Hlavní informace

Zahraniční (hostující) insolvenční správce je ustanovován, je-li to vhodné, důvodné a dočasné.

Insolvenčním správcem může být rovněž tzv. hostující insolvenční správce.

Pro ustanovení hostujícího insolvenčního správce se nepoužije rotační mechanismus přidělování. Předseda insolvenčního soudu ustanoví hostujícího insolvenčního správce, je-li to v souladu se zásadou dočasnosti nebo příležitostnosti, je-li to vhodné se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního řízení, k osobě dlužníka a k jeho majetkovým poměrům, jakož i k odborné způsobilosti osoby insolvenčního správce, který je hostujícím insolvenčním správcem.

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

§ 21 a § 25 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo spravedlnosti
https://linked.cuzk.cz/resource/ruian/adresni-misto/41204727
Datová schránka: kq4aawz
E-mail: posta@msp.justice.cz
Web: www.justice.cz

Poslední kontrola k 26.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme