Desatero pro obchodování s Ruskem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Ruskem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.1. Jednacím jazykem je ruština

Jednacím jazykem je ruština, mladší generace v oblasti IT, bankovnictví a mezinárodního obchodu používá i angličtinu. Stávající podnikatelská sféra a mladší státní úředníci jsou zcestovalí, vzdělaní a mají přehled o zahraniční nabídce. Každý český podnikatel by se měl na jednání důkladně připravit.

2. Osobní kontakt 

Obchod se v Rusku většinou nedá dělat „od stolu“. Nutné je počítat s osobními kontakty s partnery.

3. Obchodní nabídky

Obchodní nabídky je dobré mít  připraveny v různých dodacích paritách a v různých valutách.

4. Jednání o obchodních podmínkách 

Čekejte ostré jednání o cenách a podmínkách, nutno kalkulovat s rezervou na skonta, nepředvídatelné výdaje atd.

5. Nebezpečí z kontraktů 

Velmi podrobné a dlouhé obchodní kontrakty mohou být zavádějící. Nepřistupujte na věci, které nemůžete ovlivnit. Důležité dohody potvrzujte písemně, ústní ujednání nemají stejnou váhu.

6. Pomoc v teritoriu 

Využívejte podpory českých zástupců a firem působících na ruském trhu, mohou vám být nápomocni prvotními informacemi z regionu. Administrativní záležitosti jako například registraci firmy atd. raději přenechejte odborníkům, ušetříte tím čas, nervy a mnohdy i nemalé finanční prostředky.

7. Podkladové materiály 

Katalogy a prospekty je dobré mít připraveny v ruském jazyce, popř. v rusko-anglické verzi, je to vnímáno jako projevení seriózního zájmu o ruský trh. To stejné platí o vizitkách. Připravte se na skutečnost, že ruským partnerům mnohdy vizitky chybějí.

8. Znalost místní legislativy 

Na rozdíl od České republiky jsou v Rusku v účinnosti mimo federálních zákonů ještě místní zákony, které velmi často federální zákony doplňují.

9. Popis zboží 

Dodávané zboží musí být vybaveno popisy, návody v ruském jazyce. Tuto povinnost ukládá zákon RF o ochraně spotřebitele. Zboží bez ruskojazyčných popisů nemusí být v Rusku propuštěno do volného oběhu zboží na teritoriu RF.

10. Termíny jednání

Nevyvíjejte na partnery příliš velký nátlak a nespěchejte, ruská mentalita vnímá prostor a čas jinak než my. Při obchodních jednáních je třeba počítat s určitým zdržením. Obchodní jednání neplánujte na konec roku a ani na první polovinu ledna, kdy Rusové slučují dovolenou se státními svátky.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

SPECIÁL: Sankce EU proti Rusku – informace pro exportéry

Pravidelné novinky e-mailem