Bahamy

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoNassau
Počet obyvatel389 tis.
Jazykangličtina
Náboženstvíprotestanti (69,9 %), římští katolíci (12 %), ostatní křesťanské církve (13 %), další (5,1 %)
Státní zřízeníparlamentní konstituční monarchie
Hlava státuBritský král Karel III. zastoupený guvernérem Sir Cornelius A. Smith
Hlava vládyPhilip Edward Davis
Název měnyBahamský dolar (BSD)
Cestování
Časový posun-6 hodin
Kontakty ZÚ
VelvyslanecMgr. Petr Kaván
Ekonomický úsekIng. Eliška Carreazo Cuadro
Konzulární úsekMgr. Eliška Kubánková
CzechTradene
Czechinvestne
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 11,10
Hospodářský růst (%) 6,00
Inflace (%) 5,70
Nezaměstnanost (%) 13,90

Bahamské společenství je ostrovní stát ležící jihovýchodně od Floridy a severovýchodně od Kuby. Bahamy jsou parlamentní konstituční monarchií s královnou Alžbětou II. jako hlavou státu zastoupenou místně generálním guvernérem. Bahamy jsou stabilní silnou ekonomikou, závislou na cestovním ruchu a na poskytování finančních služeb. Cestovní ruch představuje více než polovinu HDP a zajišťuje práci více než dvěma třetinám výdělečně činného obyvatelstva. Finanční služby jsou druhým nejdůležitějším sektorem bahamské ekonomiky a tvoří přibližně 15 % HDP. Průmyslová výroba a zemědělství dohromady přispívají ke tvorbě HDP méně než 7 % navzdory vládním pobídkám zaměřeným na tato odvětví. Bahamy jsou jedinou zemí na západní polokouli, která není členem Světové obchodní organizace. Koronavirová pandemie přispěla k propadu HDP v r. 2020 o 19,5 %., v r. 2021 došlo k postupnému růstu o 5 %. V roce 2022 vzrostl HDP již o 6 %.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná v základním rozsahu.

Mapa globálních oborových příležitostí – Bahamy (MZV) (237B)Souhrnná teritoriální informace (STI) Bahamy (268.13 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu: Bahamské společenství (The Commonwealth of The Bahamas) Hlava státu: Britský král Karel III. Ústava Baham je založena na Westminsterském modelu.

V čele země stojí britský král Karel III., který je zastupován generálním guvernérem, který jmenuje předsedu vlády z vítězné strany vzešlé z voleb a jedná na základě doporučení vlády. Generálním guvernérem je od 28. června 2019 Sir Cornelius A. Smith. Generální guvernér je jmenovaný panovníkem na návrh předsedy vlády. Předsedou vlády je Philip Edward Davis, který je zároveň ministrem financí.

Moc se dělí na výkonnou, zákonodárnou a soudní. Výkonnou moc zajišťuje vláda, která je složená z minimálně 9 ministrů. Dvoukomorový parlament tvořený senátem (16 senátorů) a sněmovnou (39 poslanců) zajišťuje zákonodárnou moc. Soudní moc vykonává Nejvyšší soud, který se skládá z hlavního soudce a maximálně 11 a minimálně 2 dalších soudců.

Země vykazuje politickou stabilitu. Poslední parlamentní volby proběhly 16. září 2021 a Progresivní liberální strana (PLP) v předčasných volbách porazila vládnoucí Svobodné národní hnutí (FNM) a získala 32 z 39 křesel ve sněmovně. Svobodné národní hnutí (FNM) obsadilo zbývající místa. Příští všeobecné volby by se měly konat v r. 2026.

