Charakteristika hlavních skupin rizikRizika nákupu

Postavení přímého dodavatele projektu zákazníkovi přináší přímou zodpovědnost vůči zákazníkovi. V etapě řešení problémů je výběr subdodavatelů a dobrá spolupráce s nimi klíčová, v tomto smyslu se projevují zejména tyto problémy:

  • Na trhu je k dispozici omezený počet dodavatelů nebo dominantní dodavatel, který má silnou vyjednávací pozici a může zvýšit náklady, nabídnout příliš dlouhé termíny, provádět změny vyvolávající další vývoj nebo konstrukční změny u finálního produktu.
  • Při výběru dodavatelů může být podceněno zadání nebo hodnocení některého ze soutěžících dodavatelů, zvláště při krátkém čase na výběr.
  • Při přípravě nabídky zákazníkovi vyprší platnost nabídky od dodavatele.
  • Nejsou jasně definována rozhraní mezi dodavateli a dalšími partnery v projektu, může dojít k tomu, že část rozsahu dodávky není pokryta.
  • Kompetence subdodavatele a jeho kapacity mohou být nedostatečné a páky na vymáhání kompenzací slabé, což může u projektu vyžádat vyšší zapojení vlastních kapacit, než by bylo nutné při volbě lepšího, i když dražšího dodavatele, a může to vést ke zdržení projektu.

Doporučit lze zejména strategickou spolupráci s klíčovými dodavateli a uzavření rámcových smluv na dlouhodobý vývoj cen, rezervaci kapacit a spolupráci při vývoji. Řešením je nastavení partnerského vztahu, kdy výhodou dodavatele je zaručená účast v projektech finalisty a jako protiváhu zaručí dodavatel podmínky pro dodávky do dalších projektů z hlediska ceny, záruk a termínů, poskytnutí nových typů dodávaného produktu se zachováním základních rozměrů a připojovacích míst, spolupráci při vývoji, spolupráci a vzájemnou podporu při získávání dalších projektů. Toto ale na druhé straně může znamenat vyšší cenu než nekompromisní výběr dodavatele aukcí. Řešením může být rozdělení na klíčové/běžné komponenty (partnerství/aukce).

Rizikem je také vazba na dodavatele přes prostředníka, což může kromě zvýšení ceny způsobit i komplikace v zajištění věrohodných informací o průběhu plnění, při zajištění záruky a vymáhání úhrady smluvních pokut nebo náhrady škod.

Zejména u dlouhodobých projektů je riziko růstu cen komoditních materiálů, které vykázaly dramatické růsty, například ocel, měď, pryskyřice (vhodným opatřením je zde navázání na komoditní indexy, například u pryskyřic, plechů).

Rizikem je také finanční slabost subdodavatelů, zejména je třeba zvážit, zda vybrat pro kritickou dodávku pro splnění projektu levného dodavatele (například ve formě malé s. r. o.) – pokud nejsme schopni tohoto dodavatele držet pod dostatečnou kontrolou (tedy v kritickém případě zajistit formou mimořádných opatření dokončení výroby u dodavatele). Potom však může být výhodnější dodávka od velkého renomovaného dodavatele s vyššími náklady, ale malými riziky. U dodavatelů doporučujeme také prověřit rozsah jejich pojištění, které může pomoci pokrýt následné škody. Riziko se projevuje v případě objednávek přes prostředníka, kdy kromě finančních problémů je rizikem například i zajištění záruk. Problematikou rizik v celém nákupním řetězci se zabývá podrobně práce.

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme