Dohoda o antidumpinguObavy spotřebitelů

Pro spotřebitele je nejdůležitější fakt, že antidumpingová opatření mohou být použita pro účely poškozující hospodářskou soutěž. Antidumpingová opatření mohou být využita jako prostředek ochrany domácích podniků před poctivou konkurencí. Mohou donutit exportéra stanovit minimální cenovou úroveň pro své zboží nebo souhlasit s omezení objemu výrobků, které budou exportovány, aby nemohl být obviněn z dumpingu. Oba kroky udrží ceny daného zboží uměle vysoko a spotřebitel bude mít uměle omezený výběr, což bude proti zájmu spotřebitele.

Nejdůležitějším aspektem dohody o antidumpingu je pro spotřebitelské hnutí skutečnost, že dohoda poprvé stanoví konzultaci se zástupci spotřebitelských organizací jako podmínku vyšetřování obvinění z dumpingu. Cílem dohody je zapojit do vyšetřování průmyslové uživatele i soukromé spotřebitele. Nicméně předkládané důkazy se musejí týkat pouze tří klíčových prvků šetření, dumpingu, příčinné souvislosti a škod. Širší dopady dumpingu, například na ekonomický blahobyt, nejsou předmětem šetření. Jde tedy jen o omezený pokrok, neboť hlas spotřebitelů bude zúžen na otázky vzešlé z vyšetřování. Hrozí nebezpečí, že se spotřebitelské orgány stanou částí procesu, a tak mu dodají důvěryhodnost, aniž by na něj měly žádoucí vliv.

Doporučujeme