Brazílie: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

EU je v Brazílie silně přítomna, v r. 2007 bylo podepsáno strategické partnerství. Aktuální informace o vzájemných vztazích lze nalézt na webových stránkách Evropské služby vnější akce.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Se vstupem Lisabonské dohody v platnost, 1. prosince 2009, se někdejší Delegace Evropské komise transformovala v dnešní Delegaci Evropské unie v Brazílii. Je jednou ze 130 delegací EU v celém světě,  užívá statutu diplomatické mise a oficiálně zastupuje Evropskou unii v Brazílii. Mandát Delegace EU zahrnuje:    

                           

Podporovat politické a ekonomické vztahy mezi EU a Brazílií, udržovat vztahy s vládními institucemi v zájmu zvyšování viditelnosti EU, jejích institucí a programů; 

Podporovat implementaci Strategického partnerství EU-Brazílie;

Informovat veřejnost o rozvoji a dění v EU, vysvětlovat a hájit její politiku;

Podílet se na implementaci asistenčních programů EU.

 

Delegace EU je kontaktní místem pro brazilské úřady a další zájemce v Brazílii. Kontakt:  

 

Delegação da União Europeia no Brasil                                        
SHIS QI 07 BL. A – Lago Sul – Brasília-DF – 71615-205
Fone: 55 (61) 2104-3122
Fax: 55 (61) 2104-3141
DELEGATION-BRAZIL@EEAS.EUROPA.EU                                        
Úřední doba pro veřejnost:
Pondělí až čtvrtek: 08h30 – 12h30 a 14h30 – 16h30.
Pátek: 08h30 – 12h00.
Více na: http://eeas.europa.eu/delegations/brazil/index_pt.htm

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vinou globální pandemie COVID-19 nebyla v době aktualizace této STI k dispozici údaje o obchodu mezi EU a BFR za rok 2019. Podle EK je Brazílie 11. nejvýznamnějším obchodním partnerem EU ve světě a připadá na ní 18,3 % obchodu UE jako celku. Brazílie je současně nejdůležitějším exportérem potravin do EU.

Evropská unie jako celek vyvezla v roce 2018 do Brazílie zboží v hodnotě 33,6 mld. euro a importovala za 31,7 mld euro. V obou směrech tak byl zaznamenán nárůst obchodu, protože v roce 2017 EU vyvezla do BFR za 32,3 mld euro a dovezla za 31,2 mld. euro.

 

Brazílii a Evropskou unii pojí mnohaleté partnerství založené na silných kulturních a historických vazbách a společném dědictví, které přispělo k upevnění vzájemných politických a hospodářských vztahů. Brazílie byla jednou z vůbec prvních zemí, se kterou EU navázala diplomatické vztahy v 60. letech 20. století. V roce 2007 obě strany formálně ustavily Strategické partnerství.

Evropská unie vnímá Brazílii jako největší latinskoamerickou ekonomiku, zodpovědnou za 37% obchodu celkového latinskoamerického obchodu s EU. Brazílie je rovněž cílem 43% investic EU v Latinské Americe.   

 EU jako celek je po Číně druhým největším exportním partnerem Brazílie, je cílem více než 16 % brazilských vývozů. EU dováží z Brazílie především primární suroviny a výrobky, zvláště zemědělské produkty (41%), paliva a nerosty (31%), nicméně zajímavý je také dovoz hotových výrobků, strojů a zařízení či dopravních materiálů, které představují přibližně čtvrtinu objemu brazilských vývozů do EU. Z EU se do Brazílie vyváží především hotové výrobky jako stroje, dopravní zařízení a dále chemické výrobky. EU je rovněž největším zahraničním investorem v Brazílii.    

 

Ačkoli stále expandující brazilský vnitřní trh a s ním i zvyšující se spotřeba zboží a služeb v zemi vytvářejí výborné příležitosti pro evropské podnikatele, vstup na brazilský trh vyžaduje pracnou a důkladnou přípravu, protože dovozní předpisy a podmínky jsou velice komplexní. Zprávy, které v posledních letech vypracovala Evropská komise o možných restriktivních podmínkách, poukazují na to, že Brazílie ve skupině G-20 patří mezi země, které se nejvíce uchylují k opatřením omezujícím volný obchod. EU proto vytrvale vybízí Brazílii, aby snížila tarifní i netarifní překážky a zachovala stabilní regulační prostředí pro evropské obchodníky a investory.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V aktuálním finančním období 2014 – 2020 již Brazílie vzhledem k síle své ekonomiky není způsobilá pro účast na bilaterálních projektech financovaných z rozvojových fondů EU, nicméně EU se stále podílí na různých regionálních a tematických programech. Tyto jsou realizovány ve spolupráci s nestátními subjekty, lokálními organizacemi a úřady a organizacemi na podporu lidských práv.

 

Programy rozvojové spolupráce jsou zaměřeny na oblasti, jakými jsou ochrana práv indiánských obyvatel, tradičních komunit a etnických menšin, ochrana práv gayů a lesbiček, práva vězňů a procesy společenského a ekonomického začlenění bývalých vězňů. Další programy se týkají vlastnictví půdy v indiánských oblastech Amazonie, podpory migrantů, práv žen či boje proti změnám klimatu. Podrobnější informace jsou k dizpozici na webových stránkách Evropské komise. Velvyslanectví České republiky v Brazílii pozorně sleduje vyhlašování a zaměření programů s ohledem na možné zapojení českých subjektů.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem