Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

Problematika daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí je upravena zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Dokument objasňuje, kdo je poplatníkem těchto daní, na co se vztahují a jak se vypočítají. Přináší rovněž termíny splatnosti, platné tiskopisy daňových přiznání a aktuální informace týkající se těchto daní.

Problematika daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí byla až do konce roku 2013 upravena zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Jednalo se o přímou majetkovou daň, která se platila se při dědění, darování a převodu nemovitostí.

Původní zákon z roku 1992 byl k 1. lednu 2014 zrušen a nahrazen zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí a duplicitně též zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. k 1. lednu 2014.

Situace k 1. lednu 2014:

  • Daň dědická byla zrušena úplně, dědictví se nově vnímá jako bezúplatné nabytí a je podle § 4a zákona o daních z příjmů osvobozeno od daně z příjmů.
  • Dary, nově označované jako bezúplatné příjmy, jsou zařazeny do kategorie „ostatní příjmy“ v zákoně o daních z příjmů (§ 10).
  • Daň z převodu nemovitostí byla zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb. transformována na daň z nabytí nemovitých věcí.

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme