Chytrý marketing

Česká republika je v zahraničí vnímána tradičně jako země památek, piva či hokeje. Snahou Inovační strategie je prezentovat Českou republiku prostřednictvím úspěchů ve vědě i výzkumu jako zemi inovativních příležitostí v nejrůznějších oborech a zemi vzdělaných a vynalézavých lidí.Přejít na obsah Inovační strategie České republiky 2019-2030

 • Institucionální odpovědnost: RVVI/MPO/MZV/CzechInvest
 • Manažerská odpovědnost: zástupce RVVI

Výchozí stav

Vytváření dobrého jména České republiky jako vysoce inovativní země je nahodilý. ČR je v zahraničí propagována primárně tradičním způsobem (země piva, hokeje, broušeného skla a památek). Výjimku tvoří některé mezinárodní expozice, např. EXPO, kde je dlouhodobá snaha prezentovat ČR rovněž jako technologicky vyspělou zemi.

Chybí ale ucelená komunikační strategie, vč. jednotné grafické koncepce, do které by se zapojily klíčové veřejné i privátní instituce. Výsledkem je marketingová roztříštěnost, a to jak na bázi produktové (prezentace top oborů, ve kterých patří ČR ke světové špičce), tak na bázi komunikační (reklama, PR, přímý marketing). Důsledkem je to, že ČR není i přes řadu výjimečných úspěchů v oblastech nejnovějších trendů ve vědě, výzkumu a komerčních aplikacích vnímána jako země inovativních příležitostí s výjimečným lidským potenciálem v řadě technologických oborů.

Cíle

 • vybudovat značku České republiky jako sebevědomého inovačního lídra – komunikovat ČR jako zemi s vědeckým potenciálem, vyspělým průmyslem a výzkumem v četných oborech, se vzdělanými a vynalézavými lidmi s velkou invencí,
 • prezentovat jak minulé světové úspěchy, tak současný inovační ekosystém, vč. moderní Inovační strategie,
 • značku postavit na excelenci českých výzkumných center, unikátních produktech českých firem, špičkové vědě v nejpokročilejších technologiích a úspěšných jedincích v oblasti inovací.

Nástroje

 • vybudování marketingového týmu, který bude systematicky zavádět nové prvky komunikace ČR napříč resorty, výzkumnými organizacemi a podniky,
 • vytvoření grafického manuálu pro strategii „The Czech Republic: The Country for the Future“ a zavedení jeho prvků do klíčových národních i mezinárodních dokumentů a aktivit (konference, výstavy, EXPO, předsednictví EU, ad.), vč. zakomponování do online komunikačních nástrojů odborně příslušných veřejných institucí, velvyslanectví, zahraničních zastoupení ČR a Českých center,
 • vytvoření nástrojů komunikačního mixu (reklama, PR, podpora, přímý marketing) pro koncepci ČR-Inovační lídr Evropy 2030, a to zejm. na bázi nových komunikačních technologií s využitím sociálních sítí, apod.,
 • zahájení dlouhodobé komunikační kampaně opřené o příklady vědeckých a komerčních úspěchů, vč. úspěchů vědeckých týmů a jejich lídrů ve vybraných technologických oblastech: umělá inteligence – energeticky efektivní systémy – laserové technologie – nanotechnologie – kosmické technologie – biotechnologie – chemie a chemické technologie, ad.,
 • aktivní vystupování za ČR jako za technologického lídra na mezinárodní úrovni (EU, OECD, ad.), klíčová role předsedy vlády, resortních ministrů, velvyslanců a zahraničních zastoupení ČR,
 • zařazování odborníků s přehledem o inovačním a výzkumném potenciálu ČR do delegací ústavních činitelů s konkrétním cílem mise,
 • organizace incomingových misí zahraničních odborníků a vědců majících vliv na výzkumné politiky jejich států s cílem angažovat je v národním VVI a představit jim to nejlepší z českého výzkumu a inovací,
 • systematické propagování příležitosti výzkumných pozic v České republice ve více jazykových mutacích, komunikace tzv. Welcome Office pro zahraniční vědce,
 • organizování tematicky zaměřených technologických misí českých odborníků do zemí s kooperačním potenciálem.

Doporučujeme