Dohoda o textilu a oděvech (ATC)Dopady na světový obchod

V případě USA a EU byl procentuální podíl výrobků, které neměly omezení v roce 1990, 34 % resp. 37 %. Proto bylo pro ně lehké zapojit se do GATT bez odstranění existujících omezení.

Spotřebitelská organizace Consumers International to popsala v průběhu Seattlu takto: „Zatímco země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) v prvním stadiu splnily svůj závazek k integraci 16 % objemu svých dovozů, nezahrnuje tento zboží omezené kvótami (tj. zboží, v němž jsou rozvojové země nejvíce konkurenceschopné). Realizace prvního stadia neliberalizovalo žádná omezení v EU, Norsku nebo USA. Pouze odstranilo kvóty pro pracovní rukavice v Kanadě. Výsledkem bylo, že integrace neměla na světový obchod žádný dopad a ani nepřispěla k jeho další liberalizaci.“

Podobně i závazek druhého stadia k dalším 17 % byl splněn integrací výrobků s malým podílem kvótových omezení. Nejsnazší část byla uskutečněna jako první, což dalo vzniknout obavám, že ATC bude v roce 2005 převtělena jako se to stalo jejím předchůdcům. Tyto obavy umocňuje chování EU a USA, které vypadají, že téměř ospravedlňujícím způsobem usilují o antidumpingové akce pochybného významu. Obzvlášť absurdním je v tomto případě fakt, že již existovaly kvóty ATC, které nebyly využity a že průmysl EU by měl problémy s uspokojením poptávky při potlačení dovozů. Ve skutečnosti by byl pokles dovozu bělené bavlny problémem pro výrobce oděvů, což by bylo faktorem, kvůli němuž by některé z vlád v EU akci odmítly.

V každém případě je vzhledem k přechodnému trvání ATC důležité si uvědomit, že článek 19 GATT (klauzule o ochranných opatřeních) stále platí. V rámci GATT by to měla být dostatečná ochrana pro každý takový průmysl. Ale je třeba provést vhodné procedury a Orgán pro monitoring textilu (TMB), který sleduje ATC, je Světovou obchodní organizací zmocněn zajistit dané postupy. Například USA podnikly ochranná opatření ve 24 případech během prvních šesti měsíců fungování ATC. Ale TMB shledal, že mnoho z těchto akcí nebylo podniknuto podle pravidel ATC. Například v případě, který vznesla Indie proti USA v roce 1995 ohledně tkaných vlněných triček a blůz, se zjistilo, že USA patřičně neohodnotily spojení mezi újmou domácího amerického průmyslu a zvýšenými dovozy. USA následně stáhly přechodná ochranná opatření, na něž si Indie stěžovala a v dalších letech USA podnikly méně opatření.

Doporučujeme