Arménie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu (Arménie)

Arménie je sekulární křesťanský stát v oblasti Jižního Kavkazu, země s nejdříve přijatým křesťanstvím jako státním náboženstvím na větě – v roce 301. Obyvatelstvo je převážně arménské, národnostní menšiny jezídské, kurdské, ruské, asyrské ad. jsou malé. Arménie ve své novodobé podobě vznikla po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Je vnitrozemským státem hraničícím na severu s Gruzií, na západě s Tureckem, na jihu s Íránem, na východě s Ázerbájdžánem a na jihozápadě s ázerbájdžánskou enklávou Nachičevan. Hranice s Tureckem i Ázerbájdžánem jsou uzavřeny. Arménie je závislá na obchodních svazcích s Íránem a zejména Gruzií, přes níž je realizována velká většina obchodní výměny do zahraničí (po zemi dále přes Rusko či zprostředkovaně přes Turecko, po moři z gruzínského přístavu Poti do EU přístavů zejména v Bulharsku). Naopak průjezd na jihovýchod do Náhorního Karabachu (resp. de facto republiky „Arcach“ tvořené většinou bývalého území autonomní oblasti Náhorní Karabach a sedmi přilehlými ázerbájdžánskými okresy) je snadný, ale kvůli možným konsekvencím v žádném případě ne doporučeníhodný pro občany Česka.
Hlavním vnitropolitickým tématem je sametová revoluce z roku 2018 a přerod Arménie z oligarchické semi-demokracie až autokracie na demokratickou parlamentní republiku. Hlavním bezpečnostním i zahraničně-politickým tématem zůstává i nadále konflikt s Ázerbájdžánem o oblast Náhorního Karabachu.
Ekonomice Arménie dominuje těžba surovin, energetika a zemědělství. V hlavním městě Jerevanu se rozvíjejí služby a IT sektor. Rostoucí potenciál je v turistice. Český vývoz tvořený zejména průmyslovými výroby (generátory, automobily a letouny, elektronické a telefonní součástky a přístroje, modernizace JE) graduálně roste, naopak arménské dovozy zůstávají na nízké úrovni a tvoří je zejména feroslitiny, nápoje (koňaky, vína) a potraviny. Nejznámější arménský produkt se naopak vyváží z Česka do zahraničí i do Arménie samotné – dorty a cukrovinky Marlenka.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu

 • Česky: Arménská republika
 • Arménsky: Hajastani Hanrapetutjun
 • Rusky: Республика Армения
 • Anglicky: Republic of Armenia

Složení vlády:

 1. Premiér: Nikol Pašinjan
 2. Místopředseda vlády: Tigran Avinjan
 3. Místopředseda vlády: Mher Grigorjan
 4. Ministr zahraničních věcí: Zohrab Mnacakanjan
 5. Ministr zdravotnictví: Arsen Torosjan
 6. Ministerstvo hospodářského rozvoje a investicí: Tigran Chačatrjan
 7. Ministr spravedlnosti: Rustem Badasjan
 8. Ministr ochrany životního prostředí: (bývalý ministr živtoního prostředí Erik Grigorjan na začátku května 2020 rezignoval, jeho funkci zatím vykonává první náměstěk Vahe Džilavjan)
 9. Ministr školství a vědy: Arajik Harutjunjan
 10. Ministr obrany: Davit Tonojan
 11. Ministr práce a sociálních věcí: Zaruhi Batojanová
 12. Ministr dopravy, spojů a informačních technologií:  Hakob Aršakjan
 13. Ministr teritoriální správy a rozvoje: Suren Papikjan
 14. Ministr financí: Atom Džandžughazjan
 15. Ministr pro mimořádné situace: Feliks Colakjan

    Pozn.: Arménie nemá ministerstvo vnitra, jeho funkce plní Policie AR a částečně Služba národní bezpečnosti podřízené Úřadu vlády, a částečně Ministerstvo pro mimořádné situace. Nový zákon o struktuře vlády z května 2019 ruší ministerstva kultury, zemědělství, diaspory, energetické infrastrukutry + přírodních zdrojů, a sportu + mládeže, přičemž jejich agendu podřazuje jiným ministerstvům. 

 

Stručná charakteristika politického systému

Arménie je parlamentní republikou, legislativu zastupuje jednokomorový parlament – Národní shromáždění – s variabilním počtem poslanců v závislosti na výsledku voleb (nyní 132. dříve 105 poslanců), kteří jsou voleni na čtyři roky. 

Poslední parlamentní volby proběhly dne 9. prosince 2018 po tzv. sametové revoluci z dubna a května 2018. Zvítězila v nich aliance premiéra Pašinjana „Můj krok“ (88 mandátů), do parlamentu se dále dostaly strany Prosperující Arménie (26 mandátů – předseda Gagik Carukjan) a Zářící Arménie (18 mandátů – předseda Edmon Marukjan). Dosud vládní Republikánská strana, která ještě v roce 2017 obdržela 55 mandátů, se nedostala přes pětiprocentní práh do parlamemtu, a stejně tak ani nejtradičnější politická strana Arménská revoluční federace (tzv. dašnaci).

Od 2. 3. 2018 je prezidentem Arménské republiky Armen Sarkissjan. Sametová revoluce způsobila pád dlouholetého prezidenta a následně několikadnového premiéra Serže Sargsjana, který byl premiérem jmenován 17. 4. 2018  Národním shromážděním, ovšem po protestních akcích a demonstracích podal dne 23.4.2018 demisi a dne 8. 5. 2018 Národní shromážedění zvolilo premiérem opozičního vůdce Nikola Pašinjana.

Předsedou parlamentu je Ararat Mirzojan z aliance Můj krokr

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Sčítání lidu se uskuteční v roce 2020, v zásvislosti na zvládnutí koronavirové pandemie. Následující údaje jsou odhady. Všechny údaje jsou k 1.1.2020, není-li uvedeno jinak

Obyvatelstvo: 2,963,243
Hustota osídlení: 102,73 / km2
Přírůstek obyvatelstva: + 0,27 / 1 000 obyvatel (odhad)
Míra porodnosti: 2,97 narozených / 1 000 obyvatel (v roce 2014)
Úmrtnost: 1,76 úmrtí / 1 000 obyvatel (v roce 2014) (diskrepance mezi porodností, úmrtností a nízkým přírůstkem, resp. v některých letech úbytkem obyvatelstva je způsobena ekonomickou emigrací)
Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 1 230 800

Průměrný roční přírůstek:

2011: 0,03 %
2012: 0,25 %
2013: 0,41 %
2014: 0,47 %
2015: 0,43 %
2016: -0.4 %
2017: -0,4 %
2018: 0,27 %

2019: 0,20 %
Pramen: www.armstat.am

 

Věkové rozvrstvení obyvatelstva:

0–14: 579 729, tj. 19 %
15–65: 2 136 056, tj. 70 %
nad 65 let: 33 ,465, tj. 10,99 %
Průměrná délka života:
populace: 75,0 let
muži: 71,6 let
ženy: 78,3 let
Zdroj: CIA World Factbook

 

Národnostní složení:
97,9 % Arméni
1,3 % Jezídi
0,5 % Rusové
0,3 % ostatní
V Arménii žije více než 20 národnostních skupin. Kromě výše uvedených dále Řekové, Kurodvé, Asyřané, Ukrajinci, Poláci, Němci, Židé, Gruzínci, Romové, Mordvini, Osetinci, Udové a Tatové.

 

Náboženské složení:
Arménská apoštolská církev 94,7 %
jiné křesťanské církve 4 %,
Jezídi 1,3 %
K jiným křesťanským církvím patří baptisté a presbytariáni. V zemi působí Římskokatolická církev, Mechitaristická katolická církev (kongregace benediktinských mnichů Arménské katolické církve) a ruská pravoslavná církev. Jezídští Kurdové žijí hlavně v západní části země a praktikují jezídismus. V zemi žije malá židovská komunita (cca 700 lidí). Část Kurdů vyznává sunnitský islám.
Zdroj: www.armstat.am

 

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Arménie se člení na hlavní město Jerevan a 10 provincií (arménsky „marz“):
Jerevan 1 081,8 tis. obyv.
Aragacotn 125.4 tis. obyv.
Ararat 256,7 tis. obyv.
Armavir 263,9 tis. obyv.
Gegharkunik 228,3 tis. obyv.
Lori 215,5 tis. obyv.
Kotajk 251,6 tis. obyv.
Širak 233,3 tis. obyv.
Sjunik 137,6 tis. obyv.
Vayoc Dzor 49,0 tis. obyv.
Tavuš Marz 122,2 tis. obyv.
Hlavním městem je Jerevan, k jiným velkým městům patří Gjumri (dříve Leninakan), Abovjan, Hrazdan, Vanadzor (dříve Kirovakan), Idževan, Alaverdi, Kapan.
V čele jednotlivých provincií stojí guvernéři (marzpet), jmenovaní vládou. V čele hlavního města stojí starosta volený Radou starších hlavního města, vzešlou z komunálních voleb.

 

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2015

2016

2017

2018

2019

Změna HDP (%)

3,7

0,2

7,5

5,2

7.6

HDP na obyvatele (USD)

3 151

3 525

3 872

4 196

4.615

Inflace (%)

3,7

-1,4

2,6

2,5

1.4

Nezaměstnanost (%)

17,7

17,9

17,8

18.1

18.9

  Source: www.armstat.am  

 

Makroekonomické údaje, leden-prosinec 2019, zdroj: ArmStat

 

jednotka

2019

2019 vs. 2018, %

Index ekonomické aktivity

%

x

107.8

Průmyslová produkce

mil. AMD

2 103 913.7

109.0

Zemědělská výroba

mil. AMD

 852 788.9

95.8

Konstrukce

mil. AMD

434 602.0

104.6

Obchod

mil. AMD

3 249 220.5

108.9

Služby (kromě obchodu)

mil. AMD

2 062 372.8

115.0

Index spotřebitelských cen

%

X

101.4

Výroba elektřiny

mil. kWh

7 632.3

98.1

Průměrná nominální mzda

AMD

182 673

105.8

Obrat zahraničního obchodu

mil. USD

8 154.1

110.4

– z toho vývoz zboží

mil. USD

2 640.3

109.4

– z toho dovoz zboží

mil. USD

5 513.8

110.8

 

 

Po silném růstu reálného HDP o 7,5 procenta v roce 2017 a 5,2 procenta v roce 2018 zůstala ekonomická výkonnost v roce 2019 silná a vzrostla o 7,6 procenta. To se v roce 2020 radikálně změní vlivem koronavirové epdiemie.

Mezi sektory vedly služby – rostl cestovní ruch a pokračujovala dynamika vnitřního obchodu. Růst průmyslu byl vyvolaný oživením těžební produkce.

Inflační tlaky zůstaly nízké, s průměrnou roční inflací 1,4% v roce 2019 (pokles z 2,5% v roce 2018), výrazně pod dolním pásmem inflačního cílení centrální banky Arménie.

Trh práce se zlepšil, ale míra nezaměstnanosti zůstával mimořádně vysoká na 18 procentech. Reálné mzdy také rostou a byly v roce 2019 vyšší o 4,5 procenta, i když to pravděpodobně nemělo dopad na velkou část populace, která zůstává zaměstnaná v zemědělství a neformálním sektoru.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy

1 147 178,2

1 171 107,3

1 237 155,5

1 340 948.9

1 559 124.8

Výdaje

1 378 376,7

1 427 498.1

1 503 883,4

1 446 321.7

1 623 064.2

Saldo

-231 198,5

-272 510,2

-266 727,9

-105 372.8

-63 939.4

 Zdroj: Národní statistický úřad Arménie, www.armstat.am

 Údaje jsou v miliónech arménských dramů

 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Výhled do roku 2020 je silně ovlivněn pandemií COVID-19 a propadem cen komodit. Podle základního scénáře, který předpokládá zahájení postupného oživení v polovině léta 2020, se očekává, že se tempo růstu reálného HDP v roce 2020 zmírní na 1,7 procenta, což je čtvrtina průměrné míry růstu za poslední tři roky. To je ovšem optimistický scénář, spíše asi dojde k dalšímu propadu.

Očekává se, že to bude zmírněno fiskální expanzí, včetně vládního fiskálního stimulačního balíčku v reakci na pandemii.

Je stále pravděpodobnější scénář, ve kterém se pandemie prodlužuje, oživení se zpožďuje a růst HDP v zemi dále klesá.

Očekává se, že inflační tlaky zůstanou nízké, což odráží nízké světové ceny komodit. Tlaky na směnný kurz by však mohly inflaci snadno roztočit.

Dolarizovaná ekonomika a nediferencovaný vývoz budou výzvami ve zvládání šoku. Rizika však částečně zmírňuje relativně zdravý bankovní sektor a některé fiskální rezervy.

Předpokládá se, že HDP ve střednědobém horizontu vzroste na přibližně 4,5 procenta v letech 2021–22, podporovaný stabilizací vnějších podmínek a obnovením všech sektorů hospodářství.

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

Běžný účet

-279

-285,5

-279.7

-1 130.6

-2,051.2

Kapitálový účet

65,3

34,9

46,3

125.0

54.5

Finanční účet

-356.5

-431.6

-540.1

-689.2

-558.9

Zahraniční zadluženost

5 077.7

5 494.9

5 574,7

6 922.8

6 923.0

Dluhová služba

1 556

1 483

1 451

1 550.9

1 678.7

Devizové rezervy

1 775

2204.1

2314.1

2259.3

2491.0

 

 

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Banky

1 „ACBA-CREDIT-BANK AGRICOL“ CJSC
Address: Byron str.1, Yerevan
Branches: 58
Tel.: 318 888
Fax: 54-34-85

E-mail: acba@acba.am 
Web: www.acba.am 
SWIFT:AGCAAM22 TPIN: 02520007

 

2.“Ameriabank“ CJSC
Address: Grigor Lusavorich p.9, Yerevan
Branch: 13
Tel.: 561 111
Fax: 513 133
E-mail: info@ameriabank.am 
Web: www.ameriabank.am 
SWIFT: ARMIAM22, TPIN: 02502212

 

3. „Anelik Bank“ CJCS
Address: Vardanants str. 13, Yerevan
Branch: 13
Tel.: 593 333; 060 273 333; TELEX: ANELSU
Fax: 22-65-81
E-mail: anelik@anelik.am 
Web: www.anelik.am 
SWIFT: ANIKAM22, TPIN: 00005409

 

4. „ARARATBANK“ CJSC
Address: Pushkin str. 19, Yerevan
Branch: 63
Tel.: 59-23-23
Fax: +374 39 07033
E-mail: araratbank@araratbank.am 
Web: www.araratbank.am 
SWIFT: ARMCAM22, TPIN: 02500518

 

5. „Ardshinbank“ CJSC
Address: G.Lusavorchi 13 and G. Lusavorchi 13/1, Yerevan
Branch: 66
Tel.: 528 513, TELEX 243 286 LALA AM
Fax: 56 74 86
E-mail: office@ashib.am 
Web: www.ashib.am 
SWIFT: ASHBAM22, TPIN: 02566492

 

6. „ARMBUSINESSBANK“ CJSC
Address: Nalbandyan str. 48, Yerevan
Branch: 50
Tel.: 592 010, 592 015
Fax: 592 064
E-mail: info@armbusinessbank.am 
Web: www.armbusinessbank.am 
SWIFT: ARMNAM 22 TPIN: 01500362

 

7.“ARMECONOMBANK“ OJSC 
Address: Amiryan str. 23/1, Yerevan
Branch: 48
Tel.: 510 910
Fax: 53-05-06
E-mail: bank@aeb.am 
Web: www.aeb.am 
SWIFT: ARECAM22, TPIN: 02201405

 

8. „ArtsakhBank“ CJSC
Address: 3 Kievyan str., Yerevan
Branch: 22
Tel.“ 0479 43412, TELEX (684) 243 385 BANK AM
Fax: (37473) 71542
E-mail: info@artsakhbank.am 
Web: www.artsakhbank.com 
TPIN: 90001386

 

9. „Converse Bank Corp“
Address: V. Sargisyan str. 26/1, Yerevan
Branch 34
Tel.: 511200, 511211, 511205, TELEX:243139 PBCON RU, 111 780 HOR RU
Fax: (885) 3906195
E-mail: post@conversebank.am 
Web: www.conversebank.am 
SWIFT: COVBAM22, TPIN: 00000291

 

10. „HSBC Bank Armenia“ CJSC
Address: Teryan str. 66, Yerevan
Branch: 9
Tel.: 060 655 000
Fax: 060 655 501
E-mail: hsbc.armenia@hsbc.com 
Web: www.hsbc.am 
SWIFT: MIDLAM22, TPIN: 02514855

 

11. „Inecobank“ CJSC
Address: Tumanyan str. 17, Yerevan
Branch: 27
Tel.: 510 510
Fax: 510 573
E-mail: inecobank@inecobank.am 
Web: www.inecobank.am 
SWIFT: INJSAM22, TPIN: 02518512

 

12. „Unibank“ CJSC
Address: Charents str. Building12, Yerevan
Branch: 46
Tel.: 595 555, TELEX: 243313 UNI AM
Fax: 555 140
E-mail: unibank@unibank.am 
Web: www.unibank.am 
SWIFT: UNIJAM22, TPIN: 02559077

 

13. „VTB Bank Armenia“ CJSC
Address: Nalbandyan str. 46, Yerevan
Branch 66
Tel.: (+37410) 513 749, (+3748000) – 8787
Fax: (+37410) 56-55-78
E-mail: headoffice@vtb.am 
Web: www.vtb.am 
SWIFT: ARMJAM22, TPIN: 00400222

 

14. EVOCABANK CJSC
Address: Armenia, 0010, Yerevan
Hanrapetutyan St., 44/2 Building
Head Office
Tel.: (+37410) 605555, 562036, 582977
E-mail: hello@evocabank.am 
Web: www.evocabank.am 
SWIFT: PRML AM 22

 

Pojišťovny

1. ARMENIA INSURANCE / RASCO INSURANCE
Address: 10 Northern ave., Areas 1
Tel.: 011 560 404 010; 010 560 404
E-Mail: info@armeniainsurance.am
Web: www.armeniainsurance.am

 

2. ARMENIAN MOTORS INSURANCE BUREAU Insurance company
Address: 22 Hanrapetutyan str.
Tel.: 580032 580034 580043 Hot line
E-Mail: info@paap.am
Web: www.paap.am

 

3. AvantGuard RISK SOLUTIONS Insurance company
Address: 11 Khanjyan str., 2 floor
Tel.: 060447171 099040581
E-Mail: info@avant-guard.am
Web: www.avant-guard.am

 

4. Five Ways
Address: Yerevan, 0012, 11 Komitas Ave.
Tel.: 010325532, 096325532
E-Mail: fivewaystravel@gmail.com
Web: www.fiveways.am

 

5. INGO ARMENIA
Address: Hanrapetutyan St., 51, 53, Areas 47, 48, 50, Yerevan
Tel: + 374-10-543 134
E-Mail: info@ingoarmenia.am
Web: www.ingoarmenia.am

 

6. NAIRI INSURANCE
Address: 10/110 V. Sargsyan str., Piazza Grande business center
Tel.: 539 457; 539 468, 060 500 060
Fax: 543 594
E-Mail: nairi@nairi-insurance.am
Web: www.nairi-insurance.am

 

7. PRIME INSURANCE
Address: Proshyan str. 2/1, 19 area, Yerevan, Armenia
Tel.: 526 418 526431 # 11
Fax: 526441 # 18
E-Mail: prime@prime-insurance.com
Web: www.prime-insurance.com

 

8. “RESO” CJSC
Address: Komitas ave. 62
Tel.: 060 275 757
E-Mail: info@reso.am
Web: www.reso.am

 

9. ROSGOSSTRAKH ARMENIA
Address: Northern ave. 1
Tel.: 591 010 Office; 311 010 In case of accidents
E-Mail: info@rgs.am
Web: www.rgs.am

 

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

  Daňový systém v Arménii je obecně příznivý pro podnikání. Na rozdíl od daňových systémů v několika dalších zemích SNS je systém Arménie strukturován tak, že většina daní je federální a platí se přímo do rozpočtu. 

  Arménie má šest, resp. sedm hlavních daní – daň z přidané hodnoty (DPH), daň ze zisku, daň z příjmů, daň z nemovitostí, daň z pozemků,  spotřební daně a tzv. zjednodušené daně – různé zvláštní platby zjednodušených daní mohou být rovněž stanoveny podle zvláštních právních předpisů. 

  Většina daní se platí výhradně do federálního rozpočtu. Místní rozpočty dostávají příjmy pouze z daně z majetku v obcích a několika poplatků a místních plateb, navíc k dotacím ze státního rozpočtu. 

  Daň z přidané hodnoty je největší příjmovou položkou, která přispívá více než třetinou příjmů z rozpočtu. 

  Špatná daňová správa je jedním z největších problémů v daňovém systému, ovšem s novou vládou se dosti mění k lepšímu. Ministerstvo financí vybralo 97,4% cílových daňových příjmů, což představuje nárůst o 88,8% před rokem.

  Cíl daňových příjmů pro první čtvrtletí letošního roku byl splněn na 99% (40,2 mld. Dram).

  Daňový systém (všechny zákony a jiné užitečné informace jsou k dispozici v AJ a RJ na webových stránkách Státní daňové služby Arménské republiky www.taxservice.am) spočívá na těchto daních

 • daň ze zisku – 20 % (viz. Zákon o dani ze zisku)
 • daň z příjmu – V případě platu až do výše 150 000 AMD je daň z příjmů 23% zdanitelného příjmu. 150 000 – V případě registrovaného platu ve výši 2 000 000 AMD je daň z příjmů 34 500 AMD plus 28% z částky přesahující 150 000 AMD. V případě platu převyšujícího 2 000 000 dramů je daň z příjmů 552 500 AMD plus 36% z částky přesahující 2 000 000 AMD (Podle daňového řádu RA).
 • DPH – 20 %
 • Povinný akumulační důchodový systém10% základního příjmu. Pokud je základní příjem menší než 500 000 dramů, 5 procent bude vyplaceno jednotlivci a dalších 5 procent ze strany státu. Pokud základní příjem přesáhne 500 000 dramů, stát zaplatí 25 000 dramů a jednotlivec ztratí 25 000 dramů, ale méně než 10 000 měsíčních mezd, ale ne více než 25 000 dramů za měsíc.
 • Fond pojištění vojákůPoplatek činí 1 000 dramů za měsíc.
 • spotřební daň – sazby viz. Zákon o spotřební dani
 • daň z majetku – aplikuje se na nemovitosti, dopravní prostředky, sazby podle hodnoty majetku viz. Zákon z daní z majetku
 • daň z půdy – viz. Zákon o dani z půdy

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jerevanu (Arménie) ke dni 24.5.2019

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem