Botswana

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoGaborone
Počet obyvatel2,43 mil.
Jazykangličtina (oficiální jazyk), setswanština (vysoce rozšířená)
Náboženstvíkřesťanství (57 %), tradiční náboženství (30 %), bez vyznání (11 %), ostatní náboženství (2 %)
Státní zřízeníprezidentská republika
Hlava státuMokgweetsi Masisi
Hlava vládyMokgweetsi Masisi
Název měnybotswanská pula (BWP)
Cestování
Časový posun+1 hodina (v létě +0 hodin)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecJUDr. Pavel Řezáč
Ekonomický úsekMgr. David Vaverka
Konzulární úsekMgr. Alice Mžyková
CzechTradene
Czechinvestne
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 22,14
Hospodářský růst (%) 6,10
Inflace (%) 12,16
Nezaměstnanost (%) N/A

Botswana je funkční demikratický a právní stát s nezávislým soudnictvím patřící mezi nejstabilnější a nejlépe fungující země v subsaharské Africe. Státním zřízením je parlamentní demokratická republika prezidentského typu. Dominantní politickou silou je strana Botswana Democratic Party, jež v zemi vládne nepřetržitě od získání nezávislosti. Botswana má navázány přátelské vztahy se všemi svými sousedy, s nimiž sdílí členství v Jihoafrickém rozvojovém společenství (SADC) a Jihoafrické celní unii (SACU). Přes narůstající čínský vliv rozvíjí Botswana tradičně korektní relace taktéž s Evropskou unií a Spojenými státy. Nezávislost získala jako bývalý britský protektorát Bečuánsko v roce 1966. V Botswaně i nadále přetrvává značná ekonomická závislost na těžbě nerostného bohatství, která se vzhledem k nutnosti dobývat nerosty ve stále narůstající hloubce značně prodražuje. Prezident Masisi deklaroval v rámci své předvolební kampaně (v r. 2019) jako hlavní cíl vlády transformaci botswanské ekonomiky směrem k většímu zastoupení výrobního sektoru (zejména automobilového průmyslu). Investice do průmyslové výroby se však efektivně nedaří do země nalákat. Příčinou je celá řada negativních faktorů, mj. nevelký vnitřní trh a nedostatečná úroveň integrace v rámci regionu, nekvalifikovaná pracovní síla, výpadky v zásobování elektřinou, sucho, infrastruktura apod. Dle Transparency International je Botswana jednou z nejméně zkurumpovaných zemí v Africe. Země se potýká s vysokou mírou sociální nerovnosti, pod hranicí chudoby žije v Botswaně přibližně 16 % obyvatel. Výše nezaměstnanosti podle posledních zveřejněných údajů dosahovala 26 %, přičemž ve věkové skupině do 35 let je bez práce více než 40 % populace.

Pozitivní vliv na botswanské hospodářství má od svého zprovoznění v roce 2021 most Kazungula, který přemosťuje řeku Zambezi na hranici Botswany a Zambie, čímž vytváří efektivní silniční koridor mezi Zambií, Botswanou a největším africkým přístavem, kterým je jihoafrický Durban. Před otevřením mostu Kazungula putovala většina silničního nákladu ze Zambie do Zimbabwe a následně do JAR. Palčivým problémem v Botswaně zůstává nadále i vysoká míra nezaměstnanosti, která v roce 2022 přesahovala 25 %. Toto je dáno mimo jiné nízkou mírou průmyslového rozvoje a diverzifikace hospodářství. V příštích letech nelze v tomto ohledu očekávat zásadní změny.

V rámci indexu snadnosti podnikání (Ease of doing business index) se Botswana řádí na 87. místo a v žebříčku konkurenceschopnosti (Global Competitivness Report) pak na místo 91. Botswana zůstává i nadále jednou z nejstabilnějších demokracií v Africe. Rating předních kreditních agentur je od roku 2021 nezměněn, a sice S&P hodnotí dluh Botswany jako BBB+ a Moody’s jako A2. Obě agentury k tomu přidávají stabilní výhled. Změny v roce 2023 jsou v tomto směru málo pravděpodobné.

Za perspektivní lze považovat spolupráci s Botswanou mimo jiné v oblasti strategických nerostných surovin, digitalizace či „zelených“ technologií.

Mapa globálních oborových příležitostí – Botswana (MZV) (239B)Souhrnná teritoriální informace (STI) Botswana (311.96 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu je Botswanská republika. Státní zřízení je parlamentní demokratická republika prezidentského typu. Prezident volený nepřímo Národním shromážděním je zároveň předsedou vlády a členem parlamentu. Zákony schvaluje Národní shromáždění, které se skládá z 65 poslanců. Parlamentní většinu tvoří poslanci vládní strany Botswana Democratic Party (BDP). Botswana má také na etnickém zastoupení založený patnáctičlenný Sněm náčelníků, jehož role je především poradní. Hlavou státu je po vítězství ve volbách v říjnu 2019 prezident Mokgweetsi Masisi, který by měl zemi vést do konce svého pětiletého funkčního období. Masisi je zároveň předsedou strany BDP, jež je u moci nepřetržitě od získání nezávislosti v roce 1966. Největší opoziční stranou je Umbrella for Democratic Change, která má v 65 členném parlamentu 15 míst. Lídrem nově založené opoziční strany Botswana Patriotic Front (BPF), jež vznikla odštěpením z BDP v roce 2019, je bývalý prezident Ian Khama, jehož bývalá administrativa čelí obviněním z korupce ze strany současného vedení. Na základě výsledku posledních všeobecných voleb (v r. 2019) se nezdá pravděpodobné, že by v blízké budoucnosti strana BPF mohla nějak ohrozit mocenskou hegemonii tradiční BDP.

1.2. Zahraniční politika země

Botswana je jednou z nejprozápadněji orientovaných zemí subsaharské Afriky. Na půdě mezinárodních organizací zaujímá konstruktivní přístup a často hlasuje společně se členskými státy Evropské unie, počítaje v to otázky mezinárodního soudu (ICC) či podpory lidských práv. Země je signatářem řady mezinárodních a regionálních obchodních uskupení a dohod (Světová obchodní organizace (WTO), Jihoafrická celní unie (SACU), Jihoafrické rozvojové společenství (SADC), dohoda o volném obchodu s Evropskou Unií aj.). Se sousedními zeměmi a většinou afrických států udržuje Botswana přátelské vztahy. Korektní diplomatické vztahy má Botswana navázány taktéž s většinou arabských a asijských zemí. O přátelské vztahy s Botswanou usiluje také Čína, jež se podílí na řadě projektů v oblasti infrastruktury a energetiky.

1.3. Obyvatelstvo

Při rozloze 581 730 km², což je více než sedminásobek rozlohy Česka, žije v Botswaně přibližně 2,4 mil. obyvatel. Hustota obyvatelstva tak činí pouhé 4 osoby na km². Míra porodnosti na jednu ženu je 2,9 dětí, roční přírůstek obyvatel je na úrovni 2,2 %. Průměrná délka života činí 69,3 roku (2018, Světová banka).

80 % obyvatel je národnosti Tswana, zbytek tvoří bantuská etnika (mj. Kalanga, Yeyi, Ndebele, Herero), Křováci (Basarwa), dále běloši, Asiaté a Indové.

Více než polovina obyvatel je křesťanského vyznání (převážně katolické víry). Přibližně 30 % obyvatel pěstuje tradiční animistická náboženství, nevěřících je kolem 11 %, zbytek připadá na ostatní náboženství včetně islámu.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Botswanské hospodářství se v roce 2022 těšilo významnému ekonomickému růstu, který se vyšplhal až na hodnotu převyšující 6 %. Tento růst byl zapříčiněn globálně zvýšenou cenou nerostných surovin, především diamantů, na jejichž těžbě je Botswana závislá. V roce 2023 se s ohledem na ustálení cen diamantů a restriktivní politiky centrálních bank očekává růst HDP pouze okolo 2 %.

Výhledově lze však v letech 2024 –27 předpokládat růst HDP převyšující 5 %, a to mimo jiné díky zahájení několika projektů na těžbu mědi, k jejichž zahájení by mělo plánovaně dojít v letech 2023 – 24. S ohledem na globálně zvýšenou poptávku po mědi se těžba mědi v Botswaně s velkou pravděpodobností stane významnou hnací silou její ekonomiky. V této souvislosti stojí nepochybně za zmínku i snaha Botswany navýšit aktivity v oblasti těžby uhlí a výroby syntetických paliv, a to v souvislosti se zvýšenou poptávkou ze strany EU a US, které lze považovat za stěžejní botswanské partnery. Průměrná inflace se v Botswaně v roce 2022 vyšplhala na 12,2 %, mimo jiné kvůli globálně zvýšené ceně paliv, potravin a hnojiv v důsledku ruské agrese vůči Ukrajině. V roce 2023 by mělo dojít k jejímu poklesu na přibližně 7 % a v letech 2024 – 27 se predikuje její ustálení na hodnotě 3,5 %, tj. zpět v cílovém pásmu botswanské centrální banky BoB, které je 3 – 6 %. Vzdor vyšší inflaci však BoB i nadále drží svoji hlavní úrokovou sazbu na hodnotě 2,65 %. V roce 2023 se však očekává její zvýšení na 2,9 %. Hodnota botswanské puly je navázána na koš měn, z něhož 45 % tvoří jihoafrický rand. Kurz puly se tedy převážně odvíjí od kurzu randu.

Palčivým problémem v Botswaně zůstává nadále i vysoká míra nezaměstnanosti, která v roce 2022 přesahovala 25 %. Toto je dáno mimo jiné nízkou mírou průmyslového rozvoje a diverzifikace hospodářství. V příštích letech nelze v tomto ohledu očekávat zásadní změny.


Tabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 20202021202220232024
Růst HDP (%) -8,7311,846,102,004,50
HDP/obyv. (USD/PPP) 15 500,1217 819,9519 880,0020 710,0021 670,00
Inflace (%) 1,896,6712,167,103,20
Nezaměstnanost (%) 24,90N/AN/AN/AN/A
Export zboží (mld. USD) 4,257,349,756,416,89
Import zboží (mld. USD) 6,518,408,786,797,11
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -1,97-0,651,15-0,25-0,08
Průmyslová produkce (% změna) -20,5719,2322,90-1,404,10
Populace (mil.) 2,352,392,432,472,51
Konkurenceschopnost N/A61/6458/63N/AN/A
Exportní riziko OECD 3/73/73/73/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -4,40
Veřejný dluh (% HDP) 16,90
Bilance běžného účtu (mld. USD) 1,52
Daně 2023
PO N/A
FO 15 – 22 %
DPH 12 %

Ze střednědobého hlediska by se vládní výdaje měly soustředit primárně na investice do bydlení, infrastruktury a tvorbu speciálních ekonomických zón za účelem diverzifikačních snah vlády. Výdaje na vládní subvence (především elektřina) a dotování polostátních entit by se měly snižovat a prostor by měl být dán privatizaci. Schodek státního rozpočtu představoval v roce 2022 4,4 % HDP, přičemž v roce 2023 by mělo dojít k jeho snížení na 2,2 % a přebytku státní kasy by se Botswana měla těšit již od roku 2025. Toto však zcela závisí na vývoji ceny nerostných surovin.


2.3. Bankovní systém

Bankovní sektor v Botswaně je poměrně rozvinutý, přičemž hodnocení agentury Moody’s z března 2020 (úroveň A2) potvrdilo dobrou kondici odvětví. V zemi působí řada zahraničních komerčních bank. Relativně efektivní centrální řízení dodává sektoru potřebnou stabilitu. Centrální banka naposledy upravila úrokovou sazbu v srpnu 2020 a snížila ji o 50 bazických bodů na 3,75 % v reakci na COVID-19. Během roku 2021 se očekává, že její výše bude nezměněna. Poskytované finanční služby jsou na dobré úrovni. Převody peněz do zahraničí a odvod kapitálu nejsou regulovány.

Přehled nejdůležitějších bank v Botswaně:

 • ABSA Bank Botswana (dříve Barclays Bank of Botswana Ltd., dcera britské Barclays Bank, jedna z nejvýznamnějších bank)
 • Standard Chartered Bank Botswana Ltd (pobočka britské Standard Chartered Bank)
 • First National Bank of Botswana Ltd (dcera jihoafrické First National Bank, s významným tržním podílem)
 • First Capital Bank (ovládaná FMG Capital Holdings se sídlem na Mauriciu)
 • Stanbic Bank Botswana Ltd (pobočka jihoafrické Standard Bank)
 • Bank of Baroda (Botswana) Ltd (pobočka indické Bank of Baroda)
 • Bank Gaborone (vlastněná Capricorn Investment Holdings, populární místní banka)
 • BancABC (ve vlastnictví ABC Holdings Limited se sídlem v Gaborone)

V Botswaně působí řada nebankovních finančních institucí jako např.:

 • National Development Bank (financování komerčních projektů v zemědělství)
 • Botswana Building Society (hypotéky pro domácnosti)
 • Botswana Savings Bank (venkovské oblasti)
 • Botswana Development Corporation (významný investor ve spojení se zahraničními firmami a místními podnikateli)

Přehled vybraných pojišťoven v Botswaně:

 • Botswana Insurance Company (všeobecné a obchodní pojištění)
 • Botswana Life (životní pojištění)
 • Botswana Export Credit Insurance (BECI) (pojištění zakázek)
 • FirstLife Assurance (Pty) Ltd (všeobecná a zdravotní jihoafrická pojišťovna)
 • General Insurance Botswana (Pty) Ltd (GIB) (různé druhy pojištění včetně zdravotního)

2.4. Daňový systém

Daňový systém je poměrně přehledný a stabilní a daňová zátěž relativně nízká. Taktéž do budoucna botswanská vláda neinzerovala zvýšení daní a významné změny daňového systému v nejbližší době nelze očekávat. Daň z příjmu fyzických osob je progresívní apohybuje se v rozmezí od 5-25 %. Výše daně z přidané hodnoty je 14 %, což je o tři procenta méně než v sousední JAR. Aktuální daňové sazby jsou přístupné na stránkách daňového úřadu Botswana United RevenueService (BURS). Daň z příjmu právnických osob se sídlem v Botswaně činí 22 %. Některá odvětví (např. finanční sektor, zpracovatelský průmysl) mají pro místní firmy sníženou sazbu daně z příjmu ve výši 15 %, výhodnější je proto založení dceřiné firmy v Botswaně. Sazba srážkové daně z dividend činí 7,5 %. Vedle toho existují tzv. zvláštní ekonomické zóny (Special Economic Zones), do kterých se vláda snaží lákat investice pomocí daňových úlev. Investoři v těchto zónách mají zvýhodněný daňový režim. Bližší informace jsou přístupné na stránkách Botswanského investičního a obchodního centra (BITC).

Mezi ČR a Botswanou je uzavřena dohoda o zamezení dvojímu zdanění.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Vzájemný obchod mezi ČR a Botswanou zdaleka nedosahuje svého potenciálu. ČR nedováží z Botswany v porovnání s jinými zeměmi EU významné množství nerostných surovin a výrobní sektor Botswany, což je hlavní příčinou pozitivní obchodní bilance na straně ČR.


