Školící nebo asistenční služby pro podnikatele týkající se jejich povinností vůči spotřebitelům

Switch to english

Hlavní informace

Dostupné služby pro vzdělávání podnikatelů v oblasti spotřebitelského práva.

Pro podnikatele byl za účelem přístupu k ucelenému souboru informací důležitých pro podnikání zřízen portál Businessinfo.cz, který obsahuje též výklad o spotřebitelské legislativě dostupný online .

Pro podnikatelskou veřejnost pravidelně pořádají kurzy neziskové spotřebitelské organizace (například dTest), jakož i Česká obchodní inspekce. Podnikatelé mohou získat mnoho informací o právech spotřebitelů také na jejich internetových stránkách, kde jsou práva spotřebitelů srozumitelně vysvětlována.

Existuje i široká nabídka placených kurzů a školení nabízených soukromými subjekty, kterých mohou podnikatelé využít.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

Nikde není specifikováno. Nejblíže

§ 25 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Datum kontroly: Poslední kontrola k 30.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba