Deset pravidel jednoduchosti pro vaše podnikání

Jednoduchosti musíte přiřadit velkou hodnotu a musíte být odhodlaní ji hledat. Jestliže chcete simplifikovat, v dané problematice se musíte dobře vyznat a musíte umět navrhovat alternativy. Musíte být připraveni začít úplně od začátku, naučit se používat koncepty, umět zpochybňovat a odhazovat přebytečné prvky. Měli byste být připraveni za zjednodušení vyměnit jiné hodnoty a nebát se defragmentace na menší části. V první řadě si však musíte ujasnit pro pro koho vlastně zjednodušení navrhujete.

Převzato z knihySimplicity – Síla jednoduchosti vydané v roce 2009 nakladatelstvím Triton za podpory Simply5, agentury pro kvalitativní výzkum trhu a poradenství.

1. pravidlo: Jednoduchosti musíte přiřadit velkou hodnotu

To vypadá prostě. Ve skutečnosti si ale jednoduchosti váží jen málo lidí. Nějakou hodnotu jí připisují všichni, ale je to hodnota druhořadá. Činnost musí být efektivní nebo musí šetřit peníze. Kdyby mohla být zároveň i jednoduchá, bylo by to „milé“, ale hlavně aby nestála v cestě důležitějším hodnotám. Když se všechno hodně komplikuje, často zatoužíme po jednoduchosti. Ale když nemáme se složitostí problémy, málokdy se pokoušíme to či ono zjednodušit, jak to jen jde. Jednoduchost jen zřídkakdy pokládáme za hlavní cíl. Když si jednoduchost neceníte dost vysoko, těžko za vámi přijde sama.

V jednoduchém životě máte pod kontrolou složitost přežití a netlačí na vás složitost příležitostí a okolního světa.
Některá pravidla nemusíme poslouchat, ale není na škodu na ně nezapomínat.

2. pravidlo: Musíte být odhodlaní hledat jednoduchost

Musíte mít důvod a odhodlání aktivně věci zjednodušovat. Nestačí jen jednoduchost ocenit, když na ni narazíte. Musíte aktivně zjednodušovat všechno kolem sebe. Jednoduchost není zbytný luxus, který se nalepí jako třešnička na dort. Nutkání zjednodušovat musí vycházet z vašeho postoje. Tento postoj by měla podporovat i vaše organizace a člověk, který vám zadal projekt. Do zjednodušování musíte investovat čas, duševní síly, návrhářské úsilí i peníze. Lidem se jednoduchost docela líbí, když nic nestojí, ale málokdy jsou ochotni do ní investovat.

3. pravidlo: V problematice se musíte hodně dobře vyznat

Musí vám být naprosto jasné, o co se snažíte. Musejí vám být jasné hodnoty, o které usilujete. Musí vám být jasné, na co všechno je třeba brát ohledy. Pokud se snažíte porozumět situaci nebo procesu, musíte ten proces dobře znát. Pokud ho neznáte, vaše výsledky budou spíš primitivní než jednoduché. Skutečná jednoduchost přichází skrze hluboké porozumění. Jednoduchost bez porozumění nemá cenu. Hodnotu má až jednoduchost podložená porozuměním.

Pravidlo nás může jen upozorňovat na význam, který se za ním skrývá.

4. pravidlo: Musíte navrhovat alternativy a možnosti

Důraz je na slově „návrh“. Analýza hraje při zjednodušování důležitou úlohu, ale nakonec si stejně musíte cestu vpřed navrhnout sami. Navrhování vyžaduje tvořivost a laterální myšlení. Nejde o to, navrhnout jedinou „správnou cestu“. Spíš navrhujeme alternativy a možnosti, z nichž si posléze jednu vybereme. První, co nás napadne, bude jen těžko nejlepší řešení. Proto je tak důležité přemýšlet dál a přicházet s dalšími možnostmi.

5. pravidlo: Musíte zpochybňovat a odhazovat

Nic nesmí zůstat nezpochybněno. Všechno musí ospravedlnit svoji další existenci. Systémy a činnosti se přirozeným vývojem stále více komplikují. Co bylo kdysi potřeba, už dnes může být zbytečné. Když si něco nemůžete zdůvodnit praktickou potřebou, odhoďte to. A pokud si to chcete ponechat kvůli tradici, musíte si to přiznat.

Abyste se dobrali jednoduchosti, musíte o ni stát. Abyste o ni stáli, musíte jí přiřadit vysokou hodnotu.

6. pravidlo: Musíte být připraveni začít úplně od začátku

Daleko jednodušší a lákavější je pokusit se stávající činnost nebo strukturu modifikovat. Občas vám ale při zjednodušování nezbude než začít úplně od nuly. Ujasněte si, o co vám jde, a navrhněte si cestu, jak se k cíli dostat, bez ohledu na stávající systém. Je to těžší, dražší a často neprůchodné. Budete tedy muset ukázat výhody navrhovaného systému a vysvětlit, proč pouhá modifikace takové výhody nepřinese. Taková restrukturalizace se může týkat celého procesu, nebo jeho části.

7. pravidlo: Musíte používat koncepty

Koncepty jsou způsob, jímž si lidský mozek zjednodušuje okolní svět. Když nepoužíváte koncepty, babráte se s detaily. Cestou od detailu k detailu nemůžete udělat krok stranou. Musíte se vrátit ke konceptu a od něj najít jinou cestu vpřed. Koncepty jsou první fází myšlení, protože ukazují obecný směr a účel. Jakmile je máte, můžete hledat další cesty, jak koncept vtělit do konkrétních nápadů a detailů. Nezapomínejte, že účelem každého konceptu je být obecný, neurčitý a nepřesný. Tak koncepty fungují.

Jednoduchost se musí vytvořit. Abyste něco vytvořili, musíte přesně vědět, o co jde a čeho chcete dosáhnout.

8. pravidlo: Možná budete muset něco rozlámat na menší díly

Organizace menší jednotky je pochopitelně jednodušší než organizace velkého celku. Menší jednotky jsou samy organizovány k službě většímu cíli. Tento proces zahrnuje decentralizaci a delegování. Abyste něco pochopili, možná to budete muset rozebrat na menší části, ať už pomocí analýzy nebo jen kvůli pohodlí. Složité systémy fungují nejlépe, mají-li subsystémy, z nichž každý má jednodušší organizaci včleněnou do celku (jako maličké buňky v lidském těle).

9. pravidlo: Musíte být připraveni za jednoduchost vyměnit jiné hodnoty

Systém, který se snaží počítat se všemi možnými případy, bude hodně složitý. Tuto zevrubnost budete možná muset vyměnit za jednoduchost. Pak navrhnete paralelní systém, který se postará o netypické případy. Možná budete muset v zájmu praktické jednoduchosti obětovat perfekcionismus, ale to neznamená, že začnete tolerovat chyby. Jednoduchost je skutečná hodnota a vám možná nezbude než vzdát se jiných hodnot, abyste jí dosáhli. Při takové výměně musíte mít jasno v hodnotách a prioritách. Většinou nemůžete mít všechno současně, takže musíte volit mezi jednotlivými hodnotami. Důležité je si všechny volby dobře uvědomovat.

Ne všechno, co je, se musí zachovávat.

10. pravidlo: Musíte vědět, pro koho jednoduchost navrhujete

Navrhuje se jednoduchost pro uživatele/zákazníky systému, nebo pro jeho obsluhu/majitele? Má jednoduchost vést k snazší výrobě, nebo k snazší údržbě? Napomůže zjednodušit provoz, nebo má snížit náklady? Přesun složitosti může znamenat, že pro zákazníka se systém značně zjednoduší, ale pro obsluhu bude všechno složitější. Častěji to bývá obráceně. Kdo má mít ze zjednodušení prospěch? Pokud ne všichni, tak kdo?

Když můžete, pozměňujte – když to nejde, začněte znovu.

„Ukázka z českého vydání knihy „Simplicity – Síla jednoduchosti“vydané nakladatelstvím Triton za podpory Simply5, agentury pro kvalitativní výzkum trhu a poradenství. Autor: Edward De Bono.

zpět na začátek

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme