Činnost autorizovaného inspektora – autorizace krok za krokem

Specifická činnost, která se vztahuje na účast na stavebním řízení, provedení kontroly projektové dokumentace na stavbu ve zkráceném stavebním řízení, zpracování odborného certifikátu, účast při kontrolní prohlídce stavby, provádění záznamu do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě a vstup na pozemek nebo do stavby.

Autorizovaným inspektorem se může stát pouze autorizovaný architekt nebo inženýr. Zájemce o autorizaci musí nejprve vykonat zkoušku odborné způsobilosti. Po úspěšném absolvování zkoušky si pak podá žádost o jmenování autorizovaným inspektorem. Ministr pro místní rozvoj jmenuje žadatele autorizovaným inspektorem a je mu zasláno osvědčení o jmenování.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Přihláška ke zkoušce
 2. Složení zkoušky
 3. Žádost o jmenování autorizovaných inspektorem

1) Přihláška ke zkoušce

 • přihláška ke zkoušce
 • žadatel přiloží všechny předepsané přílohy
 • žadatel zaplatí náklady na zkoušku: 14.400,- Kč (12.000,- Kč + 21 % DPH) na účet č. 215950222/0300, jako variabilní číslo uvede své členské číslo ČKA nebo ČKAIT.
 • adresa pro odeslání přihlášky: Koordinační rada pro autorizované inspektory, Sokolská 15, 120 00 Praha 2
 • náležitosti žádosti a podmínky udělení autorizace

Koordinační rada pro autorizované inspektory zašle žadateli nejméně 30 dní před konáním zkoušky pozvánku ke zkoušce.

2) Složení zkoušky

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

3) Žádost o jmenování autorizovaných inspektorem

 • žádost o jmenování autorizovaných inspektorem
 • žadatel musí zaplatit správní poplatek 10.000,- Kč na účet Ministerstva pro místní rozvoj č. 3711-629001/0710, jako variabilní číslo uvede své členské číslo ČKA nebo ČKAIT.
 • další informace o povolovacím řízení (odkaz na tabulku)

Ministr pro místní rozvoj rozhodne ve lhůtě dle správního řádu (neprodleně, nejpozději však do 30 dnů o jmenování a Ministerstvo pro místní rozvoj zašle autorizovanému inspektorovi osvědčení o jmenování).

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu.

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme