Arménie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu (Arménie)

Níže uvádíme údaje staršího data. Jakmile odezní koronavirová epidemie, přijdeme s aktuálními příležitostmi.

 

Radikální politické změny v Arménii v dubnu 2018 (tzv. „sametová revoluce“) a posun od oligarchického klientelistického systému k demokratičtějšímu a méně korupčnímu se odrazily také v ekonomice. Zatím je předčasné hodnotit, zdali tato změna bude trvalého rázu a zdali bude mít trvale pozitivní ekonomický efekt nebo naopak, lze ale očekávat další změny jak v ekonomickém zákonodárství včetně daní, tak změny v investičním portfoliu. Jestliže politické změny přinesly revizi a pozastavení některých zahraničních investic kvůli údajnému korupčnímu pozadí, což vedlo k dočasnému snížení růstu ve druhé polovině roku 2018, tak v makroekonomické oblasti udržovala Centrální banka stabilitu a inflace i kurs arménského drama výrazně nefluktuovaly. V roce 2017 dosahoval HDP na hlavu 3936 USD, při přepočtu podle parity kupní síly pak 8787 USD. Meziroční inflace dosahovala v prosinci 2018 jen 1,8%. Pokles počtu obyvatelstva se téměř zastavil na čísle 2,93 miliónu obyvatel. Nezaměstnanost dosahovala 17,1 %. Meziroční růst HDP zpomalil na 2,7%.

 EU podepsala s Arménií dohodu CEPA v roce 2017, která mj. upravuje obchodní vztahy a podléhá ratifikaci členských zemí EU. Do té doby platí dohoda PCA z r. 1999. . V r. 2013 odstoupila Arménie od podepsání Asociační dohody s EU.

V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), se Arménie umístila na 73. pozici ze 137 srovnávaných eko- nomik. Stupeň exportního rizika dle OECD je 6/6.

Příležitosti pro český export

 

Elektrotechnika
Co se týče hodnoty vyvezeného zboží z Česka do Arménie, na prvním místě figurují telefony včetně mobilních, přičemž za prvních 11 měsíců roku 2018 dosáhla jejich hodnota 19 866 tis. USD. Špatně si nevedla ani, regulační a ovládací přístroje a zařízení v hodnotě 7 257 tis. USD, zařízení k automatickému zpracování dat v hodnotě 2 990 tis. USD, přístroje radiodiagnostiky a jejich příslušenství v hodnotě 2 357 tis. USD a další elektrotechnická zařízení. Elektrotechnická zařízení jsou na prvním místě exportů do Arménie, což dokazuje, že Arménie oceňuje českou technologickou vyspělost, i když v případě telefonů se může jednat i o reexport. Každopádně Česko v exportu do Arménie překonává v hodnotě vývozu i některé prioritní země, např. sousední Ázerbájdžán, Vzhledem k vysokému renomé českých elektrotechnických výrobků se v tomto sektoru i nadále rýsuje největší exportní potenciál Česka v Arménii.

 

Energetický průmysl
Energetika představuje významnou oblast pro budování exportních vztahů České republiky do Arménie. Pro následující období se předpokládá modernizace jaderné elektrárny v Metsamoru, i když na tomto obchodu bude mít strategický zájem Rusko. Dále se staví nová paroplynová elektrárna u Jerevanu pod vedením konsorcia Rennco / Siemens. Na těchto dvou velkých projektech je účast českých firem omezena na subkontrahování, ale nadále trvá zájem o využití lokálních zdrojů, zejména geotermální energie, vodní energie a energie ze slunce a větru. České firmy dodaly za prvních 11 měsíců roku 2018 např. generátory v hodnotě 8 944 tis. USD.

 

Automobilový průmysl a civilní letecký průmysl
Arménie má zájem o české automobily, autobusy, elektrobusy a menší dopravní letadla. Vzhledem k hornatému terénu, špatné infrastruktuře i počtu letišť ze sovětských dob se podařilo realizovat prodej letounu L-410 za 5 477 tis. USD a bude-li Arménie nadále ekonomicky růst, právě prodej malých dopravních a sportovních letounů má velký potenciál růstu. Členitý terén, špatný stav silnic a rostoucí kupní síla také nahrává prodejům českých automobilů kategorie SUV, elektrobusů pro kopcovitá města včetně Jerevanu a autobusů pro meziměstskou i městskou dopravu

Chemický průmysl
Z hlediska tonáže jsou chemické výrobky těmi nejčastějšími položkami českého exportu do Arménie, ovšem přidaná hodnota je nižší – do Arménie se dovezlo chemické a drogistické zboží v hodnotě 4 502 tis. US. Nejhojněji jsou zastoupeny přípravky pro péči o vlasy, silice a vonné látky, a leštící a čistící přípravky .

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Chemický průmysl HS 3305 – Přípravky na vlasy
HS 3306 – Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu, aj.

Strojírenský průmysl

Elektrotechnika HS 7308 – Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích, ze železa, oceli
HS 7318 – Šrouby a vruty, svorníky nýty, aj. ze železa, oceli
HS 7326 – Ost. výrobky ze železa, oceli
HS 8471 – Ostatní zařízení k automatickému zpracování dat
HS 8421 – Odstředivky, včetně odstředivých sušiček
HS 8471 – Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.
HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.
HS 8502 – Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče
HS 8504 – Transformátory, el. měniče statické induktory
HS 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů
HS 8509 – Elektromechanické přístroje pro domácnost, s vestavěným elektrickým motorem, ne vysavače
HS 8517 – Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat
HS 8528 – Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní
HS 8537 – Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. Ovládání
HS 8541 – Diody, tranzistory ap polovodičová zařízení
HS 8539 – Elektrické žárovky či výbojky

Dopravní průmysl

HS 8703 – Osobní automobily
HS 8702 – Motorová vozidla pro dopravu 10 a více osob
Civilní letecký průmysl

HS 8802 – Letouny a ostatní letadla
Energetický průmyl HS 8406 – Parní turbíny
HS 8410 – Vodní turbíny
HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, k přípravě nebo obdělávání půdy;

Příležitosti pro rozvojovou spolupráci
Kategorie vyspělosti země: LMIC
Absolutní chudoba v Arménii postupně klesá (11,6% v roce 2017) s tím, jak pokračuje zlepšování infrastruktury a rozvoj venkova, byť zemědělství v druhé polovině roku 2018 mírně pokleslo.
     Dopravní průmysl a infrastruktura
Arménie nadále trpí špatnou infrastrukturou přes jistá zlepšení. Železniční síť je zastaralá a nedostatečně pokrývající zemi, přičemž nové tratě nebyly budovány po desítky let a zvažovaný projekt železničního spojení s Íránem byl zatím odložen. Železniční i silniční spojení s Tureckem a Ázerbájdžánem kvůli blokádě neexistuje od roku 1993. Silniční síť se rozvíjí kolem Jerevanu, ale napojení na jediné dvě otevřené hranice s Gruzií a Íránem si žádá zlepšení. Příležitosti rozvojové spolupráce je možné hledat jak při budování komunikací, tak energetických sítí, ale i škol, např. z prostředků Světové banky, EBRD, Asian Development Bank, USAID a dalších.
     Zemědělský a potravinářský průmysl
Arménie má problém s dostupností svých zemědělských produktů a s udržováním jejich kvality. Zatímco sektor výroby alkoholických nápojů se úspěšně rozvíjí, potravinářství je na tom hůře a mnoho venkovských farem trpí tím, že nedostanou svoje výrobky, často v bio-kvalitě, na trh. ZÚ Jerevan realizoval v roce 2018 projekt na podporu pěstování brokolice a dostupu výrobků ženského zemědělského družstva Gargar v severní Arménii na trh. FAO uvádí ve své zprávě ke strategickému programování 2016-2020 jako hlavní rizika plenění zdrojů (např. vodních), nedostupnost dat v souladu s mezinárodními standardy, a právě zvyšování kapacit malých pěstitelů. FAO, WFP, UNDP a EU a další poskytují financování projektů podobného druhu.

Vodohospodářský a odpadní průmysl
Zpracování odpadů a čištění vody má pro Arménii klíčový význam a je její prioritou. Země produkuje každým rokem 368 618 tun MSW (městský pevný odpad), což znamená 119,8 kilogramů na jednoho obyvatele za rok. V nedávné době se Arménii podařilo získat půjčky od mezinárodních institucí (EU NIF, EBRD, E5P) na moder- nizaci systému zacházení s pevným odpadem tak, aby tento odpovídal normám EU. Arménie zatím nedokáže své odpady recyklovat, ač na toto téma probíhají školení a projekty (včetně českého malého rozvojového projektu v roce 2017). 

5.

Ukazatel

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Růst HDP (%)

3,6

3,0

3,2

3,4

3,0

7.6

HDP/obyv. (USD)

3 901

3 535

3 602

3 729

4 196   

4,615

Míra inflace (%)

3,0

3,7

2,6

4,0

4,0

1,4

Nezaměstnanost (%)

17,6

17,7

18,2

18,3

18,2

18,0

Bilance běžného účtu (mld. USD)

-0,8

-0,3

-0,5

-0,6

-0,6

-0.6

Populace (mil.)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3.0

Konkurenceschopnost

85/144

82/140

 79/138

 73/137

 70/140

69/141

Exportní riziko OECD

6/7

6/7 

 6/7

 6/7

 6/7

6/7

Odhad Mezinárodního měnového fondu
Zdroj: MMF, OECD, WEF, SB

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

 

Perspektivní sektor                    Konkrétní příležitosti

 Chemický průmysl

HS 3305 – Přípravky na vlasy

HS 3306 – Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu, aj.

 

 

 

Strojírenský průmysl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrotechnika

HS 7308 – Konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích, ze železa, oceli

HS 7318 – Šrouby a vruty, svorníky nýty, aj. ze železa, oceli

HS 7326 – Ost. výrobky ze železa, oceli

HS 8471 – Ostatní zařízení k automatickému zpracování dat

HS 8421 – Odstředivky, včetně odstředivých sušiček

HS 8471 – Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.

HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

HS 8502 – Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

HS 8504 – Transformátory, el. měniče statické induktory

HS 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů

HS 8509 – Elektromechanické přístroje pro domácnost, s vestavěným elektrickým motorem, ne vysavače

HS 8517 – Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat

HS 8528 – Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní

HS 8537 – Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. Ovládání

 

 

 

HS 8541 – Diody, tranzistory ap polovodičová zařízení

 

HS 8539 – Elektrické žárovky či výbojky

 

 

Dopravní průmysl

HS 8703 – Osobní automobily

 

HS 8702 – Motorová vozidla pro dopravu 10 a více osob

Civilní letecký průmysl

HS 8802 – Letouny a ostatní letadla

Energetický průmyl

HS 8406 – Parní turbíny

 

HS 8410 – Vodní turbíny

 

HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, k přípravě nebo obdělávání půdy;

 

 

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Všechny akce pro rok 2020 jsou z důvodu koronavirové epidemie buď zrušeny anebo jsou jejich termíny posunuty na neurčito

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jerevanu (Arménie) ke dni 24.5.2019

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem