
 • Ministr energetiky a uhelného průmyslu: Igor Nasalyk
 • Ministr zahraničních věcí: Pavlo Klimkin
 • Ministr informační politiky: Jurij Stec
 • Ministr infrastruktury: Volodymyr Omeljan
 • Ministr mládeže a sportu: Igor Ždanov
 • Ministr obrany: Stepan Poltorak
 • Ministryně školství a vědy: Lilija Hrynevyč
 • Pov. ministryně zdravotnictví: Uliana Nadia Suprun
 • Ministr sociální politiky: Andrij Reva
 • Ministryně financí: Oksana Markarova
 • Ministr spravedlnosti: Pavlo Petrenko
 • Ministr pro otázky dočasně okupovaných teritorií a vnitřně přemístěných osob: Vadym Černyš
 • Ministryně pro otázky veteránů Iryna Friz (od listopadu 2018)
 • Ministr kabinetu ministrů (bez portfeje): Oleksandr Sajenko

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Od roku 1990 je registrováno snižování počtu obyvatelstva na Ukrajině. K 1. lednu 2018 počet obyvatel Ukrajiny činil 42,36 milionu obyvatel (v roce 2016 měla Ukrajina 42,76 milionů obyvatel). Cca 70 % obyvatel žije ve městech.

Národnostní složení:

 • Ukrajinci 77,8 %
 • Rusové 17,3 %
 • Bělorusové 0,6 %
 • Moldavané 0,5 %
 • Bulhaři 0,4 %
 • Poláci 0,3 %
 • Maďaři 0,3 %

Podle reálného odhadu žije na Ukrajině cca 5 000 etnických Čechů. Celkem zde žije více než 130 národností.

Náboženské skupiny:

Převládá pravoslavné náboženství (Ukrajinská pravoslavná církev Moskevského patriarchátu, Ukrajinská pravoslavná církev Ukrajinského patriarchátu, Autokefální pravoslavná církev), v západních oblastech řeckokatolické a římskokatolické, z protestantských nejvýraznější baptismus, na jihu země, zejména na Krymu, islám.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2013

2014

2015

2016

2017

HDP, růst/pokles (%)

0,0

-6,6

-9,8 

2,4

2,5

HDP/ob. ($)

4007,1

3049,4

2108,9

-

2685,0

Inflace (index spotřebitelských cen), roční růst (%)

0,5

24,9

43,3

12,4

13,7

Nezaměstnanost (%)

7,8

9,7

9,1

9,7

9.9

Struktura HDP   

Průmysl (%)

22,6

22,7

23,6

24,7

25,7

Stavebnictví (%)

2,8

2,6

2,7

2,5

2,7

Zemědělství (%)

15,4

11,8

14,0

13,7

12,1

Jiné (%)

59,2

62,9

59,7

59,1

59,5

Během roku 2016 došlo na Ukrajině k makroekonomické stabilizaci a HDP se zvýšil o 2,4 % (dle údajů Státní statistické služby). Tento trend pokračoval též v roce 2017, kdy se HDP zvýšilo o 2,5 %. Inflace dosáhla 13,7 % v roce 2017, nezaměstnanost se pohybovala na úrovni  9,5–10 %, výrazně vzrostly mzdy. Rezervy v zahraniční měně se na Ukrajině v průběhu roku 2017 zvýšily o 21 % na 18,8 mld. USD. Hrubá zahraniční zadluženost mírně vzrostla v roce 2017 na celkových 116 mld. USD (103,8 % HDP). Ukrajina se v roce 2017 vrátila na mezinárodní finanční trhy (vydala eurobondy za 3 mld. USD).

V roce 2018 na Ukrajině pokračuje implementace ekonomických reforem, přičemž se očekává růst HDP na úrovni až 3,5 %. Celkově lze charakterizovat hospodářskou situaci na Ukrajině jako makroekonomicky stabilizovanou.

Významný faktor též představuje liberalizace podnikatelského a regulatorního prostředí a nastolení vlády práva, které mohou pomoct vytvořit příznivější podmínky pro investory a zahraniční kapitál.  Stále nicméně zůstávají v platnosti omezení na obchodování se zahraniční měnou (hřivna není plně konvertibilní).  V lednu 2018 byl schválen zákon „O privatizaci státního a komunálního majetku“ (na Ukrajině je v současné době více než 3000 státních společností).

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2013

2014

 2015

2016

2017

Příjmy (mld. UAH)

339,2

357,1

534,6

616,3

793,2

Výdaje (mld. UAH)

403,5

430,2

576,9

684,9

839,2

Půjčky (mld. UAH)

0,5

4,9

3,0

1,6

1,87

Bilance* (mld. UAH)

-64,7

-78,1

-45,2

70,3

-47,8

Uvedený ukazatel státního rozpočtu nezahrnuje  místní rozpočty.

 

V rozpočtu na rok 2018 se předpokládají příjmy na úrovni 917,9 mld. hřiven a výdaje ve výši 991,7 mld. hřiven. Deficit rozpočtu by měl dosahovat 80,6 mld. hřiven, tj. neměl by překročit 2,4 % HDP (což je jeden ze sledovaných parametrů MMF). Celkové vládní výdaje dosahují úrovně 44 % HDP. Rozpočet vychází z předpokladu 3% růstu HDP v roce 2018 a inflace na úrovni 9%. Mezi priority státního rozpočtu na rok 2018 patří růst národní ekonomiky, posilování decentralizace, posílení obranyschopnosti země, podpora agrárního sektoru, energetická efektivita apod.

 

V listopadu 2018 schválila Nejvyšší rada (parlament) státní rozpočet na rok 2019. Následně byl rozpočet podepsán prezidentem P. Porošenkem. Rozpočet předpokládá příjmy ve výši 1026 mld. hřiven (36 mld. USD) a výdaje na úrovni 1112 mld. hřiven (39 mld. USD). Deficit státního rozpočtu by se měl pohybovat na úrovni 90 mld. hřiven (3 mld. USD), tj. na úrovni 2,3% HDP.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2013

2014

2015

2016

2017

Běžný účet (mil. USD)

-16 518

-4 596

-189

-3 779

-891 (4Q)

Finanční účet (mil. USD)

-18 601

9 111

-583

-5 033

-1 553 (4Q)

Kapitálový účet (mil. USD)

-60

400

456

92

-15 (4Q)

Devizové rezervy (mld. $)

20,4

7,5

12,3

15,5

18,8

Veřejný dluh vůči HDP (%)

40,1

70,2

79,4

121,8

103,8

Zahraniční zadluženost (mld. USD)

142,1

126,3

118,7

113,5

116,6

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém na Ukrajině lze charakterizovat jako dvouúrovňový. Zahrnuje Národní banku Ukrajiny (NBU) a celkem 82 registrovaných bank s licencí (ke konci roku 2017). Během několika let opustilo bankovní trh Ukrajiny několik desítek bank a z Ukrajiny odešlo též několik zahraničních bank (Commerzbank, VolksBank, Credit Europe, Erste Bank, Societe Generale, Universal Bank, SEB).  Ještě na konci roku 2016 byla znárodněna významná ukrajinská banka Privatbanka z důvodu zachování stability finančního systému Ukrajiny. Po znárodnění Privatbanky a některých dalších bankovních institucí činí podíl státu v bankovním sektoru na Ukrajině cca 55 %. V roce 2017 v bankovním sektoru na Ukrajině rostl objem vkladů a úvěrů, zvyšoval se podíl zahraničních bank, pokračoval trend snižování zadluženosti ukrajinských bank (činí cca 7 mld. USD). Většina bank na Ukrajině vykázala v roce 2017 zisk, nejúspěšnější bankou roku 2017 je rakouská banka Raiffeisen Bank Aval.

V návaznosti na záhájení blokády území dočasně mimo kontrolu UA vlády přijala ukrajinská strana v roce 2017 sankce proti ruským bankám působícím na Ukrajině (Sberbank, TVB, BM Banka apod.) včetně zákazu státním podnikům a organizacím umístit finanční prostředky na účtech v těchto bankách.

V roce 2018 pokračoval trend konsolidace bankovního sektoru na Ukrajině a v závěru roku 2018 na  ukrajinském trhu působilo 77 bank, z toho 4 státní banky a 22 bank s podílem zahraničního kapitálu.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Nejdůležitější daně a poplatky:

 • daň z přidané hodnoty ve výši 20 %, 8% (farmaceutické výrobky), 0 % (export, čl. 196 Zákoníku)
 • daň z příjmu právnických osob ve výši 18 %
 • daň z příjmu fyzických osob 18 % (pro pracující důchodce - 15 % z příjmu přesahujícího 3násobek minimální mzdy)
 • Ekologická daň
 • Pozemková daň
 • Poplatky za registraci motorových vozidel
 • Zemědělská daň
 • Spotřební daň
 • Místní daně a poplatky, atd.
 • Jednotný sociální vklad 22 % (sociální a zdravotní pojištění)

Dne 18. května 2017 přijala Meziresortní komise pro mezinárodní obchod v Kyjevě rozhodnutí o ukončení speciálních opatření týkajících se importu porcelánového nádobí a příborů na Ukrajinu (kód 6911 10 00 00). Rozhodnutí nabylo platnosti dne 20. května 2017, kdy bylo publikováno v oficiálním věstníku Kabinetu ministrů Ukrajiny „Urjadovij Kurer“. Zrušením speciálních cel se tak rozšiřují exportní možnosti tradičních českých výrobců porcelánového zboží na ukrajinském trhu.

Aktuální stav v oblasti daní je na stránkách Státní fiskální služby.

Daňový kodex upravuje i otázky navazující na smlouvy o zamezení dvojího zdanění, s nimiž se mohou čeští podnikatelé při podnikání na Ukrajině setkat. To se týká například ustanovení o tzv. stálé provozovně, dividend, úroků, licenčních poplatků a příjmů ze závislé činnosti.

Podrobnější informace jsou k dispozici na www.sfs.gov.ua. Základní informace o formách  podnikání na Ukrajině v češtině také www.peterkapartners.cz.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: