Dohoda o antidumpingu

K dumpingu dochází, když podnik vyváží produkt za cenu nižší, než jakou si normálně účtuje na domácím trhu. To může mít špatný vliv na konkurenci v cílové zemi, pokud se takové výrobky pod cenou objeví na trhu. Proto vlády přijímají opatření na ochranu svého domácího průmyslu před touto praxí. Nazývají se antidumpingová opatření. Zvyšují cenu dovozu přidáním cla. Předkládaný dokument objasňuje systém antidumpingových opatření používaných v rámci Světové obchodní organizace.Úvod

K dumpingu dochází, když podnik vyváží produkt za cenu nižší, než jakou si normálně účtuje na domácím trhu. To může mít špatný vliv na konkurenci v cílové zemi, pokud se takové výrobky pod cenou objeví na trhu. Proto vlády přijímají opatření na ochranu svého domácího průmyslu před touto praxí. Nazývají se antidumpingová opatření. Zvyšují cenu dovozu přidáním cla.

Dumpingové praktiky jsou používány především vyspělými zeměmi, nejčastěji EU, Kanadou a USA. Koncem roku 1997 se USA podílely na antidumpingových opatřeních 43 procenty, EU 16 %, Kanada 10 % a Mexiko 9 %. Žádná další země nedosahovala více než 5 %. Antidumpingová opatření jsou tradičně používána bohatšími zeměmi, které je používají jedna proti druhé, například EU proti Japonsku v odvětví elektroniky. Nicméně v poslední době se objevují tendence zemí Severu používat nebo hrozit uplatněním opatření proti rozvojovým zemím.

Doporučujeme