Hlavní informace

Komplexní a přehledné informace týkající se zadávání veřejných zakázek, včetně statistických výstupů za celou ČR.

Portál o veřejných zakázkách

Portál o veřejných zakázkách nabízí komplexní a přehledné informace týkající se zadávání veřejných zakázek, který je určen jak pro zadavatele, tak pro dodavatele. Komplexně jsou řešeny informace o Národním elektronickém nástroji, Informačním systému o veřejných zakázkách, pod kterým se nachází přístup k Věstníku veřejných zakázek, k seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systémům certifikovaných dodavatelů, ke statistikám veřejných zakázek, a přístup ke klasifikacím a číselníkům. 

Více informací naleznete na Portálu o veřejných zakázkách

Lze vyhledávat informace dle různých parametrů. Portál neomezeným dálkovým přístupem bezplatně zpřístupňuje informace usnadňující zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek své aktivity prostřednictvím internetu. Údaje jsou ve formátu otevřených dat.

Informační systém o veřejných zakázkách

Informační systém o veřejných zakázkách zajistil v souladu s požadavky „Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí“ přístup k evidovaným údajům ve formě otevřených dat, dříve nabízené XLS tvary dat týkající se veřejných zakázek z Věstníku veřejných zakázek a z elektronických tržišť jsou nyní rozšířeny o XML tvar, který je nyní přímo použitelný externími aplikacemi.

Více informací naleznete v Informačním systému o veřejných zakázkách

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: 26iaava
E-mail: info@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

Poslední kontrola k 09.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme