Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb – autorizace krok za krokem

Akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb je fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která vydává certifikáty a vede jejich evidenci, případně poskytuje další služby spojené s elektronickým podpisem, a jemuž byla udělena akreditace podle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.
Zájemce o provozování činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb musí zažádat o udělení akreditace Ministerstvo vnitra České republiky.

Postup pro získání oprávnění:

Žádost o udělení akreditace

K žádosti je nutné doložit:

  1. doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti (např. živnostenské oprávnění, výpis z OR, apod.);
  2. údaje o tom, které kvalifikované certifikační služby hodlá žadatel poskytovat;
  3. věcné, personální a organizační předpoklady – tzv. bezpečnostní dokumentace, jejíž obsah je stanoven v § 4 a násl. zákona č. 378/2006 Sb. o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb (odkaz);
  4. doklad o používání bezpečného systému dle norem CWA 14167-1, ČSN ETSI TS 101 456 a ČSN ETSI TS 102 023;
  5. doklad o řízení bezpečnosti důvěryhodných systémů dle normy ČSN ISO/IEC 17799;
  6. doklad o zavedení a uplatňování systému řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN BS 7799-2;
  7. doklad o dostatečných finančních zdrojích a finančním zajištění;
  8. kvalifikovaný systémový certifikát k ověření a
  9. doklad o zaplacení správního poplatku 100.000,- Kč.

Základní informace o žádosti a povolovacím řízení

Vzhledem k náročnosti akreditace doporučujeme postupy konzultovat s odpovědnými pracovníky MVČR (tel. +420974817518).

Úřad vydá „Rozhodnutí ve věci udělení akreditace k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb“ do 60 dnů od podání žádosti.

Po nabytí účinnosti úřadem vydaného „Rozhodnutí o udělení akreditace k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb“ je možné začít poskytovat službu.

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme