Zimbabwe: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

28. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Prioritními oblastmi (vedle těžby surovin) jsou zemědělství a agroprůmysl, energetika, stavebnictví a turistika. Perspektivní položky jsou jakostní potraviny, domácí potřeby všeho druhu, bižuterie, sklo a porcelán, chemikálie, hnojiva, telekomunikační zařízení, těžební zařízení a stavební stroje, strojní zařízení (i repasované), zemědělské stroje, strojírenská zařízení pro dřevo a kovozpracující průmysl, zavlažovací systémy a úprava vody, generátory, solární panely a malé elektrárny zapojené off-grid, dopravní prostředky (včetně malých letadel). 

V případě pozitivního politického vývoje po volbách a stabilizace ekonomického prostředí lze očekávat prudký růst poptávky zejména po strojním vybavení. Značný potenciál má v Zimbabwe rozvoj sektoru cestovního ruchu.

V rámci projektů financovaných ze zdrojů EU mají české subjekty nejvyšší šanci uspět v oblasti zemědělství a agroprůmyslu. Dosavadní angažmá EU bylo namířené spíše na posilování potravinové bezpečnosti (z velké části navazovalo na humanitární pomoc). Nový rozpočtový rámec pro léta 2014–2020 ovšem klade větší důraz na komerční aspekty zemědělství (konkurenceschopnost, marketing a obchod navázaný např. na již fungující iEPA). Konkrétně lze spatřovat prostor pro poskytovatele poradenských služeb v oblasti mezinárodního obchodu se zemědělskými komoditami, konsorcia nabízející technickou pomoc či subdodavatele zemědělské infrastruktury (např. v Zimbabwe vysoce relevantních závlahových systémů).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Výběr nejvýznamnějších veletrhů:

  • MineEntra obor: těžba a infrastruktura, místo konání: Bulawayo, datum konání: 18.–20. 7. 2018
  • Zimbabwský mezinárodní veletrh (Zimbabwe International Trade Fair): je největší výstavní akcí v zemi. Koná se každoročně koncem dubna v Bulawayu.
  • Harare Agricultural Show – zemědělská výstava, která se koná každoročně v Harare koncem srpna

Další veletrhy a výstavy

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: