Hlavní informace

Insolvenčním správcem může být pouze odborně způsobilá osoba, s praxí, vybavením a disponující příslušným povolením.

Insolvenčním správcem může být fyzická osoba nebo veřejná obchodní společnost za podmínky, že disponují povolením vykonávat činnost insolvenčního správce. Ve druhém případě vykonává svou funkci prostřednictvím ohlášeného společníka, který sám disponuje příslušným povolením.

Insolvenčním správcem může být pouze odborně způsobilá osoba, která získala vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu, vykonala zkoušku insolvenčního správce, uzavřela pojištění, vykonávala po dobu alespoň 3 let odbornou praxi v oblasti související s výkonem funkce insolvenčního správce, zejména v oblasti práva, ekonomie, daňového poradenství, účetnictví, auditu nebo řízení podniku a má personální a materiální vybavení pro výkon činnosti insolvenčního správce.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 6 a násl. zákona č.312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme