Dohoda o textilu a oděvech (ATC)Obavy spotřebitelů

Pro jejich dopad na světové ceny a rozvojové ekonomiky spotřebitelská organizace Consumers International již dlouho volala pro zahrnutí textilu a oděvů do opatření GATT. Uvítala tak jejich začlenění do GATT během Uruguayského kola. Současně však Consumers International vyjádřila znepokojení, že většina přechodného procesu nastala až na konci desetiletého přechodného období. Historie opakovaných „přechodných“ opatření poskytuje důvody věřit, že se neochota vyspělých zemí realizovat dohodu bude opakovat. Zcela jistě nebyla první stádia povzbudivá. Vzhledem k tomu, že většina liberalizace v tomto sektoru je požadována do roku 2005, je v tomto stádiu obtížné předpovědět, zda vyspělé země její realizaci dále pozdrží nebo ne.

Doporučujeme