Dohoda o usnadňování obchodu vstupuje v platnost

Dne 22. února 2017 vstoupila v platnost Dohoda o usnadňování obchodu (TFA – Trade Facilitation Agreement) díky ratifikaci 2/3 členů Světové obchodní organizace (World Trade Organization, WTO). TFA je první multilaterální obchodní dohoda, která vstoupila v platnost od vzniku WTO před 21 lety.Dohoda je zaměřena na zjednodušení a modernizaci celních procedur, což pomůže exportním firmám členských zemí WTO snížit jejich náklady a lépe využívat vývozní příležitosti. Současně dojde ke zvýšení transparentnosti, protože členové budou muset nově zaváděné celní předpisy konzultovat a zveřejňovat. Dohoda byla podepsána již na IX. Konferenci ministrů členů WTO na Bali v roce 2013, od té doby probíhal ratifikační proces.

Dohoda má potenciál přispět 1 bil. USD k světovému HDP a vytvořit až 21 milionů pracovních míst (z toho 18 milionů v rozvojových zemích). Očekává se nárůst přeshraničních transakcí u malých a středních podniků o 60–80 % spolu s rychlejším proclením zboží v průměru o dva dny (pokles o 91 %). Obchodní náklady by se měly snížit o 13,9–21,4 %.

Od roku 2014 funguje nástroj (TFAF – Trade Facilitation Agreement Facility) pro poskytování technické pomoci rozvojovým a nejméně rozvinutým členům WTO při implementaci TFA.

Dosažení Dohody o usnadňování obchodu je důkazem toho, že i dlouhá a náročná jednání mohou přinést pozitivní výsledky. Členové WTO doufají, že tento mimořádný úspěch se stane impulsem pro další vyjednávání, která vyústí v konkrétní výsledky letošní prosincové XI. Konference ministrů členů Světové obchodní organizace v Buenos Aires.

Více informací (v angličtině) o TFA a TFAF. Plné znění dohody v češtině.

Doporučujeme