eSwatini: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Vzájemné obchodní vztahy mezi ČR a eSwatini nejsou příliš intenzívní, přestože v roce 2017 došlo k oboustrannému mírnému nárůstu obchodní výměny.

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Zahraniční obchod ČR se Svazijskem 2013 2014 2015  2016 2017
Vývoz (tis. USD) 1595 1231 272 74 194
Dovoz (tis. USD) 360 727 152 139 240
Bilance (mil. USD) 1235 504 120 -65 -45

Zdroj: Český statistický úřad /Databáze zahraničního obchodu

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Na straně vývozu z ČR do eSwatini jsou nejvýznamnějšími položkami nábytek a lůžkoviny, svítidla, chemické sloučeniny kovů, sůl, semena, léčivé plody, hnojiva, kotle a přístroje. Na straně dovozu do ČR se nejvíce prosazují cukr, ořechy, ovoce včetně zpracovaného ovoce, mýdlo a prací přípravky, mechanické nástroje, přístroje elektrického záznamu aj.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb mezi ČR a eSwatini není evidována.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Velvyslanectví v Pretorii neregistruje v eSwatini žádné investiční aktivity českých firem ani nemá informace o joint-venture české a svazijské firmy.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Až do vstupu České republiky do EU v květnu 2004 nebyly mezi ČR a eSwatini uzavřeny žádné bilaterální smluvní dokumenty obchodní či ekonomické povahy. Po vstupu ČR do EU se ČR stala smluvní stranou Dohody z Cotonou mezi EU (a jejími členskými státy) a státy skupiny ACP (Afrika, Karibik, Pacifik), kam patří i eSwatini . V oblasti obchodních vztahů byla ustanovení této dohody nahrazena v říjnu 2016 Dohodu o hospodářském partnerství (EPA) mezi Evropskou unií a zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství (SADC).

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2018 ani v nedávné minulosti nerealizovala Česká republika v eSwatini žádný rozvojový projekt ani tzv. malý lokální projekt (bližší informace k podání návrhu MLP na webu Velvyslanectví ČR v Pretorii). ČR poskytuje finanční prostředky prostřednictvím fondů EU. Pro období 2014 až 2020 bylo eSwatini na projekty z Evropského rozvojového fondu (EDF) alokováno 62 mil EUR. Informace o těchto projektech lze nalézt na stránkách Delegace Evropské unie v Mbabane. Seznam projektů financovaných z Evropského rozvojového fondu (seznam projektů EDF) je přístupný na stránkách Evropské komise. Další projekty realizuje a financuje Evropská investiční banka (seznam projektů EIB).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

• Teritorium: eSwatini