20182019202020212022
Import z ČR (mld. CZK) 0,030,000,000,020,05
Export do ČR (mld. CZK) 0,000,000,000,000,00
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,01-0,01-0,01-0,02-0,05

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
728Stroje, zaříz. ost. pro určitá odvětví průmyslu, díly16,0730,00
752Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní13,2025,00
774Přístroje elektrodiagnostické pro účely medicinální12,7324,00
872Zařízení, přístroje pro účely lékařské, veterinární ap.6,0511,00
764Zařízení telekomunikační, příslušenství přístojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu1,282,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
011Maso hovězí čerstvé, chlazené nebo zmrazené1,0169,52
759Díly ap. ke strojům kancel. a automat. zpracování dat0,2819,03
667Perly, drahokamy, polodrahokamy surové, opracované0,128,21
752Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní0,031,93
778Přístroje elektrické j. n. (baterie, žárovky ap.)0,010,62

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

Obchodní vztahy s Botswanou upravuje dohoda EU-SADC EPA, která se uplatňuje již od roku 2016. EU-SADC EPA odstarňuje drtivou většinu celních tarifů mezi EU a Botswanou. Důvodem záporného salda na straně EU je především import nerostných surovin z Botswany.


20182019202020212022
Import z EU (mil. EUR) 290,60407,50446,90633,50363,30
Export do EU (mil. EUR) 1 247,80912,20980,201 076,801 418,20
Saldo s EU (mil. EUR) -957,20-504,80-533,60-444,201 055,00

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

S výjimkou pandemiíí nejvíce postiženého roku 2020 se obchodní výměna mezi Botswanou a zeměmi mimo EU těší růstovému trendu. Záporná obchodní bilnace zemí mimo EU je dána především importem nerostných surovin z Botswany.


20182019202020212022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 5 310,804 063,903 195,105 299,30N/A
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 4 133,004 668,804 545,605 844,20N/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -1 177,80604,901 350,50544,90N/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Po dramatickém propadu objemu přímých zahraničních investic (Foreign Direct Investment, dále jen FDI) v pandemií nejvíce postiženém r. 2020, došlo v r. 2021 k 77% nárustu globálních FDI, a to na přibližných 1,65 bil. USD, což je dokonce více, než tomu bylo před pandemií. Největší nárůst FDI zaznamenaly rozvinuté státy, do kterých v r. 2021 zamířilo více jak 777 mld. USD. Ačkoliv se nárůst objemu FDI týkal i států rozvíjejících se, neboť zde došlo k nárustu o více jak 30 % v porovnání s r. 2020, Afrika se jako destinace FDI stále řadí na poslední místo mezi světovými regiony.

Nejvíce FDI směřuje v Botswaně tradičně do těžebního průmyslu, neboť Botswana je největším producentem diamantů na světě. Na významu však nabývají investice do pojišťovnictví, bankovnictví a ICT. Nejvíce FDI v Botswaně pochází ze sousední JAR a dále pak z EU, Kanady či Zimbabwe. Další infromace o tocích přímých zahraničních investic nejen v Botswaně lze nalézt v poslední zprávě Konference OSN obchodu a rozvoji (UNCTAD). Botswanská vláda se snaží o maximální podporu FDI a podnikatelské prostředí Botswany lze považovat za stabilní s liberální daňovou i hospodářsou politikou. Na druhou však překážky FDI v Botswaně zahrnují vysoké produkční ceny, nedostatek kvalifikované pracovní síly, obecně vzato malý vnitrostátní trh a vnitrozemská poloha. K podpoře investorů a FDI slouží v Botswaně agentura tamního ministerstva průmyslu a obchodu Botswana Investment and Trade Centre.

ZÚ Pretoria neeviduje žádné přímé zahraniční investice českých společností v Botswaně.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Jakožto členská země Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) je Botswana součástí Dohody o ekonomickém partnerství mezi Evropskou unií a SADC (tzv. EU-SADC EPA), která vstoupila v platnost v roce 2016, a která odstranila drtivou většinu celních sazeb. Tato dohoda přispěla k nárůstu vzájemné obchodní výměny. Země je signatářem tzv. Dohody z Cotonou, která zastřešuje obchodní, rozvojovou a politickou spolupráci Evropské unie a země Afriky, Karibiku a Pacifiku. V dubnu 2021 byla vyjednavači EU a Organizace afrických, karibských a tichomořských států parafována budoucí dohoda, která dohodu z Cotonou nahradí.

Smlouvy s ČR

Smlouva mezi vládou České republiky a vlády Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Botswanské republiky o vědeckotechnické spolupráci

Bližší informace lze nalézt v seznamu platných mezinárodních smluv ministerstva zahraničí.

3.4. Rozvojová spolupráce

Botswana se řadí mezi příjemce mezinárodní rozvojové pomoci. Země je signatářem tzv. Dohody z Cotonou, která zastřešuje obchodní, rozvojovou a politickou spolupráci Evropské unie a země Afriky, Karibiku a Pacifiku. V dubnu 2021 byla vyjednavači EU a Organizace afrických, karibských a tichomořských států parafována budoucí dohoda, která dohodu z Cotonou nahradí. Probíhající rozvojové programy tak budou pokračovat.

Kromě bilaterálního programu rozvojové spolupráce realizovaného z prostředků Evropského rozvojového fondu (EDF) využívá Botswana také programy, jež jsou realizovány prostřednictvím soukromých firem a neziskových organizací. V rámci EDF bylo Botswaně přiděleno pro období 2014 až 2020 dohromady 28 mil. EUR v oblastech podpory vzdělání, občanské společnosti a reforem veřejného sektoru. Přehled rozvojových programů, které se realizují v Botswaně, je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise. Na podporu projektů v oblasti infrastruktury, vodohospodářství a energetiky se v Botswaně zaměřuje Evropská investiční banka (EIB). Informace o investičních akcích EIB a dalších projektech v Botswaně jsou zveřejněny na internetovýchstránkách Delegace Evropské Unie v Gaborone.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Botswana nepatří do skupiny zemí, ke kterým se zpracovává tzv. Mapa oborových příležitostí.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Obchodní jednání se na první pohled neliší od zvyklostí v Evropě. Botswanci jsou mírumilovní a sebevědomí lidé, považují se za relativně výjimečné v porovnání s jinými africkými národy. Při jednání jsou srdeční a rádi se smějí. Pracovní den začíná brzy. Výjimkou nejsou schůzky začínající již v 8 h ráno, důvodem jsou vysoké teploty v pozdějších denních hodinách. Oblíbené jsou pracovní snídaně. Je nutné být flexibilní a počítat s případnými změnami při plánování schůzek. Na jednání je vhodné mít připravenou prezentaci, mluvit k věci a být srozumitelný. Buďte přirození a sebejistí. Plynulost v angličtině je samozřejmostí, znalost místního jazyka setswanštiny není nutná.

4.2. Oslovení

Botswanští partneři bývají zejména při prvním setkání značně formální. Je vhodné partnera oslovit titulem a uvést jeho funkci (např. Mr. Director /Mr. President, Madam Director /Madam President). Pokud si funkcí nejsme jistí, použijeme oslovení Sir /Madam. Oslovení Sir /Madam se používá taktéž při komunikaci s neznámými protějšky např. v hotelu, bance, restauraci apod. Přijatelné je také oslovení titulem a příjmením (Mr. Ubuntu /Ms. Ubuntu). Všeobecně platí, tak jako v Evropě, že osoba společensky významnější může nabídnout osobě společensky méně významné oslovení křestním jménem či přezdívkou. Dle konkrétní situace a postavení partnera na společenském žebříčku se o to můžeme sami pokusit a oslovení křestními jmény nabídnout. V případě jednání s oficiálními představiteli či staršími partnery s „tykáním“ však většinou počítat nemůžeme a je nutné dodržovat formálnost v oslovení.

4.3. Obchodní schůzka

Ideální čas pro jednání v Botswaně je dopoledne, kdy ještě nepanují vysoké teploty. Výjimkou nejsou schůzky začínající již v 8 h ráno, oblíbené jsou pracovní snídaně na hotelu. Při sjednávání schůzky je třeba počítat s jistou flexibilitou a s možnými změnami. Pro první setkání je vhodné požádat o formální přijetí v kanceláři obchodního partnera i z důvodu poznání zázemí a pracovní infrastruktury protistrany. Další schůzky již mohou probíhat neformálněji např. ve formě pracovní snídaně na hotelu, či večeře v restauraci. Přijetí u partnera doma není při prvních ani pozdějších kontaktech obvyklé. „Čas je darem Afriky“ a Afričanům plyne jinak. Na schůzku je třeba dorazit přesně, což ale nelze čekat automaticky od protistrany. V případě zdržení partnera je nejlépe věc přejít a soustředit se na obsah jednání.

Na jednání s botswanskými představiteli je nutno se připravit přinejmenším stejně svědomitě a přistupovat k nim stejně jako k jednání s partnery v Evropě. Je třeba zohlednit skutečnost, že se jedná o zástupce jiného kulturního okruhu: prezentace proto musí být jasná, srozumitelná a přesvědčivá. Afričané neradi čtou mezi řádky a Botswanci nejsou výjimkou, proto je třeba hovořit konkrétně a přímo k věci. Při přípravě vlastní prezentace je třeba mít na paměti, že Česko v Botswaně nikdo příliš nezná (přestože u nás studovala řada botswanských mediků), proto neuškodí zařadit jednu či dvě strany reálií. Při vzájemných rozhovorech je třeba být vnímavý, otevřený i pro nečekané obraty, nepovyšovat se ani neponižovat, pružně držet svůj standard.

Na první schůzce se nedoporučuje nabízet alkohol. V rozumném množství je zvykem konzumovat alkoholické nápoje při případné neformální večeři (ne u oběda) v restauraci. Řada Botswanců, kteří zastávají vyšší posty ve státní správě či ve vedení soukromých subjektů, pochází ze společensky úspěšně etablovaných, často vlivných a finančně dobře zajištěných rodin. Často bývají absolventy či mají dokonce akademické tituly z jedné či více prestižních světových univerzit. Afričané si obecně cení dosažení vysokého společenského statusu, což ti úspěšní demonstrují nápadným důrazem na okázalost a materiální sebeprezentaci. Upravený zevnějšek se očekává i od Evropana. Kravata ani oblek nejsou nutností, mužům postačí kvalitní košile, lehké sako, kalhoty a uzavřená společenská obuv, dámy mohou obléci letní šaty či pohodlný kostým. Při jednání na ministerstvu doporučujeme oblek (klidně bez kravaty).

V některých otázkách mohou být botswanští partneři značně formální, v jiných jsou zase neobyčejně otevření. Afričané se rádi smějí a dobrá nálada otevírá brány úspěchu. Odlehčit jednání jednoduchou úsměvnou historkou je proto na místě. Pozor ovšem na u nás běžný sarkasmus a ironii, jež nemusí Botswanci vždy správně pochopit. Vhodná konverzační témata jsou rodina, sport, krásy Botswany a jejích obyvatel. V afrických partnerech je hluboce zakořeněna úcta ke stáří a cit k hierarchii. Lze jen doporučit, aby byl součástí obchodní delegace i služebně starší kolega či jinak významná osoba v rámci hierarchie firmy vybavená příslušnými pravomocemi a informacemi ohledně dodacích podmínek, ceny a financování obchodu.

Většina Botswanců, se kterými se lze při obchodním jednání setkat, jsou křesťané. Tradiční náboženství se udržují především na venkově. Obecně v subsaharské Africe panuje benevolentnější přístup k víře než v severní Africe a na Blízkém východě a náboženské rozdíly jsou bez problémů akceptovány. Případný rozdíl ve vyznání by neměl představovat překážku obchodní spolupráce.

4.4. Komunikace

Jednacím jazykem je angličtina, která je všeobecně rozšířená. Znalost místního jazyka setswanštiny není nutná a tlumočník není potřeba. Na druhou stranu zvládnutí několika základních frází v setswanštině neuškodí. Protistranu potěší vyjádření respektu k místní kultuře. Pro oficiální obchodní komunikaci se doporučuje používání emailu. Botswanci rádi komunikují neformálně prostřednictvím aplikací chytrého telefonu (WhatsApp, Signal, Telegram apod.), tuto formu komunikace je vhodné využívat k běžné konverzaci, při dojednávání a potvrzování schůzek apod.

4.5. Doporučení

Jako nejvhodnější postup při vstupu na trh se jeví obrátit se s nabídkou spolupráce na prověřeného místního partnera, firmu, jež působí ve vašem oboru v Botswaně. Společník by měl být schopen zajistit odpovídající přijetí, program a doprovázet vás na schůzky. V době vaší nepřítomnosti bude s protistranou v kontaktu a zajistí navazující jednání. Dále je vhodné se obrátit na státní agenturu Botswana Investment and Trade Centre, která spadá pod ministerstvo investic, obchodu a průmyslu Botswany, a požádat o spolupráci a asistenci při tvorbě programu. Pro zajištění přijetí na ministerstvech a v armádě doporučujeme obrátit se na české velvyslanectví v Pretorii. Zkušenost při komunikaci s touto agenturou je relativně pozitivní. Pro zajištění přijetí na ministerstvech a v armádě doporučujeme taktéž obrátit se na obchodně-ekonomický úsek českého velvyslanectví v Pretorii.

4.6. Státní svátky

Kromě obvyklých křesťanských svátků jakými jsou Vánoce a Velikonoce patří mezi státní svátky v Botswaně mj. výročí narození prvního prezidenta země Sira Seretse Khamy (1. července). Dále tzv. prezidentův den, což je třetí pondělí v červenci. Státní svátek dne 30. září oslavuje výročí získání nezávislosti na Velké Británii (30. 9. 1966). Přehled státních svátků a dnů pracovního volna v Botswaně:

1. ledna – Nový rok

Velký pátek – ukřižování Ježíše Krista

Velikonoční pondělí

1. květen – svátek práce

květen nebo červen (40 dnů po velikonocích, čtvrtek) – Den nanebevstoupení

1. července – Den Sira Seretse Khamy

červenec (třetí pondělí v měsíci) – Den prezidentů

30. září – Den Botswany (výročí vyhlášení samostatnosti)

1. října – Den Botswany

25. prosince – narození Krista, první svátek vánoční

26. prosinec – druhý svátek vánoční

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

V souladu s platnou s Dohodou o ekonomickém partnerství mezi Evropskou Unií a zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství (tzv. EU-SADC EPA), která je uplatňována od roku 2016, je možné většinu komodit dovážet do Botswany volně a bezcelně. Pouze na skupinu vybraných položek je nutno mít dovozní povolení (tzv. Import Permit), fytosanitární nebo veterinární popř. další osvědčení. Požadavky na dokumentaci a celní tarify u konkrétního zboží je možné vyhledat (podle HS kódů) v databázi Market Access Database Evropské komise. Užitečné informace, přehled dovozních a vývozních požadavků a tarifů včetně aktuální výše DPH jsou k dispozici na stránkách botswanského daňového úřadu (Botswana Unified Revenue Service).

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Vzhledem k geografické vzdálenosti a specifičnosti botswanského trhu je žádoucí při vývozu využívat místních zástupců znalých prostředí případně podle charakteru zboží distributorů. V případě státních zakázek je registrovaná pobočka v Botswaně nebo místní obchodní partner nezbytnou podmínkou účasti v tendru. Registrace společnosti v Botswaně je relativně snadná. V oblasti podpory přílivu zahraničních investic působí agentura ministerstva pro investice, obchod a průmysl Botswana Investment and TradeCentre (BITC), jež má centrálu v Gaborone a několik zahraničních kanceláří (mj. v Johannesburgu či v Londýně). BITC poskytuje „one-stop”centrum služeb pro zahraniční investory, poradenství při vyhledání obchodního partnera pro joint-venture, informace o investičních pobídkách, sektorových příležitostech apod. V případě, že český subjekt uvažuje o založení vlastní kanceláře či společného podniku v Botswaně, je rovněž možno doporučit využití služeb této státní agentury. Mnoho významných firem a institucí (včetně např. nemocničních a hotelových řetězců) je napojeno na jihoafrické a jiné nadnárodní společnosti. U těchto subjektů je nákupní politika řízena mateřskou organizací v zahraničí.

5.3. Marketing a komunikace

Botswanský trh je relativně vyspělý a panuje na něm značná konkurence. Pravidelná a kvalitní propagace tak jsou základními předpoklady úspěchu na tomto trhu. V oboru reklamy a marketingu působí řada specializovaných firem a asociací, které poskytují servis na profesionální úrovni. V oblasti reklamy jsou obvyklé inzeráty v denících a odborných časopisech, které jsou vydávány jednotlivými profesními svazy (textil, obráběcí stroje, strojírenství a důlní průmysl atd.) a také v elektronických médiích a na sociálních sítích (zejména prostřednictvím platforem Facebook či Instagram).

Dobrou příležitostí pro úvodní seznámení s tržním prostředím je návštěva všeobecného veletrhu v Botswaně Global Expo v Gaborone (bližší informace viz kapitola 5.9 Veletrhy a akce). Aktivní účast v roli vystavovatele má vedle propagace vlastní značky a možnosti přímo oslovit zákazníky také referenční roli.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Botswana je signatářem řady mezinárodních dohod a úmluv týkajících se ochrany duševního vlastnictví a autorských práv mj. ujednání WIPO; Pařížské úmluvy (průmyslového vlastnictví); Bernské úmluvy (o ochraně literárních a uměleckých děl); PCT (Patent Cooperation Treaty); WCT (WIPO o právu autorském); WPPT (WIPO Performances and Phonograms Treaty). Botswana je taktéž členem Africké regionální organizace pro ochranu duševního vlastnictví ARIPO (The African Regional Intellectual Property Organization).

Problematiku ochrany duševního vlastnictví v Botswaně upravuje zákon Copyright and Neighbouring Rights Act, Act No. 8 of 2000.

V případě, že se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou v Botswaně, je užitečné využít poradenské asistence lokální právnické kanceláře, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právem.

5.5. Trh veřejných zakázek

Oblast veřejných zakázek upravuje tzv. „Local Procurement Programme“, na základě kterého je až 30 % vládního ročního rozpočtu na akvizice určeno na nákup a dodávky od malých a středních místních firem. Aby se firma kvalifikovala do programu, musí mít minimálně 25 % místního kapitálu a splňovat kritéria maximálního ročního obratu a počtu zaměstnanců. Firma registrovaná v rámci tohoto programu se může také zúčastnit tendrů určených pro zahraniční dodavatele.

Bližší informace o problematice veřejných zakázek jsou k dispozici na stránkách botswanské rady pro veřejné zkázky (Public Procurement and Asset Disposal Board).

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Pravidla mezinárodního obchodu jsou v Botswaně státními institucemi a soukromými společnostmi převážně respektována. Pro počáteční kontakty a obchodní případy je v každém případě na místě opatrnost. Při volbě platebních podmínek se doporučuje využívat dokumentární akreditiv. Termín a způsob realizace platby záleží na konkrétním odběrateli a stanovených podmínkách obchodu. Při prvních dodávkách není neobvyklá platba předem v plné výši či záloha (až do výše 50 %). Doba splatnosti u státních firem je obvykle delší.

V případě, že se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou v Botswaně, je užitečné využít poradenské asistence lokální právnické kanceláře, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právem.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Občané Evropské unie včetně Česka nepotřebují k cestám do Botswany za turistickým účelem vízum, stačí jim platný cestovní pas s platností přesahující 6 měsíců od data příletu. Maximální doba pobytu na jeden vstup je 90 dnů (je možné požádat o prodloužení). Při cestě autem je nutné zaplacení silniční daně a povinného pojištění (při příjezdu na hranicích). Aktuální informace o sazbách a podmínkách vstupu jsou uvedeny na webu ministerstva pro cestovní ruch Botswana Tourism.

Množství přivážené cizí měny do země není omezeno. Jihoafrický rand není na rozdíl od sousední Namibie či Svazijska nebo Lesotha všeobecně přijímaným platidlem. Směnu valut na místní měnu pula (BWP) je možné provést na letišti, na větších hraničních přechodech, v bankách, směnárnách nebo v hotelu, popřípadě je možné využívat bezhotovostní platební styk. V zemi je akceptována většina druhů platebních karet včetně VISA, MasterCard, American Express a Diners Club. V Botswaně se vyskytuje malárie (nikoliv v hlavním městě Gaborone) a na severu v distriktu Chobe ojediněle moucha tse-tse, která roznáší spavou nemoc. Přes dlouhodobý nedostatek vody je kvalita vody z kohoutku relativně dobrá a pitná. Všeobecně se hovoří anglicky. Motorová vozidla jezdí vlevo, chodci se taktéž vyhýbají vlevo. Mezinárodní telefonní předvolba je +267.

Přestože je Botswana poměrně bezpečná země a kriminalita je v porovnání kupř. se sousední JAR na neporovnatelně nižší úrovni, pohybovat se osamoceně pěšky zejména po setmění ve větších městech (Gaborone, Francistown) se nedoporučuje. Taxi služby typu UBER či BOLT v Botswaně nepůsobí, na recepci v hotelu či na letišti však lze taxi bezpečně objednat.

Před cestou doporučujeme zaregistrovat se do databáze dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD).

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky zaměstnávání cizích státních příslušníků a jejich pobytu se řídí příslušnými zákony (tj. Non Citizens Act, Immigration Act). Informace o podmínkách získání pracovního povolení jsou přístupné na stránkách vládního portálu Botswany. Při podávání žádosti o zaměstnání cizinců se doporučuje taktéž využít služeb státní agentury Botswana Investment and Trade Centre a jejího „One Stop Service Centre“.

Zdravotní péče je rozdělená na státní a soukromou. Občané cizích národností, kteří dlouhodobě pobývají v Botswaně, mají nárok na využívání státní zdravotní péče, všeobecně se však cizincům doporučuje z důvodu vyšší kvality a dostupnosti péče vyhledávat privátní zdravotnická zařízení. Přehled nabídek soukromého globálního zdravotního pojištění, které lze uplatnit i v Botswaně, je přehledně zpracován na informačním portálu Expat Arrivals. Bližší informace o státní zdravotní péči nabízí stránky ministerstva zdravotnictví Botswany.

5.9. Veletrhy a akce

Ve své podstatě jediným relevantním veletrhem v Botswaně je všeobecný veletrh nazvaný Global Expo Botswana, který se koná jednou za rok. Byť tento veletrh ani zdaleka nedosahuje velikosti obdobných veletrhů a výstav např. v sousední JAR, je tato akce hojně navštěvována ze strany botswanských podnikatelských subjektů.

Odkaz: Global Expo Botswana
Příští datum konání: 11. – 12. října 2023
Místo konání: Plot 54351, Off PG Matante Road, Central Business District (CBD) Exponential Building, Gaborone
Tel: +267 3633300
Email: geb@bitc.co.bw

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Diplomatickou a konzulární působnost pro Botswanu vykonává zastupitelský úřad v Pretorii:
Velvyslanectví České republiky v Pretorii (Embassy of the Czech Republic in Pretoria)

Fyzická adresa: 936 Pretorius Street, 0083 Arcadia, Pretoria
Poštovní adresa: P.O.Box 13671, Hatfield 0028, Pretoria, South Africa
Tel: +27 12 431 2380, fax: +27 12 430 2033
E-mail: pretoria@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/pretoria
Teritoriální působnost: Jihoafrická republika, Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Mauricius, Mosambik, Namibie, Svazijsko
Vedoucí úřadu: JUDr. Pavel Řezáč, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Konzulární úsek: Mgr. Alice Mžyková, konzulka
Ekonomický úsek: Mgr. David Vaverka, ekonomický diplomat
Tel.: +27 12 431 2385, +27 12 431 2389
E-mail: Commerce_Pretoria@mzv.cz
Velvyslanectví ČR v Pretorii se nachází cca 50 km od mezinárodního letiště v Johannesburgu (O.R. Tambo). GPS: S25º44,708′; E 28º13, 566′

Honorární konzulát ČR v Gaborone
Fyzická adresa: Thebe Circle, plot 2819, Ext. 10, Gaborone, Botswana
Poštovní adresa: P.O.Box 70424
Tel: +267 318 4597, +267 721 21 424 Fax: +267 316 5613
E-mail: gaborone@honorary.mzv.cz; cavricb56@gmail.com
Vedoucí úřadu: Prof. Branko Cavrić, honorární konzul
Provozní hodiny: úterý, středa 16:00 – 18:00

Delegace EU v Gaborone
Fyzická adresa: Plot 758 Robinson Rd, Extension 2, Gaborone, Botswana
Poštovní adresa: P.O. Box 1253, Gaborone, Botswana
Tel: +267 361 0000 Fax: +267 391 3626
Email: delegation-botswana@eeas.europa.eu
Vedoucí úřadu: Petra Pereyra, velvyslaňkyně
Provozní hodiny: pondělí až pátek 7:30 – 16:30

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Telefonní nouzová linka velvyslanectví České republiky v Pretorii +27 82 416 0016 je přístupná rovněž prostřednictvím aplikací WhatsApp a Viber a je určena výhradně občanům ČR v nouzi či ohrožení zdraví a života.

Záchranná služba: 997 (při volání z mobilního telefonu 112)

Lékařská záchranná služba (Medical Rescue): 911

Letecká záchranná služba (Medical Air Rescue): 390-1601

Policie: 999

Hasiči: 998

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Vládní portál – odkazy na státní instituce, ministerstva a agentury

Botswana Investment and Trade Centre – investiční a exportní agentura; asistenční centrum pro zahraniční firmy (tzv. One Stop Service Centre)

Business Botswana – botswanská obchodní komora

Botswana Tourism – portál cestovního ruchu

Botswana Laws – databáze botswanských právních aktů a zákonů

Botswana Institute for Development Policy Analysis – informace z ekonomiky a společnosti

Nezávislý týdeník Mmegi – informační portál

Botswana Guardian – informační portál

The Patriot – informační portál

• Teritorium: Afrika | Botswana | Zahraničí

Doporučujeme