Hlavní informace

Nákup vybraných výrobků se zaplacenou spotřební daní v jiných členských státech.

Postup při nákupu zboží (vybraného výrobku) z jiné členské země v případě, kdy je z tohoto výrobku spotřební daň v dané zemi již zaplacena. Nejprve je nutné se zaregistrovat k příslušné spotřební dani v ČR (u celního úřadu) a zároveň oznámit celnímu úřadu (správci daně) jaké výrobky a v jakém množství budete dovážet. Dále je třeba před zahájením dopravy těchto výrobků uhradit na celním úřadě tzv. zajištění daně – ve výši, která odpovídá spotřební dani, která by byla za tyto výrobky v ČR zaplacena. Po uskutečnění odběru těchto výrobků (dopravení do ČR) je nutné spotřební daň správci daně uhradit. Na základě přiznání k dani a její úhrady vrátí celní úřad částku, která byla složena jako zajištění daně a na vyžádání vydá potvrzení o zaplacení spotřební daně na území ČR. Na základě tohoto potvrzení je pak možné žádat o vrácení spotřební daně v členské zemi, ze které byly vybrané výrobky dovezeny.

Tato služba se vás týká, pokud budete dopravovat vybrané výrobky zakoupené v jiné členské zemi, přičemž tyto výrobky již byly v této zemi zdaněny.

Tímto způsobem můžete dovážet z jiné členské země vybrané výrobky, které tam již byly zdaněné, následně zaplatit daň v ČR a zažádat o vrácení spotřební daně v dané členské zemi, odkud jste vybrané výrobky dovezli.

Výhodou je, že nemusíte mít povolení k provozování daňového skladu, ani povolení k jednorázovému nebo oprávněnému přijímání vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně.

Službu začnete řešit při chystaném dovozu vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu z jiné členské země.

Službu budete řešit elektronicky (datovou schránkou) nebo na podatelně celních úřadů. Je třeba vyplnit a odeslat celnímu úřadu inteligentní formulář zveřejněný na webu celní správy. Elektronický dokument se odešle automaticky na podatelnu celního úřadu, který zvolíte v hlavičce formuláře. Služba není zpoplatněna.

Nejedná se o dávku. Vrácena Vám bude spotřební daň uhrazená v členské zemi, ze které budete výrobky dovážet – při dodržení postupu a splnění všech výše uvedených podmínek.

Neexistují žádné opravné prostředky (odvolání není možné).

Při neuhrazení spotřební daně po dovozu vybraných výrobků se použije Vámi složené zajištění daně k této úhradě.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
Malá Strana
11800 Praha 1
Datová schránka: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz
Web: www.mfcr.cz

Poslední kontrola k 21.01.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme