Brazílie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

Bilaterální obchodní výměna mezi ČR a Brazílií získala v letech 2018 a 2019 pozitivní dynamiku, když v těchto letech se každoročně český vývoz do BFR zvyšoval okolo 12 %.

 

V roce 2020 je v důsledku masivního dopadu pandemie COVID-19 nutno počítat s významným poklesem českého exportu. Změní se rovněž charakter mezinárodních ekonomických vztahů v tom smyslu, že bude oslabena globalizace a přerušeny některé mezinárodní subdodavatelské rětězce. To zvýší význam přímé bilaterální spolupráce. Vzroste význam bilaterálních projektů vědecko-průmyslového charakteru.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Do roku 2011 byla Brazílie po dlouhá desetiletí největším obchodním partnerem ČR a bývalého Československa v Latinské Americe. Po roce 2011 však byla na této pozici vystřídána Mexikem. Důvodů je několik, mezi největší však patří protekcionistická opatření, které zavedly brazilské levicové vlády, jež byly u moci v letech 2003–2016. Mexiko má na rozdíl od Brazílie (potažmo zemí Mercosul) rovněž asociační dohodu s EU a také je integrováno s USA a Kanadou v dohodě NAFTA.

Po určitém poklesu a stagnaci vzájemného obchodu v minulých letech vlivem brazilské hospodářské krize došlo v roce 2017 k jeho mírnému oživení. Rok 2018 již zjevně potvrdil rostoucí potenciál Brazílie jakožto významného obchodního partnera ČR. Brazílie je opět důležitým hospodářským partnerem ČR a české výrobky mají na jejím trhu od nepaměti vynikající pověst.

Rok 2019 potvrdil růstovou tendenci českého exportu, který se zvýšil na 360,281 mld. USD. Navíc rok 2019 přinesl v našem zahraničním obchodě s Braílií kladné saldo ve výši 89,831 mld. USD.

Po odeznění pandemie COVID-19 je nutno očekávat pokles vývozu ČR do Brazílie, protože negativní dopady pandemie sníží kupní sílu soukromých podniků i solventnost států a měst.

 

Po odeznění pandemie COVID-19 je nutno očekávat pokles vývozu ČR do Brazílie, protože negativní dopady pandemie sníží kupní sílu soukromých podniků i solventnost států a měst. Sníží se rovněž poptávka obyvatelstva.Údaje za leden až květen 2020 naznačují, že pandemie může snížit vývoz ČR do BFR až o 20 %.

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

vývoz ČR

266 224

259 927

281 616

343 899

360 281

dovoz ČR

271 384

221 404

240 774

369 610

270 450

obrat

537 608

481 331

522 391

713 509

630 731

saldo

– 5 160

38 523

40 842

-25 711

89 831

Údaje v tis. USD
 Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu do BFR v roce 2019

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota USD(tis.)

880330

Části,součásti ostatní letounů,vrtulníků

BR

Brazílie

67 358

49 215

400219

Kaučuk butadien-styren(SBR),karbox(XSBR)-ost

BR

Brazílie

12 126 724

16 845

841330

Čerpadla hmot pohon,mazadel pro píst.motory

BR

Brazílie

348 752

14 070

870600

Chassis traktorů,autom.osob,náklad,zvl.účelu

BR

Brazílie

404 500

8 269

854430

Soupravy kabelů zapalov.pro auta,letadla,lodě

BR

Brazílie

286 392

8 024

701328

Sklo nápojové kalíškové na nožce,ne ze sklokeramiky,ost.

BR

Brazílie

2 092 314

7 735

853620

Vypínače elektr.obvodů automatické,do 1000V

BR

Brazílie

272 240

7 377

870894

Volanty,sloupky,skříně řízení;části,součásti

BR

Brazílie

886 451

6 681

842951

Nakladače lopatové čelní

BR

Brazílie

717 488

6 231

961900

Hygienické vložky a tampony, dětské pleny a podobné hygienické výrobky, z jakéhokoliv materiálu

BR

Brazílie

794 726

5 705

 

 

 

 

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu z BFR v roce 2019

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota USD(tis.)

720712

Polot.z železa,oceli nel,do 25% uhlík,pravoúh

BR

Brazílie

129 282 520

68 395

300431

Léky s insulinem,odměřené

BR

Brazílie

54 421

22 790

260111

Rudy železné,koncentráty,neaglomerované

BR

Brazílie

170 034 182

21 688

230400

Pokrutiny,odpad po extrahování sojového oleje

BR

Brazílie

31 323 933

12 260

240120

Tabák odřapíkovaný částečně,úplně

BR

Brazílie

1 964 800

9 996

470329

Buničina dřevná,nátron,sulfát.bělená,nejehlič

BR

Brazílie

11 498 551

7 865

840999

Části motorů pístových vznět.s vnitř.spalov.

BR

Brazílie

273 867

6 194

090111

Káva nepražená s kofeinem

BR

Brazílie

2 370 181

5 644

020714

Dělené maso a droby ze slepic, zmrazené

BR

Brazílie

1 832 947

5 369

720293

Feroniob

BR

Brazílie

199 604

4 669

 

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Pokud jde české firmy, které se účastní vzájemné výměny služeb s BFR, jedná se především o subjekty podnikající v oblasti dopravy a cestovního ruchu a dále o finanční a bankovní instituce. Velvyslanectví ČR v Brasília zaznamenává sporadický zájem o BFR ze strany cestovních a překladatelských agentur a společností provozujících kulturní aktivity. Také bývá zaznamenán zájem od subjektů zaměřených na engineering, pořádání výstav a veletrhů a IT služby.

 

Z brazilské strany je rovněž zájem o české poskytovatele služeb spíše sporadický. V drtivé většině se jedná o žádosti o doporučení ubytovacích zařízení a služeb překladatelů a tlumočníků.

Pokud jde o možné překážky bránící českým poskytovatelům služeb proniknout na brazilský trh, jedná se vesměs o překážky společné pro všechny zahraniční zájemce. BFR uplatňuje restriktivní opatření, týkající se účasti zahraničního kapitálu na tzv. strategických službách (těžba ropy, energetika, vnitrostátní doprava, některé oblasti telekomunikací apod.).

 

Nejperspektivnější oblastí služeb, ve které by mohl být v příštích letech zaznamenán dynamický rozvoj, je bezesporu cestovní ruch. Brazílie je pro Českou republiku největším incomingovým trhem ze zemí Latinské Ameriky. V roce 2018 navštívilo ČR cca 67.000 brazilských turistů, což bylo o téměř o 3000 více než v roce 2017. Hlavní destinací brazilských turistů je Praha. Čestí turisté směřují především do Rio de Janeira, na pláže Severovýchodu země, případně do oblasti Amazonie.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Oficiální údaje o českých investicích v Brazílii nejsou k dispozici. Následuje přehled nejvýznamnějších případů českých investic v Brazílii, které jsou známy Velvyslanectví ČR. V žádném případě jej však nelze považovat za konečný výčet.

 

Od 90. let 20. století působí ve městě Recife společnost Pragotec, dceřiná firma české právnické osoby. Těžištěm její činnosti je stavebnictví, zejména pak servis dříve dodaných cementáren československé provenience.

 

V letech 2006–2008 se v Brazílii ve spolupráci s místní pobočkou multinacionální společnosti Siemens etablovala česká firma SEKO Brazil, vyrábějící přesnou metalurgii, strojírenství a komponenty leteckých motorů.

 

V roce 2012 byla oficiálně založena společnost Linet do Brasil, která navázala na dřívější zastoupení tradičního českého výrobce nemocničních lůžek.

 

V roce 2013 se na brazilském trhu velmi dobře etablovala společnost mmcité, výrobce a dodavatel městského mobiliáře. Má vlastní výrobu ve státě Santa Catarina na jihu země a v současnosti má klienty již ve 22 ze 27 států brazilské federace.

 

K dalším česko-brazilským firmám na brazilském trhu patří Brasil CZ (ochranné prostředky), Mediware (řídící systémy pro zdravotnictví), Tescan do Brasil (mikroskopy), Y Soft (sotware), Puzzle Room (escape games), Gallova (IT, poradenství ve vzájemném obchodě) a další.

 

Mimořádně úspěšně se rozvíjí spolupráce mezi Aero Vodochody a brazilským výrobcem letadel Embraer, která se týká vývoje, výroby a komercializace nového vojenského multifunkčního dopravního letounu KC390.

 

Připravuje se investice firmy TATRA Trucks v brazilském státě Paraná.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Relevantní dohody v oblasti obchodní a ekonomické spolupráce:

 

Základní dohoda o vědecko-technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky, Brasília, 02.07.1985. Vstup v platnost: 26.01.1990

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol, Brasília, 26.08.1986. Vstup v platnost: 14.11.1990

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci, Praha, 12.04.2008. Vstup v platnost: 20.10.2009

 

Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti vysokého školství a vědy na léta 2009 – 2011, Brasília, 06.11.2008. Vstup v platnost: 06.11.2008 (platí, čl. 8 – automatické prodlužování na 3 roky, dokud jedna ze stran písemně nevypoví)

 

Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, Brasília, 27.03.2012. Vstup v platnost: 27.03.2012

 

Memorandum o přistoupení ČR do brazilského programu stipendií Věda bez hranic, Brasília 25.11.2014

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o spolupráci v záležitostech obrany, Praha , 13.09.2010 

 

Dosud nevstoupila v platnost:

 

Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách, Praha, 01.11.2012

 

Ve stadiu sjednávání je bilaterální Smlouva o sociálním zabezpečení, která po vstupu v platnost usnadní problematiku sociálního zabezpečení pracovníků z obou zemí, kteří budou vykonávat výdělečnou činnost na území druhé země.

 

Dále začalo vyjednávání bilaterální mezivládní Smlouvy o spolupráci s oblasti vědy, technologií, výzkumu a komunikací.

 

Na úrovni EU je dosud relevantním dokumentem Rámcová dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Brazilskou federativní republikou z 29. června 1992 (v platnosti od 30. října 1995). Nově by se obchodních a ekonomických vztahů mezi ČR a BFR měla týkat Meziregionální asociační dohoda mezi EU a MERCOSUL, jejíž vyjednávání nabralo po letech prodlev v roce 2016 novou dynamiku.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje v bilaterální rovině Brazílii žádnou formu rozvojové pomoci. Zprostředkovaně se ČR podílela na rozvojové pomoci poskytované EU, která v letech 2007 – 2013 na základě Country Strategy Paper (CSP) pro toto období dosáhla celkové výše 61 mil. EUR. V aktuálním finančním období 2014 – 2020 již Brazílie vzhledem k síle své ekonomiky není způsobilá pro účast na bilaterálních projektech financovaných z rozvojových fondů EU, nicméně EU se stále podílí na různých regionálních a tematických programech (viz kap. 3.3).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem