Akreditace vzdělávacího programu – proces krok za krokem

Akreditací vzdělávacího programu osvědčuje Ministerstvo školství žadateli vzdělávací program, podle kterého může žadatel uskutečňovat další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Registrace v databázi Ministerstva školství
 2. Vyplnění základních údajů v elektronických formulářích
 3. Žádost o akreditaci vzdělávacího programu

1) Registrace v databázi Ministerstva školství

Prvožadatelé se musí nejprve zaregistrovat v databázi Ministerstva školství. V případě dalších žádostí již tato registrace není potřeba.

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

2) Vyplnění základních údajů v elektronických formulářích

 • Tyto formuláře jsou otevřeny k vyplnění pouze v termínu před zasedáním Komise posuzující žádost
 • Formuláře se nacházejí na webových stránkách Ministerstva školství. Jedná se o formuláře „Základní informace o vzdělávacím zařízení“ a „Seznam vzdělávacích akcí předkládaných k akreditaci“

Tyto formuláře je krom elektronického odeslání také třeba vytisknout a přiložit k žádosti (viz následující bod)

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

3) Žádost o akreditaci vzdělávacího programu

 • žádost nemá stanovenou závaznou formu. Musí být podepsána statutárním zástupcem vzdělávacího zařízení, u VŠ možno i děkanem pořádající fakulty

K žádosti se přikládá (všichni žadatelé):

 • vzdělávací program o jehož akreditaci se žádá

Součástí tohoto vzdělávacího programu jsou:

 • tabulky „Základní informace o vzdělávacím zařízení“ a „Seznam vzdělávacích akcí předkládaných k akreditaci“, včetně potvrzení o úspěšném odeslání na MŠMT, datu a časovém údaji odeslání (viz bod 3)
 • formulář „Popis jednotlivých vzdělávacích akcí“
 • ke každé vzdělávací akci tabulka kalkulace nákladů

další dokumenty dle uvážení žadatele, které mohou doložit jeho zkušenost, erudici a serióznost.

a

(pouze prvožadatelé)

 • oprávnění ke vzdělávací činnosti , kterým je živnostenské oprávnění, zakládací listina, stanovy o.p.s. a podobně.
 • přehled o personálním, technickém a materiálním vybavení žadatele.
 • přehled o dosavadní činnosti žadatele

Ministerstvo vydá akreditaci do 120 dnů od podání žádosti.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme