Hlavní informace

Národní program Životní prostředí podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice.

Národní program Životní prostředí (NPŽP) je program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP ČR).

Z prostředků SFŽP ČR podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice.

Je navržen jako doplňkový k jiným dotačním programům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám

CO JE CÍLEM NPŽP

 • efektivní a šetrné využívání přírodních zdrojů,
 • náprava negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí,
 • zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a
 • účinná prevence pomocí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel.

Z ČEHO JE NPŽP FINANCOVÁN

 • z prostředků SFŽP ČR získaných z environmentálních poplatků.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODPOŘE POSKYTOVANÉ Z NPŽP

Na co je podpora poskytována

 • hospodaření s dešťovou vodou (program „Dešťovka“),
 • soustavy domovních čistíren odpadních vod,
 • budování a regenerace zdrojů pitné vody pro obce,
 • podpora obcí v národních parcích,
 • nakládání s autovraky,
 • environmentální výchova a osvěta,
 • snížení světelného znečištění z veřejného osvětlení,
 • podpora výsadby stromů,
 • pořízení vozů na alternativní pohon pro veřejný sektor,
 • atd.

Jaká forma podpory je poskytována

 •  dotace,
 •  půjčky.

 Kdo může podporu získat

 •  široký okruh subjektů, včetně fyzických osob, zejména však menší obce a města. 

O podporu z NPŽP lze žádat v rámci vyhlášených výzev pro předkládání žádostí.

Jednotlivé výzvy definují oblast podporovaných opatření, okruh žadatelů, harmonogram příjmu žádostí a další upřesňující podmínky.

aktuální výzvy

JAK POŽÁDAT O PODPORU Z NPŽP

online prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR

postup, jak podat žádost o podporu z NPŽP 

KDE NALÉZT PODROBNÉ INFORMACE O NPŽP

www.narodniprogramzp.cz

JAK A KDE SE ZEPTAT (KONTAKTY)

telefonicky:   800 260 500 ( po–pá,  7.30–16.00 )

písemně:      dotazy@sfzp.cz

osobně:        na krajských pracovištích SFŽP ČR (po předchozí telefonické  domluvě)

Pro každou výzvu z NPŽP jsou určeny kontaktní osoby.

Kontaktní osoby jsou uvedeny na webových stránkách programu (v přehledu základních informací o dané výzvě a v textu výzvy).

 

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

Statut Státního fondu životního prostředí České republiky

Směrnice MŽP
 

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Poslední kontrola k 30.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme