eSwatini

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoMbabane
Počet obyvatel1,18 mil.
Jazykangličtina, svazijština (oficiální jazyky)
Náboženstvíkřesťanství (88 %), tradiční náboženství (10 %), ostatní náboženství (2 %)
Státní zřízeníabsolutistická monarchie
Hlava státukrál Mswati III
Hlava vládyAmbrose M. Dlamini
Název měnyLilangeni (SZL)
Cestování
Časový posun+1 hodina (v létě +0 hodin)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecJUDr. Pavel Řezáč
Ekonomický úsekMgr. David Vaverka
Konzulární úsekMgr. Alice Mžyková
CzechTradene
Czechinvestne
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 10,8
Hospodářský růst (%) 1,4
Inflace (%) 4,8
Nezaměstnanost (%) N/A

Království Eswatini (dříve Svazijsko) je relativně stabilní absolutistická monarchie těsně sousedící s Jižní Afrikou a Mosambikem. Výkonná i zákonodárná moc jsou v rukou krále, který jmenuje ústavní činitele a členy vlády. Země má taktéž dvoukomorový parlament. Senát je 30 členný a dolní komora má 65 členů. 10 zákonodárců v každé z komor nominuje král. Statut politických stran je nejasný. Politické strany byly v roce 1978 zákonem zakázány. Stávající ústava politické strany nedefinuje ani jinak nezmiňuje, garantuje však svobodu projevu. Politická uskupení v zemi nicméně fungují ve formě asociací, hnutí apod. Král Mswati III. je dlouhodobě veřejností kritizován za iracionální nakládání se státním rozpočtem. Veřejné finance nepřiměřeně zatěžují výdaje na provoz královské rodiny i nepotistického úřednického aparátu. I přesto, že je Svazijsko středně příjmová země, mezi vrstvami obyvatelstva existují velké sociální rozdíly a přes 60 % obyvatel žije pod hranicí chudoby. Procento nakažených HIV/AIDS v rámci dospělé populace přesahuje 27 %. Sociální problémy a vysoká nezaměstnanost (oficiálně kolem 22 %) vyúsťují v protesty a stávky, jejichž intenzita v posledních letech mírně narůstá.

Schodek státního rozpočtu dosáhl v r. 2021 9,7 % a dále se očekává jeho nárůst. Zadlužení vůči HDP Eswatini dosahovalo v r. 2020 48 % a předpokládá se jeho růst na 50 % v r. 2021 a 53 % v r. 2022. V r. 2022 bude i nadále pokračovat fiskálně-konsolidační trend v souladu s reformami podpořenými IMF. Toto lze s velkou pravděpodobností očekávat i v letech 2023-24. Spíše než adresace společností vytýkaných nedostatků bude v dohledné době převládat snaha krále Mswatiho III. udržet se u moci, a to na úkor rozvoje tamního socio-ekonomického prostředí.

Příčiny slabého výkonu ekonomiky však nelze hledat pouze v probíhající pandemii. V předchozích letech, respektive od r. 2016, rostlo hospodářství Eswatini v průměru o 1,5 %. Tento trend bude převládat s velkou pravděpodobností i v příštích 2-3 letech.

Hlavními odvětvími ekonomiky jsou zemědělství a potravinářský průmysl (produkce hovězího a kuřecího masa, výroba produktů z cukrové třetiny), dřevařský průmysl, těžba uhlí, zlata a diamantů. Cestovní ruch byl paralyzován pandemií a jeho obnova bude postupná. Inflace se pohybuje okolo 5 %, což je na horní hranici vládou stanoveného rozmezí, a její dramatické zvýšení se neočekává. Hospodářství Eswatini je propojeno s ekonomikou Jižní Afriky a místní měna lilangeni má svůj kurz pevně navázaný na jihoafrický rand. Eswatinská měnová politika tak odvisí od sousední JAR a eswatinská centrální banka ve své podstatě kopíruje kroky, která přijímá centrální banka jihoafrická, přičemž tato vlivem globálních trendů poměrně rapidně navyšuje úrokové sazby. Země je členem Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) a Jihoafrické celní unie (SACU). V žebříčku Doing Business Světové banky i v hodnocení konkurenceschopnosti se Eswatini nachází na 121. místě (2020). V žebříčku vnímání korupce Transparency International si Eswatini pohoršilo na 122. příčku, přičemž ještě v roce 2018 se země nacházela na 85. místě. Agentura Moody’s umístila kreditní rating Eswatini do spekulativního pásma na úrovni B3 se stabilním výhledem (agentury S&P a Fitch se k Eswatini nevyjadřují). V hodnocení úvěrového rizika OECD se Eswatini nachází na úrovni č. 6/7. Bilaterální vztahy jsou na nízké úrovni, i když bezproblémové. Obchodní výměna mezi Českem a Eswatini je marginální. Podepsány ani v jednání nejsou žádné mezinárodní smlouvy.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná v základním rozsahu.1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu, stručný komentář k systému vládnutí, politické tendence a odhadovaný výhled, složení vlády.

1.2. Zahraniční politika země

Vztahy s ostatními zeměmi (především z EIU)

1.3. Obyvatelstvo

Krátký komentář, obsahující počet obyvatel, demografické složení, etnické složení, hustotu zalidnění, náboženství.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

1. odstavec: Výhled a stav HDP, zadluženost, fiskální stabilita, šoky, případné přehřátí ekonomiky, kapitál, regionální srovnání, inflace a nezaměstnanost.

2. odstavec: Stručný popis struktury ekonomiky (jaká je její hlavní přidaná hodnota, co vyrábí, co dováží atd.)


Tabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 20192020202120222023
Růst HDP (%) 2,2-5,61,41,92,4
HDP/obyv. (USD/PPP) 9 003,308 860,009 200,009 530,009 920,0
Inflace (%) 2,63,64,84,94,5
Nezaměstnanost (%) 22,825,5N/AN/AN/A
Export zboží (mld. USD) 21,722,12,1
Import zboží (mld. USD) 1,71,51,61,61,7
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 0,30,20,30,30,3
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 1,21,21,21,21,2
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 06.VII06.VII06.VIIN/AN/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2021
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -9,8
Veřejný dluh (% HDP) N/A
Bilance běžného účtu (mld. USD) 0,3
Daně 2022
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

1. odstavec: Současný stav + výhled. (informace převážně z EIU)

2 odstavec.: Platební bilance, devizové rezervy, popis údajů v tabulce v části veřejné finance (tedy deficit státního rozpočtu/HDP, veřejný dluh/HDP), zahraniční zadluženost, dluhová služba

2.3. Bankovní systém

Jak si bankovní systém stojí, uzavřenost/otevřenost systému, regulace, vývoj úrokových sazeb, nejsilnějších top 5 bank (domácí + případně cizí) + komentář ke každé z nich, informace k akreditivům, případná specifika (např. islámské banky)

2.4. Daňový systém

(pokud možno využít Deloitte tax guides and highlights, dostupné na webu https://dits.deloitte.com/#TaxGuides)

1 odst. Daňový systém přehledný/nepřehledný, stabilní/nestabilní.

2 odst. Zdanění FO (celkové a kdo to nese), PO, DPH.

3 odst. Očekávaný vývoj.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

(jen pro země mimo EU) Obecný komentář k obchodováním se zeměmi EU, komentář k číslům v tabulce, důvody kladného či záporného salda.

20172018201920202021
Export z EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A
Import do EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Komentář k číslům v tabulce, důvody kladného či záporného salda, porovnání s EU a čím jsou rozdíly dané.

20172018201920202021
Export z ČR (mld. CZK) 0000N/A
Import do ČR (mld. CZK) 0000N/A
Saldo s ČR (mld. CZK) 0000N/A

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Komentář k číslům v tabulce, důvody kladného či záporného salda, porovnání s EU a čím jsou rozdíly dané.

20172018201920202021
Export ze zemí mimo EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A
Import do zemí mimo EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Odst. 1 Obecný komentář ke stavu přímých zahraničních investic (PZI) v zemi (stav, struktura sektorová, teritoriální); vývoj; investiční prostředí, bariéry

Odst. 2 PZI ČR v zemi (stav, vývoj, oborové složení) + pokud jsou informace tak investice konkrétních firem; příležitosti pro české PZI v zemi

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Případná FTA a bilaterální či jiné smlouvy, vyjmenovat důležitou smluvní základnu a okomentovat ty nejdůležitější a popsat, co z toho pro vzájemný obchod vyplývá.

Smlouvy s ČR

Smluvní základna + komentář obecně a komentář k nejdůležitějším smlouvám a co z nich vyplývá.

3.4. Rozvojová spolupráce

Je země poskytovatel či příjemce rozvojové pomoci + stručný komentář. Informace k Záruce rozvojové spolupráce. (kde je to relevantní)

Pokud je země poskytovatel, tak popsat, jak se mohou české firmy zapojit.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Hlavní perspektivní obory stručně vypsané z MOPu + stručný komentář a pod tím odkaz na celý MOP dané země.

Kde existuje, tak ještě sektorová analýza. (Dělaná na některé cesty ministra/náměstka ve spolupráci se Západočeskou univerzitou)


▶ Perspektivní obor 1


▶ Perspektivní obor 2


▶ Perspektivní obor 3


▶ Perspektivní obor 4


▶ Perspektivní obor 5


▶ Perspektivní obor 6

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Stručný úvod – 3-5 vět

V jednotlivých částech odpověď na otázky, může vycházet z kulturní karty zpracovávané na semináře a pro delegace.

4.2. Oslovení

Jak oslovit obchodní partnery?

4.3. Obchodní schůzka

Jak sjednat obchodní schůzku a jak probíhá (lokace a čas schůzky /kancelář, restaurace; oběd, večeře/, vizitky, dárky atd.)?

Načasování jednání

Co českého obchodníka při jednání nejvíce překvapí?

Jací jsou ….. obchodníci?

Je vyjednávání s místními obchodníky jiné, ztěžují ho kulturní/náboženské/etnické odlišnosti?

Jak nakládají ….. obchodníci s časem v rámci obchodního jednání?

Jak nakládají ….. obchodníci s emocemi v rámci obchodního jednání?

Existují nějaké teritoriální rozdíly v obchodních jednáních uvnitř země?

Je vhodné resp. obvyklé nabízet při obchodních jednáních alkohol?

Jak se obléci na pracovní jednání?

Jak by měl vypadat ideální jednací tým (počet členů, věkové a genderové složení týmu, šéf týmu)?

Je obvyklé obchodního partnera pozvat domů, resp. být pozván domů? Pokud ano, co je při takové návštěvě obvyklé, co čekat?

4.4. Komunikace

Je důležité vzít si s sebou tlumočníka?

Jak je to s jazykovou vybaveností?

Existují nějaká komunikační tabu?

Jak nejlépe komunikovat (osobně, e-mail, telefon atd.)?

4.5. Doporučení

Co byste doporučili podnikatelům, kteří se do ….. chystají?

4.6. Státní svátky

Seznam státních svátků a případný stručný komentář u těch nejvýznamnějších.

+ pokud je Odkaz ke stažení karty Kultura obchodního jednání

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Základní info pro vstup na trh, rating, distribuční a prodejní kanály, faktory ovlivňující prodej, důležité právní normy a předpisy, dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, celní a devizové předpisy, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Formy působení a jejich výhody/nevýhody (s.r.o., a.s., joint ventures…), využívání místních zástupců, podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace.

5.3. Marketing a komunikace

Doporučené reklamní a PR a HR agentury v zemi (pokud jsou)

Jaké reklamní kanály úspěšné firmy většinou používají (FB, TW, Instagram, TV, Rozhlas, Web, tiskoviny, billboardy a další reklamní plochy)

Co v žádném případě v marketingu nikdy nepoužívat.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Stručně WTO, základní legislativa, jaká jsou rizika a jak se bránit.

5.5. Trh veřejných zakázek

Obecné fungování tendrů, pravidla pro přihlášení, financování, dokumentace, důležité odkazy na příslušné autority.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Stručný popis platebních podmínek, průměrná doba splatnosti faktur a jejich proplácení, na koho se obrátit v případě nezaplacení, informace, zda jsou obyvatelé země upřednostňovány v případě těchto sporů.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Informace pro služební cesty – víza, jak je získat a kolik stojí, cestovní pas (jak dlouhou platnost musí mít), maximální délka pobytu, zda se na kratší vzdálenosti pohybovat pěšky/MHD/vozidlem, podmínky pro pronájem vozidla a sjednání pojištění, informace k MHD, vhodné hotely, hotovost/platební karta/místní karta, dostupnost pitné vody a její kvalita, kriminalita a kde se případně nepohybovat, na co si dát pozor, spojení mezi letištěm/nádražím a ZÚ/centrem města.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Jak získat pracovní povolení a kdo ho zajišťuje, platy, minimální mzda (pokud je), sociální a zdravotní péče a její poskytování.

5.9. Veletrhy a akce

Vyjmenovat nejdůležitější veletrhy a akce a krátký komentář k nim.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Adresy zastupitelských úřadů (včetně Czechtrade), pracovní doba, telefony, emaily, ideální spojení z letiště a z centra města.)

Pokud je PROPEA, tak doplnit kontakt.

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Kontakty viz. název podkapitoly + další důležitá telefonní čísla

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Webové stránky a kontakty na všechna ministerstva, vládu, prezidenta, místní hospodářské komory a dále na zvážení dle země (např. hlavní média, centrální banka, ekonomické analýzy, daňová správa…)

• Teritorium: Afrika | eSwatini | Zahraničí

Doporučujeme