Složení vlády:

Předseda vlády a ministr financí: Philip Edward Davis

Místopředseda vlády a ministr cestovního ruchu, investic a letectví: Isaac Chester Cooper

Ministr zahraničních věcí: Frederick Audley Mitchell

Ministr sociálních služeb a rozvoje měst: Obediah Hercules Wilchcombe

Ministr národní bezpečnosti: Wayne R. Munroe

Ministr životního prostředí a přírodních zdrojů: Vaughn P. Miller

Ministr dopravy a bydlení: Jobeth Lillian Coleby-Davis

Ministr pro ekonomické záležitosti: Michael Halkitis

Ministr mládeže, sportu a kultury: Mario Keith Bowleg

Ministryně školství a technické a odborné přípravy: Glenys Hanna-Martin

Ministr zemědělství a mořských zdrojů: Clay Glennford Sweeting

Ministr zdravotnictví a lázní: Michael Ronald Darville

Ministr práce a veřejných služeb: Alfred Michael Sears

Ministr práce a imigrace: Keith Ricardo Bell

Ministryně pro Grand Bahama: Ginger Maria Moxey

Státní tajemník v úřadu předsedy vlády: Myles Kentworth LaRoda

Státní tajemník pro školství a technickou a odbornou přípravy: Zane Enrico Lightbourne

Státní tajemník pro životní prostředí: Basil Walton McIntosh

Státní tajemník pro veřejnu službu: Pia Takita Glover-Rolle

Státní tajemník pro právní záležitosti: Jomo Chaka Campbell S

tátní tajemnice pro sociální služby a rozvoj měst: Lisa Tammy Rahming

Generální prokurátor a ministr právních záležitostí: Leo Pinder

1.2. Zahraniční politika země

Bahamská vláda udržuje úzké vztahy se Spojenými státy americkými, které jsou hlavním obchodním partnerem Baham a spolupracovníkem v boji proti nelegálnímu obchodování (drogy, zbraně, imigrace). Bahamy mají historické vazby s Velkou Británií. Čína se také silně etablovala jako klíčový partner Baham a stala se významným investorem, zejména v odvětví cestovního ruchu a infrastruktury. Bilaterální vztahy s Haiti jsou negativně poznamenány nelegální imigrací.

Bahamy otevřely v listopadu 2019 zastupitelský úřad v Bruselu, což značně usnadnilo přímou komunikaci s EU. Státní příslušníci Baham byli osvobozeni od května 2009 od povinnosti žádat o schengenská víza.

Bahamy jsou členem OSN. Pro Bahamy má také zásadní význam regionální integrace, hlavní regionální platformou je CARICOM a OAS. Od roku 1983 jsou také součástí Hnutí nezúčastněných.

1.3. Obyvatelstvo

Bahamy mají dle údajů Světové banky z r. 2021 celkem 407 906 obyvatel s průměrným ročním přírůstkem 0,4 %.

Národnostní složení: černoši (90,6 %), běloši (4,7 %), míšenci (2,1 %), ostatní (2,6 %).

Náboženské složení: protestanti 69,9 %, římští katolíci 12 %, ostatní křesťanské církve 13 %, ostatní 5,1 %.

Většina obyvatel žije v městských oblastech, dvě třetiny žijí na ostrově New Providence, kde se nachází hlavní město Nassau. Míra urbanizace dosahuje 83,2 %.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Bahamy jsou jedinou zemí na západní polokouli, která není členem Světové obchodní organizace, nýbrž pouhým pozorovatelem. HDP Baham v letech 2018 a 2019 mírně rostlo, avšak koronavirová pandemie přispěla k propadu HDP v r. 2020 o 19,5 %. Oživení ekonomiky, zasažené pandemií, započalo v roce 2021, kdy došlo k znovuobnovení turismu a zemi navštívilo 2,1 milionu turistů, a v r. 2022 dokonce 7 milionů. Bahamy se snaží o oslovení investorů právě do oblasti turismu, která je pro jeho ekonomiku klíčová. V r. 2022 Bahamy zaznamenaly růst HDP o 6 %, což znamená mírné zpomalení růstu oproti roku předchozímu. V r. 2022 vzrostla inflace na 5,7 %. Na Bahamy dopadá světový růst cen ropy způsobené konfliktem na Ukrajině. Vyšší cena paliva ovlivňuje např. i jachtařský turismus.

Bahamy importují více zboží, než dováží. Saldo obchodní balance je tedy dlouhodobě negativní. Hospodářství Baham je závislé na turismu a poskytování finančních služeb. Cestovní ruch představuje více než polovinu HDP a zajišťuje práci více než dvěma třetinám výdělečně činného obyvatelstva. Finanční služby jsou druhým nejdůležitějším sektorem bahamské ekonomiky a tvoří přibližně 15 % HDP. Země je sídlem řady bank a peněžních ústavů, které využívají zdejšího výhodného daňového systému. Průmyslová výroba a zemědělství dohromady přispívají ke tvorbě HDP méně než 7 % navzdory vládním pobídkám zaměřeným na tato odvětví. Bahamy mají velké obchodní loďstvo. V zemi se těží sůl a dřevo. Jsou zde také rafinérie ropy. Významné je pěstování cukrové třtiny a ovoce, jako jsou ananasy a banány.


Ukazatel 20202021202220232024
Růst HDP (%) -18,809,206,004,005,00
HDP/obyv. (USD/PPP) 17 060,0019 400,0021 740,0023 260,0024 570,00
Inflace (%) 0,042,905,704,302,90
Nezaměstnanost (%) 13,30N/AN/AN/AN/A
Export zboží (mld. USD) N/AN/AN/AN/AN/A
Import zboží (mld. USD) N/AN/AN/AN/AN/A
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -1,63-2,63-3,14-3,32-3,62
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 0,410,410,410,420,42
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 3/73/74/74/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -3,80
Veřejný dluh (% HDP) 95,6
Bilance běžného účtu (mld. USD) -1,52
Daně 2023
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Vláda vedená premiérem Davisem se snaží řešit fiskální nerovnováhu a vysoký veřejný dluh, který dosáhl v roce 2022 rekordních 95,6 % HDP (10,9 mld. USD).

Aby byla zajištěna dlouhodobá fiskální udržitelnost, je nezbytné zajistit soběstačnost státních podniků a provést veřejnou reformu důchodového systému. Na každoročním ekonomickém fóru v lednu 2022 představil premiér Davis svůj plán „od zotavení k růstu“, který je zaměřen zejména na zapojení soukromého sektoru. Vláda vytvořila výbor pro řízení dluhu, zřídila skupinu pro zvýšení příjmů a snaží se zejména motivovat soukromý sektor k hospodářskému růstu.

2.3. Bankovní systém

Centrální banka Baham byla založená v r. 1974 a představuje řídící bankovní instituci v zemi. Hlavní město Nassau se řadí mezi 10 nejvýznamnějších celosvětových offshore destinací a je nejdůležitější na západní polokouli. Většina bank se zaměřuje na privátní bankovnictví. Předpokladem pro rozvoj tohoto sektoru je existující politická stabilita a absence daní. Offshore banking je vedle turistiky druhým největším zdrojem přílivu finančních prostředků na Bahamy.

Na Bahamách působí přes 250 institucí s bankovními licencemi. Jejich působení upravuje “The Banks and Trust Companies Regulation Act”. Bahamský onshorový finanční systém je stabilní bez zřetelných hrozeb v dohledné budoucnosti, je dobře kapitalizovaný, likvidní a ziskový. Offshorový finanční sektor je mimořádně veliký, 75x přesahující bahamský HDP. Ve většině případů offshorových transakcí se jedná o zprostředkování operace mezi zahraničními subjekty.

Mezi bankoví instituce na Bahamách se řadí např. Barclays Bank, Royal Bank of Canada, Bank of The Bahamas, Citibank, Commonwealth Bank, Fidelity Bank, Finance Corp of Bahamas, First Caribbean Intl Bank, Scotiabank, Ansbacher, Bank of Nova Scotia Trust Co, Bank of the Bahamas Trust, Butterfield Bank, CIBC Trust, Cititrust, Fidelity Merchant Bank, Latin American Investment Bank Bahamas, Pictet Overseas Trust Corp, Royal Bank of Canada, SG Hambros Bank, UBS Trustees, atd.

2.4. Daňový systém

Bahamy patří mezi daňové ráje a pro evropské společnosti i jednotlivce existuje mnoho příležitostí tohoto druhu v mezích daných zákony země původu. Bahamy nemají daň z příjmu, korporativní daň, daň z kapitálových zisků nebo daň pro bohaté podnikatele. S platností od 1. 1. 2015 byla do bahamské ekonomiky zavedena DPH ve výši 7,5 %, která byla od r. 2018 zvýšena na 12 % a v r. 2022 snížena na 10 %.

Mezi nejdůležitější investiční nástroje patří offshore holdingy, které slouží k daňovým i nedaňovým účelům. Nejčastější je ochrana zisku před zdaněním. Holding se sídlem na Bahamách sice nemůže získávat výhody z dohod zamezujících dvojímu zdanění, neboť Bahamy nejsou signatářem žádné takové dohody, nicméně centralizace akciových podílů přináší administrativní zjednodušení a potenciální úspory. Na druhou stranu je potřeba brát v úvahu legislativu platící v rámci EU zamezující zneužívání těchto daňových rájů.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Vzájemný obchod Baham s ČR je minimální. Na Bahamy se z ČR vyváží zejména stavební stroje, kovové výrobky, dětské hračky, svítidla. Z Baham se do ČR dováží zejména alkoholické nápoje, obuv a oděvy, díly do autoprůmyslu.


20182019202020212022
Import z ČR (mld. CZK) 0,000,000,000,010,02
Export do ČR (mld. CZK) N/AN/AN/A0,000,01
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,000,00-0,01-0,01-0,01

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
723Stroje, zaříz. pro stavebnictví, stavební inženýrství6,6340,00
699Výrobky z kovů základních j. n.6,1137,00
894Kočárky dětské, hračky, hry a potřeby sportovní1,207,00
813Výrobky techniky osvětlovací j. n.1,006,00
752Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní0,765,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
112Nápoje alkoholické3,7372,47
851Obuv0,6212,10
844Oděvy a prádlo dámské, dívčí pletené, háčkované0,275,15
845Součásti oděvní z materiálu textilního i pletené ap.0,071,36
784Díly a příslušenství vozidel motorových0,071,26

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

EU je pro Bahamy po USA 2. největším obchodním partnerem. V r. 2008 Bahamy podepsaly Dohodu o ekonomickém partnerství s EU (EPA), která mj. zakládá právní režim Dohody o volném obchodu mezi EU a 15 zeměmi Karibiku. Na základě této dohody jsou vývozy do EU většinou bezcelní. Největším obchodním partnerem v rámci EU je pro Bahamy Polsko.

V r. 2022 došlo k růstu importu z EU na Bahamy o 115 mil. EUR, avšak stále nedostahuje hodnot před pandemií. Export z Baham do EU poměrně výrazně vzrostl a dosáhl hodnoty 168 mil. EUR. Nejvýraznější položkou dovozu do EU jsou strojírenská a dopravní zařízení, tj. reexport z USA a jiných zemí, na Bahamy se naopak vyváží produkce chemického průmyslu a zemědělské výrobky.


20182019202020212022
Import z EU (mil. EUR) 988,90786,30481,50526,90641,50
Export do EU (mil. EUR) 101,30152,90139,5068,10167,60
Saldo s EU (mil. EUR) 589,30262,20214,80348,00-473,80

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Data nejsou k dispozici.


20182019202020212022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Bahamy mají stabilní a atraktivní investiční klima. Země je nakloněná přímým zahraničním investicím. Podle dat Světové banky v r. 2021 dosáhly přímé zahraniční investice 3,4 % HDP, což znamená mírný pokles oproti roku předchozímu.

Mezi nejperspektivnější oblasti pro investice se řadí investice do infrastruktury, hotelnictví a turismu. V rámci investičních pobídek jsou hoteloví developeři osvobozeni od cel na stavební materiál, vybavení a další dodávky, stejně tak od obchodních licencí a daní z nemovitosti na dobu 20 let. Stejně tak je možné na základě předložení a schválení developerského projektu zakoupit jeden ze stovek ostrovů Bahamského souostroví. Podle dostupných informací se jedná o investice od 3-4 mil. USD s návratností v některých případech až 100 % do jednoho roku. Při investicích tohoto typu je nicméně nutné brát do úvahy klimatické změny a možné ztráty z důvodu zvýšení mořské hladiny. Mezi další oblasti možného zájmu pro investory patří budování “second home” a kondominií, přístavy a opravy lodí, hi-tec služby, zpracovatelský průmysl pro export, zpracování potravin či farmaceutický průmysl. Stejně tak se jako perspektivní do budoucna jeví oblast produkce obnovitelné energie.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Dohoda o obchodním a rozvojovém partnerství (EPA) mezi CARIFORUM – EU, která byla podepsaná v r. 2008 má za cíl přispět k hlubší integraci regionu. EU považuje Bahamy, stejně jako některé další Karibské země, za nespolupracující jurisdikci, protože Bahamy nezajišťují daňovou spravedlnost. Bahamy se nachází rovněž na seznamu rizikových třetích zemí se závažnými nedostatky v boji proti praní špinavých peněz.

Smlouvy s ČR

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska z r. 1935; Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem podepsaným v Londýně dne 4. června 1926; Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských z r. 1924. Dne 6. března 2014 byla na Ministerstvu zahraničních věcí a imigrace Bahamského společenství v Nassau uzavřena Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech. Dohoda vešla v platnost 2. 4. 2015.

3.4. Rozvojová spolupráce

Bahamy nejsou prioritní zemí rozvojové spolupráce ČR.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

MOP není pro tuto zemi zpracovávána.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Bahamská obchodní kultura je silně ovlivněna USA a Velkou Británií, takže setkání budou odrážet kombinaci těchto kultur. Bahamy jsou známé tím, že jejich obyvatelé jsou přátelští, vstřícní a neformální. Zachovávají si smysl pro slušnost a jsou velmi zdvořilí. Jsou pohostinní a rádi poznávají nové lidi. Sdílení jídla je nejběžnějším způsobem budování vztahu.

4.2. Oslovení

Obchodní partneři jsou oslovováni nejčastěji akademickým titulem a příjmením. Oslovení jménem není časté, vyžaduje již pokročilý vzájemný vztah.

4.3. Obchodní schůzka

Od obchodního partnera se očekává dochvilnost a formální oblečení. Příliš neformální oblečení může být nesprávně vykládáno jako nedostatek respektu vůči obchodnímu partnerovi. Doporučuje se přinést partnerovi malou pozornost. Podání ruky by mělo být pevné a v průběhu jednání by měl být udržován oční kontakt. Vizitky se vyměňují bez formálního rituálu. S vizitkami je třeba zacházet s respektem. Když obdržíte vizitku, vložte ji do pouzdra na vizitku. Způsob, jakým zacházíte s vizitkami, je považován za známku toho, jak zacházíte se vztahem. Psaní na něčí vizitku před nimi je považováno za neslušné.

4.4. Komunikace

Angličtina je úředním jazykem a je na Bahamách hojně používána. Mluvená angličtina je známá jako bahamská angličtina, což je produkt britské angličtiny spojený s bohatými jazykovými vlivy pocházejícími z afrických jazyků. Kreolština se používá mezi haitskými přistěhovalci. Občané Baham jsou úspěšnými komunikátory, jsou také velmi zdatní v úpravě svého jazyka tak, aby vyzníval přátelsky. Humor je běžnou součástí jejich komunikačního stylu.

4.5. Doporučení

Agenda jednání slouží pouze jako vodítko a nemusí být bahamským partnerem vždy dodržována. Vzhledem k tomu, že osobní vztahy jsou vysoce ceněny, doporučuje se během schůzky navázat rozhovor i o nepodnikatelských tématech.

4.6. Státní svátky

Nový rok

Good Friday (Velký pátek) Easter (Velikonoce) White Monday (7 týdnů po velikonocích)

Labour Day (první pátek v červnu)

Independence Day – 10. července –

Den nezávislosti (1973) Emancipation Day (první pondělí v srpnu)

Discovery Day – 12. října

Vánoce – 25. a 26. prosince

Svátky, které připadnou na sobotu či neděli, se obvykle nahrazují v pátek či pondělí.

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Předpisy upravující založení společnosti jsou The Companies Act z r. 1992, The Business Licence Act, The Banks and Trust Companies Regulation Act, The Insurance Act a The International Business Companies Act (viz. http://laws.bahamas.gov.bs/cms/).

Žádost o licenci k podnikání na Bahamách je třeba podat v Nassau v oddělení Ministerstva financí Business Licence/Valuation Unit (Frederick House, Frederick Street, Nassau, New Providence, Tel. 1 (242) 322-5200/2, 1(242) 325-2233, 1 (242) 325-1171, businesslicenceinquiries@bahamas.gov.bs).

Další informace lze zjistit prostřednictvím Bahamské obchodní komory (https://www.thebahamaschamber.com/)

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Pro založení společnosti je třeba předložení záznamu o společnosti Všeobecnému rejstříku. Tento záznam je třeba nechat podepsat minimálně dvěma osobami a jedním svědkem. Svědek musí podepsat a vykonat místopřísežné prohlášení v tomto směru. Smluvní strana, která není residentem Bahamského společenství či jeho zástupce, musí získat povolení od devizové kontroly. Takové povolení není obtížné získat. S vyplněním záznamu o společnosti je třeba zaplatit poplatek 300 USD. Tento zápis stanoví jméno společnosti a autorizovaný objem kapitálu. Pro zahraniční společnosti platí rovněž The Companies Act a musí rovněž Všeobecnému rejstříku předložit doklady o založení společnosti s ověřenými razítky. Nejčastější formou registrace pro daňové účely je nicméně mezinárodní obchodní společnost (IBC), což upravuje The International Business Companies Act. IBC je možno registrovat do 24 hodin, v urgentních případech proces trvá pouhých 20 minut, elektronický způsob registrace byl zaveden v únoru 2003. Není nutný minimální kapitál. Na Bahamách je v současné době registrováno na 155 tisíc IBC. Poplatek u IBC činí 330 USD při základním jmění do 50 tisíc USD a 1 000 USD nad tuto částku.

5.3. Marketing a komunikace

Formy a rozsah propagace, marketingu a reklamy na Bahamách jsou limitovány malou rozlohou, geografickou roztříštěností a přítomností ekonomických subjektů především z USA, které již tradičně trh marketingově zpracovávají a mají vytvořenou nejkvalitnější informační databázi. Trh nemá žádná specifika, uzance a požadavky na propagační akce. Marketingová politika není příliš odlišná od běžné praxe v okolních zemích Karibiku.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ve WTO jsou Bahamy zatím pouze pozorovatelem.

5.5. Trh veřejných zakázek

Stejně jako v okolních malých ostrovních státech v Karibiku, ani na Bahamách není režim centrálního zadávání veřejných zakázek upraven zákonem, nýbrž se odehrává formou volného nabídkového řízení národních a hlavně mezinárodních firem.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Trh je politicky stabilní, neexistují signály o případných změnách stávajícího politického systému v zemi a politickoekonomických změnách, které by mohly postihnout subjekty zahraničního obchodu. Platební morálka místních partnerů je díky dlouholetému a tradičnímu působení partnerů z USA, jakožto největších investorů v zemi, obecně hodnocena jako dobrá. Mezinárodní ratingové agentury hodnotí trh jako spolehlivý a solidní s dobrou platební morálkou. Doporučuje se využívání služeb bankovních ústavů a renomovaných auditorských společností k získávání důvěryhodných a kvalitních informací o partnerovi. Je třeba dbát na řádné komerční zajištění dodávek z ČR, zejména u nových klientů a prekontraktuální výběr nejvhodnějších a bonitních partnerů. Rizika trhu jsou na běžné komerční úrovni a při řádném zajištění návratnosti pohledávek nehrozí větší nebezpečí finanční ztráty nebo nedobytnosti pohledávky. Pro řešení obchodních sporů vyplývajících z dodavatelsko-odběratelských vztahů je nutno využívat služeb místních advokátních kanceláří, které jsou však obecně drahé. Doporučuje se řešit hrozící soudní spory smírčím řízením a vyhnout se arbitrážím.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Dne 28. 5. 2009 byla v Bruselu podepsána dohoda mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti. Touto dohodou byl zaveden režim bezvízového styku pro občany Evropské unie a občany Baham, kteří mohou pobývat na území druhé smluvní strany po dobu až tří měsíců během šestiměsíčního období. Čeští turisté tedy mohou v souladu s podmínkami této dohody cestovat na Bahamy bez víza. Dohoda se nevztahuje na osoby cestující za účelem výkonu výdělečné činnosti.

Pro zodpovězení dotazů týkajících se aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území Baham jsou příslušné bahamské orgány. Pro Českou republiku je to Vysoká komise Bahamského společenství v Londýně: High Commission of the Commonwealth of The Bahamas Tel.: +44 (0)20 7408 4488 E-mail: information@bahamashclondon.net

Na Bahamách nepůsobí honorární konzul zastupující ČR.

Bahamy jsou považovány za relativně bezpečnou zemi se standardní úrovní běžné kriminality.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Investor chystající se podnikat na Bahamách musí Bahamskému investičnímu úřadu (The Bahamas Investment Authority) předložit návrh, který zahrnuje chystaný počet přijetí bahamských i nebahamských zaměstnanců. Nebahamští zaměstnanci potřebují pro zaměstnání na Bahamách pracovní povolení. Podnikatelé si mohou snížit procento z poplatků z obchodní licence za každého bahamského zaměstnance přijatého na HPP během daného roku, a to až do počtu 10 zaměstnanců. Snížení se liší od 3 % za zaměstnance po 5 %, v závislosti na velikosti a ziskovosti daného podnikání. Pracovní povolení se udělují nebahamským státním občanům rychle za předpokladu, že toto místo nemůže být obsazeno občanem Baham. Poplatky za pracovní povolení se liší od 250 USD za pracovníka v zemědělství po 7 500 USD za pozici ve vyšším managementu. Na Bahamách neexistuje legislativa upravující minimálním mzdu. Podmínky zaměstnávání upravuje Fair Labour Standards Act.

5.9. Veletrhy a akce

V zemi se pravidelné akce nepořádají.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví ČR v Havaně

Ave Kohly 259, entre 41 y 43 Nuevo Vedado La Habana, Cuba

Telefon: (+53) 78833201, 78833467 Fax: (+53) 78833596

e-mail: havana@embassy.mzv.cz obchodně-ekonomický úsek: commerce_havana@mzv.cz

Facebook: facebook.com/EmbajadaChecaLaHabana

Teritoriální působnost Velvyslanectví ČR v Havaně: Kuba, Bahamy, Dominikánská republika a Haiti.

Informace a mapu s lokalizací ZÚ najdete na www.mzv.cz/havana v kapitole „Jak nás najdete“.

Na Bahamském souostroví nepůsobí Czech Trade, Czech Invest ani CzechTourism.

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

První pomoc/Ambulance – 352-2689 nebo 352-6735

První pomoc/letecky – 352-2628 nebo 911

Požární pomoc -352-8888 nebo 911

Policie – 911

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Vládní stránky – www.bahamas.gov.bs

Centrální banka – statistiky – www.centralbankbahamas.com

Mezinárodní investiční centrum – www.bfsb-bahamas.com

Bahamská obchodní komora – www.thebahamaschamber.com

Association of International Banks and Trusts – www.aibt-bahamas.com

The Nassau Guardian – www.thenassauguardian.com

• Teritorium: Amerika | Bahamy | Zahraničí

Doporučujeme