Akreditující osoba podle zákona o informačních systémech veřejné správy – povolení krok za krokem

Osobou provádějící akreditaci rozumíme právnickou osobu, která provádí akreditace podle akreditačních pravidel schválených Ministerstvem vnitra České republiky.Zájemce o provozování činnosti osoby provádějící akreditace musí zažádat o pověření k provádění akreditace Ministerstvo vnitra České republiky.

Postup pro získání pověření:

Žádost o pověření k provádění akreditace

  • Žádost se podává na Ministerstvu vnitra České republiky.
  • Žádost nemá zákonem předepsaný formulář.

K žádosti je nutné doložit:

  1. zakladatelský dokument právnické osoby;
  2. doklad o věcných, personálních a organizačních předpokladech;
  3. doklad o členství v mezinárodním sdružení zabývající se akreditací, která patří do seznamu mezinárodních organizací sestaveným Ministerstvem vnitra České republikya způsob a rozsah plnění povinností z členství vyplývajících;
  4. doklad o zajištění zdrojů potřebných pro výkon činností akreditující osoby;
  5. akreditační pravidla;
  6. doklad o zaplacení správního poplatku 10.000,- Kč.

Další informace o žádosti a povolovacím řízení

Vzhledem k náročnosti akreditace doporučujeme konzultovat odpovědné pracovníky Ministerstva vnitra České republiky (tel. +420974817513).

Úřad vydá rozhodnutí o udělení pověření k provádění akreditací do 30 dnů nebo je žadatel akreditován též marným uplynutím lhůty a způsobem dle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb

Po nabytí účinnosti rozhodnutí o udělení pověření k provádění akreditací je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme